Demonstrace + defenestrace

Demonstrace + defenestrace

DEMONSTRACE + DEFENESTRACE

Willibald Brettschneider

 

 

Budoucnost patří tomu, kdo zná historii. Aparátčíci jsou velice dobře seznámeni s historií a poučeni s chyb minulých režimů, pokud jde o manipulaci s obyvatelstvem. Jsou si velice dobře vědomi, že jakákoliv demonstrace nemůže ohrozit jejich posty a nakradené majetky. Již dvaadvacet let naprosto beztrestně devastují republiku, prostřednictvím „precizně“ nastavených zákonů ničí a rozbíjejí veškeré mezilidské a rodinné vztahy. Poučili se. Poučili se z minulých režimů sahajících až k Bílé hoře. Vědí, že represe vždy vyvolají reakci a režim dříve, či později zaniká. Jejich politická a ekonomická strategie spočívá v tom, že obyvatelstvo je nutné neustále udržovat v nejistotě a strachu z budoucnosti. K tomu mají k dispozici velice účinné nástroje. Především média. Média jsou stejní zločinci jako aparátčíci. Mají za úkol manipulaci s veřejným míněním a jeho nasměrováním požadovaným směrem. K zastrašování jim velice dobře slouží z našich daní dobře živená cikánská komunita. Cikáni(mladíci) beztrestně přepadávají, kradou a běžný právoplatný se může jenom dívat a nebo se nechat zmlátit, či zmrzačit.

 

A proto je nanejvýš důležité, abychom si i my, právoplatní občané státu také vzali ponaučení z historie.

 

Demonstrace. Co je to demonstrace. Demonstrace ve skutečnosti znamená něco jako předvádění se, nebo předvádění něčeho. Přijdou-li lidé na demonstraci, předvádějí se. Drží v rukou transparenty, které aparátčíci stejně ani nečtou, protože mají situaci pevně pod kontrolou a vědí, že demonstranti jsou neorganizovaní, jejich chování víceméně připomíná chování zaběhlého stáda. A nepřeháním, když řeknu, že mnohdy jsou takovéto slušné a demokratické demonstrace svolávány a organizovány samotnými aparátčíky, kteří se na nich aktivně přiživují(řečníci) a lidem je dán pocit, že rozhodují.

 

Protest. Protest znamená projev vůle. Protestovat proti čemukoliv, jakýmkoliv způsobem a všemi dostupnými prostředky je nezadatelné právo každého právoplatného občana státu. Napadne-li vás někdo a okrade, můžete si podat stížnost. Za měsíc vám přijde oznámení, že se pro nedostatek důkazů řízení zastavuje. Podáte-li stížnost, není to protest. Stížností neprojevujete svou vůli.

 

Stejně tak je to s našimi aparátčíky. Můžete si stěžovat, demonstrovat, psát petice, ničeho nedosáhnete.

 

Projev vůle spočívá v tom, že máte-li ve své vesnici, městě, na okrese, nebo v kraji neschopné a zkorumpované úředníky, nebojte se, obsaďte radnici, vyžeňte je, vyhlašte referendum a zvolte si podle vaší vůle. „Demokratickou“ cestou proklamovanou zločineckou státní mocí nikdy ničeho nedosáhnete. Po celý svůj život budete mít jen to, co si sami vybojujete, vaši potomci budou mít jen to, co jim předáte. Aparátčíci vás budou terorizovat a okrádat tak dlouho, dokud si to necháte líbit.

 

 

Občané České republiky.

Já Zdeněk Ponert, mluvčí Osmého odboje a šiřitel Skutečné demokracie jsem dne 10. 11. 2011 splnil to, co považuji za svou vnitřní občanskou povinnost. Nahlásil jsem na patřičné úřady Magistrátu města Prahy a Prahy 4 pochod ze Staroměstského a Václavského nám. k České televizi na Kavčích Horách na den 17. 11. 2011.Pochod se uskuteční v rozmezí od 16‐18 hod. do 19‐20hod. Jako občan této země i jako zakladatel Osmého odboje a šiřitel Skutečné demokracie jsem odhodlán dělat a realizovat kroky, které povedou ke svobodě, skutečné demokracii a k vítězství dobra v této zemi. Pro to jsem ochoten žít i zemřít. Nemohu žit ve lži, v přetvářce, v podvodech a ve společnosti, kde se ubližuje mrzákům, ubožákům, ženám a nemohoucím, kde se vyhazují lidé na ulici, aniž bych zvedl svůj hlas na jejich obranu a ochranu. Tím více se mi protiví ti, kteří se zaprodali a slouží jen mocným tohoto světa. Jedním z nich je i alternativa ProAlt, která je jen odnoží politických sil a to především ČSSD. Na 17. listopadu slibuje lidem, že je v průvodu zavede k prázdnému domu na Malé straně, kde nikdo nebude přítomen. Nemohu nečinně přihlížet, jak tato zaprodaná iniciativa se pokouší vést lidi a tím i národ do náruče ČSSD, KSČM a podobných stran. Vnímám to jako zradu na národu a jeho tradicích, jako návrat zpět či jako pochod do slepé uličky, čímž také je.Jsem proti všem politickým stranám. Nepotřebujeme je. Jsou přežitkem minulosti. Naši zástupci mohou být voleni přímo z lidu tak, že se zvolí zástupce lidí z nejbližšího okolí (obce) a tito zvolení zástupci v dalším kole zvolí své zástupce, kteří opět volí v dalším kole ty ještě vyšší. Pro Česko stačí 5 kol, aby mohl být zvolen zástupce i do nejvyšších míst v zemi. Odvolatelnost, trestní odpovědnost a transparentnost, jsou samozřejmostí. Volám po skutečné, tedy opravdové demokracii, a vás lidé této země vyzývám. Přijďte a přidejte se spolu s námi k pochodu, který je vyjádřením i vašich snah o život ve společnosti, která si váží svých členů, kde je radost žít, pracovat i kde jednou spočinou i naše těla. Dejme najevo své odhodlání, že chceme, aby v našem čele stáli lidé vzdělaní a moudří. Jsme národem T. G. Masaryka, J. K. Tyla, Jana Amose Komenského a dalších velikánů. Odvrhněme šmejd, který vylezl z kanálů a který nám nabízí jen zbídačení, otroctví a klesnutí na úroveň dobytčat, která se nabízí na trzích práce, jako se nabízel kdysi dobytek.

 

 

kontakt na facebooku >>

http://www.facebook.com/groups/213079092075291/

Miroslav Baša

Čítajte viac: http://dolezite.sk/DEMONSTRACE_DEFENESTRACE_237.html#ixzz1dxJVFYZC

 

 

Převzato:  http://dolezite.sk/DEMONSTRACE_DEFENESTRACE_237.html

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz