Záchrana, nebo pohroma?

Záchrana, nebo pohroma?

ZÁCHRANA, NEBO POHROMA?

 Jeho hladina leží 400 metrů pod úrovní hladiny světových oceánů. V minulém století klesla o dalších více než dvacet metrů. Je to nejníže položené místo na povrchu naší planety a také jedno z nejteplejších. Mrtvé moře. Nic tu neroste, ale každoročně ho vyhledávají desítky tisíc turistů a pacientů.

Říká se mu moře, ale je to jezero. Nemá sladkou vodu, jak by k jezeru patřilo, ale naopak velmi slanou vodu. Je to slané bezodtoké jezero na izraelsko-jordánské hranici. Název Mrtvé si vysloužilo právem. Pro vysoký obsah soli (27 až 31 %) je nevhodné pro jakoukoli formu života. Dokonce ani na jeho březích nic nežije. Ryby, které sem připutují s vodami řeky Jordánu, hynou během několika minut.

 

Přestože je u Mrtvého moře průměrně 330 dní v roce slunečných, není to hlavně slunce, co sem turisty láká. Je to vysoký obsah solí a minerálů ve zdejší vodě, která člověka nadnáší tak, že je obtížné se ponořit pod hladinu. Voda je tu devětkrát hustší než ve světových oceánech.
Čísla jasně dokumentují, že Mrtvé moře umírá. V roce 1900 byla plocha jeho hladiny 950 km2, v roce 2000 už jen 650 km2. V roce 1900 mělo hladinu 392 metrů pod mořem, v roce 2000 to bylo už 413 metrů. A pokud jde o objem vody, ten se zmenšil ze 155 km3 na 135 km3.

 

PLÁNY NA ZÁCHRANU

Nejnovější plány na záchranu Mrtvého moře navrhují přečerpávat vodu z Rudého moře do Mrtvého. Předpokládá se, že by se voda odčerpávala ze severního úzkého cípu Rudého moře rychlostí šedesát kubických metrů za sekundu do kanálu, který by vedl vodu do Mrtvého moře. Podle ekologů to ale není dobré řešení. Ohrozilo by nejen korálové útesy, které v Rudém moři patří k nejkrásnějším na světě, ale i 800 druhů ryb, které tam žijí. Navíc by to zřejmě škodilo i Mrtvému moři. Voda z Rudého moře je méně slaná a méně hustá, takže by zůstávala jako horní vrstva nad původními vodami Mrtvého moře. Navíc by voda Mrtvého moře bohatá na vápník zřejmě reagovala s vodou Rudého moře bohatou na sulfáty a vytvořila by bílou sádrovou pěnu. Z Mrtvého moře by se stalo bílé.

 

Pak by moře zřejmě zezelenalo, protože by se v něm začaly množit zelenohnědé řasy. Alespoň to naznačují počítačové simulace. A to už nebereme v úvahu zklamání turistů, které by voda nadnášela daleko méně. Pro řadu míst, které investovaly miliony dolarů do rozvoje turistiky, by to znamenalo katastrofu.

 

DŮVODY PRO

Jinak se na to dívají podnikatelé obou zemí. Jordánsko přirovnává plánované propojení Mrtvého a Rudého moře ke stavbě egyptské Asuánské přehrady. Výstavba by zajistila v Jordánsku prudké zvýšení zaměstnanosti a tučné zisky stavebním podnikatelům. Izrael jde v plánech ještě dál. Chtěl by v oblasti, která by dostala vodu z Rudého moře, postavit hotely s kapacitou dvě stě tisíc lůžek a zábavní podniky podobně jako v Las Vegas. Koráli ani ryby v Rudém moři ho příliš nezajímají. Projektu je nakloněna i Světová banka. Jaká koncepce zvítězí, zatím nikdo neví.        (sei)

 

NEJSLANĚJŠÍ JEZERA NA SVĚTĚ

Assalské jezero (Džibutsko): 350 g/l

Mrtvé moře (Izrael — Jordánsko): 300 g/l

Velké Solné jezero (USA): 290 g/l

 

http://www.stoplus.cz/

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz