Bouře teroru

Bouře teroru

Bouře teroru

Touha různých entit dominovat nad celým světem je tu od nepaměti. Způsoby jakým se Elity vždy snažili manipulovat obyvatelstvo se napříč tisíciletími nezměnili, pouze se transformují na mnohem sofistikovanější úrovně. Strážcům tohoto Matrixu, jde především o to, aby byl každičký element uvězněný v tomto virtuálním vězení udržen v nevědomosti, a tudíž psychologicky chycen v této pavučině manipulací. Když je člověk chycen mentálně, je chycen i fyzicky, poněvadž jsou to naše myšlenky, jako druh kreativní energie neznající hranic a tvořících realitu, které určují chod našich fyzických schránek.

 


 

Pokud se podíváme na taktiku všech posledních totalitních režimů, nalezneme tu zákonité spojitosti, které drží pyramidu moci pohromadě, s tím, že si ti ve spodních patrech této imaginární pyramidové struktury nejsou vědomi svého statusu. Jedním z důvodů, proč se minulé totalitní režimy museli transformovat do jiné formy byla právě jejich nedostatečná sofistikovanost, která s příchodem moderních poznatků v oblasti výzkumů lidské mysli, a s příchodem technologií a prostředků umožňujících detailnější monitoring každé formy života v tomto virtuálním Matrixu – vězením mysly, umožnila otrokářskému režimu mnohem promyšlenější kontrolu obyvatel.

Tak jako musí člověk, jenž operuje s počítačem kontrolovat správný běh jednotlivých sekcí svého stroje, aby tento počítačový systém fungoval správně, tak se také Systém snažící se o nastolení Nového světového pořádku snaží kontrolovat a evidovat každou činnost odehrávající se v tomto vězení.

Arzenál zbraní které k tomuto účelu Systém používá jsou velice efektivní, poněvadž byly zkonstruovány na základě dlouholetých nejmodernějších výzkumů lidské mysli. Jsou to zbraně tiché, poněvadž Elita si nepřeje vzbuzovat pozornost. Tiché znamená, že jsou jimi oběti atakovány, aniž by si to sami uvědomovali, a jsou následně programováni k tomu, aby konaly tak, jak si Systém přeje.

Elita dávno poznala, že jestliže chce hravě dosáhnout svých cílů, musí zajistit pokud možno nenápadný přesun k vytyčeným bodům. Tím vytyčeným bodem je vize globálního fašistického impéria, kde je každičký element součástí tohoto světového impéria, kterému slouží jako jakási baterie, bez kterých tento nelítostný stroj nemůže získávat energii pro svou práci.

Aby bylo toto globální fašistické impérium dokonáno, musí architekti kontroly postupně přesvědčit veřejnost, aby takovýto stav sama požadovala. Myslíte, že je to směšné? Ne, toto opravdu není scestné a Elita to dobře ví. Proto jsou záměrně tvořeny takové situace, aby následné řešení těchto uměle vypreparovaných situací posunulo svět k více centralizované moci.

Řešení těchto uměle vytvořených ,,problémových“ situací pak nabídne ten samí tvůrce, který tuto situaci záměrně vytvořil. Této techniky se využívá především v souvislosti s využíváním lidských emocí. Dá se říci, že Elita kontroluje občany skrze jejich emoce, především prostřednictvím strachu, poněvadž strach se pojí s nízkými vibracemi, které Elita potřebuje pro svoji destruktivní práci.

V současnosti je jedním z nejlepších příkladů tohoto výše napsaného uměle vytvořený strach z neviditelného, ale za to údajně všudypřítomného terorismu. Vzpomeňme na 11/9, to byl nádherný příklad této techniky.

Ovšem jak již bylo řečeno, stejných nástrojů využívala Elita po celou historii. Vlády tvořící teror proti vlastnímu obyvatelstvu, s cílem hodit tento čin na bedra někomu jinému. Je nespočet případů takovýchto činů, které jsou často označovány za útok pod falešnou vlajkou – ,,false flag“.

V období 2. Světové války to byla zapálená budova Reichstagu, později můžeme vidět stejnou techniku aplikovanou v případě Tonkinského zálivu nebo Pearl Harbour Z těch novějších případů jmenujme např. bombový útok v Madridu z roku 2004, bombový útok z Londýna a samozřejmě také zmíněné 11/9.

Tyto a další teroristické útoky sponzorované Elitou jsou pouze ukázkou toho samého způsobu manipulace – skrze strach a nevědomost.

Tato manipulace obyvatelstva skrze ,,bouři teroru“ umožňuje Elitě dosahovat svých vytyčených cílů bez toho aby o tom manipulovaná veřejnost vůbec věděla. Oběti takovéto manipulace si nejsou vědomi toho, že jsou oběťmi manipulace. Lidé zmanipulovaní strachem jsou zkrátka lépe ovladatelní, což je požadavek Elity. Říká se tomu ,,řád z chaosu“. Elita vytvoří chaos, aby mohla svými řešeními formovat dění dle svých představ.

Tímto způsobem je pomalými krůčky tvořena fašistická policejní planeta, kde občané krůček po krůčku přicházejí o svá nejzákladnější práva, bez toho, aby si to vůbec uvědomovali. Stoupenci NWO pochopili, že nastolení jejich tyranského řádu mohou dosáhnout pouze postupnými kroky, nejlépe v tichosti, zatímco lidé spí, i když mají otevřené oči.

Je zajímavé sledovat, jak se u ,,moderního“ průměrného občana posunují hranice toho, jakým způsobem vnímá pojem ,,svoboda“. Stát lidem dovoluje zabočit doleva nebo doprava a lidé to považují za důkaz ,,svobody“. Lidé jsou dnes programováni, aby sami milovali svoje zotročení, s tím, že si toho sami nejsou vědomi. Mříže tohoto vězení pro ně jsou zkrátka neviditelné, protože jejich mysl je účelově a permanentě zaplavována uměle produkovanou iluzorní realitou. Proto, abychom tyto mříže odstranili, musíme je tedy nejdříve spatřit.

Žít v nevědomosti může být sice na nějaký čas pohodlné, ale jen na nějaký čas. Jestliže budeme ignorovat závažné skutečnosti, výsledek takového konání nás dříve nebo později nemine. Pokud včas zmobilizujeme své síly, pak můžeme celý proces odvrátit. Vesmír ve kterém žijeme nepředurčuje události. My sami jsme pány svých životů. Abych byl přesnější, můžeme být pány svých životů. K tomu je potřeba jediné – osvobodit mysl.

Georgie Orwell nás všechny varoval ve svém ,,1984″. A nejen on. Je jen na nás kterou cestou se vydáme a jaké podmínky vytvoříme pro další generace. Koloběh událostí nabírá na otáčkách, a čas, kdy se budeme muset rozhodnout se blíží mílovými kroky.

Žijeme ve výjimečné době, kdy s nejvyšší pravděpodobností budeme svědky těch největších změn v historii lidstva. Každá živá buňka jakožto fragment jednoho Vědomí bude hrát svou nezanedbatelnou roly v těchto změnách. Každý jednotlivec se svými postoji zasadí o to, jakou podobu tato změna ve své finální fázi dostane. Transformace světa se blíží, a než se tak stane, můžeme si vybrat jakou cestou jí půjdeme naproti.

Bude to cesta strachu anebo Cesta Lásky na kterou se společně vydáme? Cesta strachu vyžaduje vnímání světa skrze důraz na individuální odlišnost. Cesta strachu si přeje, aby každý kdo po ní kráčí viděl ostatní jako potencionální nepřátelé, které mohou kráčejícího nějakým způsobem ohrozit.

Osoba jdoucí Cestou Lásky vidí naopak vše v čisté podobě a vidí lidské společenství jako jedno Vědomí, jako jeden organismus a má na paměti poznání, že organismus bojující sám proti sobě je předurčen k zániku. Cesta Lásky na rozdíl od cesty strachu vyžaduje od kráčejícího odvahu.

Odvahu může kráčející získat poznáním skutečného stavu věcí, uvědoměním si svého neskutečného potenciálu, uvědoměním si skutečnosti, že každá živá bytost je součástí oné ,,Božské Matrice“. My jsme tvůrci reality, a můžeme si proto vybrat, jakou volbu si zvolíme.

„Všechna projevená realita je výsledkem existence tajemné skryté kosmické inteligence. V každé lidské bytosti dřímá schopnost převzít nad touto silou kontrolu s blahodárným prospěchem pro svou vlastní existenci. Teprve v tuto chvíli se projeví skutečný účinek moudré inteligentní síly lidské Mysli.“

Max Planck, 1944

Jakou Cestou se kdo vydá závisí tedy pouze a jen na našich rozhodnutích přátelé. Pokud si lidé zvolí cestu strachu, ,,bouře teroru“ bude pokračovat.

Pokud si všichni společně zvolíme Cestu Lásky, ,,bouře teroru“ již nebude mít síly aby se manifestovala, a svět bude moci okusit nepopsatelnou chuť nádherné svobody a lidské vzájemnosti…

,,Bouře teroru“ čerpá svoji energii z nízkých vibrací, které se pojí např. právě z emocemi strachu. Když tyto emoce odstraníme, a pohlédneme Pravdě do očí, ,,bouře strachu“ ztratí všechny opěrné body, a tudíž i základní kameny na nichž je postavena její existence.

Jakou cestou se tedy chcete vydat? Bude to cesta strachu nebo Cesta Lásky?

 

Je to jen na Nás!

Autor: Karel

Převzato: www.svobodnazona.cz

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz