Mayský kalendář: 13ti měsíční/28 denní kalendář

Mayský kalendář: 13ti měsíční/28 denní kalendář

Mayský kalendář: 13ti měsíční/28 denní kalendář

Čas

Před několika měsíci jsem se seznámil s dílem Emila Páleše, jeho Angelologií dějin. Popisuje a vědecky dokládá duchy času, tedy 7 základních kvalit času, 7 archandělů; dokládá synchronicitu a periodicitu dějin (podnázev knihy je Synchronicita a periodicita v dějinách), tedy skutečnost, že se dějiny odvíjí od příčiny – duchovních kvalit, které působí ve stejném čase na různých místech (synchronicita), a tyto kvality se pravidelně v různých cyklech střídají (periodicita).

To docela změnilo můj pohled na čas jako takový. Neboť „lineární čas“ se v naší kultuře vykládá jednostranně jako vývoj. Ve skutečnosti se ale skládá z pravidelných cyklů. V současnosti pak v lineárním čase docházíme k bodu, kdy se involuce promění v evoluci, pád ve vzestup.

Nedávno jsem pak objevil Galactic Research Institute (Galaktický výzkumný ústav), jejichž činnost a projekty jsou založené na několika jevech: zákon času (The Law of Time), 13ti měsíční kalendář (13 Moon Calendar) a 2012 (2012 Peace Plan).

V podstatě zákon času (law of time) představuje frekvenci 13:20 (poměr, matematická konstanta), na němž funguje naše Země (tedy představuje i reálnou vibraci). 13:20 je také matrice mayského kalendáře, neboli 20 glyfů – mayských symbolů a 13 čísel (viz Mayské orákulum od Ariel Spilsbury a Michaela Brynera, Volvox Globator: Praha 1999. ISBN 80-7207-250-1. Zvláště doporučuji první kapitolu, viz Mytické volání.) Na rozdíl od 13:20 současné konvenční vnímání času je na bázi 12:60 gregoriánského kalendáře, které je iracionální a nepravidelné, odpporuje přirozeným rytmům Země (logicky: na místo tvůrčích a pozitivních energií vyvolává negativní, které vyostřují současnou transformaci, neboť – jak jsme si řekli – vibrace, ať 13:20 či 12:60, je reálná a projevuje se). Několik myšlenek, které mě docela inspirovaly:

Nikoliv program „Čas jsou peníze“ („Time is money“), ale „Čas je umění“ („Time is art“).

 

„Právě tak jako je vzduch atmosférou těla, tak čas je atmosférou mysli. Pokud se čas, ve kterém žijeme, skládá z nepravidelných měsíců a dní, řízených mechanizovanými minutami a hodinami, tak to samé se stane s naší myslí: mechanická nepravidelnost (anglické „irregularity“ znamená jak „nepravidelnost“, tak „nepoctivé jednání“ – nepravost). Když všechno plyne z mysli, tak není divu, že atmosféra, ve které žijeme, se denně více a více znečišťuje, a nejčastější stížností je: „Nemám dost času!“ Kdo vlastní váš čas, vlastní vaši mysl. Mějte svoji vlastní mysl a poznáte svoji vlastní mysl.“ (Zdroj.)

„Pamatuj: Kdo vlastní tvůj čas, vlastní tvoji mysl. Změň svůj čas a změníš svoji mysl. Změň svoji mysl a změníš svůj svět.“ (Zdroj. S. 5.)

 

 

Mayský kalendář a 2012

 

Činnost tohoto institutu je spojena s Josém Arguellesem, který se věnoval výzkumu mayského kalendáře (viz rozhovor na Barace Krize kalendáře). V podstatě vnímání času – kalendáře představuje agregor lidské mentální energie. Můžeme si všimnout dvou základních úrovní: jednak lidstvo jako celek, a pak jednotlivci. V současnosti se používá jednotně greogoriánský kalendář založený na frekvenci 12:60. Přesměrování této energie na frekvenci 13:20 může posílit vzestup a proměnu Země. Na individuální úrovni pak vnímání 13:20 představuje naladění se na přirozený systém Země a Stvoření. 13:20 rezonuje s řadou dalších jevů (například v našem těle: 13 základních kloubů, 20 prstů).

Dalším důležitým poznatkem pro mě bylo, že mayský kalendář respektive soustava kalendáře představuje jiné vnímání času – nejen na úrovni Země, ale i na úrovni sluneční soustavy, galaxie a vesmíru. Dlouho jsem hledal příčinu rozporuplnosti v udání začátku Věku Vodnáře. Podle babylónského kalendáře, středověké angelologie opata Trithemia a Pálešova výzkumu, o němž jsem se zmiňoval, Věk Vodnáře vystřídá Věk Ryb v roce 3 563. Příčina rozporuplnosti je v tom, že bod jarní rovnodennosti je jiný ve starověku a jiný v současnosti (viz také základní problém ve vztahu astronomie a astrologie, totiž rozdíl pojmů „souhvězdí“ a „znamení“).

Příčina rozporuplnosti je ještě v něčem jiném. Hnutí Nového věku (Neš Age) na „něco“ reagovalo a v posledních desetiletích skutečně lze pozorovat jevy jako globální oteplování a změna klimatu či stupňující se společenské a politické krize na jedné straně a silnější vnímání Lásky a Světla a dění okolo vzestupu, transformace a proměny Země na druhé straně. Dílem toto hnutí může být astrálním, éterickým a individuálním projevem Věku Vodnáře, neboť dříve než bude Věk Vodnáře na materiální úrovni, tak už se realizuje v myslích a srdcích skupin či jednotlivců a „cosi“ visí ve vzduchu.

A konečně se dostávám k jádru oné rozporuplnosti okolo Věku Vodnáře, jím je záměna s 2012 (rok, jev, paradigma). Současná nálada, proměna lidstva a Země souvisí s 2012. S koncem jednoho a začátkem druhého cyklu, koncem jednoho mayského kalendáře, cyklu 5125 let, velkého slunečního cyklu.

S radostí jsem se seznámil s prací Davida Wilcocka, neboť skutečně „seriozně“ (tedy na vědecké úrovni) podává důkazy ohledně vzestupu, transformaci a 2012. Viz zejména osmá kapitola The Transformation of the Solar System z jeho knihy The Devine Cosmos: A Breathtaking New View of Reality. Jeho další dvě knihy Shift of the Ages: Scientific Proof for Ascension a Science of Oneness jsou též na Wilcockově internetové stránce k přečtení. Z článků zvláště doporučuji What is ascension? a The ultimate secret of the mayan calender.

 

13ti měsíční/28 denní kalendář

 

Co se týče kalendáře, tak je anglická verze ke stažení, obsahuje i vysvětlení všeho co je k 13ti měsíčnímu kalendáři potřeba: Thirteen Moon Calender. Year of the White Lunar Wizard. 2007/2008.

 

Něco málo ze základních jednotek kalendáře překládám:

 

 1. Dali – plánování – (pátek)
 2. Seli – proudění – (sobota)
 3. Gamma – ztišení – (neděle)
 4. Kali – uskutečnění – (pondělí)
 5. Alpha – uvolnění – (úterý)
 6. Limi – očištění – (středa)
 7. Silio – vyprázdnění – (čtvrtek)
 1. týden červený
 2. týden bílý
 3. týden modrý
 4. týden žlutý
 1. Magnetický – Netopýr – Měsíc účelu – (26. červenec až 21. srpen)
 2. Měsíční – Štír – Měsíc výzvy – (22. srpen až 19 září)
 3. Elektrický – Jelen – Měsíc služby – (20. září až 18. říjen)
 4. Samostatný (self-existing) – Sova – Měsíc formy – (19. říjen až 14. listopad)
 5. Nádech – Páv – Měsíc záře – (15. listopad až 12. prosince)
 6. Rytmický – Ještěrka – Měsíc rovnosti – (13. prosinec až 9. leden)
 7. Rezonující – Opice – Měsíc naladění – (10. leden až 6. únor)
 8. Galaktický – Jestřáb – Měsíc celistvosti – (7. únor až 6. březen)
 9. Sluneční – Jaguár – Měsíc záměru – (7. březen až 3. duben)
 10. Planetární – Pes – Měsíc projevu-manifestace – (4. duben až 1. květen)
 11. Světelný (spektrální) – Had Měsíc osvobození – (2. květen až 29. květen)
 12. Křišťálový – Králík – Měsíc spolupráce – (31. květen až 26. červen)
 13. Kosmický – Mořská želva – Měsíc přítomnosti – (27. červen až 24. červenec)

25. červenec je den bez času (Day Out of Time)
Tzolkin, harmonický modul 13 x 20 (frekvence 13:20) = 260

Cyklus 260 dní, 18 980 dní (52 let o 365 dnech)

Sluneční-galaktický cyklus 4 x 13 = 52

Označení pro roky:
1., 5., 9. a 13. – počátek (seed)
2., 6. a 10. – měsíc
3., 7. a 11. – kouzelník
4., 8. a 12. – bouře

Obrazová část
A ještě nějaké grafiky a obrazy:

 

Subjektivně objektivní pohled: Čas Přírody, vertikální čas – horizontální prostor. Subjective-Objective View: The Nature of Time, Vertical Time – Horizontal Space.

Objektivně subjektivní pohled: Dynamika času ukazující evoluci času jakožto vědomí T(E) = Art. Objective-Subjective View: Dynamics of Time Showing the Evolution of Time as Consciousness T(E) = Art

The Place of the Noosphere in Cosmic Evolution (Místo noosféry ve vývoji vesmíru).

Mayan 13 Baktun Map (13 mayských baktunů, neboli 13 x 144 000 dnů, což je onen cyklus začínající 3113 před Kristem a 2012 po Kristu, trvající 5125 let).

26 Years of the Harmonic Convergence (26 let harmonického sbližování – konvergence).
Mayan 13 Baktun Map (16 let telektononu). A komentář k těmto dvěma obrázkům: Harmonic Convergence 20—Awaken to Reality.

 

Symbol míru od Nicholase Roericha The Roerich Peace Pact & Banner of Peace.

Banner of the Galactic Shield (galaktický ochranný štít).

Biospheric Rights Banner, One Earth One People One Time (symbol práva biosféry, Jedna Země Jedno Lidstvo Jeden Čas).

Přirozená mysl

 

To, k čemu mě vedou otázky okolo času, mayského kalendáře, 2012 i 13ti měsíčního kalendáře, je změna způsobu myšlení. Změna způsobu myšlení jde ruku v ruce se změnou způsobu života. A to je, oč dneska jde. Myšlenka je materiální a v současné době proměny Země má éterická úroveň stále silnější vliv, tedy i myšlenky a způsob myšlení se silněji projevuje. Je nasnadě si domyslet, že znečištění a očištění noosféry lidstvem má stejně podstatnou roli jako znečištění a očištění biosféry.

Přidávám tak ještě „meditační a úzce související činnosti […] obnovení, zkoumání a vzdělávání přirozené mysli„, které se mi líbí zejména pro celistvost, neboť zahrnují práci s myslí i tělem, jednotlivcem i Zemí…

 

 1. Probouzení přirozené mysli – dzogchen-zen meditační techniky (dzogčhen, dzogchen)
 2. Ashtanga jóga (zahrnuje cvičení hatha jógy) může být ovlivněno Falun Dafa (Falung Gong) či Tai Chi
 3. Přímá vizualizační cvičení rozvoje psychického zdroje, včetně rozvíjení základních čaker a pránických nervových kanálů
 4. Dvojitá, bipolární harmonizační cvičení (kosmické mudry)
 5. Vizualizace zemské PSI-Banky (ionosféra – globální rozum) v souladu s denním synchronickým řádem
 6. Zcela synchronický řád cvičení
 7. Přirozené jídlo veganské/syrové stravy a půstování
 8. Zahradnictví a designování životního prostředí
 9. Rozvíjení umění – zvuky, hudba, vizuální pojetí a designování“ (Zdroj.)

 

 

Převzato:  http://www.cestydusi.cz/

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz