Obr.3 Schématické znárornění pracovních pater a jejich funkce na základně Dulce