Thomas Szasz – Ceremoniální chemie

Thomas Szasz – Ceremoniální chemie

Thomas Szasz – Ceremoniální chemie

Toto je výňatek z knihy „Ceremoniální chemie“ Thomase Szasze. V kapitole číslo 5. nazvané „Legální a ilegální léčitelé: čarodejnice, dealeři a perzekuce“ poukazuje na řadu zjevných podobností mezi středověkou válkou proti čarodějnictví a dnešní válkou proti drogám, státem neposvěceným léčitelům atd.

Doporučuji Vám důkladně porovnat jednotlivé prvky.

Přehled teokratických a terapeutických stanovisek

Theokratický stát

Dominantní ideologie – Náboženství/Křesťanství

Dominantní hodnota – Odpuštění

Vykladači, obhájci, tvůrci příkazů a zákazů chování – Kazatelé, Klerus, Jeptišky

Předstírané cíle – Spása duší

Hrdinové – Světci

Heretikové – Čarodějnice

Ceremoniály a rituály – Křest, svátost oltářní, zpověď, pokání, posvěcené rady, církevně posvěcené manželství, zazráky, exorcismus, poslední pomazání

Pancey – Víra, naděje, charita, svěcená voda

Panapatogeny – Satan, rouhání, čarodejnické lektvary, Židé a židovská zhouba

Zakázané věci – Brát jméno boží nadarmo, „nebezpečné knihy“, seznam zakázaných knih
Neprofesionální chování – Příliš mnoho schovívavosti, dotazování na neomylnost mateřské církve
Vykonavatelé soudních sankcí – Inkvizice

Cíl sociálních sankcí – Násilná náboženská konverze

Zamýšlená území, sféry vlivu – Svět

 

Terapeutický (Farmakokratický) stát

Dominantní ideologie – Věda/Medicína

Dominantní hodnota – Zdraví

Vykladači, obhájci, tvůrci příkazů a zákazů chování – Lékaři, kliničtí experti, zdravotní sestry

Předstírané cíle – Léčba těl a mozků

Hrdinové – Hrdinní lékaři

Heretikové – Šarlatáni

Ceremoniály a rituály – Rodný list, psychofarmakologie, psychoterapie, rady lékaře, psychiatrie jako medicínské dobrozdání, transplantace, elektrošoky, lobotomie, úmrtní list

Pancey – Vědecké znalosti, vědecká bádání, povinná léčba, terapeutické drogy

Panapatogeny – Křesťanští vědci a ostatní, kdo zpochybňují autoritu medicíny, zavržení lékařské vědy a péče, „nebezpečné drogy“, konzumenti a dealeři

Zakázané věci – Drogy na volném trhu, „nebezpečné drogy“, seznam zakázaných drog
Neprofesionální chování – Psát příliš mnoho předpisů na „nebezpečné drogy“, dotazování na neomylnost medicíny

Vykonavatelé sociálních sankcí – Institucionální psychiatrie

Cíl sociálních sankcí – Násilná psychiatrická změna osobnosti

Zamýšlená území nebo sféry vlivu – Svět

„Každá společnost uznává jisté autority schopné léčit nemocné. Jakmile dosáhne určitého stupně organizovanosti, snaží se jisté autority získat na léčitelskou funkci monopol. Vlastníci monopolu se pak definují a jsou ze strany držitelů moci definováni jako jediní oprávnění a legální léčitelé. Všichni ostatní jsou odvrženi jako šarlatáni, jejichž léčba je neoprávněná a nelegální.“

 

 

Převzato:  http://ee.dunres.sk/clanky.php?id=911

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz