Slabý sluneční cyklus fascinuje vědce

Slabý sluneční cyklus fascinuje vědce

Slabý sluneční cyklus fascinuje vědce

 

23.04.09   Sue Vorenberg

Nezvyklé trendy, obzvlášť astronomické, patří mezi skvělý způsob jak vyvolat veřejnou paniku. Ale vědci mají pro ty, kteří mají obavy z podivně dlouhého období bez slunečních skvrn zprávu: nečekejte že se sluneční aktivita změní přes noc. Sluneční skvrny jsou tmavé oblasti na povrchu Slunce, způsobené intenzivní magnetickou činností. Jedná se o ukazatele přirodního koloběhu vzniklé následkem rotace plazmy uvnitř Slunce. Slunečni skrvny jsou často spojované se solárními erupcemi, prototurbolencemi a dalšími úkazy, které udávají zvýšenou sluneční činnost. Od roku 2004 je Slunce v prodlouženėm období nízkého výskytu slunečních skvrn, což u některých lidí vyvolalo obavy, že tento stav může vést ke globálnímu ochlazení, nové době ledové, konci Slunce nebo dokonce i ke konci světa, tak jak je předpovídán v májském kalendáři. Ale realita je taková, že tento jev je součástí přirozeného opakujícího se 11 letého slunečního cyklu, který kolísá mezi vysokou činností a nulovou aktivitou a zpět zhruba každých šest let. A i když je zajímavé, že nízký počet slunečních skrvn, pozorovaný během posledních několika let, je čtvrtým nejdelším vývojem od poloviny 17. století, nejedná se v žádném případě o důvod k panice, řekl Geoff Reeves, vesmirný fyzik v Los Alamos National Laboratory.

„Slunce je v současné době velmi klidné a poslední dobou proběhlo mnoho diskuzí o tom, jak moc klidné je a jak moc nezvyklé to je“ řekl Reeves. „Moje předpověď je taková, že nakonec dojde v jistém bodě k nárůstu poštu slunečních skrvn. Je to celkem jistá předpověď.“

Reeves dodal, že období nízké činnosti, ve kterém se nyní nacházíme, se nazývá sluneční minimum a do dnešního dne trvá 602 dnů. V běžném období solárního minima je průměr 485 dnů.

A solární minimum, které podle vědců mělo skončit v září 2008, stále pokračuje.

„Očekáváme další dny bez slunečních skvrn, zatímco by aktivita mohla začít narůstat a zrychlovat, může se stát, že během současného období solárního minima budeme mít rekordní počet dní bez skvrn, řekl Reeves.

Dále dodal, že sluneční minima zatím nebyla příliš zkoumána. K nejdelšímu z nich, pojmenované Maunderovo minimum, došlo v období mezi lety 1645 a 1715, kdy podle všeho Slunce přeskočilo jeden cyklus. V tomto období bylo pozorováno pouze zhruba 50 slunečních skrvn.

Zmiňované období je spojované s malou dobou ledovou, která začala v roce 1650 a skončila v polovině 19. století. Toto chladné období způsobilo zamrzání řek po celé Evropě a východní části USA a dále došlo v téchto oblastech k nárůstu objemu ledovců.

Alexei Pevtsov, astronom z National Solar Observatory ve Sunspot, N.M. řekl, že o vztahu těchto dvou událostí se příliš neví. Ale existují důkazy, podle kterých může malé množství slunečních skrv způsobit mírné ochlazení, způsobené v důsledku způsobu, kterým Slunce působí na vnější část zemské atmosféry.

Pevtsov dále dodal, že v období vysoké solární aktivity, můžou sluneční skrvny, erupce a další úkazy narušit satelitní komunikace a zaplavit vnější část zemské ionosféry, horní části zemské atmoféry. Ale vysoká činnost dále vytváří jakousi bublinu, obklopující celou sluneční soustavu, ta se nazývá heliosféra a zabraňuje průniku velkého množství vesmírné záření.

V období nízké aktivity bublina mizí, což umožní průnik vesmírného záření, což je radioaktivní náedek výbuchů supernov. Záření se srazí se zemskou vnější atmosférou, což vede k jejímu zmenšení a dalším změnám.

„Tento proces údajně způsobuje vznik většího množství mraků, protože se jedná o vysokoenergetické částice, které se srazí s atmosférou a ionizují ji,“ řekl Pevtsov. „Proniknou hluboko a vytvoří tak další mraky a pokud dojde k nárůstu oblačnosti, následkem je méně slunečního svitu, což může způsobit ochlazení.

 

Původní zdroj:Low sunspot cycle fascinates scientists

Převzato:http://na-severu.blogspot.com/

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz