Existencia anjelov vedecky dokázaná

Existencia anjelov vedecky dokázaná

Existencia anjelov vedecky dokázaná

Levice – Angelológia. Už samotný názov naznačuje, že táto náuka má niečo do činenia s anjelmi. A skutočne, ide o smer bádania, ktorý skúma a odhaľuje existenciu a vplyv anjelov na ľudský život, dejiny a prírodu. Posledný krát v 13. storočí sa angelológia na univerzitách učila ešte s plnou vážnosťou. O znovuzrodenie tejto stredovekej náuky v 21. storočí sa zaslúžil Slovák – Dr. Emil Páleš. Na rozdiel od svojho posledného veľkého predchodcu – Tomáša Akvinského – však predložil dôkazy na úrovni exaktných vied, ktoré prekvapili vecov, zaskočili teológov a oslovili širokú verejnosť.

 

Po prednáške, ktorá sa uskutočnila v stredu, 15. júna Leviciach, poskytol Dr. Emil Páleš Pohroniu exkluzívny rozhovor:

 

Určite nie je jednoduché v niekoľkých vetách zhrnúť myšlienku teórie, ktorá prestupuje takmer všetkými sférami ľudského bytia, ale predsa: ako sa dá definovať základná myšlienka angelológie?

Prastará náuka o anjeloch rozpráva o hierarchiách duchovných bytostí – anjelov, archanjelov, anjelských kniežat, síl, mocností a panstiev, cherubínov a serafínov… Každý anjelský chór má inú úlohu: sú to strážni duchovia ľudí, zvierat a rastlín, inšpirujúce inteligencie národov a kultúrnych epôch.

 

Ako prvému sa mi podarilo dokázať jednu časť tradičnej angelológie vedecky – náuku o duchoch času. Už starí Babylončania uctievali siedmich bohov, z ktorých sa neskôr stalo sedem kresťanských archanjelov. Je to sedem duchovných praobrazov alebo bytostí, ktoré sa cyklicky striedajú a mohutným spôsobom spoluurčujú celé naše bytie. Každých 72 rokov vládne jedna z nich ako duch času. Za 504 rokov sa vystriedajú všetci siedmi. Takže každých 500 rokov sa dostane k moci tá istá duchovná inteligencia a inšpiruje určitý typ estetiky, filozofie a mravnosti. Ukázal som, že vlny tvorivosti vo svetových dejinách naozaj zodpovedajú týmto rytmom striedajúcich sa archanjelov. Napríklad veľkí lekári tvorili v obdobiach archanjela Rafaela, tradičného patróna medicíny. Alebo svetová básnická tvorba vrcholí každých 500 rokov v obdobiach archanjela Anaela (bohyne lásky a krásy Inanny).

 

Náuka o anjeloch teda v žiadnom prípade nebola len výtvorom bujnej fantázie našich predkov, ale zodpovedá skutočnostiam, ktoré dnešná veda ešte len odkrýva.

 

Chronobiológia napríklad len nedávno odhalila, že babylonský sedemdňový týždeň má opodstatnenie – človek aj celá príroda totiž pulzujú v sedemdňových rytmoch. Môj objav spočíva v tom, že rytmy založené na sedmičke existujú aj dejinách.

 

Vaši oponenti z vedeckých kruhov dlho hlásali, že žiadne rytmy v dejinách neexistujú. Vraj si ich iba namýšľate.

 

Na všetkých svetových univerzitách si po celé 20. storočie mysleli, že v dejinách neexistujú žiadne zákonitosti. Tvrdili to významné autority ako Karl Popper a ďalší. Mnohí naši profesori nedokázali uveriť, že by nejaký Slovák mohol poučiť naše americké vzory v takej zásadnej otázke a domnievali sa, že som len nejaký pavedecký rojko.

 

V súčasnosti proti mojej teórii neexistujú námietky. Preverovali ju renomovaní svetoví nezávislí odborníci. Štatistická analýza pomocou počítačov ukázala, že v dejinách skutočne existujú práve také rytmy, aké som predpovedal. Napríklad výskyt géniov v dejinách sa riadi 500-ročnými vlnami, pri ktorých postupne za sebou kulminuje tvorivosť v maliarstve, medicíne, poézii, filozofii, rečníctve, matematike a dejepise. Profesor Halberg z Univerzity v Minnesote, jeden zo zakladateľov chronobiológie, potvrdil niektoré z mojich zistení minulý rok počas svojej návštevy na Univerzite Komenského.

 

Silným ťažiskovým bodom angelológie, ktorú možno nazvať aj filozofiou, je sofiológia a s ňou spojené veľké myšlienky Slovanstva. Vraciate sa vo svojom učení aj k veľkým buditeľom?

Sofiológiu definoval ruský filozof Solovjov, no už predtým sa o ňu usilovali Ján Ámos Komenský alebo Štúrovci. Je to taký sen Slovanov o celistvej múdrosti, ktorá by spájala vedu, umenie a náboženstvo do jedného organického celku. V preambule slovenskej ústavy síce stojí, že máme vychádzať zo štúrovskej a cyrilometodejskej tradície, ale nikto to nerobí. Štúrovci mali koncepciu slovanskej vedy, založenej na iných východiskách, než anglický senzualizmus. Mojou Angelológiou dejín som na túto štúrovskú koncepciu nadviazal a ukázal, že je reálna. Je to úspešný príklad toho, že exaktná veda sa dá robiť aj v spojení s idealistickým svetonázorom a nielen v rámci materialistickej ideológie. Pravá veda neodvádza od Boha, ale privádza späť k Bohu, k dávnym zjaveným pravdám veľkých náboženstiev.

 

Vo slovanských národoch drieme vloha, ktorá raz povedie k podobnej revolúcii, akou bola prírodovedecká a s ňou spojená vedecko-technická revolúcia na Západe. Z východnej Európy však príde skôr niečo ako psychologicko-sociálno-morálno-náboženská revolúcia. Namiesto geniálnych strojov bude v centre záujmu stáť výchova harmonicky krásnej ľudskej osobnosti. Slovania majú predpoklady na to, aby ako prví začali objavovať, že aj v duchovnej a duševnej sfére (nielen v technickej) existujú zákonitosti, ktoré možno spoznať a uviesť do praxe. Tým sa raz začne slovanská kultúra. No všetko má svoj čas, a ako hovorí Štúr – lipa kvitne až keď dub odkvitol (t.j. čas Slovanov príde až keď Germáni naplnia svoju úlohu).

 

Aká je teda úloha anjelov a ako vplývajú na život každého z nás? Je pre nás také dôležité o tom vedieť?

 

Je to dôležitejšie, než si myslíme. Na nevedomosť v tejto oblasti totiž doplácame osobnými a celospoločenskými tragédiami, ktoré keby sa vyčíslili, presiahli by všetky ostatné príčiny svetových katastrof. Napríklad na časy pred vznikom vedeckej medicíny sa dívame ako na dobu temna, pretože milióny ľudí umieralo zbytočne kvôli neznalosti biológie. Kvôli neznalosti angelológie takisto umierajú stámilióny.

 

V reči modernej psychológie by sme mohli povedať, že archanjeli sa prejavujú v tzv. kolektívnom nevedomí. Pri vystriedaní duchov času vždy vidno, ako sa ľuďom z hĺbky ich vlastnej duše vynárajú nové životné pocity, inšpirácie a vnuknutia. Len malá časť ľudstva však dokáže tieto impulzy konštruktívne premeniť na tvorbu a veľké kultúrne výdobytky. Vyžaduje si to veľké, ušľachtilé úsilie. Väčšina ľudstva zareaguje na tieto impulzy prichádzajúce z duchovného sveta len pudovo, na nižšej úrovni a pretože nerozumejú sami sebe, mení sa to na kolektívnu neurózu. Vznikajú z toho masové sociálne hnutia a prevraty. Dary anjelov sú ako atómová energia, ktorá sa nesprávne vedená stáva pohromou.

 

Komunizmus bol napríklad reakciou na návrat starobabylonského démona menom Nergal, ktorý pokúša ľudstvo každých 500 rokov. Pod rôznymi menami ako Sutech, Nergal alebo Huitzilopochtli podnecoval vždy nenávisť a krviprelievanie. 72 rokov jeho vlády (1917 – 1989) stojí vyrytých na tritisíc rokov starej hlinenej tabuľke. Chvastali sme sa, že už neveríme starým poverám o bohoch, ale znova sme mu na celej čiare podľahli a utopili svet v krvi dvoch svetových vojen, nacizmu, komunizmu a maoizmu.

 

Dnešný človek je žiaľ technicky vyspelý, ale po duchovnej stránke je taký neskúsený a nevedomý ako keby sa práve narodil. Na falošné politické a náboženské ideológie naletia vždy milióny. Keby sme boli aspoň trochu pripravení, vyhli by sme sa najhoršiemu.

 

Založili ste Školu angelológie. Myslíte si, že sa angelológia môže stať filozofiou širokých más?

Kňazi aj vedci dnes tvrdia, že nemôže existovať žiadne duchovné poznanie. Vraj objektívne poznávať sa dá iba materiálny svet – a v duchovný svet možno navždy len zbožne veriť. Keby to tak bolo, ľudstvo by nemalo budúcnosť. Preto som založil školu a za rozhodujúcu pokladám jej kvalitu, nie kvantitu.

 

Anjelská vlna dnes priniesla stovky kníh o anjeloch a anjelských seminárov. Takmer bez výnimky sa však nezaoberajú skutočne anjelmi, ale len predstavami o anjeloch. Ide v nich skôr o tvorivú fantáziu, bez ambície objektívne preveriť pravdivosť takých predstáv. Pravé poznanie vyšších svetov nám však prepožičiava schopnosť porozumieť podstate človeka, dejín a prírody, ako aj účinne liečivo do nich zasiahnuť. Sebaklamy to neumožňujú. To je skúšobný kameň, na ktorom si každý žiak angelológie preveruje stupeň svojho zvládnutia danej témy.

 

 

 

 

Převzato:  http://www.sophia.sk/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz