Slovník zakázaných, či nedoporučených slov…

Slovník zakázaných, či nedoporučených slov…

Slovník zakázaných, či nedoporučených slov a slovních spojení:

 ©Zdeněk Patrick 1996

 

Seznam možná možných nebezpečných slov v návaznosti na možná možné nebezpečné myšlení (Thought_Crime)

 

 

Autocenzura – strachem vybuzená selektivní naučená nevědomost.

 

BrainWashing – vymývání mozku, různorodá technika, jež je nedílnou součástí Public Relations

 

Brain Washing – odborně asistovaná implantace „potřebného“ názoru, přeškolení pomocí chemikálií a drog v kombinaci např. s microwave technologiemi a podprahovou invazí.

 

Demokracie – též pseudodemokracie – souhrn opatření k zamezení šíření svobodného projevu, s cílem omezit veškerá lidská práva a nezadatelné svobody. Obrazně: hra s několika míči na jednu branku. Branku zmateného lidského stáda.

 

Denní realita – Fiktivní svět, virtuální realita, vytvořena masmedii v souladu s Public Relations

 

Dogma – Vyhlášení dogmatu, jeho nedotknutelnosti a vymáhání absolutně poslušného převzetí, parciálně určuje i následnou inkviziční nemíru v drcení kostí možného odpírače, nezávisle na skutečné pravdě.

Přičemž není pochyb, že ti, kteří onu doktrínu, či dogma, na úkor zásadní logiky, prosazují, trpí strachem a nejistotou vlastních kroků.

Nezávisle na tom, zda se jejich dogma blíží pravdě, či je-li pravdě na hony vzdálena.

Dogma je oblíbeným nástrojem skutečných extremistů.

 

Elektronic Harassment – Nezákonné, respektive zločinecké používání elektronických a mikrovlnných zbraní s cílem eliminace, kontroly a stimulace myšlení jednotlivce i celých skupin lidských bytostí. Do tohoto zločinného systému je zařazeno agresivní periodické zablýskávání TV obrazovek (v ČR jsou to: Čt1, ČT2, Prima, Nova) a vysílání podprahových snímků

Systémovou zbraní se stal rovněž prostý i cílený ektrosmog. Každý, kdo plánuje, umožňuje svým konáním, nebo nekonáním, čí propaguje budování, uzákoňuje, čí povolí uzákonit, prodává, obchoduje, respektive napomáhá budovat zdroje elektrosmogu, zvláště pak cíleného elektrosmogu je zločinec.

Zločincem, je i ten, jenž tento masový zločin popírá, či zpochybňuje.

Pokuď tak činí vláda, politická strana, či libovolné uskupení. čí kteréhokoliv stát, pak se jedná o organizované zločinné spolčení s obzvláště nekalými záměry.

Euthanasie – Bezplatné zdravotnictví zaručené charizmaticky chrochtajícími vůdci mas, či humanitárními bombardery. Navíc ústavně garantovaná nejvyšším sovětem a dohodami gremia banditů.

 

Fenclovy biftečky – Hovězí maso nakažené nemocí BSI. Infikované maso pochází z býložravců krmených masem uhynulých zvířat. Předchůdcem této nemoci je nemoc zvaná Kuru-Kuru objevená roku 1926 v Africe.

Free Speech – Svoboda projevu: Zdraví škodlivá svoboda slova. Zaručeno ústavou!

Freedom of speech – nepravděpodobná svoboda projevu s jehlami zaraženými pod nehty.

 

Freedom of expression – Svoboda projevu v rámci mírového globál fašizmu s nelidskou tváří.

Free expression – možná svoboda projevu

Informační exploze – systém, kdy se vše nepotřebné dozvíte s dostatečným předstihem. Zejména informace o přirůstcích nejmenované zoologické zahrady se šířily rychlostí tachyonů. Ale i to je již taky jen historie.

 

Humanitární bombardování – Obzvláště vypečený výrok z oblasti Public Relations pocházející z povolaných úst pana Veškrny.

 

1. Chemitrails – silně expandující „kondenzáty“ vypouštěné neznámými letadly v rámci programu „Stmívání planety“

2.Chemitrails, (chemtrails) – zločinecká teorie o spiknutí, jež předpokládá přelet tajemné vzducholodi, protějšek černých helikopter, křižující nebe a postřikující zemi látkami vyvolávajícími zákeřné nemoci. Jedná se se o paranoidní představy a legendy o tajemných letadlech.

Tyto buřičské teorie předpokládají, že jste slepí, hluší a magoři. Nebo že si nevidíte dál než na špičku nosu.

Ve skutečnosti jde jen o pár špatně nastavených leteckých trysek.

 

Ježíšek – zakázaný termín. Ježíšek – někdejší česká, nepříjemně nábožensky orientovaná legenda, na počátku třetího tisíciletí mistrně globalizovaná systéme Public Relations do přijatelnější podoby dočasného „stařečka Ježíška“, jenž sice oděn do charakteristického leninsky rudého hávu dědy Mráze, skryt rudou kapucí, stále „žádanějšího“ a zcela nábožensky neškodného Santa Clause, oblétává kolem planety se svým sobím spřežením, pečlivě monitorován nejen silnými radary protivzdušné obrany Spojených států (NORAD), satelity na geosynchronních trajektoriích, letadly F-15, respektive F-16, kanadskými letadly CF-18 Hornet, ale i sofistikovanými zbra-němi SDI (Vesmírné „obranné“ iniciativy z oblasti „hvězdných válek“). A zřejmě nejmenované tajné služby, ve spolupráci s vatikánským podzemím, zabezpečily i informaci o oblíbeném jídle „stařečka Ježíška“ i jídle sobů z jeho spřežení. Stařeček Ježíšek v rudé kápi je monitorován osobním podkožním čipem a rudým nosem vedoucího soba Rudolpha, emitující záření náhodně se podobající vyzařování motorů nepřátelských balistických střel. více zde…

 

Konspirační teroie o spiknutí – Termín používaný k potírání veškerých informací o skutečném průběhu spiknutí

 

Milosrdenství – Systém, popírající jakákoliv lidská práva a nezadatelné svobody jednotlivce

 

Mind Control – Kontrola myšlení. Nezákonně použitá mikrovlnná zbraň s cílem stimulace myšlení jednotlivce, či celých skupin lidských bytostí. Je součástí Electronic Harassmentu. Systém, popírající jakákoliv lidská práva a nezadatelné svobody jednotlivce.

Mladý terorista – zastřelený dvouletý civilista, jenž provokoval naše vysunuté hlídky v hloubi sousedního území a provokativně nedbal varovných výstřelů.

 

Narodní buditelé – zakázené slovo, jehož pravou podstatu odhalil senátor Petr Pithart. Dnes již víme, že se ve skutečnosti jednalo o neonacionalistickou buňku podvodníků, kteří podvedli nic netušící české obyvatelstvo Ostereich Ungarn chaganátu. Ano, ano! Xenofobně a kryptošovinisticky skrývali své smutně proslulé vlastizrádné pikle v podobě jakéhosi života neschopného Českého jazyka. K velkému zármutku velkého chagana Franz Josefa blahé paměti. a jeho německy hovořících soudruhů …

 

Narodní – zakázené slovo, jež xenofobně a kryptošovinisticky skrývá neonacionalistické tendence. Viz Neonacionalistické divadlo v Praze, neonacionalistická třída, neonacionalistické Museum atd…

 

Naučená nevědomost – Ochranné mimikry, jež je velmi oblíbenou obranou před pravdou a důkazy. Naučená nevědomost je účelový trik původně vypozorovaný u zlodějů, podvodníků a vrahů.

 

Nepovolená demonstrace – zločinný terorizmus (buřičství) směřující:

a) – k neoprávněným požadavkům a obohacování se na úkor Vládnoucí Elity

b) – k zlomyslnému ochromení dopravy

c) – k zločinné desintegraci Nových Světových Pořádků…

 

Povolená demonstrace – Setkání několika prověřených a řádně očipovaných občanů protestujících například proti Dlouhé zimě, či Elitami neoblíbenému politikovi

 

Public Relations Officers – úředníci pro styk s nepřítelem (rozuměj „širokou veřejností“).

 

Real Criminals – možná možní Zločinci, možná možní adepti tajných koncentračních táborů. Ve skutečnosti občan, jenž nesouhlasí s fašístickými metodami globálně instalovaného systému potlačujícího pravdu, základní lidská práva a svobody.

 

Selektivní cenzura – cenzura pro Elitu nepřijatelných názorů

Svobodné volby – volba pěti politiků z pěti povolených. Slavnostní akt, jež se odehrává v určeném rituálu. Velmi radostně a zejména důstojně. Přičemž celkové počty hlasujících i výsledky voleb jsou čistě formální. Ostaní zájemci nejsou připuštěni. Zaručeně proklatě dobré volby, které se nakonec obejdou i bez voličů. Rituál však musí být zachován! A pokud by, nedej Satan, scházel jeden hlas, pak zatkneme opozičního lumpa. Případně podstrčíme vytipovaným voličům neorazítkované obálky.

 

Cenzura – Zveřejňování téměř pravdivých informací o přírůstcích vybranných zoologických zahrad

 

Sci-fi (orwellovského typu) – denní realita

 

Selektivní demokracie – pseudosvoboda, jež ve jménu ochrany lidských práv a svobod omezuje lidská práva a nezadatelné svobody

 

Sexuální harašení – nezákonné heterosexuální harašení

 

Sodíkové Slunce – Oranžově zeleným zákalovým rosolem rozptýlený svit Slunce. Též svit Slunce skrze kondenzáty Chemitrails

 

Stará čarodějnice – zakázané slovo hanlivě označující dobrovolnou aktivistku uličního výboru

 

Thought_Crime – zločin závadného myšlení (autor Georg Orwel v díle „Rok 1984“)

 

Vaporizace – jedinečný akt spravedlnosti vytěsňující nepohodlné mimo „reálný svět a povolené myšlení. Též Zmizení beze stop.

(autor Georg Orwel v díle „Rok 1984“)

 

Public Relations – práce se sympatiemi veřejnosti, cílevědomé ovlivňování veřejnosti. A to nejen s použitím sociologických a psychologických technik, ale i s veškerou brutalitou microwave a dalších podprahových invazí. Když vlastníte televizní poplatky, ačkoliv nechcete televizní příjimač ani náhodou. Metodu lze využít k „výrobě souhlasu“ a k manipulaci obyvatelstva.

Utahování opasku – citlivý asociální program nejvyššího sovětu sledující rozkvět a blaho občanské společnosti.

Vývoz demokracie – fašistická doktrína oprávňující Zlo používat bezpráví nejen v rozporu s mezinárodním právem, ale při potlačování základních občanských práv a nezadatelných svobod.

Válečný konflikt – Doktrína jednostranných akcí válečných zločinců, pomocí níž se v hlubokém zázemí možná možného nepřítele vyhledává možná možný bandita. Ve skutečnosti však vražedný útok microwave systémy, leteckými údery, pozemními vojsky a raketovými útoky s cílem zničit veškerou infrastrukturu u sousedů a zmasakrovat co nejvíce bezbranného civilního obyvatelstva.

Zastavení válečných operací – Doktrína umožňující Satanově sběři sesbírat mrtvé a za potlesku světové scény radostně odjuchat z rozmasakrovaného a nyní již liduprostého území. Nikoli všal jako světově hledaní váleční zločinci, nýbrž jako nevinné oběti brutálního útoku!

 

Výroba souhlasu (Manufacturing Consent)– manipulace s vědomím „Zmateného lidského stáda“ s cílem zjednat souhlas k čemukoliv a samovolnou poslušnost, vše související s technikou Public Relations. Pojem poprvé použil a popsal americký novinář Walter Lippman. Předpokladem úspěšnosti Public Relations je neexistence mravnosti, etiky, humanity a totalitní likvidace zpětných vazeb. První z útoků Public Relations je tedy veden právě proti těmto komoditám. Prosazováním jakýchkoliv zvrhlostí.

 

Tato doktrína eviduje prozatím čtyři domorodé skupiny:

Elita, vládnoucí oligarchie

 

Public Relations Officers – úředníci pro styk s veřejností a vykonavatelé moci oligarchů

 

Zmatené stádo – nesvépravný prostý lid, nemající právo veřejně projevit jiný názor, než požadují Public Relations Officers a jimi řízená masmedia.

 

Buřiči – Nepohodlní a jim podobné organizované tlupy pocházející z té nepřizpůsobitelné části silně zmateného lidského stáda, zabývající se zločinem závadného myšlení (Thought_Crime)

 

Virtuální realita – nikdy neexistující fiktivní svět vytvořený masmedii v souladu s požadavky Public Relations

 

Zelení – termín z oblasti Public Relations. Spíše však mezistraničtí cestovatelé z chameleonskými příznaky. Připomínající prý ve skutečnosti přezrálý meloun: „Navrch shnile hnědozelení a uvnitře krvavě rudí“.

Zemský škůdce – přísně zákázaný a velmi nebezpečný termín do něhož čeští šovinisté zahrnují nejen celou škálu stran v čele s tzv. Zelenými, či našeho skvělého agenta alias „humanitárního bombardéra“, novodobého válečného zločince, velkozloděje, drancovatele prý „rodné země“, ale považte jen… i námi dosazené drogové mafie, učené EU filtrátory – omezovače českých dějin a ostatní vlastizrádce.

 

 

Zvláště odporná slova:

souhrn odporných slov a zavrženihodných zvyků a metod ponižující 3% lidskou důstojnost a feministická hnutí:

Buzerant – zakázané hanlivé slovo

Pravda – velmi nebezpečné zakázané slovo (používané obzvlášť nebezpečnými teroristy)

Přechylování – zlopověstný slovanský (negermánský) zlozvyk ponižující ženy prostřednictvím příjmení přidáváním koncovky a, …ová.

referendum – ničemná berlička odporující Novým světově fašistickým pořádkům a ponižující nejniternější pocity našich otroků na nejzazší možnou mez…

Stará mrcha – zakázané spojení slov. Příliš sexistické až kriminálně heterosexuální.

George W. Bush – Celoplanetární Džingischán – zakázané spojení slov.

Karl von Schwanzenberg – Atomový Bič boží – zakázané spojení slov z nařízení strany a vlády nemající v žádném případě napojení na neonacionalistickou fabulaci o konečném potrestání Čechů, za zakrnělou drzost pěkně po germánsku se roztahovat.

Jachting – přísně zkázané slovo. Příliš elitářské.

Vlastenec – zakázané slovo z oblasti šovinisticko xenofobně nacionalistického buřičství.

 

 

Převzato: http://smit.wz.cz/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz