Vybudovali mimozemšťané jeskyně pod Ekvádorem?

Vybudovali mimozemšťané jeskyně pod Ekvádorem?

Vybudovali mimozemšťané jeskyně pod Ekvádorem?

Pod Ekvádorem a Peru se táhnou stovky kilometrů chodeb a četné sály, prokazatelně uměle vybudované ve skále. Podzemní chodby mají pravoúhlý profil různého průřezu a hladké stěny. Největší objevený sál má rozměry 110 x 130 m, tedy je to slušný protiletecký kryt – proti komu? V těchto prostorách byla nalezena řada zajímavých artefaktů: knihy z kovových fólií s neznámým písmem, vypadající jako tištěné strojem, různé sošky, amulety a kresby, znázorňující postavy ve skafandrech (nebo rituálním oděvu), hvězdné mapy, geometrická a anatomická zobrazení atd. K nejcennějším nálezům patří zlaté sošky a desky, kde se hojně vyskytují zobrazení hadů ve všech možných situacích. Jedná se o symbolické zobrazení božstva, vyskytujícího se v celé Americe nebo tak nějaká mimozemská entita skutečně vypadala? Kromě nich jsou zde také zobrazeny pyramidy….

V roce 1971 objevila speleologická expedice v jeskyních blízko peruánské vesnice Otuzco dveře ze skalní desky rozměrů 8 x 5 m, tloušťky 2,5 m, které se daly poměrně lehce otevřít, neboť se pohybovaly na kamenných koulích ve vodním ložisku.

Za dveřmi byly mohutné tunely délky až 100 km vedoucí pod Andami až pod mořskou hladinu. Nikdo dosud neobjasnil, proč byly tyto chodby vybudovány. Tak obrovské dílo muselo mít neobyčejný význam – snad jedině záchranu života a majetku před nějakou reálnou hrozbou. Tyto tunely byly pravděpodobně vybudovány v dávných dobách vyspělou „předpotopní“ civilizací a Inkové je pouze objevili a využívali k ochraně před španělskými okupanty. Je pravděpodobné, že tunely dosud skrývají doklady existence dávných civilizací a informace o jejich vyspělé úrovni.

článek zaslal Mgr. J. Pavlík

 

Převzato:  http://ee.dunres.sk/

/ Podzemní základny / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz