Kdo je Online

Právě přítomno: 48 hostů a žádný člen

4245879
Dnes
Včera
Týden
Minulý týden
Měsíc
Minulý měsíc
Celkem
271
3305
16233
2986504
19100
125451
4245879

Your IP: 75.101.173.236
2020-08-07 01:43

 

 

 

Genetiky manipulované rostliny?

 

 

NE, děkuji!

 

 

Existuje stále více důvodů proč zavrhnout výtvory, jimiž se člověk hodlal povýšit nad moudrost přírody a vývoj trvající milióny let.

 

 

 

V následující tabulce porovnejte tvrzení a předpoklady odborníků se skutečností.

 

 

Předpoklad / Tvrzení

Skutečnost

Poznámka

Cizí geny se nepřenášejí na baktérie zažívací soustavy. Použití genů rezistentních vůči antibiotikům je tedy bezpečné.

Cizí geny se prokazatelně přenesly do bakterií v lidském střevě už po jediném pozření karbanátku z GM sóji a sójového mléka.

„Britští výzkumníci poprvé demonstrovali, že DNK materiál z geneticky upravených plodin si najde cestu do bakterií v lidském střevě, což vyvolává potenciálně závážné zdravotní obavy.“ /The Guardian, 1992.
MUDr. Murray Lumpkin, dřívější ředitel divize Anti - infective Drug Products při FDA, varoval: „ZAVÉST GEN KÓDUJÍCÍ REZISTENCI VŮČI ANTIBIOTIKŮM DO NORMÁLNÍ STŘEVNÍ FLÓRY CELÉ POPULACE PŘEDSTAVUJE OHROMNÉ ZDRAVOTNÍ RIZIKO.“

 

Přenašeče cizích genů ovlivňují pouze svůj jediný gen.

Každý přenašeč může „dálkově“ spustit přirozené geny v celé větvi DNK, a to směrem nahoru i dolů a dokonce i geny na odlišných chromozomech. To může spustit příval proteinů s nepředvídatelnými důsledky. Někteří vědci navíc zvažují, že by přenašeče mohly probudit k životu latentní viry dřímající v DNK.

„Po vložení do jiného organizmu, jako součásti jeho 'genetické konstrukce´ může [přenašeč] změnit i exprese genových vzorů v chromozomech příjemce na dlouhou vzdálenost v obou směrech od místa aplikace.“ /Dr. Michael Hansen z Unie spotřebitelů, vydavatele Consumer Reports. V článku „Cauliflower Mosaic Viral Promoter – Recipe for Disaster (Květákový virus ve funkci přenašeče – recept na katastrofu) doktoři Ho, Ryan a Cummins varují: „Horizontální přenos přenašečem CaMV … má potenciál reaktivovat skryté viry nebo [vytvořit] nové viry ve všech druzích, do nichž je přenesen.“

 

Přenašeč je stabilní.

Výzkumy ukazují, že přenašeč může vytvořit „aktivní bod“ v DNK, čímž se mohou destabilizovat celé sekce DNK nebo chromozomy. To může zapříčinit zlomy ve větvi nebo výměny genů s ostatními chromozomy.

Dr. Stanley Ewen, jeden z předních skotských expertů na choroby tkáně, prohlásil: „Je možné, že GM DNA by mohla ovlivnit žaludeční a střevní stěny vyvoláním nepodchytitelného růstu s možnostmi urychlit tvorbu nádorů v postižených orgánech.“

Genová modifikace neovlivňuje výživnost plodin.

Jsou pozorovány výrazné rozdíly v nutriční kvalitě mezi GM plodinami a jejich přirozenými protějšky.

„Fazole a boby odolné proti Roundup mají významně méně proteinů a aminokyseliny fenylalaninu. Ještě rušivější jsou [zvýšené] hladiny inhibitoru alergenu tripsin ve smažených a pečených jídlech z plodin odolných vůči Roundup… … Lectin v takto odolných bobech vykazuje při kontrolách téměř dvojnásobnou úroveň. Jaký by mohl být důsledek konzumace potravin s vysokými hodnotami inhibitoru tripsinu a lectinu? „No, možná pomalejší a nižší vzrůst,“ říkají vědci. /Barbara Keeler k údajům, které byly záměrně vypuštěny ze studie publikované firmou Monsanto.

 

Geny a jejich interpretace budou probíhat v izolaci, bez dopadu na ostatní metabolické procesy.

Vložení cizích genů, a jejich nové proteiny, to vše může vyvolat komplexní nepředvídatelné a dosud málo pochopené interakce. Stejně tak může vniknutí dvou nebo více cizích genů do stejné rostliny vyvolat interakce, které nebyly předem promyšlené.

Dr. Sharad Phatak z University of Georgia říká: „Když vložíte cizí gen, změníte celý metabolický proces… … každá taková změna bude mít vliv na další vývoj. Nastartuje nakonec nějaký gen celou záplavu změn? V tomto ohledu si nejsme vůbec jistí.“ Dr. Charles Yanofsky ze Stanfordu říká: „Genetické inženýrství má za následek utváření vyšších než normálních koncentrací určitých enzymů a produktů, které by se mohly stát základnou pro sloučení toxických substancí vyšší úrovně.“ Yanofsky, který je jednou z předních světových autorit na biosyntézu tryptofanu v komentáři ke geneticky upravenému doplnku L-tryptophan vyrobenému u Showa Denko, který zahubil na 100 lidí a způsobil 5 – 10 000 vážných onemocnění, konstatuje: „Pokud u Showa Denko upravili bakterii k nadprodukci tryptofanu [což udělali], pak je zde ve spojení s jeho nadprodukcí spousta neznámých.“

 

Vdechování pylů GM plodin nepředstavuje žádné riziko.

Jestliže se GM geny mohou přenést do střevních baktérií nebo stěn vnitřních orgánů, může nepředvídatelné zdravotní potíže způsobit i vdechování pylů.

„Experti z Vládního poradního výboru ve věci nových potravin a jejich zpracování uveřejnili výstrahu ve věci GM rostlin obsahujících gen odolnosti vůči antibiotikům pěstovaných v USA a částech Evropy. Obávají se, že pokud dělníci během zpracování těchto plodin vdechují jejich prach, mohla by se rezistence přenést do baktérií v jejich hrdle. Přitom přibližně jeden z pěti lidí je nosičem baktérie zápalu mozkových blan, třebaže sám touto chorobou není nijak ovlivněn. Člen zmíněné komise, mikrobiolog Dr. John Heritage, napsal americkým úřadům dopis, v němž vyjádřil své znepokojení. „Dělá mi to ohromnou starost,“ říká, „ačkoli riziko je malé, důsledky neléčitelné život ohrožující infekční choroby rozšiřující se v populaci by byly nesmírné.“ /Daily Mail (UK)

 

Možnost, že GM plodiny budou alergetiky je minimální.

Když byla do UK uvedena GM sója, alergie na sóju přímo vylétly o 50% nahoru. V současné době by GM kukuřice neprošla testy doporučenými standardy mezinárodního Kodexu pro potenciální allergeny. FDA ovšem potřebovala plných 9 měsíců na přípravu testů alergie pro kukuřici StarLink. Nakonec byl tak uboze navržený, že dokonce i vědecký poradní sbor EPA byl nucen odmítnout jeho výsledky.

FDA v roce 1992 uvedla: „V současné době si FDA není vědoma existence libovolné účinné metody, kterou by bylo možné předem určit nebo zhodnotit potenciální alergetické schopnosti nového proteinu v potravě, a proto k této záležitosti očekáváme komentáře.“ Dr. Carl Johnson z FDA napsal: „Máme se snad ptát producentů těchto potravin, jestli jídlo z jeho úrody není alergen? Tento úkol se jeví jako neproveditelný.“ Podle mikrobiologa FDA Dr. Louise Pribyla jsou zatím „jediným definitivním testem na alergie lidští spotřebitelé, což je eticky na pováženou.“ Podle článku ve Washington Post v roce 1999: „... neexistuje žádný obecně přijatelný způsob jak předpovídat alergetický potenciál nových potravin. FDA je nyní za svým slibem vyvinout potřebné směrnice už pět let pozadu.“ A tak je tomu dodnes. Píšeme rok 2007….

 

Převzato:http://www.mwm.cz/

Copyright © 2020 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.