Blog

Fotografia zo stavby WTC. Jadrá veží obsahovali 47 masívnych oceľových stĺpov. Správa 9/11 Komisie tvrdí, že jadro veží bola len prázda oceľová šachta