Nová hypotéza globálních změn

Nová hypotéza globálních změn

Nová hypotéza globálních změn v geografii planety Země v období 2012 – 2050

 

24.11.08   Neida Rios

Já a můj partner Joe Lavalley jsme měli v říjnu roku 2006 velmi zvláštní zážitek. Velmi, velmi přesně jsme viděli mapu naší planety. Úsek po úseku jsme jakoby letěli nad zemských povrchem a viděli jsme zcela detailním způsobem geografické rozložení některých kontinentů. Velmi rychle jsme si všimli, že na mnohých místech Země došlo k výrazným změnám, na jiných místech zase zůstala geografie zcela nezměněná. Byli jsme velmi překvapeni, dokonce by se dalo říci šokovaní. Nechápali jsme, co to všechno má znamenat, ale nesmírně jsme si přáli znát pravdu. Chtěli jsme vědět, co to má znamenat. Po určité době jsme pochopili, že jde po povrch planety Země z období mezi roky 2012 až 2050. Do našich myslí přicházela další a další data. Díky nim jsme měli možnost s velkou přesností určit nově výšky pohoří a vůbec profily celé řady map povrchu planety. V současné době pracujeme na komplexní elektronické mapě, která bude v budoucnosti k dispozici na CD. Vzhledem k tomu, že jsme hluboce přesvědčeni o důležitosti naší vize a vzhledem k tomu, že následující ukázky změn na povrchu naší planety mohou být pro některého z čtenářů inspirativní (nelze vyloučit, že více osob mělo podobné vize) rozhodli jsme se zveřejnit něco málo z toho, co jsme viděli.

       Afrika

      Všimněte si, že africký kontinent zůstává prakticky nedotčený. Výrazně změny jsou patrné především v severovýchodní části pobřeží v místě dotyku se Středozemním a Rudým mořem. Za pozornost také stojí výrazné zvýšení země pod mořem v oblasti mezi Afrikou a Madagaskarem. Při detailním zkoumání a porovnání se současnou mapou tohoto kontinentu však najdeme desítky dalších dílčích geografických změn.

 

        Austrálie a Nový Zéland

Zcela jiná situace však vzniká v oblasti Austrálie. Můžete si všimnout, že australská pevninská masa se zvětší zhruba 2,5 x oproti původní velikosti. Velký korálový útes se bude nacházet výrazně nad úrovní mořské hladiny. Z důvodů vzedmutí podmořské pevniny mezi Austrálií a Novým Zélandem splyne tento ostrov dohromady s Austrálií v jednu pevninu. Zároveň se vyvine v severovýchodní oblasti této rozšířené pevniny nový podmořský útes, který se bude nacházet mezi Šalamounovými ostrovy, Malatiou a ostrovy San Cristobal.

 

          Indonésie, Filipíny a Japonsko

Jak vidno tak, velká část Indonésie by měla klesnout pod hladinu moře. Jáva, Madura i Bali by se podle této vize měly potopit pod hladinu moře. Nejvíce se však podle této mapy potopí Malajsie. Z Filipín by se mělo udržet nad hladinou moře pouze několik ostrovů. Podobným způsobem může skončit i Japonsko jak je vidět na další mapě.

 

       Blízký Východ, Turecko a Saudská Arábie

K podobné situaci by podle této studie mělo dojít i v prostředí tzv. Blízkého Východu. Podrobnosti jsou vidět na mapě níže. Stejně tak by se měla potopit západní část Turecka. Východní oblast by měla zůstat podstatně méně dotčená. Pod vodu by se ovšem měl ocitnout známý ostrov Kypr a Saudská Arábie. Také zhruba 30% Iráku je podle přijaté vize pod vodou včetně Bagdádu.

 

        Jadran, Itálie a Řecko

Na další mapě je velmi zřetelné vzedmutí Jadranského moře, které zasáhne jak pobřeží bývalé Jugoslávie, tak na straně druhé Itálii. Pod vodou se nachází zhruba 2/3 Itálie včetně Benátek a Říma. Podobný osud by mělo potkat i množství ostrovů a ostrůvků na jihu a východ od Řecka.

 

       Španělsko a Portugalsko

      Na mapě je zřetelné, že se pod vodou nachází část západního Španělska, Gibraltarský průliv a pobřežní části Portugalska. Velmi zajímavý je vznik dvou velkých jezer ve vnitrozemí Španělska a to v oblasti okolo Orellany a La Serena. Město Alcocerea je zase naopak pod vodou.

 

        Rumunsko

Na mapě tohoto regionu je zřetelně vidět výrazně rozšířené koryto řeky Dunaj, které v podstatě zdvojnásobilo svou šířku.

 

Poznamka: V současné době existuje celá řada futurologických vizí na téma jak bude vypadat povrch světa v následujících několika desetiletí. Faktem však je, že studie Joe Lavalley na mne velmi zapůsobila. Pominu-li spirituální kontext původní vize na jejž podkladě vznikla série map z nichž některé jsou zde prezentovány. Ve hře je mnoho faktoru a globální oteplování je pouze jedním z nich. Každopádně je však třeba výše uvedená informace vnímat pouze v teoretické rovině jako jistý druh hypotézy. Sice zajímavé, ale zaplať bůh jen hypotézy. Pozn. J.CH.

(c)2008 Neida Rios

(c)2008 Joe Lavalley

(c)2008 Translation: Alhambra

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz