Radikální změny počasí…

Radikální změny počasí…

RADIKÁLNÍ ZMĚNY POČASÍ MOHOU DO 20 LET ZNIČIT STÁVAJÍCÍ CIVILIZACI

Tajná zpráva amerického Pentagonu varuje, že změny klimatu, k nimž má dojít během nadcházejících dvaceti let, mohou vést ke globální katastrofě, v níž přijdou o život miliony lidí při přírodních katastrofách a válkách o nejnutnější prostředky k životu.

Zprávu potlačovanou americkým ministerstvem obrany nakonec získal týdeník Observer. Zpráva varuje, že se četná evropská města v důsledku zvyšujících se hladin moří ocitnou pod vodou a v Británie do roku 2020 zavládne „sibiřské klima“. Ve světě bude docházet k rozsáhlým nepokojům a jaderným válkám kvůli obrovskému suchu a následným hladomorům.

 

Dokument předpovídá, že civilizace v důsledku náhlých změn klimatu zřejmě skončí až na pokraji anarchie, protože jednotlivé státy začnou bránit ubývající zásoby svých potravin, vody a energie všemi prostředky, včetně jaderných zbraní. Zpráva konstatuje, že „… tato globální hrozba stabilitě je mnohem vážnější než terorizmus.“

 

„Katastrofy a konflikty budou charakterizovat náš život, který opět bude definovat válka,“ uzavírá analýza Pentagonu.

 

Uvedenou vědeckou zprávu objednal vlivný pentagonský poradce pro obranu Andrew Marshall, který výrazně ovlivňuje americké vojenské myšlení už víc než třicet let. Byl rovněž motorem podrobné analýzy, vedoucí k restrukturalizaci americké armády pod vedením Donalda Rumsfelda.

 

Otázka klimatických změn by měla stát v popředí amerických bezpečnostních zájmů, konstatují Peter Schwartz, poradce CIA a bývalý šéf plánování v podniku Royal Dutch/Shell Group a Doug Randall z kalifornské Global Business Network.

 

„Bezprostřední scénář katastrofálních změn klimatu je realistický a představuje národní bezpečnosti Spojených států takovou výzvu, že bychom se jí měli začít okamžitě zabývat,“ uzavírá zpráva. Už příští rok mají stoupající hladiny moří způsobit vážné problémy miliónům obyvatel měst v přímořských oblastech.

 

Nedávno navštívila Bílý dům skupina čelných britských vědců, kteří vyjádřili své obavy z globálního oteplování ve snaze přimět vládu USA aby tento problém začala brát vážně. Američtí činitelé na stížnosti vůči nepružnému a zastaralému americkému veřejnému postoji v této věci reagovali velice iritovaně. Podle jednoho zdroje si prý Bílý dům dokonce v Downing Streeet písemně stěžoval na Blairova hlavního vědeckého poradce profesora sira Davida Kinga, který označil postoj prezidenta George Bushe v této věci za neobhajitelný.

 

Podle Randalla a Schwartze už nyní žije na Zemi více obyvatel, než kolik je planeta schopna podporovat. Okolo roku 2020 už bude velice problematické zvládat katastrofální nedostatek vody a energie, a proto vypuknou války. Vědci varují, že obdobné změny klimatu před 8200 lety přivodily rozsáhlé neúrody, hladomor, nemoci a vyvolaly masovou migraci obyvatelstva. To vše se může brzy opakovat.

 

Randall se otevřeně vyjádřil o hrozbě globálního chaosu vyvolaného potenciálními dopady rychlých klimatických změn. Dodal, že na to abychom katastrofě zabránili je pravděpodobně příliš pozdě. „Nevíme přesně, ve které fázi tohoto procesu se dnes nacházíme. Může to začít zítra, ale důsledky nemusí přijít dříve, než za dalších pět let. Důsledky klimatických změn budou mít pro některé země přímo neuvěřitelný dopad. Je zjevné, že by bylo velmi rozumné omezit užívání fosilních paliv.“

 

Předpovědi pentagonské analýzy jsou natolik dramatické, konstatoval Watson, že pravděpodobně vážně ovlivní americké prezidentské volby. Demokratický kandidát John Kerry na rozdíl od Bushe chápe hrozící klimatické změny jako vážný problém. Vědci zklamaní protiekologickým Bushovým postojem hrozili, že zajistí, aby Kerry v prezidentské kampani mohl této Pentagonem utajované zprávy využít. (K čemuž evidentně došlo.)

 

Zmíněný dvaaosmdesátiletý Andrew Marshall je v Pentagonu legendární postavou, která svou autoritou patrně značně vypomůže Kerryho argumentaci o ekologických otázkách.

 

Potlačení této zprávy je dalším příkladem snah Bílého domu utajovat důkazy o změnách podnebí. Patrně to dělá především proto, aby se zavděčil svým mecenášům z amerických energetických a ropných společností.

 

Podle: http://www.guardian.co.uk/climatechange/story/0,12374,1153530,00.html

 

 

(22.2.2004)

 

 

USA „připouštějí hrozbu klimatické katastrofy“

 

Vláda je vězněm vlastního rozhodnutí neudělat cokoli, co by ovlivnilo životní styl amerických občanů. John Schellnhuber

 

Čelný britský vědec se domnívá, že většina amerických politických činitelů chápe hrozbu představovanou klimatickými změnami. Profesor John Schellnhuber z University of East Anglia prohlásil, že podle jeho mínění asi 80% starších amerických politiků „v principu“ souhlasí s tím, že toto nebezpečí je závažné a myslí, že jejich souhlas nakonec povede ke změně vládní politiky prezidenta Bushe.

 

Profesor Schellnhuber je ředitelem výzkumu UEA při Tyndallově centru pro výzkum klimatických změn a patřil k britské vědecké delegaci, která nedávno vedla rozhovory o klimatu ve Washingtonu DC. Schellnhuber v rozhovoru s BBC řekl:

 

„Setkali jsme se s vědeckým výborem kongresu a podle mého mínění v principu 80% lidí ve Washingtonu, kteří jsou opravdu informovaní, v současnosti vnímá dramatické změny podnebí jako hlavní hrozbu. Vláda se stala vězněm vlastního rozhodnutí neudělat cokoli, co by ovlivnilo životní styl amerických občanů. Možná, jako v případě svého postoje vůči Iráku, zaujala jistou pozici, již nyní není ochotna změnit z obavy před blamáží.“

 

„Nemyslím si, že američtí veřejní a političtí činitelé se třesou radostí z výhledu na práci, která na ně jako obvykle čeká v dalších pěti letech. Jsem vědec, ne politik. Ale myslím si, že politická elita velmi dobře chápe, co se děje, a že možná dojde k vládním změnám.“

Bod zvratu

 

Profesor Schellnhuber, dřívější hlavní poradce německé vlády pro otázky životního prostředí, uvítal zprávu v níž Pentagon upozorňuje na potenciálně katastrofální důsledky klimatických změn, k nimž dojde v Evropě během mála desetiletí. Říká: „Tato dávno známá problematika se týká možného zhroucení termocirkulace udržované Golfským proudem, omývajícím břehy severozápadní Evropy. Jestliže se zastaví, mohou průměrné teploty v zemích jako Velká Británie poklesnout o asi pět stupňů. To je možný „bod zvratu“, počátku kritického stádia globálního oteplování. Ale to je jen jeden z mnoha bodů. Pokouším se informovat politiky o spoustě takových bodů: změně indických monsunů, opětovném zazelenání Sahary či zániku amazonských pralesů.“

 

„Myslím, že Pentagon zcela nepochopil složitost toho, k čemu by mohlo dojít a zaměřil se jen na zmiňované problémy, jenže Amerika se musí mnohem víc obávat pravděpodobného ochlazení než oteplování. Před 20 lety jsme politikům říkali, že klimatické změny se mohou stát mnohem horší hrozbou, než terorismus. Současné vědecké odhady bohužel ukazují, že rámec příležitostí intervenovat k ochraně podnebí se rychle zužuje.“

 

„Ve skutečnosti jsme asi už některé příležitosti promeškali, ale je zde ještě mnoho věcí, které můžeme udělat, jako třeba mocné investice do obnovitelných zdrojů energie. Takže dokonce i tak nezvyklý spojenec jako Pentagon je vítán. To vše může ve Washingtonu spustit debatu, která by mohla mít dopad na vládu.“

 

Zdroj: Alex Kirby, BBC News Online

 

Podle:  http://vacek.osoba.cz/varovani

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz