Chtěl Himmler ovládat svět pomocí černé magie?

Chtěl Himmler ovládat svět pomocí černé magie?

Chtěl Himmler ovládat svět pomocí černé magie?

Druhý nejmocnější muž nacistické Třetí říše, Heinrich Himmler, je proslulý svou vášní pro mystiku, okultismus a temné vědy. Obklopuje se všelijakými podivíny, řídí prý nebezpečné pavědecké projekty a vysílá archeologické výpravy s tajným posláním do všech koutů světa. Je cílem Himmlerova urputného snažení pouhé nalezení archeologického důkazu o nadřazenosti a starobylých kořenech árijské rasy? Nepřinášejí mu spíše astrologové proroctví, jak s pomocí temných sil vyhrát válku a zahájit tisíciletou hrůzovládu černého řádu SS?

Vrcholní esesáci se na podivné záliby svého šéfa dívají se skrytým posměchem, ale Heinrich Himmler (1900-1945) důvěřivě naslouchá radám šarlatánů, všemožně je podporuje a na pochybné účely utrácí miliony marek ze státní kasy. Zkoumání runového písma, hledání svatého grálu, založení řádového hradu SS pro temné rituály nebo expedice do Tibetu po stopách bájného ráje Šangri La (mytické město, v němž panuje mír a štěstí) – má tohle všechno Himmlerovi pomoci k absolutní moci?

 

 

Jaké je tajemství řádového hradu?

 

Nacisté považují za zakladatele německé říše franckého knížete Heinricha I. (876-936). Himmler proto k výročí milénia jeho smrti nechává vybudovat z hradu Wewelsburg ve Vestfálsku řádové centrum a elitní školu SS. Vesnice pod hradem má být srovnána se zemí, celé okolí neprodyšně uzavřeno a kvůli budování monstrózních obřadních sálů a podzemních katakomb se plánuje i výstavba blízkého koncentračního tábora plného tisícovek vězňů, odsouzených k otrocké práci až do smrti. Chce Himmler, aby v nové éře po vítězství ve válce právě Wewelsburg představoval mocenské centrum esesáckého státu? Zjevnou inspirací je legendární Camelot krále Artuše. Nechybí zde prý ani kruhová síň bez oken, plápolající pochodně roztínající temnotu, na kamenné podlaze rozeseté staleté náhrobky, na stěnách prapory řádu SS a runové znaky nebo čestná místa u mramorového stolu pro esesáckou šlechtu. Mají se novodobými rytíři kulatého stolu – symboly cti a udatnosti – stát hrdlořezové se smrtihlavem ve znaku?

 

 

Ve společnosti germánských přízraků

 

Na Wewelsburgu údajně Himmler pořádá spiritistické seance – vyvolávání duchů německých knížat a vzývání pohanských božstev starých Germánů. Opravdu se v magickém poblouznění Himmler považuje za vtělení Heinricha I., jak prohlašuje? Nebo má jen komplex ze svého maloměšťáckého původu, a snaží se učinit zajímavým a váženým? Hrůznou atmosféru navíc podtrhují i přísně tajná jednání, k nimž v útrobách hradu zla dochází. Právě na Wewelsburgu se údajně spřádají plány konečného řešení židovské otázky.

 

 

Povoluje Hitler pátrání po svatém grálu?

 

Himmler je posedlý hledáním bájných artefaktů včetně archy úmluvy (schrána s nadpřirozenými schopnostmi, obsahující údajně boží desatero), kopí osudu (údajně zázračný artefakt; jeho hrot měl probodnout Ježíšův bok poté, co byl ukřižován), kamene mudrců (zázračná látka, která má měnit kovy na zlato a má být zároveň elixírem nesmrtelnosti) nebo svatého grálu (kalich, z něhož měl pít Ježíš). Říšský vůdce Adolf Hitler (1889–1945) se podivným zálibám svého nejvěrnějšího paladýna sice vysmívá, ale nákladné archeologické expedice SS neváhá financovat. Znamená to, že i Vůdce doufá v pomoc nadpřirozených sil? Není to vyloučené – vzhledem k Hitlerově spoléhání na “dvorní astrology”. Za války prý totiž nevydá rozkaz k žádnému důležitému útoku, aniž by se předem neujistil o výhodném postavení planet a luny.

 

Tajemné expedice do Tibetu

 

Zoologa Ernsta Schäfera (1910-1992) vysílá Himmler hned na tři tibetské výpravy (v letech 1931, 1934 a 1938). Oficiálním důvodem je výzkum mrazuvzdorných obilnin z vysokohorských plání nebo nalezení odolného koňského plemene, vhodného k dalšímu šlechtění pro válečné účely. Tajné protokoly ovšem dokazují, že Schäferův úkol byl jiný. Měl údajně pátrat po stovky let ukryté knihovně tibetských mudrců, posvátných duchovních místech a zejména měl najít pozůstatky zaniklé indoárijské civilizace. A podle všeho má Schäferova skupina úspěch. Na konci dubna 1938 expedice dosáhla zakázaného města Lhasa, jež je cizincům nepřístupné. Nejenže jsou Schäferovi muži vpuštěni dál, ale mniši jim prý ochotně ukazují i své nejvzácnější spisy. Uzavírá snad SS s mnichy tajnou úmluvu, že ochrání prastaré dokumenty před nenáviděnými britskými kolonizátory výměnou za odkrytí himalájských mystérií, a možná i polohy samotného chrámu Šangri La? Jak jinak by bylo možné vysvětlit, že na konci 2. světové války Rudá armáda v jednom z bunkrů rozbombardovaného Berlína nalézá vysoce postavené tibetské mnichy a kněze v uniformách SS, kteří podle všeho spáchali hromadnou rituální sebevraždu?

 

 

Po stopách polobohů

 

Zapáleným nadšencem pro hledání čisté rasy pragermánů je autor okultních pamfletů a dobrodruh SS-Obersturmführer Otto Rahn (*1904). Je přesvědčen, že na drsném severu jsou v ledu ukryty zbytky zaniklé civilizace polobožských bytostí. Ty byly údajně obdařeny nadpozemským vědomím a vytvořily základ všech starověkých kultur. Himmler proto vysílá Rahna do Grónska, do Antarktidy i na Island. Právě na tomto vulkanickém ostrově se mají v bezedných jeskyních ukrývat důkazy o nadřazenosti germánské rasy. Potřebují esesáci takový důkaz k ospravedlnění budoucího vybíjení “podřadných” národností? Nebo doufají, že v ruinách zaniklé supercivilizace naleznou klíč k zázračným zbraním? Rahnovy nákladné aktivity ovšem nepřinášejí žádné výsledky, proto mu je na počátku roku 1939 další výzkum odepřen. V březnu 1939 pak má za sněhové vánice odejít vysoko do hor v Tyrolích a spáchat sebevraždu. O jeho smrti však dodnes kolují pochybnosti a někdo se dokonce domnívá, že zemřel až v 70. letech v Jižní Americe. Jaká tajemství si vzal Rahn do hrobu? Učinil snad archeologický objev, který by změnil historii, a proto musel být „odklizen“, aby nepadl do rukou nepřátelům Říše?

 

 

Dávají magické runy moc?

 

Pozůstatkem původních Germánů má být magické runové písmo. Jak chce Himmler, nejmocnější okultista Třetí říše zneužít dva tisíce let staré znaky pro své cíle? Podle legendy stvořil runy pohanský bůh Odin a věnoval je germánským válečníkům, aby jim dodaly sílu a čarodějnické schopnosti. Himmler nařizuje runovou alfabetu o čtyřiadvaceti písmenech důkladně prozkoumat, aby mohl stejně jako germánští předci využít její magické síly. Stejně zapálený je i nacistický ministr zemědělství Richard Walther Darré (1895-1953). Spolu vytvářejí pro rolnickou třídu pohanské náboženství Krev a půda (Blut und Boden). Pořádají monstrózní rituály vítání slunovratu a dožínek. Skutečně si Himmler myslí, že německé zemědělce obrátí na víru v blouznivou rasistickou mytologii? Není za celým divadýlkem jen obyčejná mocenská snaha SS zpacifikovat odbojné obyvatelstvo na venkově? Záhadné písmo boha Odina se k tomu jeví jako vhodný prostředek.

 

 

Co zná Himmlerův věštec?

 

Na hradě Wewelsburg se rozednívá a v potemnělé obřadní místnosti Himmler hltá každičké slovo svého uhrančivého přítele. Je jím Karl Maria Wiligut (1866-1946), podivný mystik nacismu, o němž i mezi esesáky kolují bojácné zvěsti. Prý umí číst myšlenky, ovládá paměť předků a vidí budoucnost. Wiligut se vydává za velkého znalce dějin a mudrce, podniká pochybné archeologické výpravy po Evropě a hlavně Himmlera přesvědčí o svých nadpřirozených schopnostech. Na jeho radu posílá Himmler esesáky pátrat po germánských pohřebištích na Krym nebo do severního Ruska. Věří, že podobná rituální místa skrývají cenná tajemství. Potíž je, že důkazy o germánském osídlení těchto oblastí nejsou ani po důkladném průzkumu nalezeny. Wiligutovy báje jsou očividně smyšlené. Proč nad ním Himmler i nadále drží ochrannou ruku? Ovládá snad černý mystik jeho myšlení?

 

 

Z mystika alkoholik

 

Svůj strmý pád z výsluní zaviní Wiligut až svou vlastní nenasytností a neopatrností. Vychází totiž najevo, že je pouhým šarlatánem, závislým na alkoholu a morfiu, za které utrácí horentní sumy z esesácké pokladny. Navíc se ukáže, že již dříve byl coby násilnický šílenec umístěn v psychiatrické léčebně. Situace je neúnosná a Himmler musí v srpnu 1939 Wiliguta z řad SS vyloučit. Zdá se, že záhadě obávaného proroka je konec, ale jeho legenda přetrvává dodnes. Neonacisté považují Wiligutovo učení za základ své nenávistné filozofie o čistotě ras a ve velkém čtou jeho knihy.

 

 

Došel až do Valhally?

 

I nadále prý Himmler věří, že je vyvoleným spasitelem germánského ducha, který jednou vejde do Valhally – nebeského paláce pohanských božstev. Jeho pouť do okultních hlubin germánské mytologie však končí v květnu 1945, kdy v britském zajetí rozkousne ampulku s kyanidem a do několika vteřin umírá. Nezodpovězené otázky a fascinace temnými vědami ale zůstávají. Pokud kdy existoval třeba svatý grál nebo bájná Šangri La, nebyli nacisté přece jen krůček od jejich nalezení?

 

Martin Nekola
Převzato ENIGMA

 

Převzato:  http://www.knihy-a.cz/

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz