Výzkumy DNA potvrzují existenci Atlantidy

Výzkumy DNA potvrzují existenci Atlantidy

Výzkumy DNA potvrzují existenci Atlantidy

Genetický příběh plný záhad odpovídá jasnovidným informacím, které nám kdysi předal Spící prorok Edgar Cayce.

 

Někteří z obyvatel mýtické Atlantidy se někdy zhruba před 11.500 lety zachránili na okolních kontinentech, když jejich zemi pohltil oceán. Otázka je, kolik jich bylo a kde se usadili. Kolik jich bylo, nevíme. Ale velmi pravděpodobně se usadili v Egyptě. Zanechali po sobě stopy v jeho esoterickém vědění, v pyramidách a také prý pod tlapou slavné Sfingy.

 

Americký jasnovidec Edgar Cayce přidal ve svých výpovědích z 30. let k Egyptu ještě severní Afriku, Pyreneje a také Severní Ameriku. Pokud Atlanťanů, kteří se zachránili, bylo dostatek, musela by existovat jejich genetická stopa u současníků. Časový odstup 12 tisíc let není tak velký, aby se při testech DNA nedala tato stopa vypátrat. Proč se tedy ještě nic nenašlo? Ale našlo. Poslední výzkumy domorodých obyvatel v Severní Americe tento předpoklad naznačují a někteří alternativní badatelé se odvážili je hypoteticky spojit s Atlantidou. Vše do sebe podivuhodně zapadá. Ale začněme detektivní příběh od začátku, jak ho vypráví americký publicista a spisovatel Will Hart.

 

Pralidé přicházeli do Ameriky z celé Asie

 

V oficiální vědě vládl dlouho názor, že Amerika byla postupně zalidňována tehdejšími Sibiřany před 20 tisíci lety a zejména v době, kdy před 12 tisíci lety končila doba ledová, přes spojovací most mezi Asií a Aljaškou. Předkové domorodých obyvatel Ameriky měli být pouze Sibiřané. První genetické výzkumy teorii potvrzovaly. Nicméně nová data začala napovídat, že to tak jednoduché nebude. Zejména haploskupina B mitochondriální DNA vede k domorodé populaci v jihovýchodní Asii, v Číně, Japonsku, Melanésii a na Polynésii. Výsledky analýz navíc ukázaly, že osídlování Ameriky začalo mnohem dříve – před 38 tisíci až 50 tisíci lety.

 

 

Neznámá haploskupina X

 

Cesta z Japonska a Polynésie nevedla přes Beringovu úžinu, ale pralidé dokázali připlout do nové země na lodích. Z Asie pochází 98% současných indiánů z celého kontinentu od Aljašky po Ohňovou zemi. V 90. letech se však při testech DNA objevila neznámá skupina, které se dostalo pojmenování dvojité X. Právě haplo skupina X by mohla být klíčem k mnoha nevyřešeným hádankám minulosti. Asi 4% indiánů od Aljašky po Jižní Ameriku nespadají ani do jedné z hlavních haploskupin A-D. Ukázalo se, že 2,5% domorodců z toho patří k linii X. K níž patří několik procent současného obyvatelstva také v Evropě a neznámý počet lidí v Africe. Lidé linie X dorazili na americký kontinent někdy před 38 až 10 tisíci lety. Jejich potomci dodnes žijí u některých severoamerických kmenů a tvoří asi 5% populace, ale u některých kmenů je to každý čtvrtý člověk. Mnoho se jich vyskytuje hlavně mezi Irokézy, Odžibveji nebo v pozůstatcích kosterních nálezů kultury Oneota.

 

Cayce – Irokézové jsou potomci Atlanťanů

 

Zvláštní je, že linie X byla nalezena pouze v Severní Americe, nikoli ve Střední a Jižní Americe. Když se někdo zabýval těmito genetickými objevy, vzpomněl si na jasnovidného Edgara Cayceho, který při svých výkladech řekl, že Atlanťané unikli před zkázou své země na severozápad dnešních Spojených států a později se z nich utvořil lid Irokézů. Kde se dnes masivně vyskytuje v DNA skupina X. Podle Cayceho Atlanťané šli i na jihozápad USA do oblasti, kde byly objeveny pozůstatky po kultuře Stavitelů mohyl (Mound Builder). Jedná se o předkolumbijskou kulturu z doby asi 3400 př.n.l. až do 16. století. Tento lid stavěl stupňovité mohyly připomínající pyramidy dlouho před tím, než je začali stavět Egypťané.

 

 

Altajská záhada

 

Velmi zvláštní je i to, že haploskupinu X genetici nemohli najít v Asii, která má být kolébkou dnešních indiánů. Teprve v 90. letech zjistili, že existuje výjimka – malý ostrůvek linie X se vyskytuje hluboko ve středu Asie u Altajců. Je to skutečná záhada – genetický ostrůvek této linie uprostřed Asie. Tento lid se nachází více než 10 tisíc kilometrů od severozápadní části USA. A je těžko představitelné, že by se v dávných časech, kdy kontinenty byly pokryté ledovci, část tohoto malého lidu přesunula z neznámých důvodů přes rozsáhlé prostory Mongolska, Sibiře, Aljašky, Kanady až do oblasti Velkých jezer v USA.

 

 

Baskové

 

V roce 1932 Cayce v transu vyjevil, že některé skupiny Atlanťanů zamířili také do Maroka a dokonce do Pyrenejí a na druhé straně do Britského Hondurasu (Belize), na Yukatán a jinam. Kupodivu severoafričtí Berbeři a Baskové – další záhadný národ, ale z Evropy – mají také ve své DNA linii X. Speciálně z Basků jsou antropologové, lingvisté a historici hodně zmatení, protože tento národ je kavkazského typu, ale nepatří geneticky, ani jazykově do evropské populace, ba dokonce nejsou jazykově příbuzní s žádným žijícím národem na světě. Jako by sem spadl z nebe, podobně jako linie X mezi Altajce u Gobi. Baskové jsou navíc unikátní i svým typem krve.

 

 

Berbeři

 

Africké kmeny bojovných Berberů, jimž se kdysi přezdívalo vládci pouště, mají největší výskyt linie X na světě. Těžko uvěřit, že tak vzdálené národy jako Irokézové, Baskové a Berbeři mají náhodou velmi vzácnou společnou mtDNA. Berbery historická věda spíše opomíjí, protože jim coby kavkazská rasa nezapadají do konceptu „Ven z Afriky“. Věda předpokládala, že se po velké migraci původního černého obyvatelstva z Afriky vrátili na jih odněkud z Evropy. Nakonec byla tato teorie zavržena a historici dnes akceptují fakt, že jde o původní obyvatele od doby kamenné.

 

 

Will Hart

 

Vize publicisty a spisovatele Willa Harta, kterou jsem zde popsal, je lákavá: dodnes mezi námi žijí potomci národů Atlantidy. Jsou to někteří severoameričtí indiáni, Baskové a kmeny Berberů (a kdoví kdo ještě, protože genetické testy zatím neproběhly všude). Will Hart rozvíjí své úvahy a teorie, které efektivně napadají oficiální historii a Darwinovu evoluční teorii. Tvrdí, že Darwin nemohl mít pravdu, protože jeho teorie postrádá nikoli jeden chybějící článek, ale stovky takových článků. Hart proto hledá nějaké jiné vysvětlení pro původ lidstva a jeho vývoj.

Poukazuje na to, že kdysi existovalo šest oblastí různých populací roztroušených po celém světě a téměř z ničeho se asi před 10.000 lety náhle prudce vyvinuly v rozvinuté civilizaci. Téměř přes noc – z historického hlediska – se z lovců a sběračů stali sofistikovaní zemědělci. Oseli pole plodinami, které pěstujeme dodnes a které jako by se objevily „odnikud“ a jejichž původní divoké varianty jsme dosud nenašli. Tito pralidé začali najednou číst, psát, vyvinuli matematiku, úžasnou astronomii a přírodní vědy. Postavili města a pyramidy, u nichž moderní člověk není s to pochopit, jak je mohli bez pokročilé techniky zvládnout.

Tyto pyramidy se z nepochopitelných důvodů vyskytují daleko od sebe na různých kontinentech (Egypt, Mezopotámie, Mexiko, Peru, Čína, Indie aj.). Nikdo se raději příliš nezamýšlí, jak muži, kteří dosud žili v chatrčích a používali jenom kameny, kosti a hole najednou mohli vytvořit úžasnou vědu a stavitelství. Najednou dokázali převážet, opracovávat a zvedat 400 tun těžké kusy skal. Zvláštní také je, že pyramidy byly tisíce kilometrů od sebe stavěny v jednom období se zvláštní synchronicitou, a také že měli zřejmý astronomický význam. Jak to ti špinaví, hloupí chlapi najednou všechno dokázali?

Hart se přiklání k názoru, že Zemi navštívili v minulosti mimozemšťané. Kombinuje teorii řízené panspermie s představou, že mimozemští astronauti vytvořili z lidí genetickým zásahem moderního člověka a naučili ho stavět pyramidy. Všechny tyto stavby vypovídají o „bozích“, kteří lidem předali své božské vědomosti.

 

 

Zdroje: Wikipedia.org a genesisrace.com

Autor: heartblue

 

 

Převzato:  http://pravdu.cz/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz