14) Objekty na nebi prihliadajú ako Mojžiš prijíma hlinené tabuľky