Hon na bílou pyramidu

Hon na bílou pyramidu

HON NA BÍLOU PYRAMIDU

Text a foto: Arnošt Vašíček

 

Kdesi na jihozápad od bývalého hlavního města Číny Si-anu stojí údajně největší pyramida světa. Zářivě jasný povrch jí vysloužil přívlastek Bílá. Je vysoká 300 met­rů, což je dvakrát více než Cheopsova pyramida v egyptské Gíze.

Bližší informace chybí, ale i ty, které máme k dispozici, jsou podezřelé. Mnozí se nad ní rozplývají, mnozí ji obdivují, ale nikdo netuší, kde je. Odkud tedy badatelé, kteří této stavbě věnovali rozsáhlé statě, získali své poznatky? Jak určili její výšku a zjistili, že jedna strana čtvercové základny měří 450 metrů?

Odpovědí je záludné slovíčko: odhadem. Ale podle čeho? Z dob druhé světové války existuje sice fotografie tohoto tajemného obra, ale ta záhadu spíše zamotává, než objasňuje. Poblíž pyramidy není nic, s čím bychom ji mohli srovnávat. Neznáme údaje o výšce, v jaké se pohyboval letoun, z jehož paluby byl snímek pořízen, ani jaké zorné pole zabíral objektiv fotoaparátu.

Na rozdíl od své egyptské příbuzné, kterou snadno zastíní, není vystavěna výlučně z kame­ne. Jádro této největší uměle vytvořené stavební památky na světe tvoří přirozený pahorek, uvedl Australan Brian Crowley v roce 1984 v knize Tvář z Mar­su. Jak přišel na to, že je uvnitř přírodní pahorek, když sám u Bí­lé pyramidy nikdy nebyl a nevíme o nikom, kdo by ji podrobně zkoumal?

Německy píšící autoři Hartwig Hausdorf a Peter Krassa se pokusili pyramidu najít. Nepovedlo se to. Snad kvůli úřadům, které se snaží z neznámých důvodů tuto památku před světem utajit.

 

TADY NĚCO NEHRAJE


Jediný známý snímek Bílé pyramidy pořídil pilot US Air-Force James Gaussmann při letu z in­dického Asámu do Číny. Porucha někde nad pohořím Čchinlingšan jihozápadně od Si-anu ho přinutila snížit letovou hladinu. A tehdy ji uviděl.

„Letěl jsem kolem nějaké hory a potom nad rovným údolím. Přímo pod námi se tyčila gigantická bílá pyramida. Vypadala jako z pohádky. Její povrch byl třpytivě bílý. Mohl být snad i ko­vový nebo z nějakého druhu kamene. Na všech stranách byla úplně bílá. Nejpozoruhodnější na ní byl vrchol; byl z materiálu, který by se snad dal přirovnat k dra­hokamu. Bylo nemožné tam při­stát, ačkoli bychom to rádi udělali. Tato podivuhodná stavba, tak majestátní svou velikostí, na nás hluboce zapůsobila.“

Viděl jsem ten snímek v rů­z­ných knihách a četl přiloženou Gaussmannovu výpověď a pře­kvapovalo mne, jak se od sebe liší a jak je možné, že si toho ni­kdo nevšímá. Stěny pyramidy na fotografii jsou zvrásněny, jak její úbočí bičovaly lijáky a voda vymlela v hlíně široké strouhy. Eroze poznamenala i malou a ku­podivu zcela prázdnou plošinu nahoře. Gaussmann ovšem hovoří o třpytivě bílém povrchu, který se tak leskl, až v něm budil dojem, že je zhotoven z kovu nebo nějakého leštěného kamene. Navíc na vrcholu mu cosi připomínalo drahokam.

Nic z toho ale nevidíme. Proč? Upravil kdosi Gaussmannovu výpověď, aby jí dodal punc ještě větší senzace? Pokud ano, pak tušíme, odkud vyvěral pramen jeho inspirace.

 

SVÍTÍCÍ HORY


Podle pověsti trojice pyramid v Gíze byla pokrytá oslňujícím bílým kovem. Lidé viděli jejich lesk v zářícím slunci na stovky kilometrů daleko. Právě z toho důvodu byly pyramidy nazývány Světly či Lampami. Obklad mohl být ze stříbra, ale s ohledem na jeho vzácný výskyt v Egyptě, čistý kov pravděpodobně zastoupila slitina. Fragmenty vytvořené ze stejného materiálu můžeme ještě dnes vidět na stěnách káhirských mešit, které jsou pověstné výjimečnou blýskavostí stříbrných ozdob. Soudí se, že byly vytepány z materiálu strženého z pyramid spolu s vá­pencovým obložením. Podle dalších zpráv byly vrcholky pyramid ze zlata.

Stejně ohromujícím dojmem působila Sluneční pyramida v me­xickém Teotihuacánu. Její povrch zdobila slída, která se oslnivě třpytila. Vzdálený pozorovatel musel mít dojem, že stěny pyramidy jsou z leštěného kovu. Byly to zdroje, podle nichž se dodatečně vylepšovala Gaussmannova výpověď, aby nabyla zajímavosti? Doplnil kdosi fotografii neznámé čínské pyramidy vymyšleným popisem? Nebo pilot líčil to, co opravdu viděl, a v tom případě je fotka falešná? Vypustila ji americká armáda, aby zakryla skutečnou podobu Bílé pyramidy, po níž možná chtěla pátrat sama?

 

MAJÁK VYVOLENÝCH?


Spisovatel David Hatcher Childress podporuje Gaussmannovo svědectví tvrzením, že na vrcholu Bílé pyramidy zářilo nádherně zelené světlo vydávané jadeitem nebo nějakým jiným zeleným kamenem. To pozoruhodně přes­ně odpovídá zprávě ruského badatele N. K. Roericha. Ten se při putování Tibetem v létě roku 1928 v Lhase setkal s jedním lamou a ten mu vyprávěl o roz­lehlé podzemní říší. Labyrint dlouhých tunelů a prostorných měst byl vytvořen neznámou technikou před dávnými časy. Ozařuje ho podivné zelené světlo. Do hlubin země se uchýlili lidé postižní neobyčejně drtivou přírodní katastrofou. Jiná verze vypráví o světci, který odvedl do bezpečí své učedníky. Podle buddhistických posvátných textů jim vládne rigdän Gjalpo, velmi moudrá a neuvěřitelně mocná bytost. Je to skutečný král světa. V jeho sídle nazývaném Šambhala stojí věž, na jejímž vrcholu „jako démant září světlo“.

Je Bílá pyramida onou tajemnou věží Šambhaly nebo jejím nadzemským dvojníkem? Majákem, který ukazuje cestu k podzemní říší? Majákem, jehož světlo se možná rozsvěcuje jen výjimečně, aby ukázalo cestu vyvoleným?

 

NEPOLAPITELNÝ OBR


Nebo existuje ještě třetí možnost, i když poněkud šílená? Zopakujme si znovu, co Gaussmann viděl. Na rozlehlé rovině stojí obrovský objekt ve tvaru pyramidy. Jeho stěny jsou oslnivě bílé. Připomínají kov. Nejsou obrostlé vegetací ani poničené erozí. Pyramida vypadá jako z po­hádky. Čas ji vůbec nepoznamenal. Proč? Protože k tomu neměl příležitost? Tato pyramida tam prostě nestála celé věky, ale možná jen pár týdnů, dnů či hodin? Podle pilotova odhadu její výška byla 300 metrů. Délka strany základny dosahovala 450 metrů. Stačí vzít tužku a pravítko a ne­stačíme se divit. Při těchto rozměrech se Bílá pyramida vůbec nepodobá těm doposud objeveným v Číně s pozvolnými stěnami a velkou plošinou na vrcholu, ale dokonale kopíruje tvar Velké pyramidy v Gíze i s jehlanovitým vrcholem, jen je dvakrát větší.

To není jediná shoda. Nahoře cosi svítilo, připomínalo drahokam. Byl to benben? Ona záhadná nebeská komora, v níž podle představ starých Egypťanů trůnil bůh Re, když cestoval vesmírem ve své hvězdné lodi ve tvaru obrovské pyramidy?

 

NÁVŠTĚVA Z HVĚZD


Mytické texty sdělují, že bůh Re pocházel z Planety milionů let. Putoval vesmírem na obrovském plavidle. Když se dostal do blízkosti Země, přesedl do horní části lodi a snesl se dolů.

„Nebeská komora“ měla tvar pyramidy s oblými rohy. Archeologové objevili její zmenšenou repliku vytesanou z kamene. Na jedné straně lze zřetelně rozeznat, jak ze vstupního otvoru vzhlíží postava s rukama zvednutýma k pozdravu. Je to gesto, které důvěrně známe. Symbolizuje: nemám zbraň, přicházím v míru.

Viděl Gaussmann z letadla podobné parkující mimozemské plavidlo? V roce 1945 ho nemohlo napadnout, že takové monstrum bez křídel by dokázalo létat, natož mezi hvězdami. Objekt se věrně podobal pyramidě, a tak ho pyramidou nazval. Jeho hlášení možná nikdo nevěnoval pozornost. Co je na fotografii, si vojenská rozvědka uvědomila až o pár roků později, když vypukl poplach kolem létajících talířů. A tak ji vyměnila za nějaký jiný letecký záběr, který alespoň trochu odpovídal Gaussmannově výpovědi. Američané jistě využívali každé příležitosti, aby zdokumentovali území, nad kterým přelétali. Museli disponovat tisíci a tisíci fotografiemi i dnes stále nedostupných oblastí. Nemohli ovšem tušit, že snímek kupy hlíny vyvolá takový poprask, protože o pyramidách v Číně do té doby nebylo nic známo.

Nastal hon na Bílou pyramidu. Nikdo ji nemohl vypátrat, protože možná už pár minut poté, co Gussmann se svým strojem nad ní přeletěl, zmizela kamsi v hlubinách vesmíru. Kdyby zůstala stát osamocena uprostřed fádní roviny neporostlá keři a stále si uchovávající svůj typický vzhled, nebyl by dávno problém takového obra odhalit satelitem.

 

Arnošt Vašíček

 

TAJEMSTVÍ ĎÁBLOVY BIBLE

 

Tajemný původ knihy umocňuje zvláštní výjev. V prázdném prostoru mezi dvěmi identickými věžemi dřepí pekelná bytost. Její vzhled i oblečení se ale zcela liší od středověkých zpodobnění satana.

Proč je tento neobyčejný obraz umístěn v blízkosti Zjevení sv. Jana, popisující poslední dny světa? Z jakých důvodů se právě zde zcela mění charakter kodexu? Listy mají náhle ponuré zbarvení, pergamen je zčernalý? Co se nacházelo na několika dalších listech, které byly pečlivě vyříznuty? Kdo a proč je odstranil? Není či nebylo v knize ukryto varující proroctví o posledních dnech lidstva?

Sérii nevyřešených hádanek rozšiřují překvapivé archeologické nálezy u nás i za hranicemi. Pátrání po záhadách Ďáblovy bible tak vede i na přísně tajné jednání v podzemním městě křižáků, k vražedné sektě assasinů, k magickým obřadům templářských rytířů, na tajemný hrad císaře Fridricha II. a do starých benediktinských klášterů.

 

Pevná vazba, barevná příloha, cena 229 Kč

 

Arnošt Vašíček

ZÁHADY ČÍNY A TIBETU

Sestoupily z nebes tajemné dračí bytosti? Co se odehrávalo v prastarých svatyních na poušti Gobi? Kde se nachází vchod do neznámé podzemní říše? Odkud přilétají záhadné objekty nad horou Kailás? Podařilo se odhalit tajemství Bílé pyramidy? Jaké přísně tajné rituály byly vykonávány v podzemí tibetských klášterů? Je v císařské hrobce v Si-anu zakódováno prastaré poselství? Bude v těžce prostupných pustinách Chu-peje konečně polapen podivný tvor?

Čína a Tibet vždy vzrušovaly fascinující historií a neobyčejnými zvyky a i dnes patří k nejtajemnějším místům na světě. Po roce 2000 zde byly učiněny nové překvapivé archeologické objevy. Podařilo se zdokumentovat nevysvětlené anomální jevy, vyfotografovat UFO, odhalit stavby považované za dílo mimozemské civilizace. K letitým záhadám přibyly další a další…

 

Pevná vazba, barevná příloha, cena 229 Kč

 

Arnošt Vašíček

STOPY NEZNÁMA

Mimozemský přístroj ze Sibiře – Světla odnikud – Výbuch, který zachránil svět – Příliš mnoho zrůd – Před hradbami Edenu – Uctívači hvězd zpoza humen.
Strhující pátrání po největších záhadách počátku třetího tisíciletí.

Pevná vazba, barevná příloha, cena 229 Kč

Arnošt Vašíček

ZÁHADY PERU

Brána bohů – Posedlost hlubinami – Bytosti černé krve – Svatyně jasnozřivých – Poselství k nebesům – Příliš hrůzní vetřelci – Proroctví Inků – Tajemní lidé z oblaků – Ztracené město Paititi.

 

Brožované vydání, barevná příloha, cena 168 Kč

 

Arnošt Vašíček

EGYPTSKÉ ZÁHADY

Co se nachází za zapečetěnými dveřmi Velké pyramidy? Kdo spočíval v obřím sarkofágu na hoře Toth? Kým byla tajemná bytost ze Sakkary? Bude odhaleno poslední tajemství faraona Tutanchamona? Kde jsou ukryty tajné knihy boha Thovta?

Brožované vydání, cena 149 Kč

 

Arnošt Vašíček

EGYPTSKÉ ZÁHADY 2

Tajemný benben – Žebřík ke hvězdám – Podezřelé náhody Příliš mnoho mumií – Tušení neznámých – Světlo faraonů – Prokleté věštby – Stíny v podzemí.

 

Brožované vydání, barevná příloha, cena 149 Kč

 

Arnošt Vašíček

MEXICKÉ ZÁHADY

Podivné město hvězd – Zakletá pyramida čaroděje – Obří lebky z Choluly – Potomci nebešťanů – Cesty do záhrobí – Pohřbené sochy Atlantů – Tajemství netopýra smrti

 

Brožované vydání, barevná příloha, cena 149 Kč

 

Objednávky na všechny tituly přijímá:

MYSTERY FILM, Mánesova 20, 702 00 Ostrava 2,Telefon: 59 613 56 86, e-mail: mysteryfilm@iol.cz

Platba dobírkou. Poštovné a balné se neúčtuje.

 

http://www.stoplus.cz/

/ Historie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz