Česká republika potřebuje víc než jen volby 2013

Česká republika potřebuje víc než jen volby 2013

ALIANCE SIL PRO TRANSFORMACI ČR POKRAČUJE ORGANIZACÍ PRIMÁRNÍCH OBČANSKÝCH VOLEB

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVAV Plzni 3. října 2013

 

 

Dne 5. září proběhla v Praze za účasti nejbližších stávajících a potenciálních spojenců a podporovatelů uzavřená strategická porada pro další rozvoj ALIANCE, jejíž vznik iniciovalo 27. 4. t.r. politické hnutí Občanská sounáležitost.

Jednání konkretizovalo kroky z výzvy „PROMĚNA ČR OBČANSKOU CESTOU“ z 20. srpna 2013 a z „POSLÁNÍ OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI“ z 8. srpna 2012 (viz.přílohy).

Účastníci potvrdili pokračování podpory přechodu od současného společenského schématu, založeného na soupeření a konfliktu mezi politickými stranami, nejrůznějšími skupinami obyvatel i samotnými jednotlivci, k tvorbě a realizaci společného řešení založeného na spolupráci a odpovědnosti.

 

Byly potvrzeny již avizované konkrétní projekty:

1.„primární občanské volby“ pro získání kandidátů do voleb

2.vybudování sítě nezávislých médií

3.uspořádání celonárodní sbírky pro zvýšení soběstačnosti hnutí OS i ALIANCE
a omezení vlivu „zbohatlých spasitelů“

 

ALIANCE vstupuje do další fáze sebeorganizování na podporu spojování sil pro jednání o zásadních změnách poměrů v České republice. Bylo konstatováno, že z oslovených cca 600 představitelů skupin obyvatel a jednotlivců zatím jen málo politických stran a dokonce i iniciativ a hnutí hledá společnou alternativu k současnému modelu „boje“. Pozitivní zprávou bylo, že počet příznivců a skupin vnímajících inovační přínos myšlenky ALIANCE trvale stoupá a pozitivně reagují již i neparlamentní politické subjekty.

Nynějších předčasných parlamentních voleb se hnutí OS samo, ani v rámci připravovaného subjektu ALIANCE, nezúčastní. Několik set přátel, spojenců a příznivců by dokázalo zajistit kandidátky pouze na část krajů. Současnou politickou situaci považuje hnutí Občanská sounáležitost za pouhý důsledek snahy odpoutat pozornost občanů od zásadních změn a zakonzervovat současný model tzv.„demokracie“ bez toho, že by měli občané možnost zásadním způsobem převzít odpovědnost za správu věcí společných.

 

Za hnutí Občanská sounáležitost a přípravný výbor ALIANCE Václav Vorel – předseda

Přípravný výbor: V. Vorel, J. Ečer, R. Dvořák za hnutí OS, J. Korál – NWOO, J. Frais – PROMĚNA o.s.

Spojení pro poskytnutí informací o hnutí OS a ALIANCI: sounalezitost@vykroceni.cz, telefon 733 127 170

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA POTŘEBUJE VÍC NEŽ

 

JEN VOLBY 2013 – ZMĚNU VÝCHODISEK A

 

NOVOU „SPOLEČENSKOU SMLOUVU“

 

 

 

Vážení,

 

dovolujeme si Vám poslat informaci o konkrétních projektech v rámci Aliance sil pro transformaci ČR.

 

V příloze jsou zejména informace o konkrétním postupu spojování celých skupin obyvatel ve prospěch transformace a o aktuálních projektech:

 

 

1/ primárních volbách pro nalezení osobností ochotných a schopných pracovat na zásadní proměně České republiky v regionech a souběžně i na úrovni správy státu

 

2/ síti nezávislých médií pro pravdivé informování občanů o skutečné situaci v České republice a ve světě

 

3/ celonárodní neformální finanční „sbírce“ příznivců myšlenek „Transformace ČR Občanskou cestou“ (součást zprávy) pro zvýšení soběstačnosti hnutí OS i ALIANCE a omezení vlivu „zbohatlých spasitelů“ na proměnu společnosti a „kupování občanů“

 

 

Bližší informace jsou na nově vznikajícím webu www.vzajemnost.eu.

 

 

S pozdravem

 

 

Václav Vorel – předseda

za politické hnutí Občanská sounáležitost

i přípravný výbor ALIANCE sil pro transformaci České republiky

 

 

Zasláno emailem

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz