Zabíjíme tuto planetu

Zabíjíme tuto planetu

Zabíjíme tuto planetu

Ve středu byly v Británii zveřejněny statistiky, které jsou vážným varováním, že všichni výrazně přispíváme k podnebným změnám, píše čtvrteční list Independent a pokračuje: Statistiky dokazují, že to, že miliony lidí dělají nesprávné věci, má drastické, kumulativní důsledky.

Nemůžeme se vyhnout spojení mezi podnebnými změnami a naším individuálním, každodenním chováním: jaký používáme benzín a jaký máme automobil, zda používáme veřejnou dopravu a zda kdekoliv je to možné chodíme pěšky, anebo jezdíme na kole, zda létáme s levnými leteckými společnostmi (což je nejneodpovědnější forma dopravy), zda zavřeme vodovodní kohoutek, když si čistíme zuby, zda se snažíme nalézt místní výrobce potravin, aby potraviny nemusely být dopravovány přes půl Zeměkoule, a zejména, zda vypínáme elektrické spotřebiče.

 

Musíme si uvědomit, že náš vlastní životní styl je přímo spojen s velkými globálními problémy, jako jsou podnebné změny. Naše a příští generace si nemůže dovolit tyto záležitosti ignorovat – zabíjíme tuto planetu. Není to přehánění, ale vědecky dokázaná skutečnost. Středeční britská analýza dokazuje, jak často naprosto minimální změny v životním stylu mohou mít pozitivní dopad na podnebné změny.

 

To, co jednotlivý člověk dělá, je velmi důležité.

 

Často jsme prostě líní – necháváme televizi, rádio, počítač či přehrávač DVD v pohotovostní poloze, takže z červené pohotovostní polohy okamžitě začne na dotek knoflíku fungovat. Proč ty přístroje nevypneme?

 

Musíme si být vědomi důsledků svých vlastních činů a nespoléhat na vládní zákony, že nás zachrání. Bylo by jistě správné, kdyby vláda zavedla přísné daně pro ty firmy a domácnosti, které plýtvají špinavou energií – a odměňovala ty, které využívají energii čistě. Ale co to bude za společnost, která bude muset na všechno používat přísné zákony?

 

Domácí elektrické přístroje v pohotovostním modu (stand-by) vedou k tomu, že Británie vypouští do atmosféry milion tun uhlíku. Vyplýtvaná energie přístrojů v pohotovostním modu by stačila uspokojit energetickou potřebu 400 000 domácností. Až 85 procent elektrické energie, kterou využívá videorekorder, je spotřebována na setrvávání přístroje v pohotovostním modu. Britská vláda konstatuje, že Británie by ušetřila 240 000 tun CO2, kdyby lidé úplně vypínali televizní přijímače. Británie vypouští každoročně do atmosféry milionu tun skleníkových plynů v důsledku toho, že lidé nechávají televizní přijímače, přehrávače DVD a další přístroje doma v pohotovostním modu.

 

Přístroje sice vypadají, jako že jsou vypnuty, ale svítí jejich pohotovostní světla. Tento pohotovostní modus je velmi významným faktorem, který přispívá ke globálnímu oteplování. Vyplývá to z nových britských vládních statistik.

 

Elektrické přístroje, ponechávané v pohotovostním modu, každoročně vyplýtvají v Británii dostatečné tolik elektřiny, která by stačila uspokojit energetické potřeby půlmilionového města, aneby by tato elektřina stačila k provozování britského pouličního osvětlení po dobu čtyř let.

 

Podle údajů z r. 2003 vlastní 89 procent britských domácností videorekorder, polovina britských domácností má přehrávač DVD, 99 procent domácností vlastní televizi, 58 procent CD přehrávač a 58 procent domácí počítač.

 

62 milionů televizních přijímačů používá ve stand-by modu 8 procent své každodenní spotřeby elektrické energie. Průměrný televizní přijímač zůstává v pohotovostním modu 17 hodin denně, většina videorekorderů se nikdy nevypíná.

 

Stephen Reilly, mluvčí vládou podporovaného Energy-Saving-Trust, konstatoval, že je „děsivé“, že si polovina Britů vůbec neuvědomuje, že domácí spotřeba elektrické energie přispívá k podnebným změnám. Ponechávání elektrických přístrojů v pohotovostním modu stojí průměrnou britskou domácnost 200 liber (cca 9000 Kč) ročně.

 

 

Hlavní viníci

 

(Pokud tomu rozumím, srovnává se spotřeba ve standbymodu krát čas se spotřebou za běžného provozu krát čas. Čím méně často se myčka používá, tím větší je celková spotřeba energie ve standby-modu ve srovnání s krátkými obdobími, kdy je přístroj v provozu.

Informace o tom, že nízká spotřeba energie, pokud je trvalá, může vést k obrovským číslům, jsou zajímavé – například, teče-li vám kohoutek, za den jsou to údajně hekolitry vyplýtvané vody, pozn. JČ)

 

  • Některé myčky nádobí, které majitel v kuchyni po ukončení mycího cyklu nevypne, spotřebují ve stand-by modu 70 procent elektrické energie ve srovnání se svou spotřebou za plného provozu
  • Průměrný televizní přijímač je v stand-by modu 17,5 hodin denně. Loni 62 milionů televizních přijímačů v Británii spotřebovalo asi 8 procent své každodenní elektrické energie.
  • Pračky spotřebovávají ve stand-by modu 20 procent své normální energetické spotřeby.
  • Sušičky spotřebovávají ve stand-by modu 38 procent elektrické energie.
  • U digitálních přijímačů není v podstatě rozdíl mezi energetickou spotřebou ve stand-by modu a za plného provozu.
  • Experti poukazují na to, že celkové množství energie, kterou přístroj spotřebuje ve stand-by modu, se může rovnat spotřebě energie, kterou přístoj spotřebuje za provozu.
  • Jiné přístroje, které používají ve stand-by modu velké množství elektrické energie, jsou telefony, rozhlasové přijímače a stereověže.

 

 

Převzato:  http://www.blisty.cz/

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz