Konspiračním znalcům

Konspiračním znalcům

Konspiračním znalcům

 Tento článeček bych rád věnoval panu Kaňákovi a jemu podobným, co by reakci na jeho článek ,,Nový Světový Řád:NWO – zde:

http://kanak.blog.idnes.cz/c/141683/Novy-Svetovy-Rad-NWO.html

 

(velikost diskusních příspěvků je totiž omezena) Pan A.Huxsley měl krutou pravdu.,,Lidé své otroctví začínají milovat“.

Vážený autore článku o NWO a ostatní čtenáři. Patrně dnes nedokážu být stručný.

Udělejte si v klidu kávu, jelikož  svinstvo, skrývající se za tímto pojmem se nedá obsáhnout v jednom článku, jenž by byl naprosto srozumitelný všem.

 

 

 

 

NWO – New World Order – Nový světový řád:

 

 

Pojem, jenž nenápadně nahrazuje jiný, méně evokující. Tzv. ,,globalizaci, mající údajně za cíl sjednotit národy ke vzájemné spolupráci a užitku všech zúčastněných, je ve skutečnosti pozvolné a nenápadné budování angloamerického impéria, kladoucího si za cíl ovládnout Eurásii a tím i celé lidstvo.

Předpokladem úspěchu budovaného impéria, fungujícího a prosperujícího na principech korporativního fašismu, je několik zásadních skutečností, jenž  předchází oficiálnímu plánovanému nastolení NWO. Nejde o nic nového. Historie se neustále opakuje a tak též principy fungování totalitních společností. Zjednodušeně řečeno – každá totalitní říše prochází stále stejnými stupni. Předstupněm, tedy podmínkou pro úspěch při prosazování mocenských zájmů, je udržování občanů v nevědomosti a sběr dat pro následnou selekci na vhodné, přizpůsobivé a nevhodné. Dalším stupněm je vytvoření chaosu, krizí, potravinové a energetické závislosti budoucích ovládaných území. Nejlepším prostředkem jsou války, kdy vyčerpané, hladové a zdecimované obyvatelstvo ochotně uvěří a přijme nabízené řešení mocných.

Pro tento účel se velmi vyplatí podporovat všechny zúčastněné strany.

Oproti minulým dominantním režimům, bažícím po absolutní nedotknutelnosti a neohroženosti, mají současní samozvaní, rádo by budoucí bohové k dispozici prostředky , jenž přináší technický pokrok. Tyto jsou povětšinou utajovány pod záminkou vojenského tajemství, sloužící k zabezpečení naši bezpečnosti.

Téměř veškeré nové poznatky, jenž mohli být zneužity k opačnému účelu než ku prospěchu všech,zpravidla zneužity byli. V tomto jediném se s autorem článku shodnu a posílám dál jeho varování před zneužitím nových objevných prostředků.

Některé jsou nadále utajovány a některé jsou pozvolna zveřejňovány a zaváděny do běžného života nic netušících občanů. Zpravidla se z nich stává skvělý obchodní artikl i přes mnohá utajovaná fakta, svědčící o škodlivosti na zdraví. Včetně potravin.

Např:Účinky mikrovlnného záření: http://www.createyourhealthyhome.com/microwave-ovens.htm

 

 

Neméně podstatným prostředkem k ovládání jsou všem známé peníze.

Jejich prostřednictvím manipulují všechny zúčastněné do absolutní závislosti, pomocí zlegalizovaného lichvářského systému a dalších mafiánských praktik, jenž přináší naše postmoderní demokracie.

V momentě počátků vydávání do oběhu bankovek nekrytých zlatem, byl  roztočen kolotoč transakcí , jež nemohou být nikdy uhrazeny ani díky bezohlednému vytěžování surovinových zdrojů. Tzv. příliv zahraničního kapitálu, jenž nám slibuje pohodlí a bezstarostnost, přináší kupodivu pravý opak. Otroctví a stres.

A tak se nám kapitál nenápadně přelévá jednou z Nizozemí do Anglie, jindy z Anglie za moře do spojených států a nově ze států do rudé Číny. Pokud zdroje nepostačují, je potřeba ohlédnout se u sousedů.  Nejlepším ověřeným způsobem jak se k těmto zdrojům dostat, je vytváření ekonomické závislosti sousedů na již vlastněných, např. potravinových zdrojích. Prosazování sankcí, blokáda vývozu zboží a další fígle, jenž  bravurně ovládají profesionální ekonomičtí vrazi, vedoucí  sousedy do absolutní závislosti a poslušnosti k budoucím apoštolům demokracie a ,,hodnot“ západní civilizace. Pokud se těmto služebníkům dílo nedaří, následuje smyšlené ohrožení bezpečnosti či umělé vytváření antisemitismu uvnitř i vně států. Průhledná provokace či záminka k invazi, zničení infrastruktury, obsazení území armádou a vybudování vojenských základen pro zajištění bezpečnosti civilního obyvatelstva atd. Za nimi vždy následuje dlouhý zástup investorů, připravených a ochotných pomoci při obnově zdevastované země.

Toto počínání má vždy za následek mnoho nevinných životů. Ke zmírnění utrpení a následků se osvědčilo zveřejňování čísel různých humanitárních fondů, kam mohou lidé ze solidárního civilizovaného světa, zasílat své nadbytečné finanční prostředky, aniž by tušili, že si tímto chvályhodným počinem pouze léčí černé svědomí Evropy a dalšího civilizovaného světa.

V momentě, kdy by si lidé přestali půjčovat, by se celý systém zhroutil.

Tento kolaps je nevyhnutelný, do nekonečna to prostě nejde. Proto je potřeba, aby byl řízený, nejlépe způsobem, z nějž by strůjci vyšli bez úhony na svých pozicích, nejlépe jako zachránci společnosti. K tomu slouží prosazování a zavádění nových měn,např.Eura, možná se dočkáme i celosvětové,údajně nazvané,,Coby“.a nenápadné přecházení na bezhotovostní platební styk, jenž  už dnes umožňují moderní technologie.

Bezkonkurenčně nejefektivnějším způsobem jak ovládat jiné,je ovládání jejich smýšlení. Tolik v kostce o NWO. Nepřesnosti poopraví a doplní čas.

 

Je potřeba nezapomínat, že již v minulosti zde bylo vybudováno několik mocenských říší, které se vypínali do nebes, chvástajícími se např. dovětkem – na věčné časy. Ačkoli byli ve své době neohrozitelné z venčí, kupodivu se všechny zhroutili vnitřním vlivem, ať již zákonitým nebo záměrně infiltrovaným.

Chamtivost, bezohlednost a neustálí strach mocných o své pozice, vytváří příznivé podmínky pro další samozvané bohy, dychtící po absolutní moci, neméně charakteristických vlastností. Uznávající jediné stejné, tedy, že účel světí prostředky.

A tak si mocní neustále hrají své krvavé  partie, přelévají kapitál, vytváří nepřátele tam  kde nejsou a štvou je vzájemně proti sobě aby mohli stanout na chvilku na vrcholu mocenské pyramidy. Lidé dále následují falešné hlasatele a ani je nenapadne, že by mohli chtít a uskutečnit něco jiného.

 

 

 

Kdo seje vítr:

http://svetylko.blog.cz/0905/kdo-seje-vitr

 

 

Bojím se o tento svět:

http://svetylko.blog.cz/0903/bojim-se-o-tento-svet

 

 

Za prvé:

Reakce na možnost, že autor presentuje svůj názor

 

Neustálé spiklenecké teorie burcující celosvětovou populaci, převážně tedy občany západní civilizace, v organizovaný odpor vůči elitám, zasahují snad všechny vrstvy internetu, celosvětové spiknutí úzké skupinky mocných rodů, rozhodujících o všem co se ve světě děje se blíží ke konci! Čeká nás WWIII a následné nastolení NEW WORLD ORDER!

 

 

Kdo seje zlo, aby nám mohl nabídnout(vnutit) své řešení?

 

 

Citát:

 

„Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace.

Všechno co potřebujeme je pořádná, všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem.“

 

 

(David Rockefeller, fórum OSN, 14.9.1994)

 

 

 

Nový světový řád, 666, 911, znamení BESTIE, čipování! Popravdě, co je špatného na tom, kdyby se všechny ony šílené teorie opravdu uskutečnily? Co by to znamenalo pro nás občany západního světa?

 

Kde berete jistotu, že se s občany západního světa v NWO počítá?

 

 

 

Představme si, že žijeme ve světě, který přesně odpovídá prezentacím projektů představených konspiračními teoretiky, svět kde každý máme v paži čip, bez čipu jsme nefunkční(nenakoupíme, neotevřou se před námi dveře), po celém světě je rozptýlen inteligentní prach zjišťující předem ekologickou katastrofu, změnu počasí. Přesně víme kde je kolik lidí, automatické naváděcí systémy nás nasměřují ulicemi, tak aby to pro nás bylo nejrychlejší a bez čekání.


Vy jste ale pěkné číslo. Vzpomenete si ještě na svoji identitu? Na své jméno, národnost?

(K čemu je prosím vás na PC tlačítko ,,dellete“?)

 

 

 

Systém, kdy se v Africe zastaví přemnožování lidí, v Asii taktéž, skončí hladomory. Dítě bude povoleno odpovědným lidem, lidem co se o ně dokáží postarat, žádné takové, jak dnes vidíme, že nejvíc dětí mají ti, kteří se o ně nejméně starají. Uzavřené multi-dálnice zabezpečí čisté životní prostředí. Zločin se stane minulostí, minimálně se rapidně sníží, jelikož bude vždy jasné kde kdy kdo byl… jednoduše dohledatelné.

 

Ví pan autor proč je v zemích třetího světa i jinde hlad?

 

 

Ať se to líbí či nelíbí komu chce, hledá v tom výhody i nevýhody(těch je samozřejmě též mnoho a mnohé z vás jistě napadají a je tedy nutno se je snažit minimalizovat) náš svět tímto směrem kráčí, ať již je k tomuto tlačen uměle či samovolně. Strach z nového je standardní, vždyť lidé v minulosti rozbíjeli za průmyslové revoluce stroje ,které jim dle jejich názoru vzali obživu.

 

Možná právě proto, že ty stroje vlastní několik jedinců, pro které je prioritní zisk než lidé samotní.

 

 

Systém, který nás čeká může být v mnohém nepříjemný, ale konspirační teoretici zapomínají na jednoduchý fakt, vlastnictví a všechny peníze světa jsou jen čísla napsaná na kusu papíru.

 

 

Cílem NWO je zde nenápadný přechod na bezhotovostní platební styk.

(kredit na vašem osobním značkovém čipu, model IBM – 2020)

Ani si nevšimnete, že již žádná měna neexistuje.

 

 

 

Ty věci zde jsou a jestli se nám jednou bude chtít a pořádně se naštveme, tak pár superbohatým ty jejich peníze klidně zrušíme zavedeme si vlastní a jejich majetky jednoduše vezmeme.

 

Jestli se pár bohatých naštve na někoho z nás,třeba za nesouhlas s jejich absolutismem a porušováním lidských práv a svobod, tak nám jednoduše přiškrtí kredit jejich poslušní služebníčci,strachující se tak též o svoji existenci. Nikdo bez znamení šelmy, tedy, bez kreditu nic nekoupí.

Doporučuji seznámit se s pojmem ,,potravinový kodex“(codex alimentarius)

 

 

Mnohdy je strach před rozumem, pokud opravdu někdo kumuluje bohatství, tak bez lidí, kteří toto bohatství uznávají za bohatství je mu ono bohatství k ničemu. Extrém většinou následuje extrém a akce vyvolává reakci, lidé to již mnohokráte ukázali a pochybuji, že by mocní byli tak hloupí a veškeré bohatství si jen pro sebe ponechali.

 

 

Mocní nejsou hloupý, naopak, k prosazování jejich cílů jim ochotně a v mnoha případech nevědomě pomáhají ty nejlepší mozky z řad ekonomů,vědců,lékařů apod.

Proto chtějí pro sebe celou planetu. Pak opravdu bude slibovaný mír.Každá konkurence by měla být předem ztracena.Proto nás ohlupují řečmi o přelidnění a nutnosti redukce počtu obyvatel, tedy depopulace.Žádoucí je minimální,snadno ovladatelný,neškodný počet silných,schopných a nemyslících motroků. Nejlépe modrookých blonďáků.

 

 

 

Z diskuse:

 

Až budou všichni očipovaní, bude se o každým vědět kde je, co dělá, s kým dělá, proč to dělá, tak zmizí jeden zásadní faktor který utváří lidského jedince – svoboda, ale hlavně i JEDINEČNOST!

.

Možná bude na světě 9 miliard kontrolovaných troubů, to nebude žádná škoda – podívám li se na dnešní lidi všude kolem, tak oni stejně nic nevymýšlí, pouze plují životem, pracují a š*ukají.

.

Ale ať laskavě ty, kteří chtějí být svobodní a jedineční a chtějí se o něco orginálního zasluhovat či se chovat po svém, nechají na pokoji. Pak ať je tu NWO třeba padesát…

 

s tím co píšete se ztotožňuji, nechápu že to míříte jakoby proti mě…

já tu hlavně bojuji proti konspiračním teoretikům kteří na obavách lidí a na skutečnostech které se dějí např. 911 rejžují ohromné sumy…

prostě většina společnosti jak píšete jen pluje životem a nikde není psáno že když budeme mít čip v ruce a bude možno dohledat kudy jsme šli, že to nějak omezí naši svobodu a stanou se z nás jen tupé ovce, představa že nad námi stojí někdo jiný s ovladačem je hodně vtipná…

zmanipulovanou bandu blbců tu máme a pro rozumného svobodu chtějícího jedince tu exit bude vždy… stačí nepropadat panice…

 

 

citát:

,,Nepřítel(Napoleonova Grande Armée) se neustále přibližoval k Moskvě,ale chování Moskvanů nebylo v této situaci o nic vážnější než před tím,stalo se naopak ještě lehkovážnějším,jak bývá pravidlem u lidí,kteří vidí blížící se nebezpečí.Tváří v tvář takovému nebezpečí se v duši člověka vždy ozývají dva stejně silné hlasy:Jeden hlas plný porozumění na něj naléhá,aby si uvědomil vážnost situace a našel prostředky slibující záchranu,druhý hlas jej s ještě větším soucitem přesvědčuje,že je těžké a mučivé myslet na nebezpečí,když stejně není možné vše předvídat a zachránit se před všeobecným děním,a proto je lepší se od těžkých věcí odvrátit,dokud tu ještě nejsou,a raději myslet na něco příjemnějšího.Když je člověk sám,uposlechne zpravidla první hlas,ve společnosti se však řídí spíš tím druhým.A tak tomu bylo i nyní s obyvateli Moskvy.Již dlouho se v Moskvě nežilo tak vesele jako v tomto roce.“

L.N.Tolstoj,Vojna a mír,III/1/17

 

NWO je mlhavý pojem. Ale je tady jasně viditelná snaha některých kruhů poupravit si legislativu za pomoci vykonstruované „války proti terorismu“. Zvyšování pravomocí tajný služeb, doplňky typu Patriot Act, Millitary Commisions Act, které prakticky likvidují práva daná americkou ústavou apod.

Jde o skrytou formu totality, o dosti účinné ovládání myšlení společnosti. Někomu se to třeba může i líbit, jasně, ale spousta lidí byla zrovna tak spokojená i v komunistických režimech, nebo jim alespoň takový režim nevadil až tak zásadně. 911 Press for truth:

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-2668063297344179304#

Výpovědi expertů z Fort Detrick – kdo rozesílal po 11. září antrax?

http://911blog.yweb.sk/863/Vypovedi-expertu-z-Fort-Detrick-kdo-rozesilal-po-11-zari-antrax.html

 

 

… ano s tímto názorem souhlasím, proti těmto věcem je nutno bojovat, jenže konspirační teoretici tento boj znemožňují svými nesmyslnými tvrzeními viz níže v diskuzi, že sex bude povolen jen ve čtvrtek a podobně… chce to klid a chladnou hlavu…

 

Cílem NWO je v tomto směru sex bez reprodukce.Ta by měla být prováděna laboratorně.

 

 

911 by se vyšetřovat mělo, ale tvrzení že za tím stojí úzká skupinka satanistů je dost vtipná… případně že tu u nějakého stolu spolu sedávají elity a vymýšlí kam svět bude směřovat, no nevím… tedy vlastně vím 😀 ale to co vím do pár vět vepsat nedokáži…

 

 

911 – samozřejmě nemohla provést úzká skupina satanistů ani talibanců. To dá rozum.

Kdo má tedy možnosti,prostředky,schopnosti a hlavně – zájem (lobby)?

Proč je vše tak tajné,když je to konáno pro naši bezpečnost? Kde jsou nějaká fakta podporující oficiální verzi?Atd.

 

 

absolutní nepochopení toho co jsem psal… jenže jak to vysvětlit kde jsou záchytné body?

kdo zde píše o nechání se někým řídit? já ne… píši o globálním světovém řádu, systému pravidel která budou pro všechny stejná a díky kterým lze dosáhnout maximální svobody

vládnoucí složka v takovémto řádu neexistuje, ty elity ke kterým se vyjadřuji je pouze onen strašák, který je používán konspiračními teoretiky… a k tomu píši že není problém je jejich bohatství zbavit existují-li tedy, pokud přestaneme uznávat papírky se jménem peníze…

globální světový řád je právě o individualismu… jedno dítě vs. pět dětí… nikde nepíši že by bylo povoleno jedno či deset… vše je relativní… tak jako vy špatně chápete co jsem psal a k čemu jsem se vyjadřoval, tak i já nemám dostatečný prostor k tomu abych to vše vysvětlil…

doporučuji nastudovat konspirační teorie vše co frčí běží a leží na netu a následně si přečíst ten můj článek pak třeba pochopíte… bez znalosti nemůže být reakce

 

 

Svoboda jednotlivce nesmí zasahovat do svobod jiného. Co je na tom tak těžkého?

Kdo určí ta Vámi zmíněná pravidla aby byla pro všechny stejná? Občané v referendech?

Proč tolik lidí neskrývaně zbožňovalo např. Hitlera nebo Stalina?

Také uvěřili,že jim jde o dobro prostých lidí a celých národů.

 

 

můj názor je ten, že je potřeba řádu, který stanoví pevná pravidla a v rámci těchto daných pravidel je právě možno dosáhnout maximální svobody a rozvoje jedince… bez řádu není svoboda, ale útlak…

 

zapomněl jsem dodat, že lidé potřebují řád, ale ne takový řád který jim určí někdo jen za účelem svého zisku nýbrž takový který jim bude nejvíce vyhovovat a plošně se na něm více méně shodnou… tzn. evolučním vývojem ve společnosti

 

 

Kdo obchází již platná pravidla,např. Ústavu,vymýšlením dalších pravidel a dodatků?

Za jakým účelem.

 

 

 

Skrytá tvář globalizace I.

http://svetylko.blog.cz/0905/skryta-tvar-globalizace-i

 

Skrytá tvář globalizace II.

http://svetylko.blog.cz/0905/skryta-tvar-globalizace-ii

 

 

 

Za druhé:

Reakce na možnost, že je autor zmatený a dezinformovaný

 

 

,,Pravda se nejlépe skryje mezi dvě lži“ – Prosté, platné a neskutečně účinné.

Vážený pane Kaňák. – Patrně jste se důkladně obeznámil s nejednou konspirační teorií.

Bohužel však neporozuměl ani jediné. Nemusíte se však cítit ublíženě či ješitně.

Není to váš nedostatek, jde o záměr. Můj osobní rozhodně ne. Co bych z toho měl.

Pochopitelná je vaše dezinformovanost a zmatenost, kdy jste si obstaral Info o NWO a přes to v tom vidíte více pozitiva a nedochází vám obludnost tohoto záměru jenž nemá obdobu.

Kdo rozhoduje které informace jsou pro veřejnost žádoucí,tedy neškodné a které je potřeba překroutit a filtrovat.Kdo vlastní sdělovacích prostředky?

Okamžitá tvrdá restrikce a zablokování veškerých informací by byla jednak v rozporu s demokratickými principy o svobodě slova, čehož by si hned všimli občané a vycítili nebezpečí a začali se bouřit dříve než bude NWO v neohrozitelné pozici, a jednak s již dosaženým efektem dezinformovanosti, kdy případný hlasatel zjištěných poznatků čelí nedůvěře,nepochopení a zesměšňování okolí.

Zmatená,vystrašená a nevědomá společnost je následně snadněji manipulovatelná.

Stačí ji jen ukázat co má vlastně chtít.

Patrně jste chtěl naznačit naději, že NWO může být prospěšné všem a technické prostředky a legislativa odstraní rozdíly a mnoho nešvarů současnosti.

To je hrozný OMYL . – ZLO nemá žádné empatie.

Možná jste chtěl sdělit, že konspirátoři nenabízí jinou reálnou alternativu, a že tedy stejně nemáme na vybranou. I toto je omyl.

Jiné cesty jsou možné a spousta jednotlivců i skupin je již v malém realizuje a prezentuje.

Již jsem zmínil,že pro NWO je jakákoliv konkurence nežádoucí.Více si všímejte a dejte si dohromady fakta.Pro nikoho není lehké vzdát se svých zažitých jistot přiznat si, že se stal obětí podvodu.Záleží jen na Vás, zda se rozhodnete dál zatvrzele bránit skutečnostem, na které se vás jiní snaží upozornit, nebo zda chcete získat nadhled a mít jasno.

 

 

Nový světový řád definován (ukázka) – Neviditelná říše

http://www.reformy.cz/zpravy/film-neviditelna-rise-novy-svetovy-rad-definovan-ukazka/

 

 

 

Za třetí: (bonus pro vás od konspirátora)

Reakce na možnost, že autor je placený dezinformátor

 

Další úžasný článek autora J.K zde:

http://kanak.blog.idnes.cz/c/139455/Konspiracni-teorie-aneb-11-zari-s-logikou.html

 

 

 

Nabízím Vám další úžasnou konspiraci tvrzením o možnosti,že se v osobě autora skrývá záměrný dezinformátor.

Nakolik jsem se přiblížil skutečnosti ví bezpečně pouze autor.

Přiznání neočekávám a o další dezinformace nestojím.

Jedno vám však musím sdělit,to by vás mělo zajímat.

Ať již jsou informace ve vašich článcích spontánní nebo účelové, ani jedna z těchto možností již na mne nezabírá

Mohu vás jen ujistit, že takových nás bude stále přibívat.

Nejspíše časem dojdete k závěru, že je potřeba své názory přehodnotit, nebo změnit job.

 

 

 

Diskutéři nádeníci:

http://www.outsidermedia.cz/Diskuteri-nadenici-1.aspx

 

 

Kdo to všechno píše:

http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Blogy

————————————————————————————–

 

Jak funguje svět – přednáška plus malé video:

1)

http://svetylko.blog.cz/0905/jak-funguje-svet-1-cast

2)

http://svetylko.blog.cz/0905/jak-funguje-svet-2-cast

3)

http://svetylko.blog.cz/0905/jak-funguje-svet-3-cast

4)

http://svetylko.blog.cz/0905/jak-funguje-svet-4-cast

5)

http://svetylko.blog.cz/0905/jak-funguje-svet-5-cast

6)

http://svetylko.blog.cz/0905/jak-funguje-svet-6-cast

7)

http://svetylko.blog.cz/0905/jak-funguje-svet-7-cast

 

 

Vítejte v Novém světovém řádu

(video je již bohužel odstraněno. Prý uživatelem)

http://svetylko.blog.cz/0905/vitejte-v-novem-svetovem-radu

 

(případným zájemcům toto ilustrativní video zašlu e-mailem)

 

Užijte si velkou melu:

http://svetylko.blog.cz/1004/uzijte-si-velkou-melu

 

 

Supertajný dokument o ČSR z roku 1948

http://svetylko.blog.cz/0910/supertajny-americky-dokument-o-csr-z-roku-1948

 

 

Nadarmo se neříká, že na každém šprochu – pravdy trochu.

Často se pravda ukáže až s křížkem po funuse.

A stejně nevěříme – stejně se nepoučíme.

 

 

Více odkazů Vám již nebudu přidávat. I tak je jich až moc.

Mnoho různých pohledů z mnoha stran. Stále stejný výsledek.

Další si jistě najdete sami, kdo máte zájem. Udělejte si vlastní pohled.

Zda se rozhodnete odevzdaně přijmout co se nabízí, nebo uděláte co je ve vašich silách pro lepší výsledek, vám může napovědět pouze vaše svědomí.

 

 

PS:

Je to s vámi ale dřina lidi. Vím že špatností je kolem nás víc než dost a další již jedna hlava neunese. Pouze pochopením pravdy a změnou myšlení můžeme přežít.

Kolikrát již byla brána na lehkou váhu nejedna varování. Budeme opět jen zklamaně a odevzdaně konstatovat,jak se to vše jen mohlo stát?

 

Jdu si dát pauzičku. – konspirátor

 

 

Jaroslav Steiden

 

Převzato:  http://steiden.blog.idnes.cz/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz