Projekt Sfinga

Projekt Sfinga

Projekt Sfinga: 

Ukrývá socha pod tlapami Síň záznamů?

Kolos lva s lidskou hlavou, známý jako Velká Sfinga, je nejznámějším symbolem Egypta. A také jedním z nejtajemnějších. Koncem minulého století jsou pod ním objeveny podzemní komory, v nichž se prý může skrývat legendární Síň záznamů – starých spisů z doby před biblickou potopou. Výzkum však provázejí podivné události. Je možné, že jsou komory už dávno prozkoumány a objev je před veřejností záměrně utajován?Slunce sálá vlny vedra a pouštní vítr vrhá skupině Američanů do tváře bodavá zrnka písku. Úkryt před paprsky poskytuje stín Velké Sfingy v sousedství pyramid u egyptské metropole Káhira. Pár lidí chystá přístroje a opodál přihlíží geolog Dr. Robert Schoch z univerzity v Bostonu po boku se známým seismologem Dr. Thomasem Dobeckim a nezávislým egyptologem Johnem Antonym Westem. Chystají se v okolí Sfingy provést geologický průzkum a pomocí nejmodernějších metod zjistit, co se skrývá v podzemí. Když později prohlížejí výsledky podrobných seismických měření, doslova je praští do očí pozoruhodné anomálie ve skalním podloží přímo pod Velkou Sfingou. Zdá se, že pod kolosem je několik tunelů a dutin včetně velké obdélníkové komory v hloubce 7 metrů pod levou přední tlapou! Píše se rok 1991 a na Gízské plošině právě dochází k jednomu z nejkontroverznějších archeologických objevů 20. století. Mohou být prastaré legendy, že Sfinga hlídá vstup do skrytých prostor, skutečně pravdivé?

 

 

 

Co střeží lví kolos?

 

O podzemních prostorách pod Velkou Sfingou se tehdy nemluví poprvé. Už staří Římané v čele se slavným literátem Gaiem Pliniem Starším (23–79) se domnívají, že přímo pod monumentem jsou tajné chodby a komory. Soudobí arabští učenci jsou přesvědčeni o tom, že pod tlapami Sfingy se nachází vchod do podzemí, kde je ukryta moudrost starých civilizací. Tajná esoterická společnost Rosenkruciánů pod Sfingou hledá tři tunely vedoucí k pyramidám a podzemní pyramidu, kde má být umístěna knihovna svitků z doby před potopou. A nejslavnější novodobý senzibil, americký „spící prorok“ Edgar Cayce (1877–1945), při jedné seanci prohlašuje, že je právě tady ukryta proslulá Síň záznamů – tajných spisů z bájné Atlantidy, jež mají popisovat pravou historii lidstva. Cayce prorokuje, že bude objevena v letech 1996 až 1998 a její otevření prý posune lidstvo do nové éry prosperity a předznamená druhý příchod Krista! Může být fantastický objev amerického týmu prvním krokem k největší senzaci v dějinách archeologie?

 

 

 

Výtvor lidské ruky?

 

Možnost, že jsou pod Sfingou podzemní prostory, naznačují už některé dřívější průzkumy. Když na počátku 20. století provádí francouzský inženýr Emile Baraize restauraci kolosu, objevuje otvory do podzemí, jež napovídají, že se pod povrchem nacházejí dutiny. Během prací jsou však zakryty a na dlouhou dobu zapomenuty. Až výzkumný projekt univerzity Ain Shams v Káhiře a amerického Stanford Research Institutu v 70. letech minulého století zjišťuje pod monumentem jakési anomálie. Výsledky výzkumu potvrzuje i měření týmu japonského egyptologa Sakuji YoshimuraDr. Zahi Hawass (*1947), to však odmítá jako „americké halucinace“, a v roce 1993 dokonce vyhání americký tým z Gízské plošiny! (*1943) z univerzity Waseda v Tokiu, které tu probíhá v roce 1987. Vědci pomocí elektromagnetické sondáže zjišťují, že se pod zemí nachází tunely a dutiny v blízkosti předních i zadních tlap a další geologické abnormality. Jedná se o přírodní jeskyně, či komory vytvořené lidskou rukou? Tým Američanů Schocha, Westa a Dobeckiho přichází na základě nových měření s tvrzením, že jde o umělé prostory! Tehdejší vrchní inspektor pro památky v oblasti Gízy,

 

Proč je průzkum zakázán?

