Kamenné koule a předkolumbovská souhvězdí

Kamenné koule a předkolumbovská souhvězdí

Kamenné koule a předkolumbovská souhvězdí

 

Edwin Quessada

 

Jak mohli tvůrci petroglyfú na Kostarických kamenných koulích vědět o spirálovitém tvaru  galaxie M31?

 

Možná Kostarická  (předkolumbovská) souhvězdí

 

Všichni ti, kdo jednou navštívili Kostarické Národní Muzeum v San Chosé, měli možnost zamyslet se nad  velkými  kamennými kulovitými útvary, které obohacují sbírku této instituce. Při prohlídce externích galerií muzea můžeme vidět kulovitý útvar, který dominuje nad ostatními, protože je rozdělen na dvě poloviny a v jedné jeho hemisféře se nachází spletitý petroglyf.  Charakteristickým znakem jeho konstrukce je řada komplikovaných tvarů vyrytých pevnými stopami ve zchátralém povrchu kamene. Když jsem se již více než před deseti lety poprvé setkal s tímto kulovitým útvarem, byl jsem posedlý zvědavostí co tyto záhadné linie znamenají. Takovéto petroglyfy byly nalezeny na celém území  státu a některé jejich tvary , extrémně komplexní, se zdají být více jako moderní abstraktní umění než produkt vytvořený  primitivními lidmi, jak obvykle poukazujeme na Kolumbijské předky.

Obrázky 1  a  2.  Část kamenné koule ukazující část petroglyfu.(foto Daniel Brenes)

 

Tato záhada byla vysvětlována jako rituální geografické značky nebo dokonce jako přirozeně vzniklé útvary, což není jako vysvětlení uspokojivé. Nicméně existuje další  vysvětlení, které díky postrádajícímu kontextu nebylo kompletně prozkoumáno ze všech pohledů, které nabízí. Jedním z těchto pohledů je identifikace petroglyfu jako reprezentace astronomického charakteru, která je možná nebeský diagram vyrytý v kameni, který sloužil k obřadním účelům nebo jako kalendář.  Ačkoliv myšlenka že Kostarické petroglyfy  mají astronomický význam není původně moje a jak uvidíme později, prezentuji zde astronomickou interpretaci zmíněných rytin. Vše začalo spirálou nalezenou ve spodní části konstrukce. Nápadná pozice spirály a tvar petroglyfu mi zdánlivě připomíná souhvězdí Pegas a Andromedy. V jejich blízkosti leží další jedinečný spirálovitý útvar: Galaxie M31.

Na základě této myšlenky navrhuji hypotézu že petroglyf je reprezentací hvězdné oblohy nad Kolumbií tvořenou již zmíněnými souhvězdími a jejich nejbližšími sousedy. Je důležité připomenout, že tvar souhvězdí se liší interpretací přiřazení jednotlivých hvězd do souhvězdí. Souhvězdí Peagas a Andromeda, jak je známe dnes, mají svůj původ u středozemních kultur.

Proto můžeme očekávat, že Kolumbijské souhvězdí ve stejné oblasti hvězdné oblohy bude obsahovat rozdílnou skupinu hvězd v nějakém velice rozdílném tvaru od okřídleného koně a nebeské princezny. Na základě tohoto faktu jsem srovnal dráhy a body vyryté v kamenu se skupinami hvězd viditelnými v tomto místě v rozmezí sklonu 43 stupňů 7 minut až 47 stupňů.

obrázek 3.  Hlavní souhvězdí a hvězdy zahrnuté v této studii

Obrázek 4.  Souhvězdí založená na petroglyfu. Spodní kruh označuje umístění M31

obrázek 5.  Srovnání mezi souhvězdím a petroglyfem

Obrázek 6.  Souhlasné body v obou schématech

 

Popis:

1.M31 galaxie Andromedy

2.Mirach (Beta Andromeda)

3.Alpheratz (Alpha Andromeda)

4.Omicron Andromeda

5.HR8632 v souhvězdí Lacerta (Yaleský katalog hvězd)

6.Scheat (Beta Pegasus)

7.Psi Pegasus

8.Pi Pegasus

9.Algenib (Gamma Pegasus)

10.Theta, Iota, Lambda, Kappa, Gamma and Omega Pisces

11.Beta Pisces

12.Eta Aquarius

13.Markab (Alpha Pegasus)

14.Homam (Zeta Pegasus)

15.Theta Pegasus

16.Ancha (Theta Aquarius)

17.Sadalsud (Beta Aquarius)

18.Alpha Equuleus

19.Enif (Epsilon Pegasus)

20.HR8313 v souhvězdí Pegasus (Yaleský katalog hvězd)

21.HR8173 v Pegasus (Yaleský katalog hvězd)

22.Souhvězdí Delfín
?   -Tvar souhvězdí které dosud  není v astronomii definované.

 

 

 

Jak mohli tvůrci petroglyfu vědět o spirálovitém tvaru  galaxie M31

 

Výsledkem takového srovnání je souhvězdí o celkovém počtu 22 hvězd a hlavních skupin, které byly označeny bez velkých potíží, protože prakticky souhlasí s polohou většiny objektů a průniků jejich spojnic v kamenných rytinách. Tato podobnost se stává důkazem. Do této skupiny hvězd patří souhvězdí Andromedy, Paegasus, Pisces, Aquarius, Dolphin, Aligator a Minor Horse. Z hlediska souhlasných znaků je pozice 13 jedním z nejvýjimečnějších, protože ukazuje spirálu připojenou ke kroužku, která je situována mimo rytinu z důvodu její velikosti. Rytec tohoto petroglyfu zvýraznil tuto hvězdu protože ji považoval za významnou, ale není známo z jakého důvodu. Mimochodem nemohu definovat tvar na dolní pravé straně, poblíž spirály. Nemohu ho přirovnat k jakémukoliv známému  astronomickému objektu nebo skupině objektů v této oblasti hvězdné oblohy. Musím zdůraznit fakt, že petroglyf je vyryt v kouli, takže je možné napodobovat zřejmé pohyby souhvězdí  během noci způsobené rotací zeměkoule. Rotací koule  zleva doprava podél osy  fixované k hvězdnému severu lze získat reprezentaci východně-západního pohybu souhvězdí. Potom by koule nevyjadřovala pouze astronomické schéma, ale byla by také základním ale praktickým planetáriem.Po zvážení těchto vodítek, myslím že je zde stále jeden detail k vyřešení: Jak mohli tvůrci petroglyfu vědět o spirálovitém tvaru  galaxie M31. Viditelná pouhým okem se jeví jako  pouhý bod na noční obloze. (Pozn: prostým okem je galaxie vidět jako protáhlý mlhavý obláček, v triedru má průměr asi 3 stupně, v malém dalekohledu je zřetelný jasnější střed, až ve větším přístroji jsou vidět četné detaily)

Obrázek 7.  M31 galaxie Andromedy

 

Popření možnosti, že naši předci disponovali touto znalostí bez pomoci teleskopu nebo nějakého jiného optického nástroje, je hanebným podcenění jejich schopností, některých za hranicí našeho chápání, což je spojeno s ortodoxní racionalitou dnešních dnů. Fakt, že znázornění galaxie M31 v proporcionální velikosti z jejího předního pohledu, nikoliv  tak jak  by byla vidět teleskopem, říká, že domorodí lidé se možná snažili vyjádřit důležitost této znalosti nejen pro ně samé, ale i pro nás – jejich následovníky.

Celkový tvar rytiny připomíná souhvězdí, které je složité blíže popsat, ale zdá se že připomíná zvířecí motiv, snad čtyřnohé zvíře. V kontextu Americké fauny to může být pes, jaguár a možná opice. Mimoto to není poprvé, kdy je popisována astronomická teorie  Kostarických pertogyfů. 25. března 1979 předložil Michael O´Reilly v novinách „La Nación“ tvrzení, že  kruhový petroglyf, nalezený v místě Kolumbijského osídlení Guaybo, Turrialba a provincie Kartago, mohl mít funkci precizního kalendáře. Kalendář využívá astronomických objektů malé velikosti a poskytuje informace o důležitých datech jako slunovrat, nejdelší den v roce a dobu trvání každoročních dešťů. Ačkoliv hypotéza Michaela O´Reillyho postrádá kontext, je založena na logickém racionálním základě získaném metodickým srovnáváním. Fakt, že naši Kolumbijští předci měli znalosti z astronomie které uchovaly v petroglyfech se stává bohatým a hodnotným rysem těchto kultur, protože ukazuje nový aspekt jejich myšlení a znalostí cyklů v přírodě, které jsme hanebně pohřbily v zapomnění.

 

autor: copyright ©1999 Edwin Quesada, překlad: Jiří Matějka

 

Článek otištěn v čísle: WM 04

 

Převzato:  http://www.wmmagazin.cz/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz