obr. Holografická - fraktálová mřížka manifestovaných struktur