 

Když Američané žádají o udělení nové licence na výzkum Velké Sfingy, jsou ze strany egyptských úřadů naprosto ignorováni. Nejvyšší radě pro egyptské památky nejde pod nos především jejich tvrzení, že by Sfinga mohla být o celá tisíciletí starší, než se tvrdí. Důkazy objevené Schochem a Westem totiž naznačují, že mohla být vybudována už před 10 či 12 tisíci lety, takže by byla starší než egyptská civilizace! Olej do ohně přilévá také film televize NBC o výsledcích průzkumu, jenž spojuje Sfingu s bájnou Atlantidou a naznačuje, že se zde může nacházet mytická Síň záznamů. Dr. Hawass tehdy vystupuje s ostrým prohlášením, že je výzkum týmu pavědecký a propagandistický. „Proto jsem zastavil činnost této nevědecké mise a na základě mojí zprávy stálá komise rozhodla, že je další pokračování výzkumu zamítnuto,“ uvádí. Objevené dutiny jsou podle něj přírodní anomálie a další průzkum pomocí geologických vrtů a výkopů není žádoucí, protože by se kolos poškodil. Je to ale pravý důvod zamítnutí americké žádosti o licenci? Proč brání egyptské úřady v dalším výzkumu?

 

 

 

Indiana Jones by záviděl!

 

Na tajuplný projekt s názvem Sfinga vrhá podivné světlo i skutečnost, že Nejvyšší rada pro památky Egypta záhy obrací a v dubnu 1996 uděluje licenci současnému americkému milionáři Josephu Schorovi, členovi Asociace pro výzkum a osvícení, jenž usiluje o popularizaci výroků proroka Edgara Cayce. „Nepracujeme pro nadaci Edgara Cayce… Hlavním důvodem průzkumu je pomoc při uchování a restaurování pyramid a Sfingy,“ tvrdí Schor. Jeho prohlášení ale zpochybňuje snímek z počátku roku 1996, s Dr. Zahi Hawassem v hlavní roli. Zachycuje Hawasse, jak vstupuje do tunelu pod Velkou Sfingou a říká: „Ani Indiana Jonesovi se nikdy nesnilo, že tu bude stát. Věříte tomu? Jsme pod Sfingou, v tomto tunelu. Ještě nikdy nebyl otevřený. Nikdo neví, co v něm je. My jej teď otevřeme poprvé.“ Jsou snad podzemní prostory pod Velkou Sfingou již prozkoumány?

 

 

 

Co egyptské úřady tají?

 

Jen pár dní po úniku filmu na veřejnost, 14. dubna 1996, Dr. Zahi Hawass svolává tiskovou konferenci, na níž potvrzuje existenci tunelů a komor pod Sfingou. Tvrdí, že je dosud nikdo nenavštívil, a až budou otevřeny, svět to uvidí v přímém přenosu. Od té doby je však ticho po pěšině, a to už víc než třináct let! Mnozí odborníci i laici proto pokládají pochopitelnou otázku, zda komory nebyly otevřeny tajně a objev není před veřejností záměrně zamlčován. Je možné, že nám egyptské úřady skutečně něco tají?

 

Lenka Kabeláčová

ENIGMA

Převzato:  http://www.knihy-a.cz/

 

Sfinga v Gize

Sfinga v Gize je pravděpodobně nejznámnějím symbolem tajemství a spolu s pyramidami v Gize i nejznnámnějšími památkami vzdálené minulosti.

 

Podle posledních nových důkazů se zdá, že věk Sfingy je o 10,000 roků větší, než ten, který ji připisuje tradiční egyptologie. Záhada se prohlubuje s údajným nálezem tajného hypogea pod Sphingou.

Sfinga není postavená z těžených bloků jako pyramidy a chrámy které střeží, ale jedná se vlastně o opracovaný skalní blok.Vypadá jako lidská hlava posazená na těle lva.Obří skulptura je vysoká 66 stop a dlouhá 240 stop. Výraz tváře této sochy je takový, jakoby někdo spojil stokrát Monu Lisu do jednoho díla. Její oči stále pozorují stejný bod na obzoru skrz propast věků. Kdokoliv poprvé spatří Sfingu tváří v tvář, nezůstane lhostejný. Žádný návštěvník, ať má jakoukoliv mentalitu a kulturní kořeny, nemůže odejít po tomto setkání nepohnut. Patrně stejný pocit měl i J.A. West kdy poprvé před 30 lety spatřil Sfingu. Od těch dob navštívil Egypt mnohokrát. S každým setkáním s obrovskou sochou v něm stále více narůstal pocit, že tato památka je o mnoho starší než ostatní Egyptské památky , které viděl. Byl to on kdo se první začal věnovat faktu,že zvětralé vzory na Sphinze nejsou vodorovné jako na jiných památkách v Gize, ale jsou svislé. Je jasné že vodorovné zvětrání je výsledkem eroze způsobené silnými větry a písečnými bouřemi.Těch je samozřejmě v této oblasti hojnost. Ale svislá eroze může být způsobena pouze působením vody. Mohla voda způsobit svislé zvětrání na Sfinze? Voda ? Ale odkud ? Mluvíme o Sahaře. West si samozřejmě uvědomoval, že egyptologie jednoznačně zařazuje vznik Sfingy do doby kolem roku 2500 př.n.l., do časů vlády faraona Chephrena, který je zároveň identifikovaný s druhou pyramidou v Gize.Jeho studium, ale ukázalo, že víra v toto datování stavby Sfingy, je mnohem větší dogma než cokoliv jiného. Tato dogmatická víra totiž není podepřena jediným logickým faktem. Nejsou zde žádné nápisy, které by spojovaly jmenovaného faraona se stavbou. Nenašla se ani žádná taková stéla nebo papyrusy. Jediným důvodem proč toto dogma vzniklo je tzv. Stéla sfingy vztyčená Thutmosem IV., na které se ve 13. řádku nachází kartu Chavreho. Pokud jde o blízkost pyramidy, tvrzení že blízkost dvou staveb znamená automaticky vznik ve stejné době je neskutečně bizarní. Jen tak na okraj. Stejně podivné je i datování Údolního chrámu a záhadné stavby Osireionu – obě stavby mají na tolik odlišnou architekturu od ostatních egyptských památek, že už na první pohled vypadají o dlouhé věky starší. Obě památky jsou si do značné míry podobné. Pro obě stavby je společné, že jsou postavené z obrovských bloků bez ozdob a nápisů, což je egyptským památkám naprosto cizí. Bloky použité pro stavbu Údolního chrámu jsou těžké až 200 tun! Pro bližší seznámení s problematikou doporučuji knihu „Otisky božích prstů“ od G. Hancocka.

Sphinga je tedy podle Westa o hodně starší než časy panování Chafreho, ale kdy tedy opravdu vznikla? Pomůže tato hypotéza vysvětlit i zvláštní, svislé zvětrání na soše? V 1991 West odjíždí se skupinou vědců, nepostižených egyptologickými dogmaty, na plošinu v Gize. Přijel i Dr. Robert Schoch, prominentní geolog a profesor Bostonské univerzity, aby zkoumal jedinečné zvětrání těla Sphingy. Závěry, s kterými přišel po několika měsících analýzy, by měly otřást světem arecheologie. Svislé zvětrání vzorů na Sphinze, nebylo způsobené větrnou erozí, ale vodou z prudkých dešťů. To není možné, následovala reakce egyptologů. Schochova argumentace je ale jasně srozumitelná.Sfinga byla postavena v době, kdy takové prudké přívalové deště byly v Egyptě normální. Opět nemožné, reagovala egyptologie,takové silné deště přestaly tisíce roků před dobou Chevreho. Schoch pouze na tyto námitky zdvořile krčil rameny. To, není můj problém, odpověděl. Schochovo zjitění totiž, přináší mnohem větší problém, než by se mohlo zdát. Pokud se vrátíme do hluboké historie a hledáme dobu, ve které v Egyptě tímto způsobem pršelo, je nutné couvat pěkně daleko. Pan profesor Schoch totiž mluví o době před rokem 10000 př.n.l. Ano mluví se o době kdy končila poslední doba ledová! Zapamatujme si tento čas, navazují na něj totiž další souvislosti ze kterých poněkud mrazí v zádech. Stalo se to co se dalo očekávat. West a jeho tým byl okamžitě označen za šarlatány.West byl neoblomný,neměl sice velebný kredit a auru neomylnosti jako jeho učení oponenti, ale vědecká logika byla na jeho straně. Nicméně egyptologie ukázala neschopnost připustit argumenty (by přísně vědecké), které by otřásly chrámem jejich umělých kontrukcí a dogmat. Důsledky Westovy teorie jsou zřejmé. Ukazuje se, že bude nutné přehodnotit dějiny lidské civilizace jako celku, tato trhlina v současných teoriích totiž narušuje pohled na dějiny jako celek. Westovu teorii zcela nečekaně podpořila v roce 1993 úplně jiná vědní disciplina. Do hry vstoupila astronomie. R. Bauval – belgický stavební inženýr se zájmen o astronomii zjistil následující. Tři pyramidy v Gize jsou neuvěřitelně přesnou pozemskou mapou tří hvězd Orionova pásu, dokonale vyjadřují úhly mezi nimi a dokonce prostřednictvím svých vlastních velikostí naznačují individualní velikost hvězd. Tento grandiozní model hvězdné oblohy se prostírá dál na jih a sever a zahrnuje další stavby na plošině v Gize a opět s maximální přesností ! Ovšem největím překvapením je, že monumenty v Gize jsou uspořádány tak jak hvězdná obloha vypadala (pouze a jedině) kolem roku 10 450 př.n.l. Opět onen čas…

V říjnu 1995 se organizace Egyptian Antiquities rozhodla vyčistit prostor mezi Údolním chrámem a Sfingou, ležící východně od Sfingy. Právě díky těmto pracím šťastné rýpnutí rýčem jednoho z dělníků odkrylo část starověkého komplexu podzemních galerií a stezek. Když se o tom dozvěděli R. Bauval a G. Hancock okamžitě odcestovali do Egypta. J. A. West tam odjel také a tak se všichni tři mohli setkat přímo v Gíze. Dorazili na místo překypující aktivitou. Skupiny dělníků a zedníků kopaly a čistily oblast před Sphingou a chrámy. Naštěstí egyptské úřady ještě neuzavřely tuto oblast, takže po zaplacení „bakie“ jednomu z inspektorů dohlížejících na práce mohla improvizovaná výzkumná skupina sledovat práce zblízka. Bylo obtížné říci co se vlastně na místě, ke kterému se dostali, nachází. Objevená oblast vypadala jako by byla před roky již někdy odkrytá a potom z nějakého neznámého důvodu opět zahrnutá. Na první pohled bylo zřejmé, že konstrukce z malty a železných tyčí, které byly nad stropy starověkých podzemních stezek, měly patrně zpevnit památky. Inspektor, postavající stranou, vyslovil názor, že tato stavba vznikla když egyptolog Selim Hassan uvolňoval oblast pro Egyptian Antiquity v roce 1930 nebo, možná, později v roce 1950 kdy se nedaleko stavělo kino pod širým nebem. Ale proč byly vykopávky znovu přikryty zůstává tajemstvím. Odkryté prostory jsou tvořeny z jakési hlavní tepny spojené s přírodními jeskyněmi, jsou asi 10 stop široké a 200 stop dlouhé, vedou od severu k jihu pod Údolní chrám a Sfingu. Tato tepna je křižována dvěma dlážděnými stezkami, přechází z Údolního chrámu a běží východním směrem. Obě stezky mizí na východním konci pod zemí. Zajímavé místo se nachází na hlavní tepně v místě kde se kříží s jižní stezkou. Je to jakýsi průlez. Víko zakrývající průlez je vyrobeno z jediného kusu vápence, má ulomený jeden roh, takže je vidět vodu proudící pod zemí a směřující k Sfinze a údolnímu chrámu. Celý komplex byl zřejmě velmi starobylý a téměř jistě byl současníkem Sfingy. Ale jakou mohl mít funkci ? A jaký byl účel podzemní vodní cesty? Podle starobylého egyptskému mýtu, byly legendární brány „Příštího světa“ střeženy dvěma gigantickými lvy, nebo sfingami nazývanými Akeři. V nákresech „Nového království“ sedí sfingy – Akeři u východní brány se zadními nohami v kanále. Dole je vidět podobný podzemní tok, nebo kanál. Za lvy se tyčí obrovská mohyla či pyramida a pod ní se nachází velká oválná komnata, která se zdá být hermeticky uzavřená. V tomto mysteriozním pokoji se má ukrývat „vznešené tajemství od boha“, který spravoval Egyptskou zemi v období vzdálené epochy Zep Tepi – první doby. Tato zvlátní místnost byla nazývána „Domem Sokaru“ v Rostau. Podobnost s komplexem a Sfingou je tajuplná. Giza byla totiž v dávné době také nazývaná Rostau a Sokar (bůh se sokolí hlavou) byl identifikován s Osirisem. Je to jen shoda náhod? Kdo ví…

Jedno je jisté, základní teze „Smaragdové desky“ Herma Trismegista, která zní „…jak nahoře tak dole…“je na plošině v Gize dotažena k totální absurdnosti. Památky na plošině tvoří přesný pozemský model tří hvězd Orionova pásu tak, jak se bylo souhvězdí vidět okolo roku 10,500 př.n.l. Kdo mohl pozorovat oblohu nad Gizou před 12500 lety a kdo, tehdy, měl technické schopnosti naplánovat či vybudovat taková monumentální díla jako je Sfinga a pyramidy? Egyptologové tvrdí, že žádná taková civilizace na zemi, v té době, nebyla schopná naplánovat a postavit takové ohromné, dokonale vyprojektované stavby. Vrátím se teď k E. Caycemu a jeho proroctví. Nechci na této stránce rozvíjet teorie o zmizelé Atlantidě, spíš si dovolím upozornit na několik zajímavých faktů.

 

  • Golfský proud vznikl zhruba před 12 000 lety. Tehdy byla odstraněna překážka v podobě pevniny či souostroví někde v oblasti dnešních Azorských ostrovů
  • Egyptské a asyrské „roční kruhy“ se setkávají v hluboké historii v roce 10 583 př.n.l., kdy byly patrně tyto starověké „kalendáře“ spuštěny
  • geologové připoutějí možnost ponoření rozsáhlých ostrovů v Atlantiku v době 10 000 – 11 000 př.n.l.
  • v době před 12 000 lety došlo k vyhynutí mamutů – významné archeologické naleziště ve Velké jeskyni v anidaru v Kurdistánu, kde je doloženo kontinuální osídlení trvající 100 000 let, bylo podle archeologů přerváno kolem roku 10 000 př.n.l. na velmi dlouhou dobu a to masívními otřesy, které způsobily částečné zhroucení stropu. Dále je doloženo zplavení jeskyně povodní. Mimochodem dnes je jeskyně ve výši 750 m nad mořem.

Nestavěla přece jen v Egyptě zachráněná hrstka Atlananů, kteří přežily katastrofu? Nebo naopak, ve snaze uchovat část své historie ve chvílích předzvěstí katastrofy, vytvořili enklávu kde by jejich dokumenty a možná i část obyvatel, přežila apocalypsu, která nastala před 12 000 lety? A nebo je všechno jinak ? Staří Egypané nazývali Sfingu Hor-em-Akhet, co znamená Horus na obzoru. Horus – jestřábí bůh, byl božské dítě Isis a Osirise. Jeho jméno pocházelo z egyptského slova Heru, které se překládá jako TVÁŘ

 

 

Převzato:  http://ee.dunres.sk/

/ Historie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz