Krátký přehled velkého bratra…

Krátký přehled velkého bratra…

Krátký přehled velkého bratra – začíná boj o svobodu….

je již příliš pozdě?

 

Rich Sawyer

SOTT.net

 

Obyvatelé Velké Británie s jistým zpožděním zjišťují, že jsou neustále sledováni, nemají žádné soukromí, žádné občanské svobody a proto se nyní začínají bouřit. 1.1 milion dětí se nachází v britské DNA databázi a školy se starají o to, aby příští generace přijaly biometrickou identitu a neexistující soukromí.

 

Jak v USA tak i ve VB se začínají využívat bezpilotní letadla, která monitorují civilní obyvatelstvo. V USA, včetně Austrálie, se s pomocí vyzkoušeného ‚teroristického‘ memu pokoušejí dohnat dystopii jménem Velká Británie. Vaše hovory přes Skype mohou být zanedlouho odposlouchávány a pro změnu často kritizováné společenské internetové systémy naznačují možnost pozitivního využití.

 

Tudíž, je příliš pozdě na to, aby se dala zařadit spátečka společnosti Velkého bratra, společnost ve které se v současné době nacházíme?

 

 

 

Vzpoura v Orwellově království

 

Tisk ve Velké Británii psal v hojné míře o propadu podpory veřejnosti, aby byl na kameře sledován každý jejich pohyb. The Guardian příchází se silným argumentem o absurdnosti britské data-mining (český link) operace, využívané při odhalování podezřelých teroristů. Špehování 60 milionů lidí znamená vysoké riziko falešných podezřelých a s tím se nedá pracovat.. The Independent naléhá na své čtenáře, aby bojovali za své svobody, které jim byly neprávem odňaty:

 

Je očividným fakterm, že v průběhu posledního desetiletí došlo ve Velké Británii k závažnému podlomení občanských svobod. V současné době máme vládu, která velmi dlouho a bez soudu zadržuje své občany, využívá sledovacích technik ke špehovaní každého od zločinců organizovaného zločinu, až po hulváty odhazující odpadky, a která se pokouší zaznamenat každou elektronickou zprávu kterou pošleme, což nás nakonec donutí přijmout průkazy totožnosti.

 

[…] Samozřejmě že ministři počítají s tím, že veřejnosti nijak nezáleží na svobodě a proto jednali tak jak jednali. Tato mylná představa musí být napravena. Je třeba, aby jednotlivci bojovali za svá práva, a setkání první setkání Convention on Modern Liberty na konci tohoto měsíce má pomoci. Je čas obnovit svobody, které nikdy neměly být odebrány.

 

Více než 1500 vládních úředníků, novinářů, autorů a expertů v oblasti soukromí osob se sešlo, aby vyzvali britské občany k protestestům proti vládnímu sledování. Británie s financemi ministerstva vnitra ve výši 1.25 milionů, je pyšná na své podzemní centrum, které je hlavním městem světa ve sledování a domnívá se, že se jedná o „nejlepší praktický příklad“, ze kterého by měl vycházet budoucí sledovací systém v Británii. Což je zcela v rozporu s neúčinností kamer, která je popisována v tomto článku:

 

Společná zpráva ministerstva vnitra a policie nadávno zjistila, že 80% záběrů z kamerového systému má tak nízkou kvalitu, že je nelze použít pro odhalování kriminality a policejní expert na sledování minulý rok odhadoval, že pouze 3% zločinů byla vyřešena s pomocí kamerových systémů.

 

Na co Británie již není tak pyšná, je ohromné množství ztrát dat a závažných bezpečnostních úniků, které ohrožují osobní data občanů.

 

 

 

Budeme o tobě vědět naprosto vše

 

V prvním článku krátkého přehledu velkého bratra byla zmiňována zničující analýza ze Sněmovny lordů, týkající se sledovacího státu. Reakci vlády bylo pokračovat s dnes již únavnou propagandou, která svaluje nutnost, aby občané přijali postupné odebírání svého soukroumí, na ‚teroristickou hrozbu‘. Architekt vládní strategie národní bezpečnosti, Sir David Oman, jasně popsal ambice policejního státu: vědět o vás naprosto vše. Jeho varování: „Odhalování tajemství lidí bude vyžadovat porušování běžných morálních pravidel.“:

 

„Mluvíme o osobních informacích lidí, které jsou uchovány v databázích, např. předletové informace o cestujících, rezervace u aerolinek spolu s dalšími cestovními informacemi, pasová a biometrická data, přistěhovalectví, totožnost a hraniční záznamy, trestní rejstřík a další informace z veřejného a soukromého sektoru, včetně finančních a telefonních a jiných záznamů.

 

„Podobné informace mohou být drženy v národních archivech, na které se bude vztahovat zákon na ochranu dat, ale může se stát, že se informace budou nacházet v jiných zemích nebo u mezinárodních společností, která můžou a nemusí být předmětem mezinárodních dohod. Přístup k těmto informacím, a v některých případech možnosti použití programů na vytěžování dat a rozpoznávání vzorců chování, se může stát klíčem k efektivní předvídání budoucích teroristických případů.“

 

 

 

Příprava příští generace na příjem biometrické totožnosti

 

 

Údaje 1.1 milionu dětí jsou uložené v DNA databázi, která, podle britského komisaře zodpovědněho za přístup k informacím, činí každého z nás podezřelým. Navzdory jednomyslnému verdiktu Evropského soudu pro lidská práva před třemi měsíci, který byl proti britskému hromadnému sběru DNA nevinných lidí, není stále možné být vymazán z této databáze. K tomu přidejme usílí ‚otce‘ ID karet Davida Blunketta, který chce urychlené dostat každého britského občana do databáze a to pomocí změny směru od neoblíbených průkazů totožnosti k povinným pasům.

 

Vláda vydala pokyn, aby IT oddělení vysokých škol aktivovala protiteroristickou síť, se kterou, jak jim bylo řečeno, mají sledovat návštěvy internetových stránek islamistických extrémistů a hlásit studenty policii. Školy sňaly 1 milionu dětí otisky prstů a to za účelem běžných úkonů, např. půjčování knih a výdej školních obědů, a začínají zavádět systémy, které rozpoznávají obličeje a používají biometrický zápis. Rodiče jsou oprávněně znepokojeni:

 

Otec David Clouter z nátlakové skupiny Leave Them Kids Alone, považuje užívání biometriky ve školách za „nepřiměřenou reakci proti neexistujícímu problému“ a domnívá se, že se jedná o „rozsáhlou akci, která má připravit příští generaci na přijetí biometrické totožnosti v nějaké podobě“. Děti si zvyknout vydávat otisky prstů, nebo se dívat do objektivu, nebudou proti když to po nich stát bude chtít: „Každý dopravní strážník, každý nevýznamný úředník, bude snímat otisky u každého. A lidé to nebudou považovat za něco mimořádného, i když to samozřejmě je.“

 

 

 

Sledujeme každý tvůj pohyb

 

Podle nedávno schváleného zákona, je trestné fotit policisty (pokud však zrovna nemyjí nádobí). Nový zákon nařizuje VŠEM obchodům, které prodávaí alkohol, naistalovat kamery. Britské obchody začínají využívat programy na rozpoznávání obličejů, aby donutily své zaměstnance se usmívat. A jako by to nebylo málo, průzkumná letadla Velkého bratra, které sledují Taliban, se možná budou brzy vznášet nad britskými domovy, protože ministři se domnívají, že se letouny v budoucnu pravděpodobně stanou ‚mnohem užitečnějšími‘ pro práci policie.

 

Bezpilotní letouny, osazené infrakamerami, by létaly ve výšce několika set stop, kde by shromaždovaly informace a sledovaly podezřelé.

 

Tzv. microdrone byl otestován policií v Merseyside. Bílý vršek obsahuje technologii GPS, která policistům umožňuje stroj navigovat. Dále obsahuje paměťovou kartu, na které se ukládají záznamy z několika letů.

 

Ohromný nárůst kamer je znepokojující a docela zarážející, vzhledem k tomu jak jsou kamery neefektivní při snižování kriminality, a závratným obnosům, které byly do této technologie investovány. Jedná se proto jednoduše o process přivykání veřejnosti být sledován? Jemný, přesto rozsáhlý psychologický efekt, přivyknout veřejnost na sledování? Výsledný jemný nicméně široký psychologický efekt spočívá ve „snižování“ svobodné vůle veřejnosti, včetně způsobu jejího vyjadřování. Rychlostní kamery mohou mít stejný dopad – uvádí se, že mají velmi malý vliv na snižování počtu mrtých na silnicích. Udělováním větších zakázek firmám vzroste míra investic a inovace, které nakonec povedou k technologii která funguje. To že současná technologie není efektivní si v budoucnu vyžádá mnohem větší investice.

 

Známý Spy Blog doporučuje dokument, který „vychází z řádného výzkumu a nutí se zamyslet“. Zde je ukázka z filmu „Every Step You Take“ (Každý tvůj krok):

 

 

 

Opisující sledovací státy

 

 

Jak bylo jejich záměrem po celou dobu, tvůrci ‚války proti teroru‘ nyní využívají velkého množství zákonů, aby ochránili veřejný zájem proti samotným občanům. Svoboda projevu končí, když jsou ochránci zvířat zatýkání jako ‚teroristé‘:

 

Ze stejné edice jako nechvalně proslulý Patriot Act, se s každým dalším dnem díky práci amerických úřadů přibližujeme policejnímu státu. Tento posun byl obzvlášť viditelný poté, kdy v pátek vyšla zpráva od Joint Terrorism Task Force (spojená protiteroristická jednotka) z FBI, popisující skupinu čtyř ochránců zvířat, označených jako „teroristé“, která byla zatčena v okresech Santa Cruz a Alameda. V Americe skutečně přišel den, kdy je prostestování proti něčemu, co je nemorální, stalo zločinem proti lidu a státu.

Nejnovější zbraň australské policie, tajné prohledávání bytu, je podobný příklad toho, jak jsou zákony s udajným posláním bojovat proti ‚terorismu‘, ve skutečnosti využívány k posílení policejní moci namířené proti občanům. Australská vláda si též pochvalovaluje nový odposlouchávací zákon, který posiluje policejní pravomoce.

 

Jednotlivci v Americe, kteří veřejně mluví na téma soukromí hlásí, poukazují na protizákonný růst využívání osobních prověrek a DNA databází. Electronic Frontier Foundation (nadace Elektronická hranice) a American Civil Liberties Union (americký svaz občanských svobod) naléhaly na americký soud, aby zablokoval sledování pomocí GPS bez soudního oprávnění. Nicméně kritika vlády je omezena na málo známé novináře, skupiny zabývající se soukromím a blogery. V hromadných médiích se objevuje málá část témat, které se týkají soukromí, ale jejich komentáře většinou podporují roustoucí využívání vládních sledovacích postupů. Například NY Times, přestože publikovaly studii která zpochybňuje zda kamery snižují kriminalitu, nadále vyzdvihují ojedinělé případy a opakují statistiky policie.

 

Dva republikánští zákonodárci přišli s novým zákonem, který by donutil internetové poskytovatele uchovávat data po dobu dvou let. Tento zákon je Kongresu a veřejnosti ospravedlňován jako způsob, který policii pomůže bojovat s dětskou prostitucí, i když ve skutečnosti je zaměřen na každého občana, protože uzákoňuje uchovávání dat užívání internetu.

 

I když ne takovou rychlostí jako ve VB, přesto USA navyšují využívání kamerových systémů. Dobrým příikladem je chicagský starosta, který chce mít kamery na každém rohu poté, kdy již byly propojeny kamery na ulicích s pohotovostní sítí.

 

Podobně jako byly ve VB do pasů a průkazů totožnosti zavedeny RFID čipy, bude v USA brzo zaveden nový rádiový čip, který bude součástí řidičského průkazu:

 

Může to vést k poskytování elektronické identifikace každého dospělého a dítěte v USA, což agentům umožní sestavit seznam lidí přítomných na protivládní demonstraci a to jednoduše pouhým průchodem shromážděním.

 

Návrh, který je podporován Janet Napolitano, nová šéfka ministerstva pro vnitřní bezpečnost, by zavedl rádiové čipy v řidičských průkazech, nebo-li „rozšířených řidičskách průkazech.“

 

Zatímco VB testuje bezpilotní letadla, tyto stroje jsou již využívána v USA na americké hranci:

 

Americká celní a pohraniční správa (Customs and Border Protection) v pondělí vypustila podél americké hranice s Manitobou první bezpilotní letoun Predator B. Letadalo využívá infračervená čidla, teplelná čidla a video kamery, aby sledovalo pohyb na zemi, vše jako součást amerického plánu zabezpečit severní hranici před vniknutím teroristů a ilegálních emigrantů.

 

A opět je ‚teroristická‘ hrozba využívána jako nástroj, který bude pravděpodobně využit na sledování emigrace. Naštěstí zmiňovaná letadla nejsou ozbrojena jako ta, která jsou v současné době nad Pákistánem. Nicméně otázkou je, na základě sdělení o zavedení automatických technologií, jako např. plán Pentagonu rozmístit soběstačné roboty ve válečných zónách, jak dlouho bude trvat, než roboti podobní Terminátorovi začnou nahrazovat americké policisty?

 

 

 

Plány odposlouchávat cvrkot na internetu

 

 

Oznámení týkající se neschopnosti vyhovět policejním žádostem na odposlechy telefonních rozhovorů prostřednictvím VOIP, např. Skype, vyvolalo minulý rok znepokojení. Jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci, Eurojust, začala prošetřovat možnost odposlouchávat telefonní rozhovory přes internet. Tentokrát politický spin zaměřuje ‚zločince‘, ale opět budou postiženy miliony občanů, kteří by mohli jednoho dne zjistit, že jejich internetový rozhovor je odposloucháván.:

 

V pátek bylo oznámeno, že Itálie vede studii ohledně realizovatelnosti na úrovni celé Evropy. Italská vláda se odvolávala na nebezpečí, že organizovaný zločin a překupníci drog a zbraní budou využívat služby VoIP, např. Skype, aby se vyhnuli tradičním telefonním sítím, které lze snadněji odposlouchávat.

 

„Schopnost odposlouchávat internetové telefonáty bude nezbytný nástroj v boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu uvnitř Evropy i jinde,“ uvedla ve svém prohlášení Carmen Manfredda, úřadující italská členka Eurojustu. „Našim cílem není zastavit uživatele ve využívání internetové telefonie, ale zabránit zločincům využívat Skypu a dalších systémů, k plánování a organizování nezákonných činností. Eurojust udělá vše co je jen možné, aby koordinoval a asistoval při spolupráci členských států.“

 

 

 

Na společenských webových systémech se začíná protestovat

 

 

Na stránkách společenských webových systémů (ze strany spotřebitelů), zatím nedošlo k žádnému podstatném rozruchu ohledně blížícího se úředního nahrávání a ukládání jejich hovorů prosřednictvím Skypu. Dva nedávné příklady však nicméně ukazují, že když se uživatelé spojí a začnou protestovat, mohou dosáhnout pozitivních výsledků:

 

Poté, co novozélandská vláda nedávno ohlásila svůj návrh na regulaci internetu, se na Twitteru a dalších společenských systémech, jako součást protestu proti regulacím, objevily místo barevných ikon černé čtverce. Výsledek? Novozélandská vláda zrušila své plány, noviny Guardian píší:

 

Novozélandský premiér řekl během novinářské konference, že plány na zavedení nového zákona,, který by částečně nutil internetové poskytovatele odstřihnout „ty kteří opakovaně porušují autorská práva“, budou přerušeny do 27 března, a pokud by se držitelé autorských práv a poskytovatelé nebyli schopni dohodnout, tato část zákona by byla odložena na neurčito.

 

Ale z pohledu internetových aktivistů byl důvod přerušení mnohem jednodušší: důvodem byla kampaň, která vyzývala uživatele aby začernili své avatary na Facebooku, Bebo, Twitteru a dalších společenských systémech.

 

Druhý úspěšný prostest byl proti novým servisním požadavkům na Facebooku, které by umožnily „si s vašimi údaji navždy dělat co Facebook bude chtít.“ Facebook kvůli stížnostem změnil servisní požadavky:

 

Facebook odstranil pasáže obsažené v servisních požadavcích, které by společnosti udělovaly rozsáhlou a trvalou kontrolu nad každým údajem, který se objevi na tomto společesnkém systému. […]Uživatelé Facebooku se okamžitě vzbouřili a následně bylo založeno několik nových skupin, které bojovaly proti změnám.

 

 

 

Epilog

 

Zatčení britského občana, za rozesílání DVD s konspirační teorií o Londýnském bombovém útoku, vedlo k velké sledovanosti jeho filmu. Video je přesvědčivé a zhruba v poslední minutě poslední části videa moderátor poskytuje zajímavý pohled na způsob, jak byl Velký bratr (televizni pořad) navržen, tedy aby navykl veřenost přijmout myšlenku žít pod neustálým dohledem:

 

 

Je již příliš pozdě bojovat za obnovení našich ztracených svobod?

 

Rozhodnutí je na vás…

Krátký přehled velkého bratra – postupně se přibližujeme k orwellovské noční můře

 

Rich Sawyer
SOTT.net

 

Samozřejmě, člověk si nikdy nebyl jist, zda ho v daném okamžiku sledují … Předpokládalo se, že sledují každého neustále.“ – George Orwell, 1984

 

Pod záminkou ‚války proti teroru‘ pokračuje postup, směřující k celkové kontrole nad každou stránkou života obyvatel světa. V Americe pod Obamou žádná změna, kromě rostoucího protěžování soukromých dodavatelů a pokračujících odposlechů. Sněmovna lordů se staví proti porušování občanských svobod, ale zdá se že díky roli Evropské unie, která významným způsobem ovlivňuje britskou legislativu, nemají žádnou moc. Díky novým špehovacím zákonům vztahujícím se na cestující, nelze velkému bratrovi z VB uniknout ani na dovolené. Google, se svou nejnovější službou Latitude určenou pro slídily, vyvolal rozruch. Technologie RFID [identifikace na rádiové frekvenci] se zdá být budoucím prostředkem, který umožní zavedení daně vycházející z uhlíkové stopy [carbon footprint], bez ohledu na defektní vědu globálního oteplování, ze které tato daň vychází.

 

 

 

Orwellovské království

 

 

Je povzbuzující vidět kritiku britské veřejnosti, která je proti rozšířování sledování a sběru informací v civilní oblasti. Na odpověď, zda nejnovější kritická zpráva ze Sněmovný lordů, na téma britská společnost velkého bratra, představuje nový posun v politice, si budeme muset počkat.

 

Noviny The Guardian informovaly o znepokojení Sněmovny lordů o rostoucímu ohrožení svobody, kterou představuje kamerový systém (CCTV):

 

„Díky ohromnému nárůstu sledování a shromažďování dat ze strany státu a dalších organizací hrozí, že bude podlomena dlouhá tradice soukromí a osobní svobody, které je klíčovou součástí demokracie,“ řekl. „Pokud má veřejnost věřit, že se s informacema o nich nakládá správným způsobem, mělo by být více otevřenosti o tom, která data jsou shromažďována, kým a jakým způsobem jsou použity.“

Zpráva však mlčí o návrhu ministryně Jacqui Smith o vybudování „superdatabáze“, která bude sledovat každý email, telefonát, sms a internetovou aktivitu, a ministra spravedlnosti Jacka Strawa, na uvolnění omezení ohledně hromadného sdílení osobních informací ve veřejném sektoru.

 

Sněmovna lordů je nevolená horní komora Parlamentu Spojeného království. Převážná většina nejdůležitější vládní legislativy vzniká v Dolní sněmovně. Lordové mají malou pravomoc v případě, kdy chtějí blokovat odhodlanou vládu. Tudíž pouze čas ukáže, zda jejich zpráva zbrzdí zrychlující se nárůst orwellovské noční můry. Sama ministryně vnitra přiznala, že britská veřejnost kategoricky odmítá CCTV, tudíž zpráva Sněmovny lordů by mohla představovat posun směrem od neoblíbeného viditelného velkého bratra, směrem k méně nápadnějšímu sběru dat britských občanů, nebo změnu směrem od využivání CCTV záběrů k dopadení třídních vtipálků, na dopadení novinářů a didisentů.

 

Skutečný dopad zprávy Sněmovny lordů dále zpochybňuje nepopíratelný vliv Evropské unie na britskou politiku. Evropský soudní dvůr (pdf) podpořil směrnici která:

 

nařizuje telekomunikačním poskytovatelům uchovávat data (veškeré hovory z pevných linek, emaily, faxy, hovory z mobilních telefonů – včetně místa – a internetu) po dobu až dvou let, které musí být na požádání poskytnuty policii.

 

Veřejnost by měla být znepokojena, ale zdá se že v záležitosti soukromí netuší která bije. Policie již uložila 100 000 nevinných dětí do DNA databáze. Ale zdá se, že mediální spin na téma „ochrana zranitelných dětí“ funguje v odvedení pozornosti od rizika, které shromažďování dat představuje, spolu s alarmující rychlostí, se kterou vláda ztrací osobní data britských občanů.

 

Obě opoziční strany napadly plány britské vlády, která chce vytvořit kontrolní centrum, ve kterém by byly po dobu 10 let uchovávány informace o každém člověku, který vstoupí nebo opustí území Británie. Zahrnuty jsou i šestileté děti, což je téma článku, který poskytuje důkazy o rozsahu vlivu Evropské unie na politiku VB:

 

Před dvěma měsíci začala britská Borders Agency snímat otistky prstů zahraničních dětí nad šest let, původem mimo Evropský hospodářský prostor, které žijí v Británii [pdf soubor, 64.4Kb]. Jacqui Smith v té době přijímala chválu za svůj tvrdý postoj v otázce vydávání identifikačních karet cizincům žijícím v Británii a nikdo, ani parlament, si nevšiml, že se biometrické požadavky vztahují i na šestileté děti. Parlament o ničem nevěděl proto, protože nebyl požádán o schválení postupu.

 

 

 

Spojené sledovací státy americké

 

 

Obama si rychle uvědomil význam kyberbezpečnosti a odkazu Bushových odposlechů. Obamova administrativa vydala příkaz na prošetření státních tajemství z Bushovy éry, zatimco pokrytecky pokračuje s využíváním těchto pravomocí.

 

Ministerstvo vnitra prezidenta Obamy v pondělí obhajovalo privilegium, které uplaťňovala Bushova administrativa, při pokusu zbavit se žaloby čtyř amerických věžňů, kteří tvrdí že byli uneseni, převezeni do jiné země a mučeni.

 

Jednalo se o pravomoci, které byly prosazeny pod rouškou vymyšlené války proti teroru, cíleně použity proti novinářům, včetně kohokoli kdo z jejich pohledu představoval možnou hrozbu pro národní bezpečnost.

Obama ve stejnou dobu nařídil 60 denní přezkoumání kyberbezpečnosti. Zdá se, že se jedná o rozšíření současné politiky, což znamená pokračovat s lukrativními smlouvami se společnostmi Northrop Grumman Corp, Lockheed Martin Corp a Boeing Co, které jsou největšimi dodavately pro Pentagon:

 

[Obamova administrativa] slíbila spolupracovat s průmyslem, výzkumníky a občany směrem k „vybudování důvěryhodné a zodpovědné kybernetické infrastruktury, která bude odolná, ochrání americkou konkurenční převahu a upevní naši národní a vnitřní bezpečnost.“

 

To je ta změna o které Obama mluvil.

 

 

 

Google vás sleduje

 

 

Zatímco vlády po celém světě zavádějí stále více omezující zákony, jejichž účelem je kontrola každé stránky našich životů, společnosti, např. Google a společenské webové systémy, pomáhají s připravou a zajišťují, aby se informační technologie používající obyvatelstvo stalo ochotným účastníkem v omezování soukromí a občanských svobod.

 

Protože jim nestačí sledovat každou stránku nášeho života, poslední výrobek od Googlu, Latitude, byl některými označen jako perfektní nástroj pro slídily a velkého bratra:

 

Jedná se o polohu-sdílející zařízení, které umožňuje v reálném čase zjistit relativní polohu vašich přátel. Ale není to založeno na specifické informaci, kterou sami vložíte, protože Google je schopný spočítat vaši polohu (s určitou mírou přesnosti) na základě způsobu, jakým se připojujete k internetu.

 

Ředitel Simon Davies z Privacy International řekl:

 

„Mnozí lidé boudou Google Latitude považovat za výborný produkt, ale skutečnost je taková, že Google opět selhal při zabezpečení soukromí a zabezpečení. Společnost musí ještě urazit dlouhou cestu předtím, než si zaslouží důvěru telefonních uživatelů.“

 

„Za současných podmínek by Latitude mohl být považován za dárek šmírákům, všetečným zaměstnavatelům, žárlivým partnerům a posedlým přátelům. Rozsah možného nebezpečí pro uživatelovo soukromí a bezpečnost je nekonečný, stejně jako přestavivost těch, kteří budou chtít tuto technologii zneužít.

 

Je třeba zmínit, že se Google snaží zviditelnit svoji starost v otázce soukromí. Nicméně co se stane, pokud Google změní vlastníka? Vzhledem k tomu, že Google v současné době nemá konkurenci, je snadné předpokládát, že bude i nadále pokračovat stejným směrem. Nicméně ač se to zdá velmi nepravděpodobné, tento článek vyzdvihuje oprávněné obavy o osudu zákaznických dat poté, kdy dojde ke sloučení společností:

 

vzhledem k současné krizové ekonomice, kterou doprovázejí sloučení a bankroty, je na obchodní pojem vlastnictví dat vyvijen velký tlak. Například CompUSA zavřel své prodejny, ale nyní se znovu vynořil na Floridě a to ve zcela jiné podobě. A nikdo neví kde petabyty (exabyty?) zákaznických informací, které jsou nyní kontrolované společností Circuit City, skončí.

Navíc Google a další společnosti by byly zcela bezmocné, pokud by prošly nové zákony, které by sloužily k vymezení dat v osobním vlastnictví jako nebezpečí pro národní bezpečnost. Ale jak nám stále dokola opakují politici, nemá cenu se strachovat: „pokud nic neskrýváte, nemáte se čeho bát“ …

 

 

 

Sbližování technologie a politiky globálního oteplování

Úžasný příběh podvodu globálního oteplování odhaluje finanční podpory, které byly uděleny badatelům pracujícím na technologii spojenou s CO2 a politikou spojenou s novou daní vycházející z uhlíkové stopy. Pokud by došlo k jejímu zavedení, RFID bude pravděpodobně hrát klíčovou roli. Badatelé pracují na způsobu, který bude využívat RFID pro vypočet uhlíkové stopy každé položky:

 

Laboratoř Bits to Energy zkoumá způsob, jak využít data shromážděná prostřednictvvím RFID, na výpočet uhlíkové stopy každé položky, která bude poté zobrazena na mobilním telefonu komunikujícím s RFID.

 

Spojování mobilních zařízení komunikujících s dopravními prostředky, bezhotovostní společnost ve které mobily fungují jako elektronické peněženky, je relativně snadné hádat scénář nepříliš vzdálené budoucnosti:

 

U pokladny v supermarketu budou všechny položky ve vašem nákupním košíku obsahující RFID čipy okamžitě načteny, cena bude odečtena z vašeho bankovního účtu a vy ihned obdržíte konečný součet uhlíkové stopy, která bude vycházet ze specifické informace každé položky kterou jste vybrali. Vše bude propojeno s vaší přídělovou kartou uhlíkové stopy, díky které budete například donuceni vrátit zpět ty saúdsko arabské datle, jinak překročíte váš měsíční limit CO2. Protože jinak byste neměli dostatek kreditů na odvezení vašeho nákupu domů, protože vaše auto by bylo automaticky odstaveno, ledaže byste na místě provedli platbu, která vyrovná vaše překročení.

 

 

 

Obětování soukromí za zábavu a ‚bezpečnost‘

 

 

Povyk a rozruch vyvolaný novými technologiemi znamená, že se jen málokdo zastaví a zamyslí nad nebezpečím pro svobodu a občanské svobody, které lidé obětují při sdílení ‚zpráv‘ se světem. Je pravda že nové společenské webové systémy jako StumbleUpon a twitter mohou být užitečné při sdílení informací a komunikaci. Nicméně množství soukromých informací, které lidé dobrovolně prozrazují, aniž by se zamysleli, je alarmující. Facebook nedávno oznámil změnu servisních požadavků, které v podstatě stanovují, že si s vašimi údaji mohou navždy dělat co budou chtít! Nové nástroje pro výzkum jako Pipl a náborový nástroj Spokeo’s HR umožňují komukoli snadný přístup.

 

Vedle dobrovolného obětování soukromí ze strany naivní veřejnosti, stojí vynucená eroze občanských svobod, která probíhá pod rouškou ‚války proti teroru‘. Vládní zákony zásadním způsobem zvýšily sledování, sběr dat, centralizaci a bezpečnostní opatření ‚pro vaší bezpečnost‘.

 

Na koho by měla být svalována vina za postupný posun směrem k orwellovské noční můře?

Domníváme se, že lidé kteří jsou ochotni vyměnit svoji svobodu za dočasnou bezpečnost, si nezaslouží ani jedno a ztratí obojí.

Benjamin Franklin

 

 

 

Zdroj: Big Brother Digest – Steady Creep into an Orwellian Nightmare

Vystavil D.R. v 21:57

 

 

 

Převzato:  http://naseveru.bloguje.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz