Vedci chcú dokázať mimozemský pôvod človeka

Vedci chcú dokázať mimozemský pôvod človeka

Vedci chcú dokázať mimozemský pôvod človeka

 

Genetický odkaz, zakódovaný v DNA, je síce objasnený, ale dodnes zostáva nepochopený

Objav geniálneho vedca Nikolu Teslu by mohol vyriešiť tajomstvo života vo vesmíre. Pomocou jeho teórie nulového času možno údajne potvrdiť stvorenie človeka a dokázať existenciu „neznámeho stvoriteľa“. Ale ako vyzerá a odkiaľ pochádza, to zatiaľ nikto nevie.

Otázka vzniku života vo vesmíre a v kontexte aj človeka na Zemi patrí k najväčším doposiaľ nevyriešeným záhadám. Mnohí bádatelia a vedci, medzi nimi aj Čech Ivo Wiesner, sa však domnievajú, že reálnosť samotného procesu stvorenia vyplýva z odhadu času potrebného na evolúciu primitívneho organizmu v súlade s predstavami a teóriou darwinistov. Jednomyseľne tvrdia, že „čas (doba) potrebný na vývoj primitívneho jednobunkového organizmu z anorganických látok je päťkrát väčší než je súčasný odhad veku kozmu. Hmotný život teda musel vzniknúť alebo inde, alebo bol vytvorený“. Pritom poznamenáva aj to, že navyše tu ide aj o problémy duchovnej podstaty človeka alebo vedomia, čo darwinisti obchádzajú.

Faktor nulového času

Skutočnosť procesu stvorenia človeka pravdepodobne už aj skôr potvrdili výskumy slávneho amerického vedca chorvátskeho pôvodu Nikolu Teslu, žijúceho v rokoch 1856 až 1943. Ide o jeho teóriu faktoru nulového času, ktorej oprávnenosť Tesla dokázal pomocou svojho generátora zostrojeného v roku 1920. V podstate tak zistil – aj demonštroval – že vesmír a naša slnečná sústava i planéty majú svoj nulový čas, určujúci začiatok vzniku. Najzaujímavejšie na tom všetkom je okrem iného aj to, že ho možno merať aj u človeka. Každý má iný nulový čas a vraj je rovnako špecifický, ako povedzme odtlačky prstov či pachová stopa. Podľa I. Wiesnera sa to ale nevzťahuje k hmotnej schránke (telu) človeka, ale určuje „čas stvorenia multidimenzionálnej bytosti“. Hodnoty nulového času sú totiž u väčšiny ľudí vyššie, ako vek zemskej biosféry. U mnohých osôb vraj dokonca prevyšuje vek našej planéty, slnečnej sústavy i blízkeho vesmíru. Nuž, zdá sa, že Teslova hypotéza môže dokazovať nielen mimozemský pôvod človeka a nesmrteľnosť multidimenzionálnej entity, ale aj realitu reinkarnácie. Nepriamo by sa tak potvrdil predpoklad o stvorení aj o jeho tvorcovi.

Za hranicami zákonic

V roku 1967 publikoval britský filozof a fyzikálny chemik Michael Polanyi článok Za hranicami chémie a fyziky. V ňom uviedol, že obe vedy môžu zodpovedne vysvetliť v prírode všetko okrem človekom vytvorených strojov a živých systémov. Zatiaľ čo operácia každej časti automobilu môže byť vysvetlená v rámci obvyklých hraníc prírodných zákonov, existencia vozidla vyžaduje vysvetlenie, ktoré ich presahuje. Jeho chod je umožnený pôsobením zákonov chémie, fyziky a značne neobvyklých obmedzujúcich podmienok, ktoré musel niekto stanoviť.

Vedecká búrka

Aké súčasné pozorovania sú kľúčom k minulosti? Existuje niečo, čo by mohlo na základe skúseností potvrdiť, že život vznikol v minulosti vplyvom pôsobenia inteligencie? Nachádzame možno odpovede, či štrukturálnu totožnosť medzi základnými sekvenciami správy v DNA a sekvenciami písmen abecedy napísané v správe. To všetko nás ubezpečuje o tom, že analógia je nápadná a dôkladná. Ak ide o napísané posolstvo, vieme, že za ním stojí inteligentný sprievodca. Použitím analógie môžeme zistiť aj to, že zaujímavé sekvencie v DNA majú takisto inteligentnú príčinu. Vedci na základe podobnosti usudzujú, že táto inteligencia sa podobá ľudskej. Pretože DNA je molekulárnou zložkou každej formy živého organizmu, ktorý poznáme, dostávame sa k záveru, že život na Zemi má inteligentnú príčinu. Objav skutočnosti, že DNA je nositeľom genetickej správy, dáva teologickému argumentu úplne nový význam. Pretože život je v podstate systém chemických správ, je počiatok života počiatkom informácie.

Život a informácie

Ako vznikli prvé informačné molekuly sa najľahšie vysvetľuje úvahou, že v tej dobe musela pôsobiť nejaká forma inteligencie. Zástancovia tejto „teórie stvorenia“ však zdroj identifikovať zatiaľ nedokázali, iba vedeckou analýzou, teda nedokázali ani „doplniť meno“ tejto inteligentnej príčiny. Všetko, čo dokážu tvrdiť, je, že je iste rozumné predpokladať, že za tvorbu informácie v molekule DNA zodpovedá inteligentná sila. Život tak nutne musel vzniknúť z „niekoho“ a nie z „niečoho“.

 

 

Převzato:  http://www.obroda.sk/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz