Porovnání planetárních systémů na originálu a na odpovědi