26) Dva lietajúce taniere po stranách Krista na freske zo 17. stor.