3a) Plamenné štíty ktoré sa objavili počas obliehania Sigiburgu