13a) Na hlavu Márie žiari z disku kužeľ svetla (1486)