Vytisknout
Zobrazení: 7990

 

 

 

Borisek - dítě z hvězd

 

 

 

 

Borisek - chlapec z Marsu?


K první velké katastrofě dojde v roce 2009.

 


Občas se narodí dítě s fascinujícími vlohami a mimořádnými schopnostmi.


Členové expedice do anomální zóny na severu Volgogradské oblasti, známé jako "Medvědí tlapa", mi vyprávěli o neobvyklém chlapci.


"Představ si, když jsme tam v noci všichni seděli kolem táboráku přišel jakýsi malý chlapec (ve věku asi 7 let) a úplně neočekávaně si získal pozornost všech. Chtěl by prý jim povyprávět všechno o životě na Marsu, o jeho obyvatelích a jejich letům k Zemi," sdělil mi jeden ze svědků.

Nastalo ticho. Bylo to neuvěřitelné! Malý chlapec s obrovskýma živýma očima vypravoval grandiózní příběh o marsovské civilizaci, o jejích megalitických městech, kosmických lodích a létání k různým planetám, o nádherné zemi Lemuria, o životě, o němž věděl podrobnosti od doby, kdy tam přistál z Marsu? měl tam přátele?


Polena praskala, noční mlha zahalila krajinu a nesmírné temné nebe s nesčetnými jasně zářícími hvězdami jakoby skrývalo jakési tajemství. Vyprávěl jim ten příběh asi jeden a půl hodiny. Jeden z přítomných byl dost chytrý, aby celé vyprávění nahrál.


Všechny udivily dvě význačné okolnosti. Především - ten chlapec měl výjimečné hluboké znalosti. Jeho intelekt byl očividně vzdálen typickému intelektu sedmiletého chlapce. Žádný profesor není schopen vyprávět celou historii Lemurie a Lemuřanů v takových podrobnostech. Ve školních učebnicích o této zemi nenaleznete ani zmínku. Moderní věda dosud neprokázala existenci dalších civilizací.


Za druhé - všechny ohromila rétorika tohoto chlapce. Měla daleko k té, obvykle užívané dětmi jeho věku. Jeho znalosti specifické terminologie, detailů a faktů o minulosti Marsu a Země všechny úplně fascinovaly.


"Především je zajímavé, proč vlastně začal tuto konverzaci," řekl účastník tehdejší rozmluvy. "Možná, že se ho jednoduše dotkla celková atmosféra našeho tábora, plného dobře informovaných, vnímavých lidí," mínil.

 

 


"A nemohl si to všechno vymyslet?"


"Pochybuji," namítl přítel. "Spíš mi to připadalo, jakoby ten chlapec sděloval vlastní vzpomínky z minulého života. Vymyslet si takové příběhy je prakticky nemožné; člověk by to musel opravdu detailně znát."


Dnes, po schůzce s Borisovými rodiči a když jsem chlapce poznal lépe, vidím věci jinak a začínám pečlivě třídit všechny informace, získané tenkrát u táboráku.


Boris se úředně se narodil v předměstské nemocnici v městě Volžskij, ale podle papírů je jeho rodištěm město Zirnovsk ve Volgogradské oblasti. Den narození je 11. ledna 1996 (možná to bude užitečné pro astrology). (z dostupných údajov je možné spočítať približný horoskop, pozn. Zayko5)


Jeho rodiče se zdají být báječní lidé. Borisova matka Naděžda je dermatoložka na státní klinice. Promovala na Volgogradském lékařském institutu v roce 1991. Otec je důstojník ve výslužbě. Oba by byli šťastní, kdyby někdo mohl vysvětlit mystérium okolo jejich dítěte. Zatím ho prostě pozorují a sledují jeho růst.


"Když se Borisek narodil, všimla jsem si, že dokázal zvednout hlavičku už v 15 dnech," vzpomíná Naděžda. Své první slovo "baba" vyslovil ve 4 měsících a pak už velmi brzy začal mluvit. V 7 měsících už vytvořil první větu: "Já chci hřebík." Tuto přesnou frázi vyslovil poté, když si povšiml hřebíku vězícího ve zdi. Jeho intelektuální schopnosti vždy pozoruhodně předstihovaly fyzické."Jak se tyto schopnosti projevovaly?"


"Když byl Borisovi rok, začala jsem mu ukazovat písmenka (podle Nikitinova systému) a asi v 1,5 roce už uměl číst velké novinové titulky. Rychle se seznámil i s barvami a jejich odstíny. Malovat začal ve dvou letech."


Krátce po dosažení 2 let ho rodiče začali dávat do školky. Učitelky velmi překvapil svými talenty a neobvyklým způsobem myšlení. Má výjimečnou paměť a neuvěřitelnou schopnost vstřebat každou novou informaci. Rodiče si ale brzy povšimli, že jejich dítě získává informace jakýmsi vlastním, unikátním způsobem, jakoby přicházely "odnjinud".


"Nikdo ho to nikdy neučil," připomíná Naďa. "Ale jednou si sedl do lotosové pozice a začal povídat. Vyprávěl o Marsu, o planetárních systémech a dávných civilizacích - nemohli jsme uvěřit vlastním uším. Odkud to to dítě může všechno znát? Vesmír, nekonečné příběhy o ostatních světech a nesmírném nebi, to pro něj bylo od druhého roku věku jako denní mantry."

"A pak nám Borisek začal vyprávět o svém předchozím životě na Marsu, o tom, že tato planeta byla ve skutečnosti obydlená, ale v důsledku nesmírně ničivé katastrofy přišla o atmosféru, takže všichni její obyvatelé dnes musí žít v podzemních městech. Kdysi prý velmi často létal k Zemi za obchodem a výzkumnými účely. Zdá se, že svou kosmickou loď pilotoval sám. To bylo za časů Lemuřanské civilizace. Měl Lemuřanského přítele, který zahynul přímo před jeho očima."


"Také na Zemi došlo k obrovské katastrofě a ohromný kontinent pohltil rozbouřený oceán. Tehdy se na budovu, v níž byl můj přítel, zčistajasna zřítil masivní útes," vyprávěl Borisek. "Nemohl jsem ho zachránit. Bylo nám ale souzeno setkat se znovu, někdy v tomto životě."


Chlapec v duchu viděl kompletní obraz zániku Lemurie, jakoby to bylo včera. Truchlil nad smrtí nejlepšího přítele, jakoby mohl za to, co se stalo.


Jednoho dne si povšiml knihy "Odkud jsme přišli?" od Ernsta Muldaševa v matčině tašce. Museli byste vidět jaké štěstí a okouzlení v tom malém chlapci vyvolal tento objev. Na celé hodiny se ponořil do jejích stránek a hleděl na náčrtky Lemuřanů a obrázky z Tibetu. Pak začal mluvit o vysokém intelektu Lemuřanů.""Jenže Lemuria zanikla před minimálně 800 000 lety," mínil jsem. Lemuřané byli vysocí 9 metrů? Je to tak? Jakpak si to můžeš všechno pamatovat?"


"Rozpomínám se," odpověděl chlapec.


Později připomněl jinou Muldaševovu knihu: "Pátrání po městě bohů". Věnuje se hlavně starověkým hrobkám a pyramidám. Borisek je pevně přesvědčen, že lidé pod jednou z pyramid (ne pod Cheopsovou) najdou zprávu. Tato pyramida ale dosud nebyla objevena. "Život se změní, až lidé otevřou Sfingu," řekl a dodal, že Velká Sfinga má kdesi vzadu za uchem otevírací mechanizmus (ale nevzpomíná si přesně kde). Chlapec také s ohromnou vášní a entuziasmem hovoří o Majích. Podle něj o této velké civilizaci a jejím lidu víme velmi málo.

Nejzajímavější je, že podle Borise má v současnosti konečně nastat čas pro "zvláštní jedince" narozené na Zemi. Planetární obrození se blíží. Bude velká poptávka po nových vědomostech měnících mentalitu pozemšťanů."Jak víš o těchto nadaných dětech a proč se to děje?

Víš, že se jim také říká ´indigo děti´?"


"Vím, že už se narodily. Ale u nás ve městě jsem se ještě s žádným nesetkal. Možná to může být jedno děvče, Julia Petrova. Je jediná, kdo mi věří. Ostatní se mým příběhům jednoduše vysmívají. Na Zemi se brzy něco stane, proto jsou tyhle děti tak důležité. Budou schopny poskytnout lidem pomoc. Póly se budou přesouvat. K první větší katastrofě dojde na jednom z kontinentů v roce 2009. Další, na jiném kontinentě, se odehraje v roce 2013, a ta bude ještě ničivější."


"Neděsí tě, že v této katastrofě můžeš také zahynout?


"Ne. Nebojím se. Já už jsem přežil jednu katastrofu, na Marsu. Tam venku ještě stále žijí lidé jako my. Ale po nukleární válce, všechno shořelo. Některým se ji podařilo přežít. Postavili úkryty, mají novou výzbroj. I na Marsu došlo k posunu kontinentů, třebaže nebyly tak velké. Obyvatelé Marsu dýchají zvláštní plyn. Museli by na Zemi být poblíž trubic a dýchat ten plyn."Dýchají kyslík?"


"Jakmile jste v tomto těle, musíte dýchat kyslík. Ale Marťané nemají rádi tenhle vzduch, tedy pozemský vzduch, protože způsobuje stárnutí. Marťané jsou všichni relativně mladí, okolo 30-35 let. Marsovských dětí bude na Zemi každoročně přibývat.""Borisi, proč naše kosmické stanice havarují ještě předtím, než dosáhnou Mars?"


"Mars vysílá speciální signály s cílem je zničit. Ty sondy obsahují zhoubnou radiaci."


Byl jsem ohromen jeho znalostmi tohoto druhu záření ("fabos"). Je to pravda. Roku 1988 se jeden občan Volžského, Jurij Lušničenko, muž s mimosmyslovými schopnostmi, pokusil sovětské vedení varovat před nevyhnutelnou havárií sovětských kosmických stanic "Phobos 1" a "Phobos 2". Také on zmiňoval "na naší planetě neznámé zhoubné záření". Nikdo mu tehdy samozřejmě nevěnoval pozornost."Co víš o vícenásobných dimenzích?"


"Víš, že člověk nemůže letět po přímé trajektorii, ale musí manévrovat vícerozměrným prostorem?" Borisek se postavil a začal ze sebe sypat fakta o UFO: "My jsme odstartovali a přistáli na Zemi téměř okamžitě!" Chlapec si bere křídu a začíná kreslit na tabuli oválný objekt. "Skládá se ze šesti vrstev," říká. "25% tvoří vnější vrstva zhotovená z odolného kovu, 30% druhá vrstva, zhotovená z něčeho, co vypadá jako guma, třetí vrstva, 30%, je zase z kovu. Zbytek tvoří zvláštní magnetická vrstva. Když jsme ji nabili energii, byly tyto stroje schopny létat vesmírem kamkoli.""Plní Borisek nějaké zvláštní poslání? Je si toho vědom?", pokládám tyto otázky jeho rodičům i samotnému chlapci.


"Říká, že to může tušit," míní jeho matka. "Říká, že ví něco o budoucnosti Země a myslí, že tato informace bude v budoucnu hrát velmi významnou roli.


"Borisi, odkud to všechno víš?"


"Je to uvnitř mne."


"Borisi, řekni nám proč lidé onemocní?"


"Nemoci pocházejí z lidské neschopnosti žít řádně a být šťastný. Musíte čekat na svou kosmickou polovinu. Člověk by se nikdy neměl vměšovat a zaneřádit osudy dalších národů. Lidé by neměli trpět kvůli minulým chybám, ale vejít do styku s tím, co jim bylo předurčeno, pokusit se dosáhnout té úrovně, a jít a dobýt své sny." (To jsou přesně slova, jichž použil.)


"Musíte být solidární a srdečnější. V případě, že vás někdo udeří, obejměte svého nepřítele, omluvte se mu a poklekněte před ním. Kdyby vás někdo nenáviděl, milujte ho vší vaší láskou a oddaností a žádejte o odpuštění. Tyto jsou pravidla lásky a pokory. Víte proč zanikli Lemuřané? Já jsem také zčásti na vině. Už nechtěli dál rozvíjet svou spiritualitu. Sešli tak z předurčené cesty a tím rozložili celistvost planety. Cesta magie vede do slepé uličky. Láska je skutečná magie!


"Jak tohle všechno víš?!"


"Vím to. Kailis!"


"Co jsi říkal?"


"Řekl jsem: Nazdar!! To bylo jazykem mé planety."

 

Převzato:  http://www.mwm.cz/

 

 

 

 

Indigová revoluce a 12ti vláknová DNA

 

 

 

 

PR: Jaké změny v této době probíhají na naší planetě a jak se to dotýká našich fyzických těl?


BF: Existují zásadní změny, mutace, ke kterým podle genetiků nedošlo od doby, co jsme vyšli z vody. Před několika lety se v Mexico City konalo celosvětové setkání genetiků a hlavním tématem byla změna DNA. Činíme právě evoluční změnu, jenom zatím nevíme, v koho se měníme... :)


PR: Jak se mění lidská DNA?


BF: Každý má dvě šroubovice DNA. A my jsme zjistili, že se tvoří další šroubovice. Ve dvojité šroubovici se nacházejí dvě vlákna DNA svinuté do spirály. Chápu to tak, že se nám vyvine vláken 12. Během této doby, a začalo to možná tak někdy před 5 až 20 lety, jsme začali mutovat. To je mé vědecké vysvětlení. Jde o mutaci našeho druhu do něčeho, kde konečný tvar zatím není známý. Změny nejsou veřejně prezentovány, neboť vědecká komunita cítí, že by obyvatelstvo vyplašily. Avšak lidé se mění a mění se na buněčné úrovni. Právě nyní například pracuji se třemi dětmi, které mají 3 vlákna DNA. Většina lidí to ví a cítí. Mnohá náboženství o této změně mluvila a je známo, že k ní dojde různými způsoby. Víme, že je to pozitivní mutace, i když fyzicky, mentálně a emocionálně to může být nesprávně chápáno a může to být děsivé.


PR: Mají tyto děti nějakou odlišnou charakteristiku od ostatních dětí?


BF: Tyhle děti dokáží hýbat objekty po celém pokoji jen tím, že se na ně koncentrují, nebo naplní sklenici vodou jen tím, že se na to dívají. Jsou telepatické. Člověk by málem myslel, pokud je pozná, že jsou napůl andělské či nadčlověkem, ale nejsou. Myslím, že jsou jen tím, do čeho dorosteme během následujících desítek let i my ostatní.


PR: Domníváte se, že se to přihodí nám všem?


BR: Vypadá to, že většina lidí narozených před rokem 1940 už nebude moci tento skok uskutečnit, ale iniciovali do další generace něco, co jim dává kapacitu k vytvoření další spirály během naší doby. Naše imunitní a endokrinní systémy nejvíce svědcí o těchto změnách. To je jednou z příčin, proč pracuji ve výzkumu imunologického testování a terapií. Některým dospělým, které jsem testovala, se další spirála DNA vytváří. Někteří dokonce dostávají svou třetí. Tito lidé procházejí velkým množstvím velkých posunů ve svém vědomí a ve fyzických tělech, neboť vše spolu souvisí. Podle mého názoru, země a vše co je zde zvyšuje své vibrace. Mnohé z dětí narozených teprve nedávno mají těla, která jsou magneticky lehčí.


Ti z nás, kteří jsou starší a rozhodnou se změnit, musí projít mnoha fyzickými změnami.


PR: Co způsobuje změny v tělech narozených s normální dvojitou šroubovicí DNA?


BF: Nejsnadnější cesta, jak mutovat naši DNA, je prostřednictvím viru. Proto viry nemusí být nezbytně špatné. Viry žijí pouze na živých tkáních. DNA viry jako jsou Epstein Barrová (tzv. EB-viróza, únavový syndrom) a Herpes #6 mění buněčnou strukturu. Retrovirus není DNA virus. Místo zmutování těla ho prakticky sní. Mnozí lidé, kteří tímto procesem projdou, mají nové zaměstnání, nové způsob myšlení, nebo přinejmenším odstartují do nového životního stylu. Ačkoliv se svého času mohou cítit opravdu nemocní, unavení, bez vůbec žádné naděje, je to dar. Je jim dávána šance změnit svou strukturu DNA a proměnit své tělo v lehčí, zdravější, které mohou vidět u další generace. Andělé, které spatřujeme, jsou znamení, že vzestupujeme. Chápu to tak, že do roku 2012 musíme tento proces završit.

 

 

Převzato:  http://www.osud.cz/

 

 

 

 

Indigové děti

 

 

 

 

Co je indigo?

 

Indigo, temně modrá barva světelného spektra, je nejnovější barvou objevující se v lidské auře (energetickém či jemnohmotném těle člověka). Aurická typologie se zabývá souvislostmi mezi barvou aury a osobnostními charakteristikami jednotlivce; více informací najedete např. v knihách Barvy života - tajemství aurické typologie od Pamaly Oslie a Jaké barvy je tvá aura? od Barbary Bowers. Ozývají se (zcela pochopitelně) také hlasy těch, kdo auru podle svých slov vidí a popírají, že by mohly být tyto teorie pravdivé. Potíž je v tom, že většina lidí sice vidí některou část aury, ale zpravdila spíše vnější vrstvy, odrážející naše emoční stavy apod. K dalším zkreslením může docházet tké proto, že auru druhých vnímáme skrze svoji vlastní. V aurické typologii se jedná o nejvnitřnější vrstvy aury, které bezprostředně obklopují naše fyzické tělo; zpravidla máme jednu až dvě, maximálně tři hlavní aurické barvy, vypovídající o naší osobnosti.


Indigo se začalo častěji objevovat v lidské auře koncem 70. a v průběhu 80.let, ve větším měřítku pak po roce 1992. Podle některých autorů představují indigové děti 85% ze všech narozených po roce 1992 a 90% narozených po roce 1994 a 95% těch, co se rodí v současné době. Indigo může mít v auře i člověk narozený mnohem dříve, avšak je to spíše ojedinělé.Indigové děti

 

Většině indigových dětí je v současné době 13 let nebo méně. Jsou jiné, mají velmi specifické charakteristiky, které je odlišují od předchozích dětských generací. Jak již bylo řečeno, jejich pojmenování souvisí s barvou jejich aury (která souvisí také s čakrou třetího oka, reprezentující intuici a psychické schopnosti). Tyto děti neuznávají autority a často proti nim vystupují, jsou nekonfromnní, extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce akademicky nadané a/nebo jinak talentované, často jsou nadané také metafyzicky, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak chladné a zdánlivě bezcitné a také vědomé od útlého dětství.

Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží rodiče často jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např. změnit systém vzdělávání. Být indigový není snadné, ale je to poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout vibraci naší planety, což v praxi znamená pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomění) na vyšší úroveň (od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem).

 

 

Všeobecné charakteristiky indigových dětí

 Jak využít potenciál indiga: Průvodce pro rodiče a učitele

 

(Tato doporučení lze pochopitelně vztáhnout i na ostatní děti.)Nejvýznamnějsí doporučení pro rodiče


BUĎTE ČESTNÍ

Poskytujte v maximální míře vysvětlení odpovídající jejich inteligenci a zralosti.

NEMANIPULUJTE
Žádné obviňování! S indigem nehne.


DEJTE JIM NAJEVO ÚCTU

Jsou pouze menší věkem, ale často moudřejší. Nemluvte k nim povýšeně, ponesou to s nelibostí. Respektujte je. Berte je jako sobě rovné jak jen můžete. Nechte je, aby se podílely na pravidlech a věcech z nich vyplývajících. Spolehněte se, že mají omezení, která je ochrání.

ZPLNOMOCNĚTE JE

Nechte je rozvinout svou autonomii tím, že budou dělat co nejvíce věcí samostatně. Nechte je vybírat si oblečení, učte je samostatně se koupat v útlém věku.


RESPEKTUJTE JEJICH PSYCHICKÉ SCHOPNOSTI

Pomozte jim rozvíjet jejich neobvyklé schopnsti procvičováním, kurzy a povzbuzováním.


NAUČTE JE JAK SE ENERGETICKY CHRÁNIT A UZEMŇOVAT SE

Indigo je velmi citlivé na emoce. Může u něho docházet k častým změnám nálad; ty jsou často způsobeny tím, že přebírá energie ostatních okolo. Velmi užitečným může být trénink léčivých energetických cvičení a technik.


UČTE JE RELAXOVAT A MEDITOVAT

Relaxace a meditace jim mohou pomoci lépe zvládat nároky života, najít duševní rovnováhu, spojit se s duchovním světem.. Přijemnou meditací je např. buddhistická meditace dobrotivosti - meditace mettá.


RESPEKTUJTE JEJICH EMOČNÍ A FYZICKOU CITLIVOST

Můžete ji považovat za extrémní a neobvyklou, ale oni si nevymýšlejí a mohou potřebovat vaši pomoc, aby své pocity zvládaly.


NAJDĚTE ALTERNATIVNÍ TERAPII PRO PORUCHY POZORNOSTI ČI JINÉ

Nedávejte jim léky jako je např. Ritalin. Zkuste najít alternativní způsoby, jak s takovým chováním pracovat, jako třeba výživové doplňky, květové/rostlinné esence, přípravky Aura-somy apod. a zkuste najít školu, kde budou mít možnost volby ve výuce.


POMOZTE JIM DOZVÍDAT SE O JEJICH INDIGOVÉ POVAZE A ŽIVOTNÍM POSLÁNÍ
Indigoví lidé jsou zde vždy z nějakého důvodu. Mají jedinečné charakteristiky chování, které umožňují přinést nové energie a zlepšit svět. Dokud si to neuvědomí, mohou mít velké potíže s tím, jak naložit se svým lidstvím a jak se vypořádat se svou přecitlivělostí a odlišností. Když se dozvědí, že je zde důvod, proč jsou odlišné, budou schopny to lépe zvládat a pracovat na svém poslání.

 

 


Rady a informace (nejen) pro děti


MÁŠ OBROVSKOU HODNOTU, NIKDO NA SVĚTĚ NENÍ JAKO TY.

Svět bez tebe by nebyl stejný, byl by ochuzen o tvou jedinečnost. Tím, že tu jsi, je svět bohatší, máš tu svoje místo. Možná máš někdy pocit, že ti nikdo nerozumí. Možná že někdy nerozumíš ani ty svému okolí. Každý může myslet jinak, ale když budeš komunikovat srdíčkem, můžeš se potkat a rozumět si s kýmkoliv - láska je jen jedna pro všechny:)


I VŠICHNI OSTATNÍ MAJÍ OBROVSKOU HODNOTU.

Také oni obohacují svět a mají v něm své místo. Když ti někdo působí potíže, přišel tě něco naučit. Možná i mamka nebo táta mají podobné potíže - můžete se podívat spolu, co vám ti lidé přišli ukázat, co by vás mohli naučit.


NIKDY NEJSI BEZMOCNÝ!!

I když si někdy nevíš rady, řešení existuje, přestože ho ještě nevidíš. Pokud potřebuješ radu, ptej se a to kohokoliv. I odpověď, která ti nebude příjemná, je důležitou zprávou a může tě něco naučit. Kdo chce opravdu znát odpověď na svou otázku, dostane ji!:)


TVOJE POCITY JSOU TVÉ NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ.

Možná, že se ti někdo směje, když občas brečíš nebo jinak dáváš najevo svou citlivost. Nehledej v tom zlý úmysl, možná je to jen zkouška. Nikdo se nebude smát, pokud budeš vědět, že to není ostuda ale dar. Ten, kdo naslouchá svým pocitům, dokáže udělat opravdu velké věci.


TVOJE POCITY TI UKÁŽOU, CO JE PRO TEBE NEJLEPŠÍ.

Co je pro tebe nejlepší poznáš podle toho, jak se cítíš. Když tě hřeje na srdíčku, jdeš správným směrem:)


NEBOJ SE VYSLOVIT NAHLAS SVÁ PŘÁNÍ.

Když nic neřekneš, nikdo se nedozví, co si přeješ nebo co potřebuješ. Potom se můžeš zlobit jen na sebe. Přej si a říkej si o to nahlas. Možná tě překvapí, kolika lidem uděláš radost, protože jim umožníš tě obdarovat.


DŮVĚŘUJ SVÝM RODIČŮM, ŽE VŠECHNO ZVLÁDNOU SAMI.

Nech svým rodičům jejich starosti; i když se někdy zdá, že jim musíš pomoci, neber jejich starosti na sebe. Nejvíc jim pomůžeš, když zůstaneš dítětem a budeš se radovat ze života. Můžeš tak trochu své radosti přenést na ně:)

 

 

Převzato:  http://indigo.mysteria.cz/