Výzkumníci přišli s umělou DNA

Výzkumníci přišli s umělou DNA

Výzkumníci přišli s umělou DNA, která funguje téměř stejně jako ta pravá

Za důležitý krok k vytvoření umělého života lze považovat oznámení floridských vědců, že vytvořili syntetickou DNA, která může s pomocí katylyzátoru replikovat sama sebe.

MIAMI 20. února 2009 (iHNed.cz)

 

Vytvoření replikující se syntetické DNA posouvá vědce podle biochemika dr. Stevena A. Bennera blíže k tomu, co nazývá „darwinistická evoluce ve zkumavce“.

 

Bennerův umělý genetický systém se skládá ze čtyř nukleotidů – stavebních kamenů DNA – které se běžně vyskytují u lidí. Navíc je tu však osm speciálních nukleotidů, které byly vytvořeny změnou těch „lidských“.

Vědec tak dostal syntetickou DNA, kterou reprodukoval pomocí polymerázové řetězové reakce, běžného nástroje molekulární biologie, kdy enzym způsobuje zdvojení genetického materiálu. Na rozdíl od této situace se přírodní DNA může replikovat sama. „Jakmile syntetická forma DNA může replikovat sebe sama , pak je to umělý život,“ říká Benner.

 

Tento průlom by mohl pomoci při vývoji umělých organismů. Vytvoření nové formy života ovšem není jediným záměrem výzkumu. Studium alternativních systémů života může pomoci rovněž při hledání mimozemského života. Benner k tomu má finanční prostředky od NASA.

„Dalším krokem bude použít na replikovanou DNA přírodní výběr ,“ říká Benner. To bude znamenat vytváření různých podmínek v kádince, a vyzkoušení toho, zda se systém vyvíjí v darwinistickém smyslu přizpůsobení se změnám. Benner doufá, že vyvine samoudržitelný systém, který by do několika let zajistil vlastní nukleotidy. Byla by to podle něj velmi primitivní forma syntetického života.

 

 

Autor/ři: Jan Mittelbach

 

 

http://digiweb.ihned.cz/c1-25884360-prulom-ve-vyzkumu-podarilo-se-vytvorit-prvni-umelou-molekulu-dna

 

 

Průlom ve výzkumu

Podařilo se vytvořit první umělou molekulu DNA

 

Japonští výzkumníci tvrdí, že vytvořili světově první molekulu DNA, která se skládá téměř jen z umělých součástí.

 

Výzkumníci tvrdí, že by jejich objev mohl být využit v oblasti genové terapie a v dalších hi-tech odvětvích blízké budoucnosti, například při komnstrukci nanopočítačů.

 

DNA, obvykle zobrazovaná jako dvoušroubovice, je nositelkou genetické informace a rozhoduje o tom, čím se každý žijící organismus stává a jak funguje.

 

Vědci již roky usilují o vyvinutí umělé verze DNA, protože by mohli využít její úžasné schopnosti ukládání informací. DNA byla zatím využita jen k vytvoření jednoduchých elektronických obvodů.

 

DNA užívá k vytváření bílkovin užitých pro vývoj a fungování buňky jen čtyři základní stavební bloky, známé jako báze. Jsou to adenin (A), guanin (G), thymin (T) a cytosin (C).

 

Výzkumníci nyní sestrojili z několika umělých částí molekuly DNA. Masahiko Inouye a jeho kolegové z Toyamské univerzity tvrdí, že s využitím deoxyribózové složky DNA vytvořili čtyři zcela nové, umělé báze. Jedná se prý o neobvykle stabilní zdvojené struktury podobné přírodní DNA.

 

Stejně jako přírodní DNA mají podle nich nové struktury „jedinečné chemické vlastnosti a vysokou stabilitu, a díky tomu nabízejí nebývalé možnosti pro vývoj nových materiálů a aplikací v oboru biochemie,“ informují výzkumníci ve své zprávě.

 

Umělá DNA bude podrobně popsána 23. července  v nejnovějším čísle odborného časopisu Journal of the American Chemical Society.

 

Autor/ři: Jan Mittelbach

 

http://hn.ihned.cz/c1-15966760-vedci-chteji-na-zaklade-dna-objasnit-osidlovani-zeme

 

 

Vědci chtějí na základě DNA objasnit osídlování

 

Země

 

 

Vědci doufají, že sestaví celkový obraz o tom, jak se první lidé rozšířili po celém světě. Zmapovat dějiny migrace lidstva pomocí vzorků DNA má v úmyslu nový vědecký projekt vzniklý z iniciativy časopisu National Geographic a počítačové společnosti IBM.

 

Experti chtějí za tímto účelem odebrat vzorky DNA u více než 100 000 osob z celého světa a ze získaných vzorků analyzovat dvanáct klíčových znaků DNA.

 

Počítačová a laboratorní analýza těchto vzorků poskytnutých především původními obyvateli by měla pomoci při sestavování obrazu kolonizace planety.

 

Projekt, který je plánován na pět let, bude stát asi 40 miliónů dolarů a podílejí se na něm nejpřednější světoví genetikové, stejně jako odborníci v oblasti DNA, lingvistiky a archeologie. „Mohla by vzniknout vůbec největší genetická databáze lidstva,“ sdělil šéf týmu odborníků Spencer Wells.

 

Odborníci mají odebírat vzorky od domorodců na deseti místech a od desítek tisíc dobrovolníků po celé zeměkouli. Pro realizaci projektu budou na každém kontinentu zřízena výzkumná střediska sbírající genetické informace od původního obyvatelstva. Experti jsou si ale vědomi toho, že bude třeba právě tito lidi dobře seznámit s cílem projektu, aby neměli obavy ze zneužití vzorků například pro lékařské účely.

 

Mnoho lidí má smíšený původ. Etnografové proto budou odebírat vzorky od známých původních skupin, jejichž DNA ukáže, které geny charakterizují kterou populaci a jaké jsou mezi nimi vztahy.

 

Výzkumu se mohou zúčastnit i další dobrovolníci mimo cílové skupiny, kteří budou mít zájem získat přehled o vlastní genetické minulosti. Za 100 dolarů si koupí balíček s materiálem potřebným pro odběr vzorku z tváře a po čtyřech až šesti týdnech od zaslání vzorku do centrální laboratoře se s údaji o svých genetických předcích seznámí při zadání anonymního kódu na webových stránkách projektu. Zároveň tímto způsobem akci finančně podpoří.

 

Zatím genetikové a archeologové kladou původ druhu Homo sapiens do Afriky zhruba před 200 000 lety. První moderní lidé prý tento kontinent opustili asi před 60 000 lety. Na konci pětiletého projektu by podle vědců měly být známé modely, kudy cesty našich předků vedly.

(čtk, Reuters)

 

 

Převzato:  http://vacek.osoba.cz/

 

 

Dovedete si představit, co všechno s takovým objevem lze dělat a jak ho zneužít v případě dalšího výzkumu mocenskými strukturami tohoto světa? Je si vůbec člověk dnes něčím jistý?

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz