AEROSOLOVÉ ZLOČINY – CHEMTRAILS

AEROSOLOVÉ ZLOČINY – CHEMTRAILS

AEROSOLOVÉ ZLOČINY – CHEMTRAILS

Dokumentární film Clifforda Carnicoma pro nekomerční použití.

První vydání v lednu 2005.

Mějte se na pozoru!

Protože tento krásný svět je v nebezpečí!

Až budete znát skutečnosti, které zde budou prezentovány, pravděpodobně už se nikdy nebudete, na mnoho věcí dívat stejně!

 

Na počátku roku 1999, začal obrovský letecký projekt, jehož rozsah a dopady, jsou pro většinu z nás nepředstavitelné. Tato operace zahrnuje, rozšíření obrovského množství jemných částic v atmosféře. Následky jsou katastrofální a jsou daleko za hranicemi naší představivosti!

Pravděpodobně se setkáte s odporem k důkazům předloženým v tomto filmu (textu). Bude vám řečeno, že vše je normální a tak jak má být, a že není důvod k obavám, a že vše je naprosto přirozeně. Možná že vaše osobní postřehy, budou odmítnuty jako nespolehlivé.

Společný postoj státních orgánů, nebere v úvahu základní zákony fyziky a je zcela v rozporu se smyslem pro dobrou logickou úvahou.

Faktem je, že za více než 5 let, úřady zamítli signály a osobní svědectví, milionů dotčených občanů po celém světě.

Proto vás žádám, abyste pečlivě analyzovali předložené důkazy a udělali si svůj vlastní názor.

Jiné reality

Rozdíly

To co vidíte, není na nebi neobvyklé.

Tyto stopy jsou typické pro letadla, která letí ve vysokých nadmořských výškách, a je tomu tak, už od druhé světové války.

 

Můžete vidět, jak stopy na obloze rychle zmizí, stejně jako pára z dechu v chladném zimním dni. Tak to vždy bylo a bude.

Ti z vás, kdo se zajímáte o fyzikální, chemické a termodynamické vlastnosti atmosféry, snadno chápete jejich povahu. Ano, věda a zdravý rozum nejsou v rozporu s logikou, pokud jde o přirozené procesy v přírodě.

Nyní se podívejme na realitu z jiného úhlu pohledu a prozkoumejte neobvyklý jev, který se kolem nás děje a to o čem většina lidí vůbec nic neví. Skutečností je, že atmosféra naší planety je uměle měněna a tento film vám ukáže jeden z hlavních důvodů této změny.

 

Za letadlem které je v horní části obrazovky, stopa rychle mizí, protože obsahuje jen vodní páry. Ale pod ním je stopa dalšího letadla, která je hustá, odolná a táhne se přes celou oblohu. Přirozený závěr je, že se tato stopa nemůže skládat z vodní páry.

 

I když jsou povětrnostní podmínky pro vznik obou stop stejné, jejich povaha a vlastnosti jsou naprosto odlišné. Jediné logické vysvětlení je, že složení obou stop je zcela odlišné a každá je jiná. Taková je skutečnost!

 

Většina obrázků které zde vidíte, je pořízena ve vysoké pouštní oblasti Nového Mexika. Atmosféra zde má velmi nízkou vlhkost vzduchu a je ideálním místem k formování klasických stop za letadly. Takové stopy snadno vznikají v prostředí s nízkou vlhkostí. Jejich krátký vzhled, když letadla přelétala po jasné obloze nad pouští, byl v minulosti často pozorovaným jevem. Chladné a suché počasí, přesně takové jaké je vysoko v atmosféře, je velmi příznivé, pro vznik obvyklých kondenzačních stop. Na druhou stranu, úroveň vlhkosti je zde relativně nízká, což je také důvodem, proč se většina mraků tvoří v polovině troposféry.

Tato vrstva atmosféry sahá do výšky asi 12 kilometrů. Analýza procesů v této vrstvě atmosféry, musí brát v úvahu několik jevů.

Kromě obvyklých jevů, jako jsou mraky a běžné kondenzační stopy, je třeba dnes brát v úvahu nový fenomén s názvem „aerosolové stopy „.

 

Aerosoly jsou pevné nebo kapalné částice v plynné látce a jejich vliv na atmosféru není ještě plně objasněn. Vyskytují se hlavně ve dvou formách. Buď jako aerosolové stopy letadel, nebo jako koncentrace aerosolů v atmosféře. Vhodný termínem, pro tuto akumulaci aerosolů je „Aerosolová banka“.

Po dlouhodobém sledování předmětu tohoto filmu, je dnes známo že se skládají z pevných částic a vodních par současně. Stručné vysvětlení vzniku oblaků, pomůže lépe porozumět této problematice. Chcete-li vytvořit mraky v atmosféře, vyžaduje to dva hlavní prvky. Vlhkost a částečky pevných látek.

Podle tohoto zákona, nemohou vzniknout mraky na čisté a jasné obloze. Pro jejich tvorbu je potřeba přítomnost kousků pevného materiálu, kterým se říká „kondenzační částice“ (prach, saze), na kterých vodní pára kondenzuje.

Aby se tak stalo, musí být velikost těchto částic velice malá. Zpravidla se jedná submikronovou velikost. Pro srovnání, lidský vlas má tloušťku 60 až 100 mikronů a částice azbestových vláken mají tloušťku 2 mikrony.

Další nezbytnou podmínkou pro vznik mraků, je určitý stupeň vlhkosti. Dnes je zjištěno, že požadovaná minimální vlhkost vzduchu je 70%. Všimněte si, že podmínky pro vznik mraků, jsou zcela odlišné od těch, které jsou třeba pro tvorbu běžných letadlových stop. Je to proto, že každý z jevů se řídí odlišným fyzikálním zákonem.

Běžná letadlová stopa, vzniká nejčastěji v čistém, studeném a suchém vzduchu. Naproti tomu vznik mraků, vyžaduje vysokou vlhkost vzduchu a přítomnost částic a kondenzátu a to znamená že má aerosolový základ.

Zásadní změny na naší obloze, jsou přímým důsledkem emisí aerosolů v ovzduší a vytvářejí v atmosféře zcela nové prostředí. V současné době, velký počet letadel cíleně rozptyluje aerosoly v troposféře, ve výšce mezi 10 a 12 kilometry. Tyto aerosoly, které jsou rozptylovány po obloze, vytvářejí hustou clonu mraků a následkem toho se viditelnosti v posledních několika letech výrazně snížila.

Podivné na tom je, že se tyto jevy vyskytují, při velmi malém množství vlhkosti, která je něco mezi 30 a 40%, místo obvyklých 70%, typických pro tvorbu mraků. Dnes už víme, že to nejsou mraky.

Realita je taková, že jsou unikátní a umělé vytvořené a vstupujeme zde do zcela nové oblasti, atmosférických a geofyzikálních věd. Jediný způsob, jak udělat tyto umělé změny, je rozptylování velkého množství kovových solí rozmíchaných v kapalině.

Tak velké změny nemůže způsobit samotná vodní pára, obsažená ve stopách za letadly. Studie ukazují, že aerosol neobsahuje vodní páry. Tyto aerosoly jsou husté a vzduch, který dýcháme je jimi nasycen. To je také hlavním námět tohoto filmu.

Umělé změny v atmosféře, mají obrovský dopad na život na naší planetě. Aerosoly a probíhajících operace, jsou potenciálním nebezpečím pro všechny živé bytostí!

Tyto vzdušné operace se provádějí každý den! Provádějí se bez našeho vědomí a bez našeho souhlasu a mají obrovský dopad na život celé naší planety, na život každého z nás i život celé naší rodiny!

Ztráta oblohy.

 

 

Vzpomeňte si na krásnou modrou oblohu. Vzpomeňte si, jak byl svět dříve překrásný. Modré nebe patří každému už od našeho narození. Pro každého z nás je zdrojem radosti a je pro nás životně důležité.

Existují reálné důvody, spojovat modrou barvu oblohy s čistotou a průhledností vzduchu který dýcháme. Nezapomeňte prosím na naše úžasné nebe! Udržujte v sobě vzpomínky a pocity které jste měli, když jste sledovali jeho slávu!

Ale to, co se nyní děje s naší oblohou může odplavit vzpomínky na krásné chvíle, které jsme zažili! Dnes je těžké si představit tmavě modré nebe, stejně tak, jak ho mnozí z nás pamatují. Obzoru má dnes šedobílou barvu a jedním z hlavních důvodů tohoto jevu je rozptýlení velkého množství jemných částic nebo aerosolů, které výrazně snižují průhlednost vzduchu.

Původ a povaha těchto aerosolů byla plně prokázána. Jejich rozptýlení v atmosféře, zanechalo na naší planetě už svou stopu. Známkou toho je otrávený vzduch a další následky, které jsou s tím spojené!

Naší povinností, je vás pravdivě informovat o stupni poškození, které to způsobilo! Je třeba se spojit dohromady a vrátit naší planetě, zpět její atmosféru!

Reakce.

 

 

Úředníci.

 

 

Na počátku roku 1999 se na internetu objevili nové stránky – www.carnicom.com a cílem těchto stránek bylo, poskytovat informace o neobvyklých aerosolových operacích v pouštních oblastech na jihozápadě USA. Zakladatelem těchto stránek, byl bývalý federální pracovník, klidný a konzervativní a bez zvláštního politického nebo jiného zaměření. Už během pár dní se ukázalo, že toto místo vzbudilo velký zájem mnoha vládních a vojenských institucí, dodavatelů ministerstva obrany, výzkumných organizací, chemických a farmaceutických koncernů a organizací zdravotní péče.  Ze zaznamenaných návštěv v průběhu několika měsíců bylo zřejmé, že probíhá výzkumná činnost v rámci dohledu.

V příštích několika letech došlo k některým změnám. Na jedné straně docházelo k neustálému sledování dokumentů, publikovaných na stránkách, spojené s testy testovacích metod a analýz. A na druhé stranu, běžela neustálá kampaň proti důležitosti tohoto výzkumu spolu s přetrvávajícím selháváním vyšetřovací činnosti, kterou prováděli stejné kontrolní orgány.

 

Můžeme uvést část společností a agentur provádějících dohled.

Jsou mezi nimi Pentagon, mnoho leteckých základen, Americký Senát, výrobci letadel, farmaceutické společnosti, Národní bezpečnostní úřad, CIA, Federální agentura pro zvládání krize, společnosti vyrábějící zbraně a obranné systémy, výzkumné organizace a samozřejmě média.

Úředníci z Amerických leteckých sil veřejně prohlásili, že předmětem tohoto filmu je fikce. Toto prohlášení učinil podplukovník Michael Gibson v srpnu 2000 když řekl: „fikce chemických stop byla zkoumána a zamítnuta ze strany mnoha pověřených slavných univerzit, výzkumných organizací a většiny médií.“

Tuto situaci dále zhoršil plukovník Walter Uashaba v roce 2001, když vše znovu doslovně opakoval. Plukovník Uashaba nemohla poskytnout žádné podrobnosti o organizaci stojící za ním. Charles Taylor, kongresman Sněmovny reprezentantů, reagoval na znepokojení občanů a řekl v březnu 2000 toto:

„Byl jsem informován od leteckých sil a bylo mě řečeno že tyto stopy jsou běžné kondenzační stopy za letadly.“

 

Dodal, že nepoškozují životní prostředí ani lidské zdraví a že bude i nadále sledovat další vývoj.

Harold Heilsnis ze sekretariátu Ministerstva obrany v přímé reakci na žádost bývalého prezidenta Billa Clintona, řekl v lednu 2000, že se seznámil s některými zprávami v této otázce, ale že nenašel žádné důkazy, které to podporují. Ostatní prohlášení ve stejném duchu říkají, že žádné obavy nejsou na místě.

 

 

Ve své první reakci, ředitelka Agentury pro ochranu životního prostředí Carol Braunerová, přijala v prosinci 1999 otázky občanů, které se týkají toho, zda letadla slouží k rozptylování chemických a biologických látek. Agentura odpověděla že nemá „žádná data“ o této letecké činnosti.

 

 

 

 

V lednu 2000 byl poslán doporučený dopis Carol Braunerové, ke kterému byl připojen vzorek nevšední, vzduchem přenosné vlákniny k použití tohoto materiálu ke studiu z důvodu veřejného zájmu, při ochraně životního prostředí a zdraví. Ve dvou jednotlivých dopisech z února 2000, agentura prohlásila, že nemá „žádná data“ k programům, vztahující se k rozptylování látek letadly do ovzduší. Kromě toho agentura vůbec nepřiznala, že by k obálce byl připojen nějaký vzorek.

V říjnu 2000, po více než tisícovce dopisů a petic ocenil úřad Carol Braunerové, velký zájem občanů o problematiku aerosolových operací.

Agentura se opět sešla v prosinci 2000, ale stále ještě neměla „žádná data“ o použití chemických nebo biologických látek, které mohou mít škodlivé účinky na člověka.

Téměř o 6 měsíců později, agentura stále nepodnikla žádné kroky k prozkoumání zaslaných vzorků a dále argumentuje, že žádné vzorky nemá.

Objevení neobvyklých biologických složek od nezávislých odborníků, ještě zvýšilo potřebu formální identifikace.

Na žádost senátora Jesse Helmse ze Severní Karolíny, agentura odpověděla stejně otřepanou frázi, že nemá „žádná data“ k programu rozptylování chemických látek na populaci, za použití letadel. Agentura nicméně vyjádřila obavy o zlepšování ochrany životního prostředí a doufala že její odpověď uklidní obavy občanů.

Mezinárodní ekologická organizace „Greenpeace“, byla také informována o aerosolových operacích, ale její úředníci říkali v září 2000, že „se nemohou vyjádřit“ a že nemají „žádný oficiální postoj“ k této otázce. V jiném dopise zaslaném jako reakce na dotazy občanů, organizace „Greenpeace“ řekla, že pokud jde o globální problémy životního prostředí, pomohou situaci vyřešit, jejich „místní pobočky“.

V říjnu 1999, senátor Jeff Bingaman v Novém Mexiku, odpověděl voličům v závislosti na pozorování aktivity leteckých sil, že emise aerosolů nalezených v ovzduší jsou normální. Později reagoval tak, že na základě údajů získaných z řízení leteckého provozu, se informace občanů nezakládají na pravdě.

Senátor Bingaman rovněž informoval voliče, že se postará o vysvětlení u vzdušných sil s cílem oslovit více lidí.

Senátor Richard Lugar odpověděl ve stejném duchu voličům v červenci 2000 a že pozorované čáry na obloze, jsou běžné kondenzační stopy letadel, které je možné vidět, už od konce druhé světové války.

Senátor Lugar prohlásil, že instituce jako AZO a HOA a někteří akademičtí profesoři, studovali důkazy občanů a došli k závěru, že jejich zdroje jsou nespolehlivé a že neexistují žádné objektivní údaje a důkazy.

V dubnu 2000, republikán Mike Thompson odpověděl občanům, že aerosolové kondenzační čáry na obloze, jsou výsledkem běžných letů a že nepředstavují žádné riziko a nebezpečí pro životní prostředí a veřejné zdraví.

Odbor ochrany životního prostředí v Novém Mexiku přiznal v září 1999, velký počet stížností v souvislosti s aerosolovými operacemi nad Santa Fe. Odbor vydal prohlášení, že nemá „žádné důkazy o nelegálních nebo tajných operacích.“ Oznámil, že jejich oddělení v tomto státě také provádí, zkoumání vědeckých důkazů, vzniku stop za letadly. Občanům bylo doporučeno, obrátit se na toto oddělení, pokud mají nějaké další otázky.

 

Generální prokurátorka Nového Mexika Patricia Madrid, také připustila v listopadu 1999 mnoho došlých dotazů do její kanceláře, v souvislosti s neobvyklými aerosolovými operacemi. Prohlásila, že „podle objektivních dat“ jsou „stopy za letadly z běžné letecké dopravy.“ Nicméně, po učinění tohoto prohlášení, se Patricia Madrid dvakrát odmítla setkat s občanem Cliffordem Carnicomem k diskuzi o tomto problému.

Na setkání AZO s občany v Ohiu v listopadu 1999 bylo sděleno, že to „nemohou vyšetřovat“ ale „ocenili obavy občanů o životní prostředí“. Vyšetřovací tým z televize ABC učinil prohlášení, že „žádosti o vyšetřování aerosolové činnosti nemohou vyhovět“, ale že jejich tým „děkuje občanům za zájem a snahu.“ V červnu 2001, dva a půl roku po odeslání vzorku, AZO konečně přiznala, že obdržela neobvyklou vlákninu.

Toto přiznání přišlo až potom co jeden občan, upozornil na zákon o svobodě informací. Agentura ale odmítla identifikovat tento materiál a prohlásila, že „jejich oddělení AZO nemá žádnou praxi, potřebnou pro testování a analýzu uvedených materiálů.“

 

 

 

 

Metody monitorování a analýzy.

 

 

Od začátku roku 1999 bylo použito, více než 30 vědeckých a fyzikálních postupů k monitorování a analýze dramatických změn, způsobených v atmosféře. Tyto experimenty jsou výsledkem tvrdé práce a stojí čas i peníze. Dostupné zdroje jsou omezené a některá zařízení, bylo nutné zkonstruovat, přímo pro tento účel. Následující snímky ukazují, jen malou část metod používaných pro tato pozorování.

 

Jejich rozmanitost a přesnost je nezbytnou nutností a je předmětem studia, které trvá už přes 5 let.

 

Úřady se nikdy nepokoušeli opakovat tento výzkum a nebo to nedělají veřejně. V žádném případě nereagují na naše výsledky a na žádosti mnoha občanů a veřejného mínění. Používáme výzkumné metody a výsledky, jsou uvedeny na stránkách www.carnicom.com.

Tam jsou poskytnuty důležité informace, nezbytné pro pochopení plánů a důvodů aerosolových operací. Prokázali jsme, že se jedná o celosvětovou a tajnou operaci, a k jejímu celkovému objasnění, je zapotřebí více práce! Výsledky našich výzkumů za dobu delší než 5 let, poskytujeme zdarma široké veřejnosti.

Začali jsme studiem běžných kondenzačních čar, které jsou často pozorovaným jevem, včetně zmrznutí vodní páry a její přeměnu v ledové krystaly a následné odpaření a rozplynutí. Studovali jsme podmínky pro vznik těchto čar a mraků. Zkoumali jsme úroveň průhlednosti vzduchu v rozmezí od 15 do 60 kilometrů. Spolupracují s námi skupiny občanů z různých částí země, při měření úrovně kyselosti a zásaditosti dešťové vody. Většina studií prokázala velmi neobvyklé výsledky.

Také jsme použili snímky pořízené v raných fázích leteckého provozu, které prokázali, že dnes zanechávané stopy, nemají s běžnou kondenzační čárou nic společného. Bylo zjištěno, že emise nejsou neobvyklé vzhledem k počasí.

To co padá z letadel, ale nesouvisí s emisemi z motorů. V různých státech byly použity vysoce účinné filtry vzduchu, a vzduch zde byl opakovaně filtrován. Některé látky obsažené ve filtru, měli podobu abnormálních vláken, gelovité látky, krystalů a prachu. Kromě toho, byly hlášeny velmi vysoké úrovně částic vzduchu, získané pomocí jednoduchých měřících metod, jejichž autory jsou samotní občané. Někteří z nich používají sluneční koronu, nebo velmi silné světlo. Zejména je doporučována metoda, využívající sluneční koronu. Výzkum byl vždy prováděn za ideálních povětrnostních podmínek a za předpokladu důsledného použití přímých důkazů a vše je spolehlivým důkazem velkých změn v naší atmosféře.

Vzorky dešťové vody byly podrobeny destilaci, pro stanovení přítomnosti pevných částic. Bylo zjištěno, že obsahují kovové látky!

Z různých částí země a celého světa jsme shromáždili vzorky, které obsahují neobvyklá vzduchopřenosná vlákna. Ukázalo se, že tato vlákna mají velmi zvláštní vlastnosti. Proto také všechny pokusy zařadit tyto vlákna mezi pavučiny, postrádají jakýkoliv logický důkaz! Vzorky těchto vláken byly zaslány přímo řediteli AZO. Mikroskopický průzkum, prokázal přítomnost neobvyklých biologických složek. Agentura odmítla identifikaci těchto vláken.

Byly nalezeny i velmi vysoké úrovně různých plísní v mnoha vzorcích vzduchu. Takové výsledky byly získány i přesto, že testy byly provedeny v čistých oblastech na jihozápadě USA. Atmosféru zde v posledních letech příznivě ovlivňuje, přetrvávající suché počasí, ale tímto tématem se ještě budeme zabývat později.

Faktem je, že pevné částice obsažené v atmosféře, působí jako mechanismus přenosu pro ostatní materiály, včetně biologických, které se drží na jejich povrchu. To je další riziko pro zdraví, jako je třeba onemocnění plic a zvýšená úmrtnost, je úzce spojena s vysokou hladinou těchto částic ve vzduchu.

 

Další skutečností, které musí být uvedena je, že pomocí různých metod, byly nalezeny abnormální biologické složky z mnoha vzorků vzduchu získaných, na různých místech planety.

Případ vláknitého materiálu zaslaného na AZO, je skutečně velmi znepokojující a jak později prokázal lékař specialista, obsahuje biologické složky. Pokud si však myslíte, že rozptylování chemických aerosolů nemá v minulosti obdoby, potom si pozorně přečtěte zprávu určenou Senátu z roku 1977 s názvem „Vyšetřování závažných nedostatků Ministerstva obrany, při ochraně osob zapojených do pokusů s drogami.“

 

Kromě jmen zúčastněných společností, zpráva také dokazuje, že „byly vyvinuty a použity spolu s různým elektromagnetickým zařízením.“ Takže toto šetření, dává logický předpoklad, že i dnešní atmosféra, je uměle upravována za použití plazmatu, elektřiny a ionizovaného plynu.

Mnoho pozorování a experimentů potvrdilo tento předpoklad, a atmosféra se dnes pravidelně používá, pro elektromagnetické aplikace. Obzvláště znepokojující je používání energie s velmi nízkou frekvencí, protože tato frekvence, výrazně ovlivňuje zdraví a elektromagnetickou povahu člověka. Používání elektromagnetické pulsní energie, bylo mnohokrát prokázáno a důkazy ukazují, že dnes je neviditelnou součástí našeho životního prostředí. Navíc, použitím metody elektrolýzy byla potvrzena, přítomnost neobvyklých ionizujících kovových solí v atmosféře! Radarové anomálie i nadále vykazují, že elektromagnetická povaha našeho životního prostředí se výrazně změnila!

Pomocí dříve popsaných metod sledování a analýz, bylo nutné za strany příslušných orgánů reagovat, na četné žádosti občanů o prošetření. Jejich odpovědi byly ale absurdní, zkreslené a nereálné!

 

Postavení občanů.

Dr. Robert Kather, podal osobní svědectví:

Když jsem vyšel ven, viděl jsem na obloze mnoho stop, ale i 4 nebo 5 letadel. Ale stopy po nich nemizí a táhnou se po obloze. Dívala jsem se na to zděšeně, protože jsem ještě nikdy nic podobného neviděl a pokračovalo to celý den. Za necelé dvě hodiny, se celá obloha pokryla silným, bílým závojem. Začal jsem tento jev dokumentovat, ale nikdo jiný mu nevěnoval pozornost a nikdo jiný si s tím nedělal žádné starosti. Nemysleli si, že je to něco důležitého. Ale co mě mrzelo byla skutečnost, že tyto stopy skryly slunce a naše krásné nebe. Jsem člověk, který vždy obdivoval oblohu. Byla tmavě modrá a krásná, plná energie a vždy pozvedlo mého ducha, když jsem se tam podíval, bez ohledu na to, jak špatný jsem měl den. Stačilo jen zvednout oči k obloze a dívat se na ta krásná oblaka. Ale když se tam dívám dnes, tak co se to najednou stalo? Nedokáži na to najít žádnou odpověď. Ale určitě vím, že to není přírodní! Profesí a vzděláním jsem lékař. Takže i když nejsem odborník na tyto záležitosti, tak vím jak je správně analyzovat. Na přímém slunečním záření, má vše svojí jedinečnou barvu. Dvě různé látky, nikdy nebudou dávat stejný barevný odstín. Tak jsem si naprosto jistý, že to co jsem pozoroval na obloze, nejsou vodní páry. Když je na nebi vlhkost a slunce, tak se utvoří duha. Snažil jsem se přesvědčit lidi, že to co se děje není normální. Potom co jsem pozorně sledoval nebe, jsem oslovoval některé lidi a říkal: „Podívejte se na tohle! Jak si to vysvětlujete? “ Naučil jsem se pár věcí o meteorologii, o počasí a o podmínkách potřebných k vytvoření běžných kondenzačních stop. Neexistují žádné vědecké argumenty, které by dokazovaly, že aerosolové čáry rozprašované dnes po obloze, jsou z vodní páry a ledových krystalů. Z tohoto důvodu stále studuji otázku vodních par. Často se nečekaně objeví letadlo, pak druhé a třetí, které létají ve velmi vysokých nadmořských výškách. Po se náhle objeví další letadla a začnou vypouštět své dlouhé bílé stopy. Na chvilku to přestane a potom to začne znovu. Kolikrát vidíte kříže a další útvary na obloze. Mluvil jsem s několika piloty a zeptal se jich proč to dělají. Neviděli v tom nic špatného, ale řekli mě, aby jsem potom raději nejezdil autem. Zeptal jsem se jich také: „A proč podnikáte tyto lety stále znovu a znovu?“ Obloha se mění z tmavě-modré na stříbřitě-bílou a modré nebe téměř nevidíme!

Nyní i při nejkrásnějších dnech, kdy není prováděna letecká činnost, už barva oblohy není nikdy tmavě modrá, tak jak to má být. Od března 1999 jsem začal pozorovat zejména u mužů,

zvýšení výskytu různých onemocnění. V té době jsem pracovala v ordinaci a začal jsem zaznamenávat, zvýšení počtu onemocnění horních cest dýchacích. Během let jsem zaznamenal více lidí, kteří onemocněli astmatem. Dokonce i u dětí se začalo objevovat, těžké onemocněním horních cest dýchacích. To je velmi neobvyklé! A dodnes nevím, proč se to všechno na obloze děje?

V mé mysli probíhají různé úvahy. Možná, že se snaží snížit náš počet, nebo nás chrání před kosmickým zářením, které je pro planetu škodlivé, nebo před ultrafialovými nebo X-paprsky. Možná že ionosféra byla nějak poškozena, nebo tak něco. Napadlo mě všechno, od nejhorších až po nejvznešenější účely. Ale rád by jsem věděl o co jde! Jen to chci vědět! Nic víc.

Chtěl bych, aby to nějaký státní úředník otevřeně vysvětlil. Důsledky mohou být pro člověka smrtelné a o tomto tématu, vím skutečně hodně. Tento jev se stává alarmující a skutečně to není normální, co se to děje v pozadí a o čem se nemluví? Děje se to před našima očima a ovlivňuje to nás všechny! Chtěl bych opět cítit radost, tak jako dříve, když jsem šel na procházku do hor, nebo když jsem šel ven jezdit na kole. Za posledních pět let, jsem zaznamenal více případů plicních chorob a dalších zdravotních problémů, než jsem viděl za celý svůj život! To je důvod proč jsem znepokojen a mnoho mých pacientů, je vážně nemocných!

Pochybuji však, že tato činnosti bude pozastavena z důvodu veřejného zájmu. Ale i přes to by měla veřejnost, nadále poukazovat na tento problém!

Pokud nebude společnost tlačit na ukončení těchto operací, kdo ví, co nám budou ještě stříkat na hlavu. Mohou způsobit že budeme „spát“ a nebo pomoci některých látek, z nás udělají chodící zombie! Ve skutečnosti, mnoho lidí dnes už skutečně zombie jsou, protože už nemají schopnost o čemkoliv střízlivě přemýšlet, mimo svého soukromí, svojí bezpečnosti a o fotbalových zápasech. To je opravdu velice tragické!

Nicméně stále ve mě přetrvává naděje, že někdy v budoucnu budou tyto operace ukončeny a já se opět budu těšit z modré oblohy. Nikdy v životě jsem po ničem tak netoužil, jako po této věci, než odejdu z tohoto světa! Ta věc je čisté a azurové nebe!

 

 

 

Byl natočen rozhovor Clifforda Carnicoma s Gwen Scottovou, přírodní lékařkou a bývalou šéfredaktorkou CNN, zaznamenaný v únoru 2004.

 

 

Otázka: Kdy a jak se provádějí tyto operace? Je jejich existence skutečná?

 

Odpověď: Tato otázka je zajímavá, protože i když budeme žít kdekoliv jinde na planetě, nejspíš to neunikne vaší pozornosti. Je dobré o tom vědět a proto jsem přišel do studia. Jak víte, bydlím v odlehlé venkovské oblasti. Když jsem se tam přistěhoval, byl tam vzduch křišťálově čistý. Obloha měla azurově modrou barvu a v noci bylo vidět na obloze tisíce hvězd. Je to možná jedna z nejčistším oblastí v USA, protože oblast v Novém Mexiku, je řídce osídlena a není tu téměř žádný průmysl. To bylo právě to, co mě sem přitahovalo. Jednoho dne, jsem seděl u velkého okna v domě a četl jsem si. Všiml jsem si letadel na obloze. Letěla vysoko a rychle a obvykle za sebou zanechávala viditelné krátké stopy. Toho dne, ale bylo na nebi mnoho stop a místo toho, aby se rychle rozpustily, tak tam zůstaly a během 3 až 4 hodin, byl horizont celý rozmazaný, že jsem skoro přestal vidět horské hřebeny v dálce. Od té doby to stále pokračuje a následky jsou takové, že už si dnes ani nemůžeme vychutnat, tmavě modrou oblohu. I hvězdy v noci jsou vidět málokdy. Ale zdá se, že lidé už si zvykli na vybledlou až sivou barvu oblohy. Tyto letouny létají i nadále a udělal jsem stovky fotografií, které jednoznačně potvrzují, že kondenzační stopy mají chemický původ.

Otázka: Myslíte si, že od roku 1990 došlo k velké změně?

 

Odpověď: “Velké“ vůbec není to správné slovo. Ta změna je dramatická a katastrofální! Jak to správně nazvat? Atmosféra se dramaticky změnila. Opravdu dramaticky! Ano, změna je skutečně velká!

 

Otázka: Bydlíte v oblasti, kde žije původní indiánské obyvatelstvo. Jaké jsou pocity a reakce místních obyvatel, na to co se děje?

Odpověď: Zajímavá otázka! Myslel jsem si, že pokud bude mít někdo zájem o tento problém,

tak to budou právě rodilí Američané. To byl také důvod, proč jsem šel s kamarády do indiánské komunity a zeptal se jich: „Kluci, všimli jste si těch stop?“ A oni řekli: „No jo, my víme co se stane!“ Ve skutečnosti, se všech 13 guvernérů města Pueblo tajně setkalo a diskutovalo o tom, co budou dělat v případě, že místní indiáni začnou otevřeně protestovat.

Na setkání bylo navrženo, že by indiáni měli vyjít protestovat, protože je to opět problém, který přináší bílý muž. Myslím, že ze začátku vše plně nepochopili, ale nyní už tomu dobře rozumí! Navíc si mnozí z nich myslí, že je tato věc nemůže příliš ovlivnit a větší obavy mají o své podnikání v oblasti hazardních her a že lidé přestanou navštěvovat jejich kasina. Kdo by si pomyslel, že to takto dopadne? Všichni jejich vedoucí, jednomyslně odhlasovali, nic v tom nedělat!

 

Otázka: Takže i místní indiánská komunita, nevykazuje známky samostatného myšlení a nepodniká vhodná opatření v souvislosti s tímto problémem?

 

Odpověď: Bylo to pro mě trochu překvapením! Ale odráží to trochu, jeden filosofický problém. Jeden z místních, který je můj známý, mě kdysi řekl: že je prorokován konec a je spojen s “Větry smrti“. Vždycky jsme si mysleli, že konec přijde po jaderném výbuchu. Ale možná, že „Větry smrti“ vypadají takto. V každém případě jsou velmi nedůvěřivý, ohledně záměrů bílých.

Komentář: A mají pro to vážný důvod?

 

Odpověď: Ano a ten důvod souvisí s jejich historií. Chápou, že každý jejich pokus postavit se bílým, skončil neúspěšné. Ale myslím si, že jak se bude objevovat více a více nemocí, tak si možná začnou uvědomovat, jak vážný je ten problém.

 

Otázka: Tvoje minulost je spojena s žurnalistikou a především s televizí. Můžete nám říci více o své minulosti, a o svém vztahu k mediím? V čem jsi byla úspěšná, a co se naopak nepovedlo? Vím, že jsi se snažila motivovat média a zapojit je do tohoto problému?

 

Odpověď: Je to už dlouhá doba a jak víte, pracovala jsem v televizi přes 30 let. Pracoval jsem u třech televizních společností – ABC, NBC a CBS a mnoho dalších velkých agentur. Dosáhla jsem vrcholu své kariéry, kdy jsem se stala vedoucí hlavního televizního zpravodajství na CNN. Ale spolu s tím, stále trval můj velký zájem o medicínu. Moje kariéra a život, byly spojeny s televizí, ale všechen volný čas, který jsem měla k dispozici, jsem věnovala studiu medicíny, protože tam bylo moje srdce. V průběhu let, jsem v médiích navázala hodně kontaktů a poznala mnoho významných osobností. Ale všichni by měli vědět, že se v médiích mnoho věcí dramaticky změnilo.

Kdo jsou dnes jejich majitelé? Co dnes lidi v médiích přitahuje?

Jinými slovy, “k jakému účelu jsou určeny?“

Když jsem začínala, bylo všechno úplně jinak a někdy nám řekli: “Jen do toho jděte a zpracujte to, ať to všichni vidí!“

Bylo tam tehdy, mnoho pracovníků, ze staré školy žurnalistiky, kteří nás nechali v klidu pracovat a ještě nám s problémy pomáhali. Media se tehdy snažila, podrobně vyšetřit každý příběh a nikdy nepřijala oficiální verzi za svou. V současné době, už je ale všechno jinak a media dnes řídí pouze 3 společnosti.

Se schválením Federální komise pro komunikaci a dalších orgánů, se velké společnosti, jako je AOL a Time Warner spojili. Takže pouze několik společností ovládá všechny informace, které se vysílají v televizi a v rádiu a vše už je úplně jinak!

Řekla bych, že dnešní média se stala místem, kde si můžete udělat velkou kariéru a kde vám poplácají po rameni a řeknou: „Vy jste ale super!“ Pracují tam dnes i lidé se zvláštními úkoly!

Takže je celkem pochopitelné, proč se některá témata, nedostanou novinářům ze staré školy. Jejich vzhled je stejně perfektní jako dříve, ale to už dnes nikoho nezajímá! Mohou i nadále úspěšně pracovat, ale už je nikdo nevyužívá. Když jsem začala zkoumat aerosolové operace, kontaktovala jsem mnoho svých přátel. Zavolal jsem dobrému příteli ze CNN, který je odpovědný za přípravu zpráv. Zastával velmi vysokou pozici a navíc má velký zájem o historii. Poslal jsem mu odkaz na vaše webové stránky a spoustu dalších informací. Slíbil že s tím něco udělá, ale nikdy k žádnému vysílání nedošlo. Jak sám víte, jsem také v kontaktu s některými lidmi z místních médií, když hlavní televizní stanice, nechtějí mluvit o tomto problému. Dala jsem jim spoustu obrazového materiálu, který v té době byl opravdu výmluvný. A dnes je situace ještě mnohem horší! Skoro žádné ráno, už nikdo nevidíte jasnou modrou oblohu, a odpoledne je to stejné. Pokud budete mít štěstí, uvidíte většinou rozmazanou bílo-modrou oblohu. A jak sám dobře víte, žádná zpráva o tom nebyla nikdy vysílána.

Komentář: Vše to stálo mnoho lidského úsilí, ale pokud jde o media, tak to bylo naprosto neúspěšné!

 

Odpověď: Absolutně žádný výsledek! Pouze v mezinárodním časopise “Amerika dnes“ byl na toto téma, publikován jeden článek, který měl ale naprosto opačný účel a šlo mu o to, aby z lidí kteří vědí o tom co se děje, udělal “hlupáky“. Vzpomínám si, na několik rozhovorů s významnými osobnostmi, ale opět bylo zřejmé, že reportér sleduje jediný cíl, vše zlehčit a vysmát se lidem, kteří byli situací znepokojeni! A mohu se s vámi vsadit, že každý kdo se obrátí o pomoc, nedosáhne nic jiného, než že narazí hlavou do zdi!

Komentář: A to i přes všechny vaše známosti?

 

Odpověď: Ano i přes všechny dlouholeté známosti! Tento příběh nemá v mém životě obdoby, a myslím že by bylo těžké, hledat něco podobného! Lidé říkají o aféře Watergate, že to byl titulní příběh. Toto srovnání je naprosto směšné! Myslím, že příběh aerosolových operací je titulní příběh! To říkám já i moji kolegové. Je to titulní příběh všech dob! Do atmosféry na celé planetě, jsou někým nastříkány škodlivé látky a přesto o tom nikdo neví! Pořád nemůžu pochopit, jak se něco takového může vůbec stát.

 

Otázka: To je přesně další moje otázka! Jak si vysvětlujete to důrazné odmítnutí?

 

Odpověď: Existuje několik důvodů, máme-li být upřímní. Strach! Viděl jsem to na vlastní oči! Strach! Když lidé vědí kdo to dělá, tak potom mají strach. Vědí, že ten kdo za tím stojí, má moc posílat neustále do vzduchu tolik letadel, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně! Nemusíte být jaderný fyzik, abyste pochopili, že to není žádný člověk z ulice, ale že je to někdo, kdo sedí hodně vysoko!

 

Komentář: Znamená to, že ani novináři nechtějí jít přes tyto hranice?

Odpověď: Ano! Také se bojí! I když někteří z nich měli zájem a řekli: “Ano, mám zájem odhalit tento příběh“, tak se setkali na určité úrovní s nepřekonatelnou překážkou! Pořád nevím, kde je touto překážkou! Jestli je to vedoucí zpráv a nebo ředitel televize, nemám tušení! Ale je tam zeď, kterou nelze překonat! Alex Merklinger, host rádia „tisíciletí“: Jak víte Clifforde, jsem pilot už víc než 40 let. Přestal jsem počítat své letové hodiny, kdy jsem měl nalétáno 3500 hodin. Za svůj život už jsem vlastnil 7 letadel. Jsem certifikovaný pilot pro lety za dne i za lety bez viditelnosti, podle přístrojů. Clifforde, dnes ráno jsem se probudil a viděl ty stopy na obloze. Odpoledne a nyní, už je pokrytá celá obloha. To není normální! Vláda a někteří lidé říkají: „Ale, to jsou známky kondenzace, kondenzace z emisí letadel, letících v určité výšce. “ Řekl jsem: „Vy o tom určitě nic nevíte, když takto mluvíte?“ Ano, kondenzační čáry jsou jev, který můžeme pozorovat už od druhé světové války. Jenže tenkrát byly krátké! V té době byly skutečně výsledkem kondenzace. Tato kondenzace se rozptýlí v závislosti na výšce, možná tak za minutu. Nebo o něco více, ale obvykle asi za minutu. A stopa zmizí! Aerosolové stopy se nerozptýlí, ani za celý den, pokud nefouká vítr. Dnes je situace prostě hrozná! Jak víte, mluvil jsem s lidmi z celého světa. A děje se to, téměř ve všech zemích světa! Moji posluchači, jsou z více než 50 zemí. A když se diskutuje na toto téma, posluchači nám dávají vždy další informace.

Byl jsi ve studiu, tak to víš. Někteří lidé vyprávějí, nepochopitelné zážitky. Mnozí z nich mají problémy s dýcháním, jaké nikdy předtím nezažili! Mají velké problémy s dutinami, které nikdy před tím neměli! A stává se to pokaždé, když je do ovzduší rozptylován aerosol!

Ptáte se mě, co si lidé myslí o tomto fenoménu?

Velmi se toho obávají, protože se zdá, že se děje něco neobvyklého, co má vliv na jejich tělesné zdraví a v některých případech to má dokonce vliv i na city a psychiku! Takže to, co se kolem nás děje, způsobilo za posledních 5 – 6 let dramatické změny a je to něco s čím se lidé doposud nesetkali!

 

 

 

 

Rozhovor s Gwen Scottovou.

Clifforde, je to skvělé osobně se postavit před kameru a diskutovat s vámi o této otázce.

 

Dříve to nebylo možné, protože jsem byla vázána smlouvou. Ale teď už nejsem ničím vázána a jsem ráda, že se zde mohu osobně účastnit. Také vám děkuji za nahrávku, naší předchozí konverzace o úloze a problémech v médiích.

 

Dnes bych se chtěla zaměřit zvláště na medicínu, která je mojí velkou láskou a začít zkoumat příčiny problémů. Mým přáním je, pomoci lidem tím nejlepším možným způsobem. Dále vám chci říci, že je to pro mě velmi důležité, protože jsem velmi vlastenecky založená žena. Je to pro mě skutečně velmi důležité!

Nikdy by mě nenapadlo, že budu žít v takové špatné době! Jak jste mohli vidět, poslední údaje o nemocnosti jsou docela alarmující. Takže nejdříve se budeme zabývat tímto hlediskem, potom budeme probírat hledisko rozptylu aerosolových částic, jejich následný vliv na zdraví a potom probereme nezbytné podmínky léčby.

Na základě studií zkušených lékařů, jsme se dozvěděli, že jednou ze složek rozptylovaných do vzduchu, jsou různé plísňové formy.

Tento objev je zcela zásadní, protože tyto houby výrazně snižují imunitu a zvětšují nároky, které jsou nezbytné pro udržení a regeneraci imunitního systému. Stejně tak, jako jakýkoliv jiný systém v našem těle i imunitní systém potřebuje regeneraci. Když je vyčerpán a oslaben, musí být obnoven. A pokud k tomu nemá potřebné podmínky, slábne a není schopen se vypořádat s cizími nájezdníky.

To je také hlavní důvod, proč pozorujeme takový nárůst nachlazení a chřipek, ve srovnání s předchozími léty.

Při posuzování svých pacienty musím říci, že tyto nemoci přerůstají v epidemii. Opakující se infekce, nachlazení a chřipky jsou jen menší problém. O hodně větší problémem, je zvýšení počtu rakoviny a dalších vážných chorob, v důsledku velmi oslabeného imunitního systému.

Jedním z důvodů této skutečnosti o které jsem se už zmínila je ten, že útok plísní a hub nedá žádnou možnost, aby se imunitní systém mohl obnovit.

 

 

 

 

Jak bojovat s plísní?

 

 

Proti plísňovým onemocněním jsou velmi dobrá některá přírodní léčiva, jako je třeba česnek, který je zabije (ne ozářený a chemicky upravený ze supermarketu, ale pouze domácí). Čínské houby Reishi, Shiitake a Maitake, a to zejména ve formě výtažku, jsou velmi účinné. Dobrá je také kyselina kaprylová, která se prodávaná v každém obchodě se zdravou stravou. V boji proti plísním existuje mnoho zdrojů. Výborné je také koloidní stříbro (které si snadno můžete vyrábět i doma, pomoci přístroje který je na trhu). Proto, když se lidé ptají proč se cítí tak nemocní a unavení, měli by si uvědomit, že při zkoumání krve mnoha pacientů, byla zjištěna přítomnost těchto hub a plísní v krvi. Ale je to něco s čím můžeme něco udělat. Pokud máte plicní onemocnění, můžete k léčbě použít přírodní prostředky, které jsou velice účinné.

Aerosoly také obsahují velké množství těžkých kovů, a všechny ty kovy, jsou pro člověka velmi škodlivé. Některé z nich si tu ve stručnosti probereme.

Mají potenciál, způsobit vážné zdravotní problémy, ale i jejich odstranění je možné, pomoci přírodních zdrojů. Bylo zjištěno, že aerosoly obsahují velké procento hliníku, který může procházet přes krevní bariéru mozku a studie ukazují, že jeho přítomnost v těle je spojena s rozvojem Alzheimerovy choroby a ztrátou paměti. Bohužel, hliník prochází přes krevní bariéru mozku a umožňuje tak v mozku jeho hromadění.

Dobrou zprávou pro vás je, že pokud vaše tělo má dostatek esenciálních mastných kyselin, váš mozek se zbaví hliníku přes vlasy. Právě z tohoto důvodu má mnoho lidí ve vlasech, vysoké koncentrace hliníku, které jsou výsledkem, jeho vylučování z mozku do vlasů.

Jsou dobré některé zdroje esenciálních mastných kyselin, jako je třeba lněný olej, pupalkový olej a zvláště účinný je krillový olej (olej získaný z mořských živočichů). To je olej, který se vyznačuje vysokou čistotou.  Esenciální mastné kyseliny, pomáhají mozku vyloučit hliník.

V aerosolech je přítomno také baryum. Kromě toho, že je karcinogenní, baryum rychle vyčerpá zásoby draslíku v těle. Pozorovala jsem u svých pacientů více případů, svalové slabosti a bušení srdce, v důsledku nadměrného, nebo celkového vyčerpání zásob draslíku v těle. Vzhledem k tomu, že je ve vzduchu baryum které vyčerpává draslík, musíme tělu dodávat více draslíku. Ale pro všechny kteří sledují tento film, bych chtěla říci, že je rozumné to nejprve konzultovat s lékařem, protože v některých případech může dojít ke stavu, kdy jsou vyloučeny některé léčebné postupy. Takže moje rada má pouze obecný charakter a promluvte si s lékařem.

Výzkum dále ukázal, že v aerosolech je přítomný titan a jiné těžké kovy a také hořčík. Dlouhou dobu jsem nemohla pochopit, proč tomu tak je. Vždy jsem vybízela své pacienty, aby doplňovali hořčík v těle. Ale můj bratr který je fyzik mě jednoho dne, dal náhodou odpověď na otázku, kterou jsem hledala 2 nebo 3 roky. Proč dnes pozorujeme tolik případů krevních sraženin a srážení krve? Dnes je to skutečná epidemie!

Dnes neustále běží reklamy na výrobky na ředění krve. Ukazuje se, že spojením hliníkových iontů s těmi s hořčíku, se způsobí zahuštění krve. Takže to je ten důvod, proč jsou tyto dva prvky přítomny v aerosolech.

Na ředění krve navrhuji kořen zázvoru. Já sama každý den používám, kapsle z kořene zázvoru. Bylina Ginkgo biloba – Jinan dvoulaločný, je také lék na ředění krve. Ale pokud budete brát syntetické chemikálie na ředění krve, nesmíte už přidávat žádnou z těchto věcí, protože krev se může příliš naředit, a existuje nebezpečí, že potom nebudete moci zastavit krvácení. Takže pokud užíváte syntetické přípravky, nepřidávejte už zázvor, ginkgo bilobu, nebo něco podobného. Pokud nechcete používat syntetické přípravky, přírodní prostředky, jsou na ředění krve velice dobré.

Navíc se mě lidé ptají, jak se mohou chránit, aby znovu neměli problém s dýcháním, Odpovědět na tuto otázku je těžké, ale radím lidem! Nejezte margarín (rafinovaný olej)! Nepijte vodu z vodovodu (je otrávená fluorem)! Tyto věci nejsou pro vás dobré!

Nemůžu říci lidem aby přestali dýchat, ale mohu říci, že pomocí finančních prostředků, je možné škodlivé látky odstranit.

Také Clifforde dobře víte, že nosím roušku na obličeji. Možná tak vypadám hloupě a lidé se na mě dívají, ale musím říci, že od té doby kdy jsem ji začala používat, jsem si všimla velkého zlepšení, vzhledem k příznakům které jsem dříve měla.

Také je velmi dobrý přírodní prostředek, který se jmenuje křemelina, který má jedinečnou schopnost, vázat těžké kovy a potom je odstranit z těla (je to sypká hmota ze schránek jednobuněčných řas). Ve většině dietních obchodů se prodává pod názvem „Bentonit“ (nezaměňujte s bentonitovou hlínou). Ale je třeba se přesvědčit, že se jedná o čistou křemelinu, protože na mnoha místech tomu tak není. Ale pokud máte jistotu že se jedná o čistou křemelinu, berte ji každý den k odstranění těžkých kovů, protože všechny jsou pro tělo velmi škodlivé.

Znovu opakuji, lněný olej, krillový olej, omega 3-6-9 mastné kyseliny, jsou dnes nezbytné pro fungování mozku a také draslík.

Nosní dutiny, to je dnes další epidemie. Já i moji přátelé používáme sprej z koloidního stříbra. Je velmi efektivní a pomáhá čistit dutiny od všech částic, které přispívají k jejich infekci (používají ho i kosmonauti jako nejlepší dezinfekci).

Nevím, jestli si Clifforde pamatujete, jak jeden z nejlepších odborníků na plicní choroby ve Spojených státech, byl pozván do televizní show „Today“. Bylo to v souvislosti s velkým nárůstem plicních onemocnění a myslím že to tenkrát moderovala Kathy Kurik, ale nemohu si přesně vzpomenout. Úmrtnost na plicní onemocnění vzrostla za posledních pět let, 3krát až 8krát! To je skutečně děsivé! Znamená to, že třetí nejčastější příčinou úmrtí v naší zemi, jsou plicní onemocnění!

Člověk se jen může divit, co za posledních pět let způsobilo takovou krizi!

Ano, krize je to nejvhodnější slovo!

Proto každý, kdo žije na této planetě a sleduje tento film, by se měl zaměřit nejen na sebe, ale i na své blízké. Problém je skutečně velmi vážný a jeho řešení, vyžaduje společné úsilí. Jedná se o systematickou otravu, která se u různých lidí, projevuje různým způsobem. Je to v závislosti na síle jejich imunity, genetice a mnoha dalších faktorech. Tyto jedy se budou i nadále, projevovat různými způsoby.

Nemoc se nikdy nevyvine náhle, ale postupně bude přibývat lidí s oslabenou imunitou.  Bude více lidí, kteří se nebudou cítit dobře a více mladých lidí, kteří na vrcholu svých sil budou trpět nemocemi, které nejsou typické pro jejich věk.

Když se podíváme o 5 – 6 roků zpátky na onemocnění lidí, do doby kdy začalo rozprašování aerosolů. Nejprve onemocněli a umírali většinou starších lidé a děti, ale teď se to týká všech věkových skupin. Studenti, mladí lidé mezi 20-30 roky a lidé středního věku. Před 5-6 roky trpělo v Albuquerque astmatem 6-8% dětí. Nyní je tento podíl 70%!

To je katastrofální! Jedná se přeci o děti!

Všem kteří sledují tento film, bych chtěla říci, že jednou z prvních a nejdůležitějších věcí, je začít zdravě jíst! Zlikvidujte všechno nezdravé jídlo, konzervované potraviny, a začněte jíst čerstvé potraviny a vitaminové produkty. Pokud je to možné, potraviny také lépe ukládejte. Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu, protože ničí trávící enzymy a většinu živin.

Takže začněte u vaší stravy, protože vaše tělo je dnes pod takovým útokem, který nemá v dějinách lidstva obdoby! Proto je pro vás a pro vaši rodinu velice důležité, věnovat pozornost potravinám které jíte a vodě kterou pijete. Toto je vaše první obranná linie.

Chtěla bych rovněž podpořit, používání kvalitních vitaminových a minerálních doplňků, abychom pomohli tělu v těchto těžkých časech.

A konečně Clifforde, jedna z nejčastějších otázek poslední doby.

Lidé se mě ptají, co je cílem aerosolových operací a zda jim opravdu jde o to aby nám bylo špatně. Nemohu na tuto otázku přesně odpovědět, protože nevím. A také jestli lidé, kteří jsou za to zodpovědní, vědí že jsme kvůli tomu nemocní?

Samozřejmě že to vědí!

My, kteří žijeme ve svobodné a demokratické společnosti, se tomu můžeme jen divit. Mají se za nás postavit a chránit nás a nedovolit, aby tento vývoj pokračoval.

Osobně jsem strávila mnoho bezesných nocí a stále jsem nenašla důvody, proč ti kteří nám vládnou, nám způsobují zdravotní postižení v takovém rozsahu!

To je také důvod, proč to musíte říkat lidem, pokud jste jako já! Pokud žijete v této zemi a máte vlastenecké cítění, využijte svobody, kterou máte k dispozici! Pozvedněte svůj hlas! Požádejte o vysvětlení! Trvejte na diskuzi o tom, zda chcete mít aerosoly ve vzduchu!

Tento problém už skutečně nemůžete přehlížet! Nejděte do toho sám! Je poctivé a rozumné, přimět občany v tom něco udělat! Jen na nich závisí, zda se bude v této věci něco dít! Protože pokud budete ticho a budete myslet jen na sebe, stáváte se lhostejnými svědky této katastrofy!

Mohl by také přijít čas, kdy se budete ptát, proč jste se toho nezúčastnili!

 

 

 

 

Jaké jsou cíle?

 

 

Úprava životního prostředí.

 

 

Jakmile se setkáme s umělým zásahem do životního prostředí, je celkem přirozené se ptát, proč se to dělá. Proč někdo mění vzduch, který všichni dýcháme? To že nikdy nikdo na tuto otázku neodpověděl, je jasným důkazem toho, že aerosolové operace jsou tajným projektem! Projektem, který nikdy nebyl otevřeně projednán ani vysvětlen, tradičními prostředky, které jsou běžné ve svobodné a demokratické společnosti. Projektem, při kterém vás nikdy nebude žádat o souhlas nebo účast a který se bude konat bez ohledu na váš názor.

Odpovědi týkající se otázky, proč se to dělá, nejsou zdaleka tak jednoduché a nemají jen jeden účel. Fakta, která jsme se dozvěděli o povaze a potenciálu aerosolových operací, tvoří dohromady složitější obraz!

Ale to co můžeme udělat, je použít důkazy které jsme nashromáždili, a pomoci těchto důkazů odhalit pravdu. Po více než 5 letech výzkumu a za použití nashromážděných materiálů, můžeme určit 5 hlavních oblastí využití.

Těmito oblastmi jsou:

 

 

1. Úprava životního prostředí.

2. Elektromagnetické operace.

3. Vojenské operace.

4. Biologické operace.

5. Geofyzikální a planetární změny.

 

 

Tyto oblasti jsou při použití vzájemně propojeny a je obtížné určit, kde má která přesný začátek a kde má konec. S největší pravděpodobností aerosolové operace, ovlivňují všechny současně.

Potom co jsme shromáždili velké množství informací, můžeme už nyní vysvětlit, proč a jak jsou tyto operace prováděny. Pokud jde o první oblast použití – úpravu životního prostředí. Důkazy říkají, že fyzikální podstata naší atmosféry se velmi změnila! Z nejlepších dostupných informací vyplývá, že k vlhkosti rozptýlené ve vzduchu, se navážou soli. Opakovaná pozorování potvrdila zjištění, že tam kde jsou prováděny aerosolové operace, je ve vzduchu více vlhkosti a bouřkových mraků. Tyto soli způsobují zadržování vlhkosti prostřednictvím pevných částic, a tím výrazně snižuji množství vodní masy, která dopadne na zem.

Na základě pozorování je možné učinit jednoznačný závěr. Aerosolové operace mění úroveň vlhkosti v atmosféře ekosystémů. Proto není náhoda, že na některých místech je stále větší sucho, zatímco na jiných místech voda doslova zaplavuje vesnice a města (velká sucha a nebo naopak záplavy). Tento jev je stále běžnější.

Také se možná najdou tací kteří budou tvrdit, že aerosolové operace mají zmírnit, dopad globálního oteplování (žádné neexistuje a je to jen mediální podvod kvůli poplatkům za emise). Považují za nejlepší, když tato činnost nebude veřejně projednávána a že není nutné, aby o tom veřejnost věděla. Bohužel existují fakta, která tento akt dobré vůle vyvracejí.

Fakta která existují, jednoznačně dokazují, že tato činnost, má katastrofální důsledky pro život a ekologii naší planety, včetně člověka. Navíc velké množství prvků a látek v aerosolovém postřiku, naopak teplotu zvyšuje místo toho aby jí snižovalo! Taková je skutečnost a pozorování potvrzují, že rozptylování aerosolů teplotu zvyšuje, v rozporu s tím, čemu mnozí věří.

Je použito velké množství pokročilých technologií, pro řízení ekologických procesů pomocí aerosolů a jsou spojeny se změnou elektrických vlastností atmosféry. Působením na zemské magnetické pole, je možné vyvolávat teplotní nerovnováhu (velké horko nebo zimu). Bouře je také možné způsobit, elektromagnetickými změnami v atmosféře (i tornáda lze snadno vytvořit uměle). Blesky jsou výsledkem nerovnováhy mezi elektrickým polem země a atmosféry. Probíhající umělé změny, ovládají množství srážek a místo kam dopadnou. Zásahy při výměně elektrické energie určují, kde bude zima a kde teplo. To vše jasně dokazuje, že změna a kontrola životního prostředí, je jedním z hlavních cílů aerosolových operací.

Vše potvrdilo Americké letectvo, které veřejně oznámilo soustavu zásad, pod názvem „Kontrola klimatu 2020-25“! Podle mnoha výzkumníků, bylo cíle tohoto programu, již částečně dosaženo.

Tento stručný přehled ukazuje, na umělé změny v atmosféře a vnějším plášti, který umožňuje život na této planetě. Pečlivý rozbor změn v životním prostředí, půdě, mořích a jezerech, flóře a fauně a jejich dopad na zemědělství které krmí lidstvo, ukazuje pochmurný obraz zkázy, kterým platíme cenu za svojí lhostejnost.

 

 

 

 

Elektromagnetické operace.

 

 

Nejen že se při rozptylování aerosolů mění v atmosféře teplota a vlhkost, ale mění se také její elektromagnetické vlastnosti! Ionty jsou elektricky nabité částice (atomy, molekuly a skupiny atomů či molekul) a podle dostupných údajů, je rozptýlení velkého množství snadno ionizujících částic, důležitou podmínkou programu geofyzikálních změn.

Je známo, že některé prvky jsou elektricky nabité ultrafialovým zářením a v některých případech dokonce i viditelným světlem. Například baryum je položka, která spadá do této kategorie.

Účinky změny, elektromagnetických vlastností atmosféry jsou obrovské a proto všechny metody související se zářením, manipulací a přenosem energie v atmosféře, se musí velice pečlivě prověřit.

Příklad toho, jak jen malá změna může mít výrazné dopady, je prohlášení týmu vědců z univerzity v Lancasteru v Anglii v souvislosti s ionosférou. „I když méně než 1% z ionosféry je ionizované, nabité částice dělají vzduch vodivý, a zcela mění jeho vlastnosti.

Ionosféra má schopnost přenášet elektrický proud a také odráží a rozptyluje rádiové vlny“. Proto jen malá změna elektrických vlastností atmosféry, troposféry a ionosféry, výrazně ovlivní způsob, jakým funguje.

To nás vede k pochopení předmětu, jako je fyzika plazmatu, který lze snadno pochopit i když to působí opačným dojmem. Většina z nás viděla zářivku. Je to nádherný příklad fyziky plazmatu. V zářivkách jsou ionizované plynové částice. Takže když přes ně pustíte elektřinu, vytvářejí světlo. Jinými slovy, elektricky vodivý plazmový plyn. To znamená že tento plyn, který je zdrojem iontů a elektronů, lze snadno použít pro přenos elektrické energie.

Viděli jste, jak jen malá změna, může mít zásadní dopad, na elektrické vlastnosti plynu. Navíc účinnost přenosu a akumulace energie, závisí hlavně na počtu elektronů, které mohou být do procesu zapojeny. Termín kterým se tato hodnota označuje, se nazývá „elektronová hustota“. Toto je nesmírně důležité, pro pochopení účelu aerosolových operací!!!

Opakované měření hodnoty elektrické vodivosti, extrémně nízkých a velmi nízkých frekvencí

a magnetických parametrů atmosféry ukazují, že její hlavní elektrické vlastnosti jsou změněné! Manipulace jen dvou fyzikálních vlastností atmosféry, jako je tepelná a elektrodynamická hodnota, je schopna natolik změnit svět, že i nejkonzervativnější z lidí, kteří se obávají o životní prostředí, by měl mít na paměti, možné katastrofální následky!

Změny v tepelné a energetické bilanci planety, jsou nyní otázkou existence, všech živých bytostí!

 

 

 

 

Vojenské operace.

 

 

Je celkem logické, že při zkoumání účelu aerosolových operací, odhalíte zjevnou roli armády. Ve skutečnosti, obrovský a stále pokračující zájem vojenských služeb o náš výzkum, je zcela v rozporu s veřejným prohlášením letectva, že tyto operace jsou jen předmětem fikce. To může jen mnohé z nás nadále motivovat, při hledání pravdy!

Faktem je, že většina vyspělých vojenských společností, zpravodajských služeb a dodavatelů ministerstva obrany, nadále sleduje vývoj našeho výzkumu v souvislosti s aerosolovými operacemi. Tato činnost je nyní nezbytná, vzhledem k mlčení které obklopuje naší demokracii, a k tomu, co se skrývá za rouškou „národní bezpečnosti“ Dnes máme ještě větší znalosti těchto vojenských operací a proto budeme i nadále podléhat kontrole a diskusi.

Jedním z cílů je dosažení absolutní kontroly! Kontroly v tom nejvyšším a nejhlubším smyslu!

Když je dostatečně kontrolována atmosféra planety, znamená to, že i život sám je pod kontrolou!

Teď, když už známe základní koncept plazmy, a víme že je to stav ionizovaného plynu v atmosféře, pojďme se zběžně podívat na zařízení a technologii HAARP.

HAARP znamená „Program pro studium ionosféry“ a je pod dohledem Amerického letectva a námořnictva, kteří tvrdí, že je to jen experimentální program. HAARP je údajně určen pro vědecké experimenty, pro zkoumání vlastností a chování ionosféry, se zvláštním důrazem na zlepšení komunikace a provoz monitorovacích systémů pro civilní i vojenské účely. To může být také pravda, ale HAARP se používá i k jiným účelům, než je výzkum!

V tomto ohledu bylo velkým přínosem, zkoumání US patentu číslo 4686605, který v roce 1987 obdržel fyzik Bernard Eastlund pod názvem, „Způsoby a zařízení pro změnu atmosféry, ionosféry a magnetosféry.“ Podle mnoha výzkumníků právě tímto patentem, je možné označit, počátek výstavby zařízení HAARP. Popis uvedených cílů a pracovních metod, vysoce překračuje rámec výzkumu.

Musíme se také zmínit o historickém významu a objevech, které učinil Nikola Tesla. Jeho pokrok a úžasné objevy v používání vzduchu, jako prostředku k zesílení a přenosu energie z bodu „A“ do bodu „B“, jsou podrobně zdokumentovány. Po jeho smrti, byly všechny jeho záznamy zabaveny, kvůli zřejmé možnosti, použít je pro vojenské účely. Dnes je Nikola Tesla považován, za zneuznaného génia své doby.

Podle Eastlunda, ohříváním ionosféry na některých strategických bodech na planetě, mohou „naplnit atmosféru obrovským množstvím energie“ a udržovat ji pomocí energetických pulzů. Jeho patent také doporučuje, použití velkých mraků barya, které ionizuje na slunečním zářením a tím se zvýší množství plazmatu a elektronová hustota v atmosféře.

A opravdu tomu dnes tak je, pokud jde o testy a analýzy. V atmosféře se vyskytuje neobyčejně velké množství barya, i když se jedná o vysoce toxický prvek!

Pokud jde o sílu energie založené na patentech HAARP, tak Bernard Eastlund uvedl, „Tento vynález má stejnou sílu jako atomová bomba, bez nutnosti tuto bombu použít!!! Elektromagnetická zbraň má schopnost “získat“ zemské magnetické pole a vyrobit tak obrovské množství energie“!!!

Patent také odhaluje řadu vojenských aplikací, včetně zlepšení a narušení komunikace, kontrolu naváděcích systémů letadel a raket, zničení radarů, zničení balistických střel, úprava klimatu, přenos částic velikosti mikronů a molekulární změny v atmosféře. Všechny tyto aplikace jsou v patentu uvedeny!

Závěrečné shrnutí patentu projektu HAARP výslovně uvádí, jak vyvolat pád částic hmoty v atmosféře, pomocí nízkofrekvenčních rádiových vln, vytvořených zařízením HAARP! (a způsobit tak povodně)

 

To poskytuje jasné důkazy, že změny životního prostředí i elektromagnetické a vojenské operace, jsou neoddělitelně spojené s rozptylováním aerosolů v atmosféře!

 

 

 

 

Biologické operace.

 

 

V roce 1977 obdržel Americký senát zprávu o tom, že Ministerstvo obrany, provádělo biologické testy na občanech, bez jejich vědomí a souhlasu.

Ve svém úvodním projevu, senátor Kennedy odhalil hlavní témata zprávy, americkým občanům a že byli bez jejich vědomí použiti k vzduchovým experimentům s biologickými zbraněmi, na příkaz vládních úředníků.

To kromě jiného, vyvolává důležité otázky, zda by v demokratické společnosti, měla vláda nést plnou odpovědnost za svá rozhodnutí, když použila neinformované občany, k tajným testům ve jménu národní bezpečnosti!

Zdá se, že na tuto otázku, stále nebyla nalezena odpověď a o 30 let později, problém odpovědnosti, stále ještě není před veřejností vyřešen. Nicméně i když je to šokující, tak na základě testů prováděných v minulých letech, byla jednoznačně prokázána, existence biologických složek v atmosféře.

Agentura pro ochranu životního prostředí, odmítla identifikovat zaslané vzorky, obsahující škodlivé biologické složky stejného druhu.  Metody šíření těchto biologických látek, zahrnují sušení, zmrazení a aerosolový rozptyl. Přesně stejný metody jsou popsané v přiložené zprávě, soukromou společnosti, která se účastní experimentů.

Jiným důkazem je použití některých velmi pokročilých biologických postupů, při výrobě a šíření těchto látek. Až do dnešního dne se žádný z orgánů v oblasti zdraví nepokusil opakovat naše testy a pozorování!

Takže důkaz se stále ještě hromadí, pouze z osobní občanské aktivity. Chybí také jakékoliv uznání a přijatá opatření, ze strany orgánů veřejné zprávy. Neexistuje žádná možnost veřejného slyšení k problematice aerosolových operací a všechny orgány i nadále důsledně popírají nashromážděné důkazy.

 

 

 

 

Geofyzikální změny.

 

 

Když se podíváme na náš výzkum aerosolových operací a změny na životním prostředí elektromagnetickými, vojenskými a biologickými aplikacemi. Je logické diskutovat tyto důsledky, pro zemi jako celek.

Je úzká souvislost mezi energetickými hladinami, ve změněném stavu plazmatu atmosféry a geofyzikálními změnami! (tak se dělá zemětřesení) V poslední době roste zájem prestižních vědeckých organizací, oficiálních médií a dokonce i ministerstva obrany z důvodu dramatických změn, které se předpokládají v blízké budoucnosti.

Diskuse se zaměřují na významné změny klimatu a geofyzikální změny, jako je třeba změna magnetického pole.  Nicméně, údaje naznačují že ke změnám dochází mnohem rychleji, než se očekávalo.

 

Dnes je prakticky dokázáno, že atmosféru kolem naší země, je možné nabíjet energií. Toho je dosaženo tím, že se zvýší hustota elektronů vysíláním nízkofrekvenční energie.

Opět vzniká mnoho otázek které jsou klíčové, a  jak tato energie ovlivňuje geofyzikální procesy. Četné anomálie zaznamenané v posledních letech, rozhodně nasvědčují, že proces výměny energie mezi zemí a atmosférou, se změnil.

 

 

 

 

Důležitost změny.

 

 

Hudba Gerry Carthy. Zaznamenáno na živém koncertu. Viděli jsem záběry, ukazující krásy našeho světa, ale také jste viděli známky hrozných změn. Sami se musíte rozhodnout, zda důkazy v tomto filmu jsou pravdivé, nebo ne.

Můžete vidět rozdíl mezi světem, který byl před několika desítkami let a dnešním světem, který je ovlivněn moderním závodem o technologickou nadvládu nad přírodou. Častokrát předtím jste viděli jasné modré nebe, zatímco dnes je to stále vzácnější. Je to naše nebe a všem nám bylo odebráno!

Také jste získali důkazy o operacích, jejichž rozsah nemá obdoby v celé lidské historii! Důkaz o tom, jak se pomocí těchto leteckých operací může změnit křehká skořápka života, které říkáme atmosféra. Seznámili jste se s vědecký výzkumem v souvislosti s tímto problémem. Ukázali jsme vám různé zkušební metody a analýzy, které prokázaly, umělé a cílené změny atmosféry, a jejich chemických, tepelných, elektromagnetických a fyzikálních vlastností. Proto jsme svědky série katastrofických událostí, které se nyní dějí v důsledku významných změn v atmosféře!

Všichni budeme nést následky otrávené přírody, která kdysi byla dokonale čistá! Také už víte, že naše zdraví a životy byly obětovány, ve snaze o nadvládu a kontrolu.

Ujistili jsme se o velkém zájmu o náš výzkum, většinou vysokých vojenských a zpravodajských služeb, chemických podniků, výzkumných organizací, dodavatelů ministerstva obrany, bioinženýrů a farmaceutických společností.  Seznamte se s právy občanů a podejte žádosti o vyšetření, orgánům veřejné moci a ekologickým organizacím. Uvidíte sami jak na to budou reagovat a budou říkat, že je to přirozený a často pozorovaný jev a zároveň budou popírat jasné důkazy a odhalení, ze strany svědomitých občanů.

V současné době stále probíhá promyšlená kampaň, jejíž cílem je zesměšnit a připravit o důvěru dlouhý výzkum, tisíců aktivistů a obětavých občanů, obávajících se o ochranu a zdraví všech lidí.

Chceme-li přežít jako svobodná a demokratická společnost,je třeba otevřeně diskutovali o „výhodách“ umělé prováděných změn s ohledem na jejich škodlivé účinky na životní prostředí. Božská práva lidstva, musí být povýšena nad zájmy jednoho národa, prosazovaného pomocí armády a tajných agentů!

V tomto filmu jsme vám ukázali pozici menšiny občanů a obavy z vlivu aerosolové činnosti na životní prostředí a naše zdraví. Nedostatek času nám zabránil předložit vám také, svědectví obyčejných lidí. Faktem ale je, že aktivismus občanů už přesáhl, hranice naší země a nyní už pokrývá celý svět.

Je také zřejmé že ovládání médií, které si vynutili některé soukromé společnosti, hraje důležitou roli při omezování veřejné diskuse o aerosolových operacích.

Americká armáda se pokouší zlehčovat problém a to také jasně hovoří o povaze jejich plánů a motivů. Sami si ověřte důkazy předložené v tomto filmu a co je skutečným cílem těchto operací. Informace o změně klimatu a vedení těchto vojenských, elektromagnetických, biologických a geofyzikálních operacích, jsou plně podporovány dostatkem důkazů, nahromaděných za 5 let.

Tyto důkaz byly nasbírány díky vytrvalému úsilí, velkého počtu výzkumných pracovníků, občanů a aktivistů z domova i ze zahraničí. Kromě toho z pečlivého rozboru vyplývá, že tyto operace neberou v úvahu blaho lidí a ochranu života a přírody na planetě.

Mnozí z nás, když si uvědomíme tuto reality, si položí přirozenou otázka: „Co mám dělat?“

Mnoho osobních zkušenosti lidí naznačují, že se také cítí bezmocní, při konfrontaci s komplexním a celosvětovým charakterem aerosolových operací. Mají pocit marnosti z nesmyslných odpovědí státních úředníků.

To znamená, že tradiční metody dialogu a aktivismu byly vyčerpány, a že neexistuje žádné možnost řešení. Nerespektují se občanské petice! Žádosti o prošetření jsou odmítány, a volání do médií, jen vede k sérii cílených článků s výsměchem! Pro zpochybňování legitimity a občanské aktivity, neexistuje žádné rozumné a jasné vysvětlení! To je realita, ve kterém žijeme! Pevně doufáme že se nakonec podaří, díky velkému občanskému aktivismu, vznést otevřený a veřejný protest.

Ale v jaké je to nyní fázi, bude třeba doba několika desítek let, dokud nedosáhneme potřebného vlivu.

Zároveň je třeba poznamenat, že žalostný stav naší planety, nám stěží dává, tak velkorysé časové období. Atmosféra je „krev“ života na této planetě, a ničit jí, znamená pracovat na vlastním zničení! Je proto nutné použít všechny prostředky, k zachování daru života a pomoci této planetě.

Cílem tohoto filmu bylo, vám dát ty nejlepší informace o skutečné povaze aerosolových operací.  Budete se muset rozhodnout o své budoucí roli jak se zachovat, když máte tuto možnost. Jste-li úředník, dodržujte svojí morální povinnost, kterou máte k občanům!

Jste-li občan, staňte se aktivistou! Protože pokud budete nyní mlčet v naději, že bude zachována vaše svoboda a bezpečnost, pravděpodobně ztratíte obojí!

Lékaři, novináři, vědci, právníci, politici, ekoaktivisté, občané, publicisté, filmoví producenti, sponzoři, organizátoři, udělejte vše potřebné k otevření nouzových východů a pracujte na našem přežití! Vyzýváme vás k tomu!!!

Tento film je vyroben pro nekomerční účely, a oslovuje přímo každého z vás! Celý může být volně kopírován a šířen!

Prodej filmu neoprávněným osobám je zakázán!

Cílem filmu je prospěch veřejnosti!

Prosím, pomozte obnovit a kultivovat svět, ve kterém žijeme! Clifford Carnicom.

 

Překlad a titulky pro vás vytvořil Zbyněk Frauenterka – email: zdravaplaneta@email.cz

 

Přátelé, rozšiřujte tento film, jak nejvíce to půjde.

Každý člověk na této planetě má právo vědět co se děje v pozadí. Nevěřte lžím a falešné propagandě v médiích.

Uvědomte si, že většina přírodních katastrof v posledních letech, je dělána uměle. Zařízení HAARP dokáže vyvolat povodně, sucha, hurikány a zemětřesení i ovlivnit myšlení člověka.

Řeči o globálním oteplování jsou jen mediální podvod. To ví dnes mnoho skvělých vědců.

Tisíce lidí už toto šílenství zaplatilo životem, nebo přišlo o majetek i celá města. Globální elita, která stojí v pozadí se chce ujmout totalitní vlády nad světem. Jejich cílem i když se vám to možná bude zdát nepravděpodobné, je vyhladit většinu populace naší krásné planety. Z celého světa udělat koncentrační tábor s absolutní kontrolou, která nemá v dějinách obdoby.

Sledujte na Internetu další dokumenty s podobnou tematikou. Začněte se o to hluboce zajímat.

V sázce je úplně všechno a jedině informovaností a společnou silou dokážeme něco změnit. Jiná cesta není.

 

Mám vás všechny moc rád a přeji vám nad hlavou modré nebe plné krásných oblaků a noc plnou hvězd a jsem rád že s vámi mohu žít na této planetě v tak důležité době. Hodně štěstí přeje Zbyněk!!!

 

 

 

 

Zpracoval: Gaspar

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz