Zmena klímy a potopa sveta

Zmena klímy a potopa sveta

Zmena klímy a potopa sveta

Noemovou archou na Sibír?

Svetové spoločenstvo geológov varuje: najnovší vzostup seizmickej aktivity vo svete je len začiatok.

 

V uplynulých troch rokoch bolo len v Pakistane viacero tuctov zemetrasení. V marci 2005 prišlo tam 80 000 obyvateľov o život pod troskami. Pri najnovšom zemetrasení 30. októbra boli stovky mŕtvych. Netreba zabudnúť stotisíce mŕtvych pri katastrofe tsunami koncom 2004 v Ázii.

 

V posledným mesiacoch boli registrované silné zemetrasenia v Číne a v Afganistane. Tieto prírodné katastrofy svedčia o začiatku epochy istej klimatickej nestability. Väčšina biológov a ekológov robia za zmenu klímy zodpovedných ľudí samotných. Bezpochyby hrá pritom skleníkový efekt, ako vedľajší produkt priemyslu, obrovskú úlohu. Avšak musia byť analyzované aj iné príčiny. Zem sa totiž otáča okolo svojej osi stále pomalšie. Potvrdenie pre to pozostáva v tom, že doba 24 hodín sa v posledných rokoch pravidelne predlžuje o jednu sekundu.

 

Podľa názoru moskovského profesora Igora Kopylova leží práve tu jeden z dôvodov pre poruchu energetickej bilancie planéty, ako gigantického stroja – dynama. Tento vedec je presvedčený, že Zem vstúpila do prvého štádia globálneho procesu prechodu. Už začiatkom 20. storočia bolo registrované oslabenie magnetického poľa zeme, od konca 80-tych, alebo začiatkom 90-tych rokov bolo zaznamenané stabilné znižovanie frekvencie otáčania.

 

Ako následok zníženia otáčania zeme o jednu sekundu ročne, sa vydávajú obrovské množstvá tepelnej energie, ktorá stonásobne prekonáva celkové množstvo energie, ktoré sa uvoľňuje následkom priemyselných aktivít ľudstva.

 

Ak vychádzame so všeobecne uznávanej skutočnosti, že všetky procesy na Zemi sú určované kozmickými cyklami, ktoré zasa závisia o stavu slnečného systému v našej galaxii, tak musí ľudstvo stáť  pred novou potopou sveta.

 

Slnečný systém, vrátane Zeme, sa pohybuje v galaxii na eliptických, špirálovo formovaných dráhach. Let na tejto veľkej špirále trvá 200 až 210 miliónov rokov, ktorý sa skladá z menších galaktických cyklov cca 26.000 rokov. Polovica z toho obnáša 130 storočí. Približne táto doba leží medzi nami dnes a poslednou potopou sveta. Že sa skutočne uskutočnila, je nepochybné. Táto udalosť bola fixovaná tak v Biblii, ako aj v legendách mnohých národov.

 

Presný dátum potopy sveta: 11 100 rokov pred Kristom. V 400 000 rokoch vývoja civilizovanej väčšiny existovalo 30 potôp sveta, a my sme svedkovia začiatku tej 31.

 

Z pohľadu ich porovnania s ľudskou dobou života pôsobia kozmické cykly menej na ľudský život, avšak aktívne začiatočné štádium galaktického cyklu má pre vývoj civilizácie mimoriadne veľký význam. Ruskí vedci sú toho názoru, že sa Zem nachádza momentálne v tomto bode galaktického cyklu.

 

Tento proces prechodu v „dynamo-stroji“ menom Zem pokračuje podľa odhadov v troch štádiách. V prvom štádiu, ktoré trvá 300 až 500 rokov, smeruje relatívne rýchla zmena smeru priečneho toku (podľa zákona o elektromotoroch) k zmene magnetického poľa Zeme. Severný magnetický pól sa presúva do východných oblastí Severného polárneho mora. Presun je sprevádzaný silnými magnetickými búrkami, zemetraseniami a katastrofickými zjavmi v atmosfére, ktoré sú spojené so zmenami cirkulácie oceánskych vôd a atmosféry.

 

Zmena magnetického poľa, vedie k zmenám v ozónovej vrstve Zeme, čo spôsobuje radikálne skoky pri evolúcii biosféry následkom zmeny žiarenia pozadia. Zvyšovanie teploty vzduchu na Zemi vedie k intenzívnejšiemu topeniu ľadu a zvyšovaniu hladiny oceánov.

 

Prvé, „teplé“ štádium tohto prechodového procesu je najkratšie a najaktívnejšie. V tomto období sa uskutočňuje relatívne rýchle zbrzdenie Zeme, čím sa uvoľňujú obrovské množstvá tepla, čo vedie aj ku globálnemu otepleniu.

 

V druhom štádiu sa magnetické pole stabilizuje. Zem zvýši frekvenciu otáčok, a elektromotor menom Zem bude fakticky znova normálne pracovať. Zvýšenie frekvencie otáčok vedie k ochladeniu. Obnovia sa znovu ľadovce a oceány sa navrátia do svojich predošlých stavov vody.

 

V treťom štádiu sa procesy ukončia, frekvencia otáčok sa stabilizuje a energetická bilancia Zeme bude zodpovedať parametrom uplynulých tisícročí.

 

Po poslednej potope sveta došlo k intenzívnemu putovaniu z Východu na Západ. Dôjde teraz k veľkému presídľovaniu na Východ? Ak by tomu tak bolo, nevyhneme sa úvahám o rozvoji Sibíri.

 

(Andrej Kisljakov pre RIA Novosti)

 

Klimawandel und Sintflut: Mit der Arche Noah nach Sibirien?

 

http://de.rian.ru/analysis/20081119/118404085.html

 

Převzato:  http://www.prop.sk/

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz