Čaká ľudstvo veľké upratovanie?

Čaká ľudstvo veľké upratovanie?

Čaká ľudstvo „veľké upratovanie“?

„Pokora je základňou, z ktorej vyplývajú všetky ostatné cnosti, takže duša, ktorá ju nemá, nemôže mať ani žiadnu inú cnosť, ibaže by ju predstierala.“

sv. Augustín

 

Sú tí, ktorí dnes tvoria najmocnejšie vládnuce elity, príkladne skromní, svedomití a pokorní, aby si také vysoké postavenie v spoločnosti naozaj zaslúžili?

 

Britská kráľovná, hlava Spojeného kráľovstva a ďalších 31 štátov a teritórií, je súkromným vlastníkom približne 2 640 000 hektárov pôdy. Takže ide o najbohatšiu osobu na zemi a tu ide o skutočné bohatstvo, nie fiktívne, t.j. nehnuteľnosti. Po nej nasledujú: kráľ Saúdskej Arábie Abdulláh (221 200 hektárov), thajský kráľ Bhumibol (50 400 hektárov), marocký kráľ Mohammed IV. 45 200 hektárov), omanský sultán Chuabús (30 400 hektárov). A sú to práve takíto veľkí vlastníci skutočného pozemského bohatstva, ktorí sa dnes nádejajú, že im padne do rúk aj zvyšok pôdy a hodnotných nehnuteľností a s nimi potom aj monopol na všetko nerastné bohatstvo a všetky suroviny tejto planéty.

 

Ľudia sa mylne nazdávajú, že to bohatstvo si dnes prisvojujú súkromné korporácie a banky, ale to je len vonkajšie zdanie. Táto viditeľná „kleptokracia“ postupne odoberá vlastníkom pôdy a nehnuteľností ich majetok, zvlášť na území Spojených štátov, kde stále ešte vlastnia veľké pozemky súkromne hospodáriaci farmári. Tí oň od konca 80-tych rokov postupne prichádzajú. Ale tá kleptokracia si pôdu a nehnuteľný majetok nebude môcť ponechať, hoci o tom zväčša nevie alebo naivne verí, že takému údelu nejakým šikovným trikom predíde. Ale či to vedia alebo nie, keď bude bohatstvo z väčšej časti zhabané, dostavia sa fingované „ľudové revolúcie“, ktoré ich o súkromné vlastníctvo pripravia.

 

Lenže majetkov tých najväčších vlastníkov pôdy a nehnuteľností sa potom už nikto nebude môcť dotknúť, pretože dovtedy jedine tí budú rozhodovať o osude všetkých ostatných.
Americký autor Philip Jones v článku „Globálny puč“ píše, že stojíme na začiatku vytvárania jediného svetového štátu, ktorý má nahradiť dnešné suverénne národné štáty. Navonok sa bude zdať, že sa tu buduje globálna socialisticky orientovaná spoločnosť, kde ľudí zbavia súkromného majetku preto, aby ich zbytočne nezaťažoval a mali viac slobody, ale takéto snahy zjednotiť národy v jedinom štáte a všetko svetové bohatstvo sústrediť len do niekoľkých párov rúk možno vystopovať už do počiatkov existencie ľudstva.

 

A práve túto ideu striktne odmietol Ježiš – počas 40-dňového pobytu v púšti. Pretože dilema je jasná: buď ste ochotný slúžiť Bohu – alebo svetskému bohatstvu a peniazom. Žiadna stredná cesta neexistuje. Tú si vymysleli najbohatší ako ospravedlnenie na bohapusté hrabanie bohatstva. Za ideu neexistujúcej strednej cesty sa schovávajú tí, ktorých rodiny celé veky nerobia nič iné, len sa usilujú o stále väčšiu moc a čoraz väčšie bohatstvo.

 

Vytvorenie jediného globálneho štátu predpokladá, že elity budú musieť naviesť ľudí do tej plánovanej centralizovanej diktatúry pod falošnými zámienkami o prosperite a blahobyte pre všetkých. Ale blahobyt sa nutne dostaví len pre malý počet tých, ktorí sami seba začali svojvoľne považovať za „Bohom vyvolených vládnuť“. Ostatní sa budú musieť zmieriť s takým životom, aký pre nich tieto elity vyberú.

 

Jones píše, že súčasná finančná kríza je dizajnovaná tak, aby nastrašila ľudí vo svete a donútila zmieriť sa s jedinou svetovou vládou. Od popredných globalistov čoraz častejšie počuť výzvy vytvoriť „nový svetový poriadok“ a nájsť „globálne riešenia pre globálne problémy“. Politické bábky hrajú svoje roly, ako im ich nadiktujú páni, ukrytí za oponou.

 

A situácia vo svete pritom s každým dňom rapídne upadá a napokon môže vyústiť až do globálnej vojny, akú svet zatiaľ nezažil.

 

O zamýšľanom „globálnom puči“ žiadny z volených predstaviteľov otvorene nehovorí. A dôvod k tomu mlčaniu je jednoduchý: ak si majú najbohatší udržať kontrolu nad masami a úspešne ich vmanipulovať do celosvetového štátu, nikto nesmie poznať celkový plán a nik nesmie vedieť, kto ho zosnoval. Kým je tu dosť takých, ktorým sa nechce veriť, že by taký úmysel zotročiť nás ako bezprávnych nevoľníkov naozaj existoval, postavenie skrytých elít nie je ohrozené. Ale ako napísala americká autorka Kitty Littleová: „Tí sa najviac boja publicity – a tá ich napokon aj porazí.“

 

V zhode s tým výrokom spomeňme slová bulharského kresťanského učiteľa Omraama Michaela Ivanova: „Tieto zákony sú neoblomné; tie nikdy nemožno porušovať nadlho. Čoskoro sa veci zmenia a každý sa zaradí na miesto, aké mu prirodzene náleží: tí, čo sú výnimočne inteligentní, milí a ušľachtilí, budú mať aj navonok zodpovedajúce materiálne bohatstvo a kto také duševné kvality nemá, ten bude chudobný. Ale len samotní ľudia by neboli schopní nastoliť správny poriadok, pretože tí nevedia, kto je skutočne hodný pochvaly a kto nie. Toto uskutoční Kozmická inteligencia, pretože zákon príbuznosti, to je nemeniteľný kozmický zákon.“ (Človek – pán svojho osudu)

 

Pavol Hriňovský, Kanada
komentár k článkom:
Philip Jones: „The Global Coup D´Etat“
http://www.rense.com/general85/global.htm
„Who Owns the World?“
http://www.whoownstheworld.com/about-the-book/largest-landowner/?ref=patrick.net
Stephen Lendman: „Grand Theft America“
http://www.rense.com/general83/grand.htm
Judith Moriarty: „Global Landgrab Coming Soon To Your Neighborhood“
http://rense.com/general79/landgrab.htm

 

Převzato:  http://www.prop.sk/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz