AMERICKÁ ARMÁDA NAVAZUJE SPOJENÍ S MIMOZEMSKÝM ŽIVOTEM

AMERICKÁ ARMÁDA NAVAZUJE  SPOJENÍ  S MIMOZEMSKÝM ŽIVOTEM

AMERICKÁ ARMÁDA NAVAZUJE SPOJENÍ S MIMOZEMSKÝM ŽIVOTEM – PODLE NEZÁVISLÝCH ZDROJŮ

Nezávislé zdroje mluví o pokračující sadě setkání mezi čtyřma očima důstojníků americké armády a mimozemských. Tyto zdroje odhalují, že vyšší důstojníci amerického námořnictva sehráli hlavní úlohu při ,,inter-services“ pracovní skupině – za schůzky zodpovědné a že se do nich údajně zapojily různé mimozemské skupiny. Jeden zdroj tvrdí že se kontakt týká mimozemských skupin známých jako Reptiliáni a formy života založené na silikonu přezdívané „Conformers’. Jiný zdroj tvrdí, že tito mimozemšťané se nazývají „Ebens“ z hvězdného systému Zeta Reticuli, ale jsou známy hovorově jako Šedí. Třetí zdroj tvrdí, že ve spojení s vojenskými důstojníky jsou lidsky vypadající mimozemšťané zastupující asociaci hvězdných národů. Dva z těchto zdrojů poskytly rozhovor spisovateli, který o těchto tvrzeních věděl více než rok a shledal je věrohodnými. Podobné věci v těchto nezávislých zprávách dávají důvod z toho vyvozovat, že je na cestě pokračující program tajných schůzek, které se týkají vyšších vojenských zaměstnanců z amerického námořnictva a dalších vojenských složek s jednou nebo více mimozemskými civilizacemi.

Jeden zdroj tvrdí, že se zúčastnil setkání tváří v tvář jako sloužící americký námořník, který v únoru 2008 odhalil existenci důvěrné sady schůzek při OSN, kde se diskutovalo o UFO a mimozemském životě. Je známý jako zdroj A, tento námořní důstojník tvrdí, že mu bylo povoleno pracovní skupinou do těchto rozhovorů OSN zahrnout jistý počet admirálů, aniž by musel odhalit svou totožnost. V červnu 2008 zdroj A říká, že byl přidělen k jinému projektu, který se týká přímých schůzek s dvěma skupinami mimozemšťanů v tajném projektu, kde mu bylo dovoleno nalodit se do jejich lodi při třech různých příležitostech. Jedna skupina jsou druhy vypadající jako Reptiliáni a druhá je silikonová forma života přezdívaná ‘Conformers’.

 

Tento autor a jistý počet dalších badatelů se sešli a dělali rozhovor se zdrojem A; a byli schopní potvrdit, že slouží u námořnictva jako důstojník. Nedávno dva badatelé z New Yorku, Clay a Shawn Pickering poskytli tříhodinový rozhovor týkající se zapletení zdroje A do tajného projektu, který zahrnoval schůzky mezi čtyřma očima s mimozemským životem. Prozradili, že tajná ,,inter-services“ pracovní skupina se pokusila instruovat prezidenta Obamu o projektu mimozemského spojení. Kvůli existující identitě zdroje A a nepravděpodobnosti, že by více vyšších důstojníků amerického námořnictva schválilo sloužícímu důstojníku, aby otevřeně špatně informoval veřejnost o mimozemském životě, existuje důvod brát jeho tvrzení o účasti na tajném projektu týkajícího se těsných schůzek velmi vážně.

 

Anonymní zdroje spojené se zpravodajskou službou ministerstva obrany nedávno tvrdily, že se vojenští důstojníci 12. listopadu 2009 setkali s mimozemšťany nazývanými „Ebens“ z hvězdného systému Zeta Reticula na Akau Atoll na Johnston Islands. Uvedené setkání bylo součástí pokračující sady diplomatických diskuzí a výměn, které se datují již několik desetiletí. Tato informace byla poslední epizoda související s údajným tajným projektem nazvaným Serpo, utajovaným výměnným programem s mimozemskými návštěvníky ze Zeta Reticulum. Podle Victora Martineze, který udržoval dlouhý seznam mailů, kde rozesílal zprávy o projektu Serpo, které mu posílal ‘anonym’:

 

… Ebeni se setkali na Akau Island s celkem 18ti zástupci z OSN, Ruska, Číny, Vatikánu a jistě i s dalšími hosty. Američtí zástupci byli prý v počtu – 5 pracovníků armády, 2 zpravodajští důstojníci, jeden lingvista a jedna osoba zastupující Obamovu administrativu.

 

Johnston Islands je americké teritorium ležící 750 mil jihozápadně od Honolulu. To tyto ostrovy klade přímo pod vojenskou pravomoc Pacifického velitelství, které bylo historicky řízeno americkým námořnictvem. Ačkoli poslední informace o projektu Serpo neidentifikuje službu pěti vojenských zaměstnanců při údajných schůzkách, volba Johnstonova Atollu naznačuje, že americké námořnictvo má hlavní úlohu při těchto uzavřených schůzkách.

 

Kolem případu Serpo vyvstává značná kontroverze při mnoha rozporuplnostech v tvrzeních zdrojů odhalujících informace o Serpo. Nicméně, existuje mnoho událostí, které prozradily v příběhu o Serpo, že je velmi pravděpodobně založen na skutečných událostech jako například, kdy byl prezident Reagan tajně seznámen v některých bodech s mimozemským životem. Jisté množství Reaganových veřejných prohlášeních jsou nepřímým důkazem, že takovou instruktáž obdržel. Údajný přepis takové instruktáže byl uvolněn jako součást materiálu Serpo v listopadu 2007. Autorův odhad je, že informace o Serpo jsou smíchány s reálnými událostmi a s fikcí při oficiálně schváleném aklimatizačním programu. Zatímco materiály Serpo vyžadují mnohem rozeznatelnější danou úroveň dezinformace, která v ní je, je velmi pravděpodobné, že odhalují přesně existenci tajných vojenských setkání s mimozemšťany, ale smíchané s těmito spikleneckými podrobnostmi. Předpokládaná vedoucí úloha amerického námořnictva při údajných schůzkách na Akau Island je v souladu s odhalením zdroje A.

 

Třetí a konečný anonymní zdroj odhalil schůzky tváří v tvář mezi americkými vojenskými důstojníky a lidsky vypadajícími zástupci mimozemských. Znovu jsou zde důstojníci z amerického námořnictva popisováni jako ti, co hrají aktivní roli a jsou intenzivně zapojeni do propagace veřejného odhalení existence mimozemského života. To, co charakterizuje tuto údajnou sadu vojenských schůzek s mimozemšťany je, že podle tohoto zdroje, byly tyto schůzky svolány kvůli nedůvěře nad způsobem tajné mezinárodní skupiny původně jmenované “MJ-12” (v současnosti jméno neznámé), která zpracovávala informace a technologie týkající se mimozemského života. Různí vojenští zástupci byli zřejmě šokováni nad rozsahem do jakého je “MJ-12” podvedlo při dozoru a správě mimozemských záležitostí.

 

Na závěr, existuje tu velmi reálná nespokojenost v americké armádě, zvláště mezi důstojníky z námořnictva, nad způsobem, kterým byly mimozemské záležitosti vedeny a spravovány tajnou skupinou původně známou jako “MJ-12.“ Tuto nespokojenost můžeme vystopovat až k incidentu viceadmirála, který sloužil jako hlava zpravodajské služby pro Sbor náčelníků štábu, kterému byl odmítnut přístup k tajnému mimozemskému projektu pod korporativní kontrolou. Tento incident se odehrál v červnu 2008, což veřejně přiznal při televizním show Larry King Live bývalý astronaut Apolla Edgar Mitchell. Přinejmenším od roku 1997 se skupiny amerických námořních důstojníků skrze tajné ,,inter-services“ pracovní skupiny snažily obnovit vojensko-vládní dohled nad mimozemskými záležitostmi, které byly vzrůstající měrou privatizovány korporativním světem.

 

Podrobnosti údajných těsných schůzek mezi pracovníky americké armády/námořnictva s mimozemským životem nejsou známy přesně – kvůli konfliktnímu účetnictví zástupců toho, co se při takových schůzkách odehrálo. Nicméně existují tři zdroje, které takové schůzky odhalují, dva z nich byly osobně potvrzeny autorem jako důvěryhodné, z čehož můžeme vyvozovat, že mimozemsko-vojenské spojení je v současnosti na cestě. Pensionovaní důstojníci ze dvou vojenských složek ztvárňují v ministerstvu námořnictva (Námořnictvo US a námořní pěchota US) význačný rys v Obamově administrativě. To se týká Dennise Blaira, ředitele zpravodajské služby (penzionovaný admirál amerického námořnictva); Jamese Jonese, poradce národní bezpečnosti (pensionovaný generál, americké námořní pěchoty); a Charlese Boldena, správce NASA (penzionovaný generál americké námořní pěchoty). Následkem toho program americké armády o spojení s mimozemšťany, který unikl na veřejnost díky důstojníkům námořnictva z tajných ,,inter-services“ pracovních skupin povzbudí Obamovu administrativu, aby vyšla na veřejnost s veřejným oznámením týkajícím se reality mimozemského života.

 

Michael Salla 28. 12. 2009

překlad Karel Rašín

 

 

Převzato: http://www.exopolitika.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz