Spodní obrázky jsou snímky těl ze srážky u Roswellu.