2) 6 diskov na maľbe z budhistického kláštora Dharmasala