KAMENNÉ KOULE V BOSNĚ

KAMENNÉ KOULE V BOSNĚ

Bosna – objev kamenných koulí

KAMENNÉ KOULE V BOSNĚ

Jiří Matějka

Kamenné koule, jejich nálezy a teorie jak mohly vzniknout, jsou tématem, o kterém můžete na stránkách WM magazínu číst již od roku 2001. Dřív než si popíšeme nový objev kamenných koulí v Bosně, připomeňme si největší nálezy těchto zajímavých kamenných objektů ve světě.

Kostarika – První nálezy a zprávy o velkém množství žulových kamenných koulí se objevily již ve čtyřicátých letech. Mnohé byly seskupeny do pravidelných obrazců a všechny mají téměř dokonalý tvar koule s různými průměry. Odborníci po mnoha letech výzkumu prohlásili: „Kostarické kamenné koule musí být připsány k nerozluštěným megalitickým záhadám našeho světa.“

Mexiko – Mexické kamenné koule objevil báňský inženýr Ernest Gordon v roce 1968. Dokonalé a hladce opracované koule se nacházejí vysoko v horách oblasti Sierra de Ameca v provincii Jalisco. „Kamenné míče“ (piedru bola), jak je nazývají místní obyvatelé, byly seřazeny v řadách nebo tvořily různé formace. Velmi se podobají kostarickým.

Austrálie – Přibližně 400 kilometrů severně od Alice Springs se na ploše osmnácti čtverečních kilometrů nalézají gigantické žulové valouny. Tyto téměř dokonalé koule jsou známé jako „Ďáblovy kuličky“ (Devil´s Marbles). Některé leží osamoceně, jiné v rozptýlených haldách, ale často jsou nakupeny na sebe.

Nový Zéland – Již odpradávna jsou vzpomínány kamenné útvary, známé jako „Moeraki Boulders“, na východním pobřeží Jižního ostrova Nového Zélandu. Jde o pravidelné, údiv vzbuzující koule různého průměru, z nichž největší má 2,2 metru a nejmenší 30 cm. Kdy a jak vznikly? Na tuto otázku dodnes nebyla nalezena uspokojivá odpověď. Zmíněná lokalita se nachází přibližně 40 kilometrů jižně od města Oamaru.

Česko – Slovenské pomezí – První tisková zpráva o nálezech kamenných koulích na našem území se objevila v roce 1995. Pracovníci kamenolomu v obci Megoňky na státní hranici České a Slovenské republiky popisovali podivuhodné sféroidy o mnohametrovém průměru. „Po každém odstřelu bylo vidět vysoko ve skalní stěně pravidelné polokoule. Mnoho jiných, s různými průměry, jsme pak nacházeli v kamenných haldách. Ty lehčí si často odváželi místní, jako suvenýry. Ale mnoho, včetně té největší s průměrem asi 5 metrů, bylo zničeno následnými odstřely…“ Nedaleko odtud byly objeveny další koule, a to v obci Klokočov a Mosty u Jablunkova. Všechny koule jsou složením z pískovce, tak jako okolní hornina.

Česká republika, Vidče – Kamenné kulovité objekty se nacházejí ve starém kamenolomu nad obcí Vidče. Během těžby pískovcového kamene zde byly obnaženy velké kulovité objekty o průměru až 3 metry, převážně eliptického či vejčitého tvaru. Ve skalní stěně jsou polokoule zapuštěných objektů. Zdejší kamenné koule zkoumali geologové z Brna a zjistili, že jsou složeny z pískovce jako okolní hornina.

Rousínov, Olšany – Na pravé straně silnice vedoucí do obce Olšany je velký kamenolom, v němž se v mnoha výškových úrovních těžil tvrdý kámen. Po odstřelu skalní stěny se v nejnižší části lomu (přibližně 30 metrů pod dnešním terénem) objevilo v suti velké množství pravidelných kamenných koulí. Vytěžený kámen byl dopravován pásovými dopravníky do drtičky. Zařízení se v několika dnech vážně porouchalo a nakonec se zjistilo, že problém způsobují kamenné „koule“, z nichž největší měly průměr okolo 80 centimetrů.

BOSNA – NOVÝ OBJEV KAMENNÝCH KOULÍ

Kamenné koule byly objeveny i na území Bosny. Velké množství se nachází v údolí řeky Bosna (u vesnice Ozimiči. První zprávy o koulích se začaly objevovat po zemětřesení před asi 13 lety, kdy došlo k sesuvům půdy. Jejich velikost je různá, největší má průměr 1,7 m s obvodem 5,3m.

Další lokalitou kde byly objeveny je vesnice Zavidoviči (Meceviči) s více jak 40 kusy od několika centimetrů až po 3 m v obvodu.
Dalším bosenským nalezištěm kamenných koulí s průměrem 30 – 40 centimetrů je vesnice Trn nedaleko města Banja Luka. Zdejší koule mají pravidelný tvar a jemně opracovaný povrch.

Na severu Bosny u vesnice Teočak bylo objeveno 8 koulí. Všechny mají dokonalý geometrický tvar, nejsou však tak jemně opracované jako ty z Trnu.

Největší kamenná koule, která byla nalezena poblíž vesnice Slatina (Banja Luka) je podle názoru historiků nedokončená.

Podle názoru bosenského geologa (Vujačič) vznikly kamenné koule přirozeným způsobem, dlouhodobým působením mořského příboje na skálu. Tento názor se však zdá být nejistý, vzhledem k tomu, že bosenské kamenné koule se nacházejí v mnoha různých lokalitách. Všechny jsou z granitu (žuly).

Nálezy kamenných koulí v Bosně jsou dalším střípkem k objasnění jejich vzniku. Názory odborníků se značně liší. Koule podle některých vznikaly kutálením sopečné vyvřeliny po svahu dolů až vznikla dokonalá koule, jiný názor přisuzuje jejich vznik působením mořského příboje, další teorie popisuje krystalizaci jediného sklovitého vlákna v sopečném tufu do tvaru koule. Všeobecně se vznik koulí popisuje a odborně nazývá „přirozená kulovitá odlučnost hornin“.

Pokusme se shrnout poznatky o sledovaných kamenných koulích do několika základních bodů. Co o nich víme?

 

. bývají z granitu, pískovce, ojediněle vápencové
. tvarem se od dokonalé koule často liší jen o několik centimetrů
. mají různé průměry
. nálezy jsou hlášeny pouze z několika míst světa
. nevyskytují se ojediněle, ale vždy ve skupinách
. nejedná se o běžnou geologickou formaci
. není jednoznačně objasněna doba ani způsob vzniku

Jak a kdy vlastně kamenné koule vznikly zůstává nadále nezodpovězeno. Názory odborníků se liší jak v datování, tak v mechanismu jejich vzniku. Již přes padesát let se vedou odborné spory a badatelé představují originální teorie. Jaká asi je pravda?

Více o kamenných koulích najdete: WM magazín č.1, 2, 3,4,26

článek byl otištěn v čísle 63/2007

 

Převzato:  http://www.mwm.cz/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz