Kategorie: Historie

61. Zecharia Sitchin

61. Zecharia Sitchin

od Gaspar / / Historie
Ke všemu se zhroutila i představa o unikátnosti lidského genomu. Ukázalo se, že  ze šimpanzem máme 99, a ne pouze předpokládaných 95 procent společného a až na 70 procent se blížíme myším. Zjistilo se, že domněle lidské geny mají také všichni obratlovci, stejně jako bezobratlí, rostliny, houby a dokonce i kvasinky, u ... Číst více
27 října, 2004Gaspar
62. Mravenčí lidé

62. Mravenčí lidé

od Gaspar / / Historie
Slovo lidu Hopi pro mravence je anu. Slovo naki pak ve stejném jazyce znamená přítel, modlitební pírka, obětní pokrmy nebo písek – související řada koncepcí vztahujících se k hmyzu, který občas létá. Kombinace obou slov (anu-naki, neboli „mravenčí přítel“) může souviset se Sitchinovými Anunnaki. Babylonský bůh nebes se nazýval Anu. ... Číst více
5 listopadu, 2009Gaspar
63. Císař Caligula miloval gigantické lodě
Myslíte si, že gigantické stavby či dopravní prostředky jsou výsadou moderní doby? Omyl! Zdá se, že lidé zbožňují velikost odjakživa. Ve velikosti staveb se totiž může zrcadlit velikost panovníka, který je rozkázal postavit. Není divu, že nejvíce obrovitých staveb rozkázali postavit ti nejmocnější vládci, mezi které patřili i římští císaři.
19 května, 2009Gaspar
64. 6000 let staré mohyly byly objeveny internetem
Jen málokterému archeologovi se v životě poštěstí přijít s nálezem, který ještě po letech dokáže přispět k lepšímu poznání již dobře prozkoumaných lokalit. Takové štístko měli nedávno britští vědci, kterým se podařilo v blízkosti veleslavného Stonehedge objevit neolitické mohyly. Napomohly jim k tomu internetové mapy.
11 června, 2009Gaspar
65. Zánik civilizace
Kněží Osirisových svatyní vštěpovali adeptům základní výklad kosmogonie a dějin civilizace Země. Podle tohoto učení probíhá evoluce pozemské civilizace v cyklech, přerušovaných hlubokými depresemi, kdy lidé klesají téměř na úroveň zvířat. Mayský rukopis Chilam Balam z Chumayelu hovoří zcela jednoznačně o tom, že dochází k opakovaným vývojovým érám lidstva (tzv."soles") ... Číst více
30 ledna, 2008Gaspar
66. Evoluce podle Véd

66. Evoluce podle Véd

od Gaspar / / Historie
Charles Darwin ve své knize "O původu druhů" vysvětluje teorii evoluce všech druhů živých organismů na Zemi na základě přirozeného výběru. Podle této teorie druhy časem postupně vykazují malé odchylky v podobě a stávají se novými druhy. Pokud je Darwinův názor pravdivý, pak bychom v pozorované historii lidstva byli schopni ... Číst více
27 října, 2009Gaspar
67. Vznik planety Země

67. Vznik planety Země

od Gaspar / / Historie
To, co nyní zjišťujeme o vesmíru pomocí nejmodernějších přístrojů, znali sumerští kněží už 3,5 tisíce let př.n.l. Co je tedy v sumerských eposech napsáno? Na počátku bylo Slunce, u něj byly dvě planety - Mumu (dnes Merkur) a Tiámat.Pak se vytvořily další planety nazývané Lahamu (Venuše) a Lahmu (Mars), dále ... Číst více
27 října, 2009Gaspar
68. Vznik člověka

68. Vznik člověka

od Gaspar / / Historie
Ze starých mezopotamských pověstí můžeme vyčíst kromě teorie o vzniku sluneční soustavy i báje o příchodu „bohů“ na Zemi z bludné planety a to i s časovými údaji o době jejich vlády.Vysvětlit časové údaje sumerského Seznamu králů o enormních časových délkách působení bohů a králů před potopou je možné skutečností, ... Číst více
27 října, 2009Gaspar
69. Historie Země podle St.Germaina
Germaine, uvědomělá energie, prohlašuje, že "jeho" působení přichází ze sféry jednoty, která nemá přesně vymezenou hustotu ani prostorový rozměr. Termín "germaine" znamená "příznačná důležitost (significant relavance)" nebo "přicházející ze stejného zdroje (coming from the same source)". Germaine si vybral tento výraz, aby vyjádřil kvalitu své energie. Ani muž ani žena, ... Číst více
12 srpna, 2009Gaspar
70. Kedy sa ľudia objavili na Zemi
Z histórie vieme,že pred 65 mil rokmi vyhynuli DINOSAURI,aj keď nevieme prečo.Pre 2 mil. rokmi sa objavil AUSTRALPITEKUS,ktorý síce chodil vzpriamene,ale chodidlá mal ako opice.Zhotovoval veľmi primitívne nástroje. Po ňom nasledoval HOMO HABILIS,ten už bol o niečo zručnejší,ale až pred 1,5 mil rokmi HOMO ERECTUS zapálil prví oheň. No a ... Číst více
27 října, 2009Gaspar
71. Manipulácia historie
Žijeme v období manipulácií. Sme vo veľkom ovládaní a manipulovaní demokraticky politikmi, médiami, farmaceutickými spoločnosťami, ezoterickými hnutiami a cirkvami, bankami, novinármi, mimovládkami ... etc....a mnohé z nich ťahajú za jeden povraz. Keby som mal charakterizovať jedným slovom dobu, v ktorej žijeme, povedal by som - manipulácia...
27 října, 2009Gaspar
72. Staroveký Egypt

72. Staroveký Egypt

od Gaspar / / Historie
Horovy narozeniny byly v Egyptě oslavovány v době, kdy se hvězda Sirius poprvé objevila nad obzorem, ohlašujíc každoroční povodeň na Nilu. O čem však nebyla, pokud vím, zmínka, je, že v dobách Starého Království se přesně v tu dobu objevovala konjunkce Regula se Sluncem. Horus nebyl spojován přímo se Siriem, ... Číst více
27 října, 2009Gaspar
73. Historie lidstva

73. Historie lidstva

od Gaspar / / Historie
Vznikla sluneční soustava. Všechny planety jsou žhavé. V této době existují již miliardy jiných hvězdných planetárních systémů. I při velmi skromném odhadu 1% můžeme tvrdit, že jen v naší galaxii již existuje několik miliard civilizací.
27 října, 2009Gaspar
74. Přestavěli nám Stonehenge
Po desetiletí jsou oficiálně tištěné publikace o Stonehenge plné fascinujících údajů, čísel a teorií popisující největší anglický předhistorický monument. Avšak ani v jednom průvodci na lesklém křídovém papíru nenajdete zmínku o přestavbě 4.000 let starého kamenného kruhu, která byla provedena ve 20. století!
27 října, 2008Gaspar
75. Příchozí z hvězd
Téměř ve všech světadílech byly objeveny prastaré sochy a rytiny tvorů ve skafandrech a jejich létajících strojů. Unikátní technická výstroj a zjevně nepozemské oblečení před nás staví zneklidňující otázku: Jsou tato vyobrazení pouze produktem bujné fantazie našich předků, nebo odrazem dávné reality, a tedy skutečným důkazem o návštěvnících z hvězd?
27 října, 2008Gaspar
76. Stará říše Mayů je starší?
K zajímavým objevům, které se v Civalu podařilo učinit archeologovi Estrada-Belli z Vanderbiltovy univerzity v Tennessee, patří např. nález obří masky/plastiky, která zřejmě znázorňuje boha kukuřice. V pozdější době ho Mayové uctívali pod jménem Yum Cax. O objevu referovalo webové zpravodajství časopisu New Scientist.
27 října, 2008Gaspar
77. Atlantída

77. Atlantída

od Gaspar / / Historie
Pokud se zeptáte člověka alespoň trochu se zajímajícího o tajemno, na pět jevů či mýtů, které ho v této oblasti zaujaly a které považuje za zásadní, mezi prvními jistojistě zazní slovo Atlantida. Atlantida je někým považována za mýtus, smyšlenku bez reálného základu, provázející lidstvo stovky let, jiní ale věří, že ... Číst více
27 října, 2008Gaspar
78. Ráj na Zemi – Lemurie
Ztracený kontinent Lemuria, země Mu, je místo, historií skoro zapomenuté. Tento kontinent žije dál v bájesloví Hindů, Australských domorodců, Polynésanů a Indiánů. Stejně tak jako bájná Atlantida vyvolává řadu otázek byla – nebyla, kde…?
27 října, 2008Gaspar
79. Starověká Shambala
V Tibetu, stejně jako v mnoha jiných zemích Asie, jsou známy příběhy o legendárním království, které bylo zdrojem vzdělanosti a kultury současných asijských společností. Podle legendy vládli v této zemi rozkvětu a míru moudří a soucitní vládcové. Obyvatelé byli rovněž vzdělaní a laskaví, takže celkově bylo království vzorem společnosti. Toto ... Číst více
13 března, 2009Gaspar
80. Astravidjá

80. Astravidjá

od Gaspar / / Historie
V paměti národa, ve starobylých textech se zachovávají někdy celá tisíciletí údaje, jež nám připadají na první pohled jako smyšlenka — ani ne tak pro svou fantastičnost jako pro to, že neodpovídají našim představám o dějinách. Než byla při výkopech odhalena legendární Trója, než byly objeveny Mykány, popírali vědci jednomyslně, ... Číst více
27 října, 2004Gaspar