Energie pro všechny

Energie pro všechny

Energie pro všechny

Kdo jsme

 

Cílem projektu je budovat povědomí o udržitelných technologiích a jejich možnostech v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, a to napříč sektory (nevládní neziskové organizace, komerční organizace, státní instituce).

 

Čtvrtina obyvatel planety nemá přístup k elektrické energii a více než třetina planety využívá jako hlavní zdroj energie pálení biomasy. Venkovské oblasti i městské chudinské čtvrti potřebují nová řešení v přístupu k energiím, především lokální a ostrovní elektrifikaci prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Proto také sílí tlak, aby se výzkumné kapacity i nové finanční zdroje soustředily více na zajištění přístupu k energiím pro nejchudší. S otázkou rozvoje je úzce spjata také problematika energie, která však není explicitně zmíněna v Rozvojových cílech tisíciletí. Jak řekl Generální tajemník OSN, Ban Ki Moon při zahájení rozvojového summitu OSN Millenium+10 v minulém roce: „Všeobecný přístup k energiím je klíčovou prioritou globální rozvojové agendy. Je základem všech Rozvojových cílů tisíciletí.“ Bez zajištění univerzálního přístupu k moderním zdrojům energie si jen těžko můžeme představit další rozvoj vzdělávání, venkovských zdravotních center, péči o matku a dítě či boj proti pandemiím. Zásadní dopad má také na podporu zaměstnanosti, především malého a středního podnikání. Proto prosazujeme zajištění všeobecného přístupu k moderním zdrojům energie do roku 2030.

 

Podpora uplatňování udržitelných technologií a postupů v projektech zahraniční rozvojové spolupráce se prostřednictvím expertní skupiny poskytující informace, analýzy a konzultace zaměřuje na čtyři průřezová témata – obnovitelné zdroje energie, udržitelné zemědělství včetně herbální medicíny, využití a ochrana vodních zdrojů a management lokálních cyklů. (podrobněji o projektu…)

 

 

Cíle projektu

 

Hledání nových postupů k zajištění důstojného života obyvatel rozvojových zemí v rámci mezinárodní spolupráce na rozvoji a boji proti chudobě míří k podpoře využívání lokálních zdrojů. Tendence v zahraniční rozvojové pomoci směřují od globálních distribucí energie, surovin a materiálů k podpoře soběstačnosti lokálních komunit, která však musí být dlouhodobě udržitelná. Právě faktor udržitelnosti, ať už jde o udržitelnost ekonomickou, sociální či kulturní, by měl být mottem rozvojových projektů, protože předpokládá dopady pro nejchudší cílové skupiny do budoucna, což zpětně ovlivní ostatní skupiny a země včetně naší. K tomuto směřování a jeho pozitivním dopadům může výrazně přispět i aplikace udržitelných technologií a postupů v projektech české ZRS ovlivňujících cílové oblasti a země, do nichž česká rozvojová pomoc směřuje.

 

Přijetí a postupné „zdomácnění“ udržitelných technologií a postupů představuje koncepční posun jak pro samotné realizátory projektů, tak především pro příjemce jejich pomoci. Efektivní začlenění udržitelných technologií a postupů do projektů ZRS je z pohledu možností rozvojového neziskového sektoru v současné době především otázkou zahájení a rozšiřování snadného a propagovaného přístupu k praktickým informacím, kontaktům, kasuistikám a materiálům orientovaným na řešení, umocněných souběžným sledem podpůrných nástrojů, jakými jsou elektronické/tištěné manuály či individuální konzultace aj. To vše relevantně k mezinárodnímu vývoji problematiky koncepcí udržitelných zdrojů v ZRS prostřednictvím komunikace se zahraničními experty a mezinárodního setkání.

 

Cílem projektu je tedy učinit udržitelné technologie a postupy v širší míře součástí projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) na základě budování kapacit pro šíření povědomí o této problematice. Neméně důležitým krokem je přitom propojování státních, nevládních a privátních aktérů na tomto poli.

 

 

Koncepční dokument

 

 

Udržitelné technologie pro rozvoj a lokální energetiku

 

Jako lidé, kteří se zabývají problematikou rozvoje na praktické i koncepční úrovni, jsme se sešli, abychom společně hledali vhodné nástroje pro rozvoj chudých a nejchudších regionů naší planety. Shodli jsme se, že je důležité hledat a využívat technologie, které jsou využitelné na lokální úrovni, jsou udržitelné a mají co největší multiplikační efekt. K tomu je také třeba hledat vhodné postupy řízení, které budou participativní, interkulturní, transparentní, kontrolovatelné a přístupné. Proto jsme se rozhodli soustředit na tematické okruhy: obnovitelné zdroje energie; udržitelné zemědělství; využití a ochrana vodních zdrojů; management lokálních cyklů.

koncepcni_dokument.pdf, 93 kB

 

 

Koncepce a praxe

 

Koncepce a praxe přenosu nových technologií v boji proti chudobě

 

Sdílení technologií a jejich přenos jsou již od počátku základní teoretické stavební kameny rozvojové pomoci a spolupráce. Organizace jako UNDP, FAO, WHO na to často upozorňovaly a mnohdy i činily praktické kroky při přenosu technologií do méně rozvinutých zemí. Deklarovaným hlavním záměrem bylo zajistit potravinovou bezpečnost (název je sice pozdější, ale smysl je stejný), základní zdravotní péči, rozvoj infrastruktury a průmyslu; to vše s nadějí na zlepšení životních podmínek obyvatel v chudých zemích.

koncepce_a_praxe_prenosu_novych_technolo.pdf, 86 kB

 

 

Převzato:  http://www.udrzitelnost.cz/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz