29a) Sken Filozofických Transakcií, popisuje pozorovanie UFO v r. 1742