Podivný útvar na Slunci

Podivný útvar na Slunci

PODIVNÝ ÚTVAR NA SLUNCI

 

03.07.05   Ted Tweitmeier

V posledních dnech jsem zachytil velmi zajímavý rentgenový obraz našeho Slunce. To co mne na něm zaujalo je až neuvěřitelně velký polygon díry v „rentgenovém záření“, který se vytvořil prakticky přes noc. Tento útvar ve skutečnosti pokrývá území, které snad stokrát větší než naše Země.

Tato ztemnělá oblast nevykazuje prakticky žádnou rentgenovou emisi a bude se pomalu stěhovat směrem doprava (východně) v souladu s rotací Slunce. Již 15 let sleduji pravidelně sluneční aktivitu, ale takhle velké tmavé území jsem ještě neviděl. Na celé věci je největší záhadou proces postupné tvarové metamorfózy tmavého místa do podoby připomínající spíše umělý útvar než přirozený přírodní jev. Nejvíce podivná je skupina hrotů při okraji polygonu, která vykazuje zakřivení prakticky v pravých úhlech a to je velmi, velmi nepřirozené.

Zbytek slunečního povrchu přitom vypadá poměrně homogenní. V červnu letošního roku zasáhla severovýchod USA a Kanadu vlna rekordních teplot. Různé předpovědi naznačují, že kritický pro severní polokouli Země bude především srpen. Naše Slunce se již delší dobu chová velmi zvláštně. Je možné, že příčinou je zájem nějaké cizí inteligence? Snaží se nám někdo skrze praktiky „slunečního inženýrství“ něco naznačit? Naplní se apokalyptické předpovědi a nebo všechno bude ještě jinak?

 

SLUNEČNÍ ZÁHADA MÁ SVÉ POKRAČOVÁNÍ

21.07.05   Ted Tweitmeier

V posledních týdnech byly zaznamenány v prostředí Slunce velmi zajímavé jevy v podobě nápadně pravidelných geometrických vzorů. Tyto nové útvary jsou pozorovatelné na třech různých vlnových délkách. Minulý měsíc jsem upozornil na tento jev poprvé dne 28. června 2005. Předmětný útvar vykazoval neuvěřitelně pravidelnou hranatou strukturu a to na vlnové délce 28.4 nm. 

V posledních dnech se na Slunci objevily další útvary. Opět jsou tyto pravidelné vzory viditelné na třech vlnových délkách. Vybral jsem střední vlnovou délku 17 nm jelikož na ní jsou vzory nejlépe viditelné. Některé útvary vypadají jako písmena, např. zřetelné písmeno „H“, také je patrný profil kruhu a jakéhosi čtverce. Moderní věda hovoří o Slunci jako o nesmírně chaotické „plazmatické peci“. Je pro mne skutečně záhadou jaké opodstatněí pak mohou mít tyto pravidelné prakticky geometrické vzory? Doposud jsem na tuto anomálii nedostal uspokojivou odpověď.

 

2005 Ted Tweitmeier

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz