Vedecké mýty a kult cargo

Vedecké mýty a kult cargo

Vedecké mýty a kult cargo

Nejvýznamnější kultovní objekt částicové fyziky, tzv. Higgsův boson, patrně vůbec neexistuje.

Tak zní ohromující závěr výzkumníků z laboratoře jaderné fyziky v Cern u Ženevy. Dospěli k němu po vyhodnocení reálných dat, nashromážděných v průběhu pěti let experimentů, jejichž cílem bylo potvrdit existenci legendární částice a její klíčovou roli při stavbě vesmíru.
„Higgs“ je základní částice, která podle standardního modelu částicové fyziky objasňuje, proč všechny ostatní částice mají hmotu. Pro svůj nezastupitelný význam v současné teorii je dokonce některými fyziky nazývána „božskou“…

Teoretickou přítomnost částice, jejíž pomocí se snažil objasnit hmotnost masy, postuloval před více než 30 lety britský fyzik Peter Higgs. V rámci této teorie se předpokládá, že „Higgs“ vyvolává v poli trhliny, jimiž následně musí procházet všechny ostatní vnitroatomární částice, jako quarky, gluony, fotony a elektrony. Je to prosté – částice v interakci s polem zakoušejí tah; čím je unášecí síla větší, tím větší je i jejich hmotnost.

Cernští badatelé v časopisu New Scientist magazine sdělili, že v rámci výzkumu, proveděného pomocí největšího urychlovače částic na světě, nenalezli vůbec nic, co by přítomnosti hledané částice nasvědčovalo. Jinými slovy: částicová fyzika pravděpodobně bude muset provést hloubkovou revizi svých nejposvátnějších představ. Totiž, pokud „Higgsův boson“ neexistuje, není věda schopna vysvětlit podstatu hmoty.

Výzkum prováděný v Cern vycházel z úvahy, že pokud proti sobě budou vystřeleny atomy s dostatečně vysokou energií, měla by se Higgsova částice objevit v „subatomární suti“. Těsně předtím, než měl být cernský Lep sešrotován, deklaroval jeden z výzkumných týmů, že je patrně jen „o vlásek“ vzdálen od kýžené identifikace Higgsovy částice – byly prý pozorovány jakési „trápené stíny“ čehosi, co by mohlo být hledaným subjektem. Lep nato dostal měsíční odklad (a další dotaci…), aby vědci mohli dokončit tuto práci. Nato bylo zařízení definitivně uzavřeno, aby byl uvolněn prostor mnohem výkonnějšímu stroji, a výzkumníci se pustili do prosévání získaných dat.

Potřeba ještě vyšší energie…

Je zřejmé, že po přítomnosti Higgsovy imaginární částice není ani stopy – zcela jistě nebyla nalezena ani na energetické hladině na hranici 115 gigaelektronvoltů (GeV), přestože výzkumníci výrazně překročili kritickou hladinu 80 GeV, kde se měl boson podle očekávání „zcela jistě objevit“. „Vypadá to, že existence Higgsovy částice je čím dál nepravděpodobnější,“ řekl časopisu New Scientist člen výzkumného týmu Steve Reucroft z bostonské Northeastern University. „Postupně jsme vyloučili většinu ´honiteb´,“ potvrdil i vědec z Cern, Neil Calder. A John Swain, rovněž z Northeastern University, uzavřel kacířským prohlášením: „Nejpravděpodobnější je, že cosi jako Higgsova částice vůbec neexistuje.“

Samozřejmě, toto zjištění nesklíčilo všechny. Frank Wilczek, teoretik částicové fyziky z Massachusettského technického institutu, předvedl ukázkové intelektuální salto nazad z vrutem, když pohotově poukázal na možnost, že výsledky získané pomocí Lep mohou být pojaty jako důkaz, že Higgsova částice má neskutečně vysokou energii. Řekl, že by se začal znepokojovat až poté, kdyby nebyla odhalena na hranici okolo 130 GeV. „Pak bych se asi na hodně dlouho zamyslel,“ řekl, ale nespecifikoval, co tedy dělal až dosud… Stejnou naději hýčká také David Plane z Cern: „Je tady, je jen na vyšší energii, než jsme mohli detekovat,“ řekl magazínu.

 

 

Lep momentálně dělá místo většímu a samozřejmě mnohem nákladnějšímu zařízení nazývanému Large Hadron Collider, který má začít drtit částice na vyšší energetické hladině až od roku 2007. Do té doby hodlá věda nadále věřit ve virtuální existenci Dědy Mráze, který sice nebyl objeven na severním pólu, jak se třicet let tvrdilo, ale zcela jistě se schovává na jižním… Nebude-li ani tam, máme k dispozici ještě Marsovy čepičky. Jde o „cargo“!

Mezitím převzala štafetu Fermiho Národní urychlovačová laboratoř na předměstí Chicaga. Tamní výzkumníci z jakéhosi záhadného důvodu „doufají“, že uspějí tam, kde selhal mnohem výkonnější Lep. Podstatné je udržet dotace a veřejný zájem tvrzením, že pohádkové bytosti sice neexistují, ale… říká se, že kdosi zaslechl v dálce rolničky…

 

 

 

 

Převzato:  http://www.mwm.cz/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz