39.Hrozba alebo nádej menom 2012

39.Hrozba alebo nádej menom 2012

Hrozba alebo nádej menom 2012

Pragmatické teórie filozofie hovoria, že to , čomu veríme, lebo je to pre nás dobré, ešte nemusí byť pravda, prípadne môže byť pravda ale uveriť tomu nemusí byť pre nás dobré….

Realita alebo mýtus ?

 

Blíži sa rok 2012 a tým aj množiace sa informácie o „konci sveta“. Už nielen z ezoterických kruhov, ale aj geofyzici, astrofyzici a historici hľadajú súvislosti v dejinách. Niektoré proroctvá hovoria o apokalypse . O tom, že zemská os sa posunie, sever sa stane juhom, tam, kde je teraz púšť bude voda a namiesto oceánu bude pevnina. Planéta Zem sa premení na takú, aká bola a bude slúžiť k tomu, čomu mala slúžiť, kráse, láske, radosti a harmónii.

 

Sú to len pútavé historky alebo aj niečo viac ?

 

Všetky tieto bádania majú niečo spoločné. Hľadajú totiž to isté. Pravdu, alebo ak chcete, pochopenie vznikajúcich problémov Zeme. Neustále zmeny počasia, hurikány, povodne atď. už nikoho nenechajú na pochybách, že sa niečo deje. Prečo nás to straší? Možno aj preto, že pre človeka bolo vždy jednoduchšie pátrať v dejinách. Pre náš materialistický svet je minulosť pochopiteľná, dokonca až hmatateľná a vysvetliteľná. Myšlienky na budúcnosť, ktoré nevieme predvídať, lebo sú mimo nášho materialistického chápania, sú pre nás desivé. Práve teraz prichádzame o takúto „istotu“. Málokto si uvedomoval, že na ktorejkoľvek planéte, rovnako aj na Zemi, jedinou istotou bolo, že nič nie je isté.

 

Vznik a zánik

 

Vesmír a planéty nie sú statické, teda fakt, že jedinou istotou je to, že sa všetko mení, je aj tu pravdou. Hviezdy vznikajú a zanikajú. S úžasom sledujeme zrod a zánik hviezd v teleskopoch, jasáme od radosti z krásy a pritom nás ani len nenapadne myšlienka, že sedíme na podobnej planéte. Táto planéta sa zrodila a bude aj zanikať. Osud našej galaxie je už dnes spečatený. Mliečna cesta smeruje k obrovskej zrážke. Podľa výpočtov na nás smeruje rýchlosťou 120 km za sekundu susedná galaxia, M31 Andromeda. Len si na to počkáme tak 5 miliárd rokov.

 

Iba my, ľudia, sme ochotní veriť tomu, že planéta Zem ostane na večné veky nemenná. Pragmatické teórie filozofie hovoria, že to, čomu veríme, lebo je to pre nás dobré, ešte nemusí byť pravda… Myslíme si, že minulosť poznáme, a preto nás desí budúcnosť.

 

Astronómia – geofyzika

 

Geofyzici a astrofyzici tvrdia, že v roku 2012 Zem prejde do procesu magnetického prepoľovania. Naposledy vraj k tomu došlo pred miliónmi rokov, vtedy, keď zo zemského povrchu zmizli dinosaury.

 

Astrológovia tvrdia, že pri každom tranzite Venuše v dejinách ľudstva, vždy nastal veľký zlom vo vedomí ľudí. Posledný takýto tranzit bol dňa 8.júla 2004. Dokonca aj podľa indického avatara je tento deň bodom začatia nového, zlatého veku

 

Ďalší takýto tranzit očakávame 6. júna 2012. Bude zatienenie Slnka a tranzitujúca Venuša prejde akoby cez Slnko.

 

Mayovia- Mayský kalendár

 

Mayovia zanechali pre nás nesmierne kultúrne bohatstvo. Tisícky pyramíd, observatóriá a povestný kalendár. Tieto kalendáre vykazovali nesmiernu presnosť. Kalendár, o ktorom je reč, odkazuje na predošlé roky. Riadi sa cyklom Plejád. Ich predpovede sa podľa legiend vždy splnili. Ako aj predpovedaný návrat veľkého predka Mayov, ktorý priletí ako motýľ. Podľa legendy to bol deň 21.apríl 1519, keď sa Hernando Cortés priblížil k pobrežiu na lodiach, pripomínajúcich motýle. Najznámejší odborník na mayské dejiny je profesor C. Barriosa (člen rady starších Mayov), antropológ a historik, ktorý tvrdí, že zmeny už prebiehajú od 16. augusta 1987. Pre domorodcov je to bod začatia harmonického zblíženia. To, čo sa začalo, eskaluje v roku 2007. Táto eskalácia, tento prerod je sprevádzaný veľkou deštrukciou, zemetraseniami, sopečnými výbuchmi, hurikánmi, tornádami. Je to počiatok novej éry, označený bodom, v ktorom Slnko prekríži galaktický rovník a Zem sa postaví na čiaru s centrom Galaxie. Pri svojom východe bude po 26 000 rokov v konjunkcii Mliečnej dráhy a roviny ekliptiky, čo je na oblohe charakterizované veľkým krížom z hviezd a planét. Podľa mayských starších, ľudstvo sa zachová, ale bude iné.

 

Po skončení harmonizácií nastane poriadok. Dokonca mayskí strážcovia pozerajú na deň 21.12.2012 ako na deň znovuzrodenia.

 

A to nastane dňom 21.12.2012, na úplnom konci mayského kalendára.
(Zdroj: Earthchanges.com).

 

Podľa rôznych astrofyzických teórií tie 26 000 ročné cykly nie sú len podľa výpočtov Mayov. Spôsobuje to dlhodobý periodický pohyb zemskej osi okolo pólu ekliptiky. Je to posun jarného bodu jednotlivými znameniami. Ukončený okruh teda vystrieda všetky znamenia. V jednom znamení Zem ostáva 2160 rokov. Astrológovia to poznajú ako Platónsky rok.

 

Je rok 2012 koniec sveta?

 

Podľa Mareka, medzi galaxiami existujú obrovské magnetické rieky s mohutným prietokom, ktoré energeticky ovplyvňujú všetko, čo im stojí v ceste. Sú to hviezdy so svojimi planétami, ako aj životom na nich. Obrazne povedané, ak sa mení smer prúdenia týchto riek, sú v priebehu mnohých tisícročí postupne zasiahnuté magnetickými záplavami hviezdy galaxií.
Naša galaxia tvorí galaktické súostrovie s Magellanovými oblakmi, medzi ktorými prúdia magnetické rieky. Jedna rieka sa práve vlieva aj do našej heliosféry. Je to, ako by sa rieka postupne vylievala zo svojho koryta a spôsobovala by postupne záplavy a to od r. 2001. Od tohto dátumu sledujeme abnormalitu v slnečnej aktivite. V roku 2012 sa ustáli hladina tejto magnetickej rieky.

 

Najvýznamnejšie táto magnetická rieka pôsobí v pólových oblastiach planét, kde je stupeň oteplenia rýchlejší, čo znamená topenie ľadovcov. Magnetická rieka ovplyvňuje aj zemské jadro. Vznikne veľká trhlina, následkom čoho budú veľké záplavy na západnom pobreží Európy a Afriky ako aj na východnom pobreží oboch amerických kontinentov, pričom sa objavia atmosférické poruchy. Tornáda a zemetrasenia sa objavia aj tam, kde sa predtým neobjavovali. Mení sa smer golfského prúdu. Európa sa stane oblačnou a daždivou, sever Afriky bude úrodnejší, to spôsobí migráciu ľudí z Európy do týchto miest. Južnejšie časti Afriky postihnú suchá, choroby a hladomor, Austrália bude pod stálym teplým fénom, takže sa celá stane neobývateľnou. Stredné, južné Čechy a Morava budú postihované záplavami, tak isto aj Slovensko nevynímajúc.

 

Koniec neznamená koniec ?

 

Nárast magnetických hodnôt a zmena rezonancie magnetickej hmoty zasiahnu do ľudskej psychiky ako aj do funkčnosti ľudského organizmu fatálne. Zosilnia schopnosti ľudí v oblasti predstavivosti. Keďže človek má v sebe priveľa strachu, obavy, úzkosti, zloby, hnevu, nenávisti, agresívnosti a žiarlivosti, tak tvorí aj tomu podobné obrazy. Svoju predstavivosť nebude schopný odlíšiť od reality. Stavy, ktoré sme úspešne zvládali aj vďaka nášmu kultúrnemu dedičstvu a socializácii, by sa teraz mohli dostať na povrch.

 

2012 ako nádej

 

Starí Gréci nás považovali za bytosti, ktoré sa od ostatných tvorov odlišujú schopnosťou myslieť. Myslieť, kým ostatné tvory majú iba schopnosť pociťovať a adaptovať sa na svoje prostredie. Podľa filozofa Dewaya sa od ostatných živočíchov neodlišujeme tým, že myslíme, ale tým, že na rozdiel od nich, sa dokážeme adaptovať na čoraz zložitejšie a komplexnejšie prostredie, dokážeme rozširovať svoj obzor. Možno, že to je naša nádej …

 

 

Poznámka:

Pri predchádzajúcom zverejnení článku na našom portáli bolo porušené autorské právo
PhDr. Hermíny Marekovej nesprávnym uvedením mena autora článku, za čo sa jej ospravedlňujeme.

PhDr. Hermína Mareková

Zdroj: Mareková,  H.: 2007. Hrozba alebo nádej menom 2012. In:  Časopis Imidž 2007  november str. 20-21.

 

Převzato:  http://www.prop.sk/

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz