Rothschildovci

Rothschildovci

Rothschildovci

Snáď  žiadne meno nie je viac spojené s Iluminátmi než Rothschild. Verí sa, že rodina Rothschildovcov použila Iluminátov ako prostriedku ich cieľa – svetovej nadvlády. Mayer Amschel Rothschild (1743-1812) sa narodil vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku ako syn Mosesa Amschela Bauera, bankára a zlatníka. Ich meno bolo odvodené od červeného štítu (rot schild), ktorý visel nad dverami ich obchodu a stal sa symbolom revolučného židovstva vo Východnej Európe. Niekoľko rokov po smrti svojho otca pracoval ako úradník v banke v Hannovery, ktorú vlastnili Oppenheimerovci. Stal sa mladším partnerom a v roku 1760 odišiel, aby prevzal obchod po otcovi. Kupoval a predával vzácne mince a neskôr sa mu podarilo kúpiť obchody niekoľkých ďalších obchodníkov z mincami. V roku 1769 sa stal dvorným agentom princa Viliama IX. z Hesse-Kassel, ktorý bol vnukom Juraja II. Anglického, bratrancom Juraja III., synovcom dánskeho kráľa a švagrom kráľa švédskeho.

Rothschild sa stal čoskoro prostredníkom veľkých frankfurtských bankárov, ako boli bratia Betmannovci a Rueppell & Harnier. Po rozšírení svojich obchodov o starožitnosti, víno a dovoz výrobkov z Anglicka začala rodina Rothschildovcov hromadiť značný majetok.

Princ Viliam po svojom otcovi, ktorý zomrel v roku 1785, zdedil majetok, ktorý bol najväčším súkromným vlastníctvom v Európe. Časť týchto peňazí pochádzala z Veľkej Británie, ktorá chcela použiť 16.800 hessenských vojakov, aby zastavili revolúciu v Amerike, ale tieto peniaze nikdy neboli použité pre vojakov. V roku 1804 Rothschildovci tajne poskytli pôžičku dánskej vláde menom princa Viliama. V roku 1806, keď  Napoleonove vojská vtrhli do Nemecka, princ Viliam utiekol do Dánska a svoje peniaze nechal u Mayera Rothschilda. História hovorí, že Rothschild pochoval Viliamove účetné knihy, ktoré odhaľovali skutočnú výšku jeho bohatstva, zoznam dlžníkov a požadované úroky a 600 000 libier, aby ich Napoleon nemohol skonfiškovať. Buderus von Carlhausen (Carl Buderus), úradník štátnej pokladne, ktorý spravoval Viliamove financie sa stal jeho zástupcom, ktorý z Rothschilda urobil svojho hlavného bankára, zodpovedného za vyberanie úrokov od kráľových dlžníkov. Napoleon oznámil, že všetky dlhy, ktoré mali byť splácané princovi Viliamovi, mali ísť do francúzskej štátnej pokladne a ponúkol 25% z každého dlhu, ktorý bude splatený, ako odmenu. Rothschild odmietol.

Vývoj udalostí Rothschildovcom čoskoro umožnil koncipovať plán, ktorý im zaručí finančnú kontrolu Európy a neskôr celého sveta. Začal využitím výsledku bitky u Waterloo, ktorá bola vybojovaná u La-Belle-Alliance, sedem míľ južne od Waterloo, predmestia Bruselu. Na začiatku bitky sa zdalo, že Napoleon vyhrá a prvá tajná vojenská správa do Londýna tento fakt oznámila. Avšak po príchode posíl od Prusov, pod velením Gebharda Bluchera, sa šťastena priklonila k Wellingtonovi. V Nedeľu 18. Júna 1815, Rothworth, kuriér Nathana Rothschilda, hlavy londýnskej vetvy rodiny, bol na bojisku, a keď videl, že Napoleon bol porazený, odišiel na koni do Bruselu, potom do Ostende a za 2000 frankov najal námorníka, aby ho previezol cez rozbúrené more do Anglicka. Keď Rothschild 20. Júna túto správu obdržal, informoval vládu, ale nikto mu neveril. Všetci si mysleli, že Wellington bol porazený. Rothschild začal okamžite predávať svoje akcie na anglickej burze. Všetci ostatní sa riadili jeho príkladom a tiež začali predávať svoje akcie, čo spôsobilo, že hodnota akcií prudko poklesla takmer k nule. Na poslednú chvíľu jeho agenti začali tajne nakupovať akcie za najnižšie možné ceny. 21. Júna o jedenástej hodine večer Wellingtonov posol, major Henry Percy, priniesol do úradu pre vojnu správu, že Napoleon bol po ťažkom jedenásťhodinovom boji porazený, pričom stratil tretinu svojich mužov. To rodine Rothschildovcov dalo plnú kontrolu britskej ekonomiky a donútilo Anglicko založiť novú Bank of England, ktorú mal Nathan Rothschild pod svojou vládou.

Ale to nebol jediný trik, ktorý použil, aby profitoval z bitky u Waterloo. Mayer Amschel Rothschild poslal nejaké Viliamove peniaze svojmu synovi Nathanovi do Londýna a podľa židovskej encyklopédie: ”Nathan investoval 800.000 libier v zlate z Východoindickej spoločnosti, vediac, že budú potrebné pre Wellingtonove vojenské ťaženie. Mal s toho prinajmenšom štyri zisky: 1) z predaja Wellingtonových cenných papierov; 2) z predaja zlata Wellingtonovi; 3) z požičiavania peňazí zarobených za zlato a 4) za jeho prevod do Portugalska. To bol začiatok veľkého majetku.

”Po porážke Napoleona sa princ Viliam vrátil, aby sa opäť ujal vlády. Buderus bol povýšený na baróna a Rothschildovci sa stali najbohatšími bankármi v Európe.

Francúzsko, aby sa opäť postavilo na nohy, si v roku 1817 požičalo peniaze od francúzskeho bankového domu v Ouvrarde a od Baring Brothers v Londýne. Rothschildovci tu videli šancu, ako dostať francúzsku ekonomiku pevne pod svoju kontrolu a v októbri 1818 začali Rothschildoví agenti kupovať veľké množstvá francúzskych vládnych dlhopisov, čo spôsobilo, že ich hodnota vzrastala. 5. november boli vrhnuté na otvorený trh, vytvorila sa finančná panika a ich hodnota klesla. Tak Rothschildovci získali kontrolu nad francúzskou ekonomikou.

Mayer Rothschild založil Bank of England a tiež centrálnu banku vo Francúzsku a v Nemecku. Jeho synovia, ktorí sa v rakúskej ríši stali barónmi, dostali za úlohu pokračovať a rozširovať svoje bankové impérium. Amschel Mayer Rothschild, (1773-1855, ktorý v roku 1838 povedal: ”Dovoľte mi vydávať a kontrolovať peniaze národa a nebudem sa musieť starať o to, kto tvorí jeho zákony.”) pracoval v nemeckej banke vo Frankfurte, ktorá bola známa ako M.A.Rothschild a synovia (ktorá v roku 1901 zanikla, po smrti Mayera Karla a jeho brata Wilhelma Karla, synov Karla Mayera Rothschilda). Solomon Mayer Rothschild (1774-1855) bol šéfom Viedenskej banky v Rakúsku, známej ako S.M.Rothschild a synovia (ktorá bola zavretá po nacistickej okupácii behom 2. svetovej vojny). Nathan Mayer Rothschild (1777-1836, ktorý raz povedal: ”Nestarám sa o to, ktorá bábka je dosadená na anglický trón, aby vládla ríši, nad ktorou slnko nikdy nezapadá. Muž, ktorý riadi obeh peňazí v Británii, riadi celé britské impérium, a obeh týchto peňazí riadim ja.”) bol hlavou the Bank of England v Londýne, ktorá bola známa ako N.M.Rothschild a synovia. Karl Mayer Rothschild (1788-1868) bol šéfom Neapolskej banky (zavretej v roku 1861). James Mayer Rothschild (1792-1868) pracoval vo francúzskej banke v Paríži, ktorá bola známa ako Messieurs de Rothschild Freres  (ktorej meno bolo v roku 1967 zmenené na La Banque Rothschild).

To bol začiatok domu Rothschildovcov, ktorý disponoval majetkom, ktorý sa odhadoval na viac než 300.000.000 dolárov. Rothschildovci čoskoro pokryli Európu sieťou železníc, investovali do uhlia a železiarní, financovali kúpu Suezského kanálu Anglickom, zaplatili za prieskum ropných ložísk v Rusku a v Saharskej púšti, požičiavali peniaze ruskému cárovi, podporovali diamantové operácie Cecila Rhodesa, pomáhali Francúzsku vytvoriť koloniálnu ríšu v Afrike, financovali habsburských monarchov a zachránili Vatikán pred bankrotom. V tejto zemi (rozumej Spojené štáty), prostredníctvom amerických a európskych agentov, pomáhali financovať Rockefellerovú spoločnosť Standard Oil, Carnegie Steel a Harriman´s Railroad. Werner Sombart vo svojej knihe: The Jews and Modern Capitalism napísal, že ”v roku 1820 začal vek Rothschildovcov” a došiel k záveru, že v Európe bola len jedna moc a to moc Rothschildovcov. V roku 1913 sa bohatstvo rodiny odhadovalo na viac než dve miliardy dolárov.

Posledná vôľa Mayera Rothschilda, ktorý zomrel 19. Zári 1812, obsahovala isté smernice, ktorými sa mali riadiť jeho potomkovia:

 

  1. Všetky dôležité posty mali byť obsadzované výhradne členmi rodiny a len mužskí členovia mali byť zapojení do obchodných záležitostí. Najstarší syn najstaršieho syna mal byť hlavou rodiny, pokiaľ zvyšok rodiny nerozhodne inak, ako sa stalo v roku 1812, keď patriarchom bol stanovený Nathan.
  2. Členovia rodiny sa mali ženiť a vydávať s prvými a druhými sesternicami a bratrancami, aby majetok zostal v rodine a aby bol udržovaný vonkajší vzhľad spojeného finančného impéria. Napríklad, jeho syn Jacob Mayer si vzal za manželku dcéru ďalšieho syna, Solomona Mayera. Toto pravidlo bolo v ďalších generáciach považované za menej dôležité, pretože boli prehodnotené rodinné ciele a dochádzalo k svadbám s členmi iných bohatých rodín.
  3. Rothschild nariadil, aby nikdy nedochádzalo k verejnému spisovaniu majetku súdmi alebo iným spôsobom. ”Tiež zakazujem akékoľvek zákonné akcie a akékoľvek zverejňovanie hodnoty dedictva.”

 

Americká a britská spravodajská služba zdokumentovali dôkazy, že dom Rothschildovcov a ďalší medzinárodní bankári financovali obidve strany vo všetkých vojnách od Americkej revolúcie. Finančník Haym Solomon, ktorý podporoval patriotov behom Americkej revolúcie, ktorý neskôr požičiaval peniaze Jamesovi Madisonovi, Thomasovi Jeffersonovi a Jamesovi Monroemu, bol Rothschildov agent. Ako som vysvetlil skôr, behom napoleonských vojen jedna vetva rodiny financovala Napoleona, zatiaľ čo druhá vetva podporovala Veľkú Britániu, Nemecko a ďalšie národy. Ich najodvážnejší manéver prebehol pred občianskou vojnou, o ktorej si niečo povieme v ďalšej kapitole.

Rothschildovci pôsobia v oblasti v srdci Londýna, ktorá je známa ako ”The City”. Leží na severnom brehu Temže a zaberá plochu 677 akrov, alebo jednej štvorcovej míle (je tiež známa ako ”najbohatšia štvorcová míľa na svete”). V skutočnosti je suverénnym štátom (podobne ako Vatikán) a doslova je stredom finančného sveta. V roku 1215 jej obyvatelia dostali od kráľa Jana výsadnú listinu, ktorá im zaručovala právo každoročne voliť starostu, čo je tradícia, ktorá pretrvala dodnes, a pod ním je výbor 12-14 mužov, známych ako ”koruna”. Dokonca majú vlastnú políciu. Všetky dôležité britské banky tu majú svoje hlavné kancelárie, rovnako ako pobočky 385 zahraničných bánk, vrátane 70 zo Spojených štátov. Tu môžeme nájsť Bank of England, burzu, Lloyd´s of London, Baltic Exchange (námorná preprava), Fleet Street (domov nakladateľských a novinových akcií), London Commodity Exchange (obchod s kávou, kaučukom, cukrom a vlnou) a London Metal Exchange. Od založenia súkromne vlastnenej Bank of England sa ”The City” stalo miestom s posledným slovom v záležitostiach krajiny, zatiaľ čo ministerský predseda, kabinet a parlament sa stali len fasádou skutočnej moci. Keď kráľovná vstúpi do ”The City”, je podriadená starostovi, pretože táto súkromne vlastnená spoločnosť nepodlieha kráľovne, ani parlamentu.

Myslím, že niet pochýb o tom, že Rothschildovci aj  dnes ovplyvňujú svetovú ekonomiku a je známe, že stoja za zjednocovaním všetkých národov západnej Európy do jedného politického celku, ktorý je ďalším krokom k jednotnej svetovej vláde

 

 

Převzato:  http://www.europskenarody.info/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz