Richard Doty a projekt Serpo…

Richard Doty a projekt Serpo…

RICHARD DOTY A PROJEKT SERPO:

„VEŘEJNÁ AKLIMATIZACE“, NEBO PROGRAM „ NA KLAMÁNÍ VEŘEJNOSTI?“

V únoru 2006 uveřejnil UFO Magazín materiál soustředěný na Projekt Serpo, údajný výměnný mimozemský program z let 1965 – 1978, do kterého bylo zapojeno dvanáct vojenských zaměstnanců Spojených států, kteří odcestovali na planetu „Serpo“, v souhvězdí binárního sytému Zeta Reticulum. UFO Magazín měl k dispozici mnoho prohlášení některých klíčových figur zapojených do tohoto případu. Mezi těmito prohlášeními bylo jedno od Richarda Dotyho, bývalého zvláštního agenta přiděleného ke Kanceláři zvláštního vyšetřování leteckých sil (AFOSI), jehož výpověď se týkala toho, co přesně zažil během své vojenské služby a jak to potvrzuje části příběhu Projektu Serpo. Doty je mezi skupinou bývalých „znalců“ s přístupem k utajovaným informacím o UFO, které předložil, aby tím potvrdil části tohoto údajného výměnného mimozemského programu, který vynesli až tři anonymní zaměstnanci Zpravodajské služby ministerstva obrany (DIA) (viz: www.serpo.org). Doty je jeden z nevýznamnějších z těchto „zasvěcenců“ vzhledem k širokému veřejnému povědomí o jeho dřívější pozici jako zvláštního agenta AFOSI, který měl na starost zajímat se o zprávy UFO z let 1979 -1988.

 

Dotyho výpověď je jedna z těch, která odhaluje nejvíce, protože mnohé z toho je založeno na určitém počtu osobních zkušeností týkajících se tajných informací, na rozdíl od svědeckých výpovědí ostatních. Svědeckou výpověď je snadné zmanipulovat v rukou zkušených zpravodajských agentů, kteří se účastní na oficiálně schváleném „programu na klamání veřejnosti“, jehož cílem je uvést v omyl badatele, svědky a veřejnost ve spojitosti s UFO. Přímá osobní výpověď o tajných informacích, kterých byl někdo přímým svědkem a zažil je, je mnohem obtížněji manipulovatelná, zvláště když je uveřejněná jedincem, jako je Doty, jehož profesní průprava a důvěryhodnost jsou dobře známy. Psaná prohlášení o tom, co jedinec přímo zažil se může prověřit a jakékoli nejasnosti mohou být klidně diskutovány. Proto tedy, je užitečné prohlédnou si blíže Dotyho tvrzení týkající se jeho vlastních osobních zkušeností, protože jako tajný agent AFOSI přebíral zodpovědnost za shromažďování informací o UFO a to mu do této míry dodává důvěryhodnost vzhledem k informacím o Projektu Serpo.

 

Doty se mohl účastnit oficiálně schváleného „aklimatizačního programu“, aby informoval skeptickou veřejnost o informacích, které se vztahují k UFO nebo mohl být součástí vypracovaného „programu na klamání veřejnosti“, který byl navržen k tomu, aby svedl z cesty veřejnost a badatele.

 

Doty začal svou kariéru u Air Force v roce 1968 a nejprve byl vycvičen pro Tajnou Bezpečnost Air Force a později se přestěhoval na další pozici, která se týkala bezpečnosti. K AFOSI se připojil v roce 1979 a do penze odešel v roce 1988. Jak jeho otec (Charles Doty), tak jeho strýc (Ed Doty) dosáhli hodnosti plukovníka Air Force a oba byli zapojeni do vyšetřování zpráv o UFO a byli přiděleni k 7 602hé Vzdušné zpravodajské skupině. Doty dosáhl hodnosti vrchního rotmistra a když odešel do penze, začal novou kariéru jako státní policista v Novém Mexiku. Nedávno dokončil právnickou školu v Novém Mexiku.

 

Robert Collins a spoluautor Richard Doty napsali knihu „Exempt from Disclosure“, která vyšla na začátku roku 2005. V ní Doty popisuje určitý počet zkušeností z první ruky, kdy byl svědkem velkého létajícího talíře na tajném středisku v Indiana Springs v roce 1969 (strana 67). Nejvýznamnější však je tvrzení Dotyho, že mu byl udělen přístup k přísně tajné zprávě, kde bylo mnoho informací o UFO, které se týkaly mimozemských biologických entit (EBE), o jejich komunikačním systému a pokročilé technologii (strana 70). Doty dále tvrdí, že v roce 1983 se osobně setkal na základně v Los Alamos v Novém Mexiku s mimozemskou biologickou entitou nazývanou EBE-2 ze souhvězdí Zeta Reticulum:

 

„Asi za pět minut vyšla ne-lidsky vypadající bytost veliká asi 4,9 stop. Byla oblečena v těsném přiléhavém obleku krémové barvy. Neměla žádné vlasy a bylo mi řečeno, že je to EBE-2. EBE-2 se posadil na židli naproti stolu, kde byli dva civilisté a plukovník Air Force…..Poslouchal jsem, když se ti tři zeptali EBE-2 na sérii otázek majících souvislost s jeho domovskou planetou (strana 154).“

 

Tohle všechno jsou spíše první osobní zkušenosti Dotyho, týkající se utajených informací vztahujících se k UFO – než jen informace z doslechu. Tím jsou významné a tím Dotymu poskytly dřívější pozici jako zpravodajského agenta přiděleného k vyšetřování UFO. Jeho spojení s vyšetřováním UFO byla zdokumentována skrze jeho podpis na listinách AFOSI s uvedeným datem 1980 (viz: www.nicap.org/foia).

 

Ve svém prohlášení uveřejněném v UFO Magazínu, učinil Doty několik tvrzení podporujících platnost informací týkajících se Projektu Serpo nehledě na množství anomálií, které vyzdvihují kritici. Doty tvrdí, že když začal svou službu u AFOSI, byl instruován o odděleném programu, který se týkal EBE a mimozemských havárií poblíž Corony a Datilu v Novém Mexiku. V knize „Exempt from Disclosure“, Doty popisuje zajatého mimozemšťana z jedné z havárií, EBE -1 z planety „Sieu“ v souhvězdí Zeta Reticulum, který byl pod vojenským dozorem od roku 1947 až do své smrti v roce 1952 (strana 70). Doty tvrdí ve svém prohlášení, že v roce 1984 mu byla poskytnuta další instruktáž při které četl dokument který…“se zmiňoval o výměnném programu mezi mimozemskou rasou a dvanácti zaměstnanci armády USA“, který trval od roku 1965 až do 1978. Říká, že podrobnosti tohoto tajného projektu neviděl, ale věděl o jeho existenci.

 

Dotyho prohlášení a kapitoly z knihy „Exempt from Disclosure“ popisují jeho osobní zkušenosti s létajícím talířem, EBE a tajné informační dokumenty UFO, které jsou zarážejícím přiznáním pro bývalého tajného agenta AFOSI. Informace, které Doty  odhalil, byly díky jeho přístupu přísně tajné a izolované již v roce 1984 a zcela jistě jsou tajné i dnes. Takže proč bývalý zvláštní agent Doty odhaluje tak tajné a přísně oddělené informace, a jak přesné vůbec jsou?

 

Většina badatelů UFO zná Richarda Dotyho a zná jeho bezohlednou roli, kterou sehrál v případech UFO, které se týkaly Paula Bennewitze a Lindy Moulton Howe v 80tých letech. Doty tenkrát aktivně rozséval dezinformace, aby na tyto dva badatele vrhnul špatné světlo vzhledem k jejich bádání UFO. Doty se spoluúčastnil na emocionálním a psychologickém zhroucení Paula Bennewitze, který Dotymu pomáhal a věřil mu, Doty rozšiřoval dezinformace, aby Bennewitze diskreditoval. Mimoto, Linda M. Howe byla svědkem, kdy se navrhoval zvláštní pořad HBO o UFO, který byl ale zrušen díky zpoždění při uvolňování historického (původního) filmového materiálu, o kterém se Doty zaručil, že jej dodá. Doty veřejně řekl, že těchto aktivit, kterými se zabýval, lituje, ale na svou obranu uvedl, že byl svázán příkazy a jednoduše dělal svou práci. V knize „Exempt from Disclosure“ popisuje povahu své práce následovně:

 

„Byl jsem také zasvěcen do dalšího velmi speciálního (třetího) programu, který se zabýval zabezpečováním špičkových technologických programů Air Force. Mezi metodami, které se používaly k zabezpečování těchto programů byly dezinformace (strana 70).“

 

Následkem toho si Doty ověřil, že US Air Force rozšiřovala dezinformace do řad badatelů UFO, kteří se dostali příliš blízko k pravdě skrývající se za UFO a v čemž sehrál aktivní roli.

 

V knize „Exempt from Disclosure“ Doty prohlašuje, že nesouhlasí s oficiální tajnou politikou a že věří, že veřejnost má právo vědět. Pravděpodobně nyní šíří obsah informací o UFO, které bylo dříve jeho prací diskreditovat skrze oficiálně schválené „programy na klamání veřejnosti“, když v AFOSI skončil. Pochopitelná otázka je, zdali bývalý zpravodajský agent, který se aktivně zúčastnil „programů na klamání“

 

během své vojenské služby, nepokračuje v takové roli i v soukromém životě? Přispívá Doty do nového programu na klamání ve formě Projektu Serpo, nebo uvolňuje informace v souladu se svým svědomím? Skutečnost, že „Exempt from Disclosure“ byla vydána v roce 2005, krátce po uvolnění materiálů o Serpo v listopadu 2005, ukazuje na neobvyklou synchronicitu, která ale může být zcela nahodilá nebo naopak součástí plánovaného vypouštění informací, které jsou stále částí „programu na klamání veřejnosti.“ Doty popisuje oficiálně schválený „program na klamání veřejnosti“ následovně:

 

„Vláda tohle může udržovat v tajnosti dlouho pomocí mnoha prostředků. Člověk, který separuje údaje ve vládě nebo ve zpravodajské komunitě, může také řídit klamné operace, mámit veřejnost nebo klamat soukromé skupiny UFO. Předkládají totiž takovým skupinám špatné informace, neuvěřitelné údaje, které postupně tyto skupiny publikují a pak jsou vystavení posměchu. Tak se zásobuje veřejnost chybnými informacemi a tím se udržují ty správné informace oddělené a chráněné.“

 

Ve svém výroku v UFO Magazínu se Doty zmiňuje o plukovníku Jacku Caseyem, penzionovaném zpravodajském úředníku Air Force. Doty tvrdí, že Casey osobně potvrdil Projekt Serpo a informace týkající se mimozemského výměnného programu. Casey prohlašoval, že: „…v roce 1965 nastoupilo dvanáct amerických vojáků do mimozemské lodi a odletělo na nějakou planetu, která je nějakých 40 světelných let vzdálená.“ Casey dále tvrdil, že informace, které poskytlo osm vojáků, kteří se v roce 1978 vrátili, jsou stále tajné a v současné době jsou již všichni mrtví. Zde Doty uvádí svědeckou výpověď, kterou osobně nezískal přímou zkušeností nebo z tajných dokumentů.

 

Významná skutečnost týkající se Richarda Dotyho a jeho nedávného objevení se, je, že nikdy nehlásil žádné obtěžování, zastrašování nebo výhrůžky, jako důsledky svého odhalení. To je vcelku pozoruhodné, uvážíme-li, že odhaluje přísně tajné, izolované informace na téma, které se zdá, že je daleko citlivější než jaké uvolnili ostatní informátoři, kteří naopak čelili za svá odhalení vyhrožování. Např. John Maynard, bývalý analytik DIA (Obranná zpravodajská služba), si ztěžoval na množství výhrůžek za uvolnění mnohem méně závažných informací než jaké uveřejnil Doty ohledně přísně izolovaných programů týkajících se EBE. To naznačuje, že Doty získal „zelenou“ k tomu, aby vyšel na veřejnost se svým prohlášením o možném úsilí „aklimatizovat“ veřejnost na budoucí odhalení mimozemské přítomnosti.

 

Avšak vzhledem k Dotyho dřívější kariéře v AFOSI a profesionálního zapojení do „programů na klamání veřejnosti“, je také možné, že se Doty účastní na promyšleném programu na klamání, se svými tvrzeními, které dodávají pozoruhodnou podporu materiálům Projektu Serpo. Něco, co naznačuje takovou možnost, je jeho popírání některých pasáží, které uvádí v „Exempt from Disclosure“ popisující jeho setkání „tváří v tvář“ s EBE-2. V pozdějším „objasnění“, Doty tvrdil, že viděl údajné setkání s EBE-2 na videu a nebylo to ve stejné místnosti (www.serpo.org/consistencies.html). Tento obrat, kde Doty činí některá ohromující tvrzení týkajících se jeho zkušeností s EBE a potvrzuje to uveřejněním v tisku, a pak popře některé důležité podrobnosti, to ukazuje, že jeho výpověď je nespolehlivá. Doty se proto klidně může účastnit programu na klamání. Přesto však, je třeba vzít v úvahu zkušenosti, které Doty uveřejnil, ale i jeho bývalou kariéru, která je dobře zdokumentovaná, při hodnocení toho, co osobně tvrdí a co zažil či vyčetl z tajných dokumentů. Následkem toho se můžeme domnívat, že Dotyho psaná výpověď toho, co viděl a četl, týkající se tajných projektů UFO/EBE, je hodnověrná, navzdory své tendenci popřít kritické detaily, které jej naopak tvoří nespolehlivým. Kromě toho, jeho tvrzení založená na tom, co bylo řečeno jiným vojenským personálem, je třeba považovat za informace z doslechu a nedostačující k podepření materiálů Projektu Serpo.

 

Třetí možností je, že Doty je opravdový informátor jednající podle svého svědomí při uvolňování tajných informací, které jsou mimořádně nepravděpodobné (nevhodné) z pohledu autora. Dotyho vojenská historie, hodnota jeho uvolněných informací, jeho schopnost unikat jakékoli formě obtěžování a popírání klíčových podrobností z dřívějších výpovědí, ukazuje, že se podílí buď na oficiálně schváleném „aklimatizačním programu“ nebo na „programu na klamání veřejnosti“.

 

Následkem toho, se zaměřím na tyto dvě poslední možnosti s ohledem na Projekt Serpo a Dotyho roli v něm. Je třeba prozkoumat výpovědi některých dalších hlavních hráčů při odhalování materiálů Projektu Serpo.

 

Dva přední zasvěcenci, kteří potvrzují příběh o Serpu a kteří jsou nejčastěji citováni, jsou Gene Lakes (také známý jako Gene Loscowski) a Paul McGovern. Lakes pracoval pro DIA od roku 1964 až do 1996 a byl vyšetřovatelem pro DIA a pak ředitelem bezpečnostních operací (www.ufoconspiracy.com/reports/). Podle Dotyho prohlášení, byl Paul McGovern „bývalý bezpečnostní šéf DIA“. Oba, jak Lakes, tak McGovern tvrdí, že během jejich individuálních vojenských kariér, měli přístup k dokumentu označeném „Projekt Serpo“, který pojednává o mimozemském výměnném programu. McGovern se vskutku zabývá klasifikací (tříděním) celé řady informačních dokumentů, ke kterým měl přístup (www.serpo.org/information). Protože jak McGovern, tak Lakes tvrdí, že své informace získali z těchto údajných informačních dokumentů, pak je to důležitým důkazem podporujícím existenci Projektu Serpo. Po přemýšlení o počátečním emailu od anonyma, který popisoval Projekt Serpo, Lakes napsal:

 

„Většina informací je absolutně správná…Pokud si dobře pamatuji, měli jsme 12 mužů, všichni vojenští zaměstnanci. Osm bylo z US Air Force, dva z armády a dva od námořnictva. Myslím, že ženy, to byla falešná stopa, ale možná jsem jenom k tomu neměl takové prověření…Vrátilo se jich pouze osm, to je správně. Dva zemřeli do několika let během jejich úkolu na planetě Návštěvníků. Dva zbylí se rozhodli tam zůstat a možná jsou dodnes stále živí. Od jejich návratu, již všichni zemřeli.“

 

McGovern odpovídal podobným způsobem:

„Je to zajímavé, ale ne zcela správné (při komentování původního emailu anonyma)…Co se výměnného programu týče: jde o neoprávněné uvolnění tajných informací, jak to vidím já. Ale možná někdo v současné době uvnitř naší vlády chce, aby to vyšlo ven. Ženy poslány nebyly. Dvanáct mužů ano, všichni vojáci. 8 z US Air Force, 2 vojáci americké armády, 2 z amerického námořnictva. Dva byli doktoři; tři byli vědci; dva byli specialisté na řeči; dva byli zaměstnanci bezpečnosti; dva byli piloti a jeden byl vedoucí (plukovník Air Force).“

 

Jak McGovern, tak Lakes potvrzují zásadní aspekty tohoto programu, jako i zapojení dvanácti vojáků, kteří odcestovali na planetu Serpo, žili na Serpo po více jak deset let a pouze osm z nich se vrátilo na Zemi.

 

Podle Dotyho, McGoverna a Lakese, jsou jedinými lidmi, kteří veřejně vyšli, aby potvrdili pravdu o Projektu Serpo v rámci toho, co se dočetli v tajných dokumentech. Navíc existuje svědecká výpověď třech dalších, kteří tvrdí, že se o Projektu Serpo dozvěděli skrze tajné dokumenty, jeden je Dotyho citovaný plukovník Casey, který potvrzoval případ Serpo. Další je anonymní penzionovaný plukovník s 30tiletou službou, který odhalil sloužícímu podplukovníku, známém jako Bill Ryan (správce stránek o Projektu Serpo), že informace o Projektu Serpo jsou pravdivé. Třetím je Ed Doty, který údajně potvrdil nejrůznější aspekty Projektu Serpo. Doposud, nikdo z těchto jedinců nechtěl nebo nebyl schopen vyjít na veřejnost a potvrdit to, co se jim připisuje nebo odpovědět na otázky. Mimo tyto zasvěcence existují také tvrzení, která se přičítají badatelům jako je Whitley Strieber a Linda Multon Howe, oba dva slyšeli svědecké výpovědi potvrzující různé aspekty Projektu Serpo.

 

Nakonec, existují dva nebo tři anonymní zdroje z DIA zodpovědné za počáteční odhalení Projektu Serpo. Všichni zůstávají v anonymitě a jejich důvěryhodnost a osobní kredit se nemůže zkontrolovat. Z toho důvodu ta nejsilnější podpora Projektu Serpo pochází od třech jedinců, kteří veřejně prohlásili, že se o tom dozvěděli skrze tajné informační dokumenty: Doty, McGovern a Lakes. Všichni tři jsou bývalí zpravodajští úředníci jako jsou ti tři ostatní, jejichž svědecké výpovědi byly s nimi spojované: Dotyho plukovník Casey, Ryanův anonymní plukovník a Ed Doty (strýc Richarda Dotyho). Z toho důvodu je také možné vyvozovat, že všichni mohli spolupracovat na utajovaném „programu aklimatizace“ nebo na „programu klamání veřejnosti.“

 

Můj celkový závěr je, že Dotyho prohlášení v UFO Magazínu dodává k Projektu Serpo informace, které jej posilují, protože tím Doty potvrzuje jádro příběhu o mimozemském výměnném programu, který byl popisován v tajných dokumentech. Dotyho zdokumentované zapojení do vyšetřování UFO, tvoří jeho výpověď významnou, ačkoli jeho snaha popřít výroky, které autorizoval, přeci jen dává určitý zájem o spolehlivosti své výpovědi. Projekt Serpo je také podpořen ve výpovědích McGoverna a Lakese, kteří se podle všeho o něm dozvěděli z tajných dokumentů. Nicméně, jejich individuální kariéry u DIA a také spojení s DIA dvou/třech anonymních zdrojů zodpovědných za informace Projektu Serpo, zvyšují možnost, že jsou součástí DIA, která zinscenovala programy na klamání veřejnosti.

 

Narozdíl od podpory jádra příběhu o Serpu od tří zasvěcenců, kteří veřejně potvrdili jeho pravdivost založenou na tajných informačních dokumentech, existuje tu mnoho diskutabilních detailů, které zase zesilují následné pochyby o věrohodnosti materiálů Projektu Serpo. Podrobnosti, jako údajný palubní denník, vědecké informace o Serpu a jeho binárním hvězdném systému, které se týkají nesčetných rozporuplností, anonymní povaha uniklých informací a další nesrovnalosti, zesílily mnoho skeptických pohledů na materiál Projektu Serpo. Například, v mé vlastní analýze údajného palubního denníku, který upřesňuje údajnou komunikaci mezi EBE a pozemským týmem, jsem zjistil mnoho anomálií, které naznačují, že záznamy mohou být smyšlené (http://groups.yahoo.com/group/exopolitics/message/274).

 

Z nabízeného počtu zasvěcenců, kteří vyšli na veřejnost, aby podpořili Serpo a/nebo komunikovali anonymně s badateli, aby potvrdili Projekt Serpo, jde o příběh, který má potenciál buď „informovat“ nebo „dezinformovat“ velký počet lidí o utajených vládních projektech týkajících se EBE. V krátkosti, Projekt Serpo může být oficiálně schválený program aklimatizace nebo program na klamání veřejnosti zosnovaný DIA. Třetí možností je, že projekt Serpo je obojí – program aklimatizace navržený částečně k tomu, aby nás informoval o údajném mimozemském výměnném programu – a zároveň zasívá dezinformace, které svádějí z cesty badatele UFO/exopolitiky a i veřejnost, který podporuje pokračující odhalování týkající se údajné planety Serpo, která stručně řečeno hostila 12 pracovníků armády mezi lety 1965 až 1978 ve výměnném mimozemském programu.

 

PhDr. Michael Salla

18. února 2006

 

překlad Karel Rašín

 

 

Převzato:  http://www.exopolitika.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz