Kdo je Online

Právě přítomno: 42 hostů a žádný člen

4269409
Dnes
Včera
Týden
Minulý týden
Měsíc
Minulý měsíc
Celkem
1811
2535
17301
3021392
42630
125451
4269409

Your IP: 3.228.10.34
2020-08-15 20:15

 

 

 

 

Na ceste k celosvetovej vláde

 


Je všeobecne známe, že 20. storočie predstavuje v dejinách ľudstva obdobie najväčších politických a sociálnych zmien, technických vynálezov a šírenia nových ideológií globálne. Tí, čo sa zaujímajú o dianie vo svetovej ekonomike a politike vedia, že plán na nový svetový poriadok sa už celé roky pomaly, ale veľmi dôsledne, stáva realitou. Mnohé stránky toho plánu sú pred verejnosťou stále ešte ukrývané. Nový svetový poriadok, to je začiatok úplne novej civilizácie.

Agendu nového svetového poriadku pred verejnosťou skrývajú preto, lebo keby ľudia poznali celú pravdu, nikdy by nedovolili, aby sa materializoval. A tu je práve ten problém, i pasca: nielen jedného človeka, ale všetkých ľudí na svete, celé ľudstvo, môžu strašne oklamať a zviesť na nesprávnu cestu.

Dnes, po tragickej a bolestnej skúsenosti s komunizmom a nacizmom vieme, že vo svete možno realizovať aj tie najmaniackejšie a najantiľudskejšie plány a idey, keď sa k moci dostanú nezodpovední ľudia. Malá skupina maniakov - ľudia mentálne chorí - môžu prostredníctvom kontroly nad médiami a nad technológiami zničiť celý svet a celé ľudstvo.

Šokujúce fakty a na verejnosť vynesené super-tajné dokumenty dokazujú, že práve tento druh ľudí má dnes moc a kontrolu nad najdôležitejšími sektormi sociálneho života. Do nového svetového poriadku nás dnes veľkou rýchlosťou tlačia luciferské sily. Tie majú zlé zámery a hodlajú splniť svoje poslanie ešte pred začiatkom tretieho milénia.

Ak sa tento diabolský plán nového svetového poriadku skutočne naplní, všetci ľudia sa jedného dňa z médiá dopočujú, že "dnes celé ľudstvo vstupuje do novej éry mieru, spravodlivosti a štastia pod vedením jedinej svetovej vlády a jednotného svetového náboženstva".

Podľa dr. J. Colemana (americký dôstojník tajných služieb): "Celosvetová vláda bude pozostávať z dedičných oligarchov, ktorí si medzi sebou rozdelia moc. Bude tu len jedno legálne náboženstvo, ktoré sa bude vyučovať na všetkých školách a len jediná štátna cirkev. Žiadne iné školy (súkromné, katolícke atp.) nebudú povolené. Súčasný kresťanský vzdelávací systém zničia zvonku (tie školy sú už teraz zväčša zničené) a také školy zaniknú. Žiadna osobná sloboda nebude existovať, ani suverenita krajín a žiadne ľudské práva. Budeme otrokmi. Každý, kto nebude patriť k elite, bude očíslovaný a zaregistrovaný v hlavnom počítači v Bruseli.

Všetky vládne agentúry budú mať k podobným číslam ľahký prístup. Údaje o deťoch a ich matkách bude zaznamenávať miestny vládny počítač. Počet detí bude obmedzený a kontrolovaný umelým prerušením tehotenstva a sterilizáciou. Budú sa používať lieky na ovplyvňovanie mysle a ľudí budú nútiť ich užívať. Pre staršie osoby a nevyliečiteľne chorých bude povinná eutanázia. Minimálne štyri miliardy ľudí - neosožných darmožráčov - usmrtia plánovanými a kontrolovanými vojnami, v niektorých oblastiach sveta (Afrika, Južná Amerika a Ázia) zase plánovanými hladomormi a všeobecne rozšírenými smrteľnými onemocneniami."

V novom svetovom poriadku nebude peňazí a žiadnych obchodných transakcií. Predaj a nákup sa bude diať elektronicky prostredníctvom biočipov, implantovaných pod kožu. Akékoľvek porušenie nariadení vlády sa bude trestať znemožnením používania biočipu na istú dobu a takú osobu umiestnia na "zoznam delikventov". Nebude schopná nakupovať a predávať, nebude sa môcť dostať ku službám, ani k zamestnaniu.

Takí budú postavení mimo zákon a budú mať len veľmi malú šancu prežiť.

Zjednotený svet je dobrýpre vládcov, ale strašný pre tých, ktorým vládnu. Očividným argumentom proti jedinej svetovejvláde je to, že zatiaľčo stúpenci nového svetového poriadku si celosvetovú vládu predstavujú ako nejakého benevolentného Santa Clausa, pravdou je, že o moc sa bude zaujímať kategória takých ľudí, ktorí by vôbec vládnuť nemali a ktorí urobia všetko pre to, aby sa k moci dostali a akonáhle sa im to podarí, budú si robiť čo saim zachce.

Ľuské dejiny dokazujú, že akonáhle sa staneme otrokmi jedinej svetovej vlády, takávláda sa nutne dostane do rúk takých ako Hitler, Stalin, Pol Pot alebo Torquemada. Žiadne opatrenia nezabránia tomu, aby sa to nemohlo stať. Hitlera zvolili Nemci a nedávne dejiny dokazujú, že voľby môžu zmanipulovať mocní jednotlivci alebo agentúry.

Druhý dôvod, prečo by sme sa mali vyhnúť jedinej celosvetovej vláde nie je taký očividný. Vytvorenie takej vlády bude založené na predpoklade, že pôjde o najlepší možný systém. Ale každý systém kedy vytvorený sa vždy pokladal za najlepší možný. Tomu verili Egypťania. Rovnako Rimania. Za to sa pokladala Konfederácia. A keďže vládcovia v takom systéme z neho najviac získavali, tí sa ho za každúcenu snažili udržať a potláčali akékoľvek iné systémy, ktoré mohli byť v skutočnosti oveľa lepšie.

Proces, v ktorom jeden sociálny systém nahrádza druhý, to je proces evolučný. V novom svetovom poriadku sa však akýkoľvek vývoj zastaví. Nebudú sa tolerovať žiadne alternatívne systémy, žiadna experimentácia s novými sociálnymi poriadkami, žiadnamožnosť dostať sa von zo socio-politických trendov pre ľudí zhubných. Politická štruktúra nového sociálneho poriadku nebude tolerovať žiadne alternatívy o nič viac, ako v Spojených štátoch systém dvoch veľkých strán (republikáni a demokrati, ktorí sú vlastne dvoma tvárami tej istej oligarchie).

To jednoducho nie je možné tvrdiť, že sa už našiel dokonalý socio-politický systém - hoci práve to tvrdí establišment nového svetového poriadku a podľa neho sa žiadnemu kútu sveta práve z tohto dôvodu nesmie dovoliť, aby ľudia sami sebe vládli prostredníctvom nejakého iného systému.

úryvky z článku A. Dabrowskej z poľského časopisu "Panoráma"

http://www.michaeljournal.org/worldgov.htm
Michael Rivero, Michael Journal (kanadský časopis)

http://www.michaeljournal.org/rivero.htm

zdroj:prop.sk

 

EÚ chce elektronicky registrovať návštevníkov  8.7.2007

 

Jako inženýru-konstruktérovi mikročipů ve velké skupině specialistů se mi podařilo zúčastnit se práce na jednom projektu v městě Phoenix ve státu Arizona. Současně na tomto projektu pracovalo v Bostonu a taktéž v Hunfordu. Činili jsme experimenty s jednou ženou, v jejíž míše bylo implantováno několik mikročipů napojených radiosignálem.

 


O tomto čísle čti v Bibli v knize Zjevení: 13,16-18


Původně byla úplně nehybná, neboť všechny funkce jejího organismu byly narušeny. Po našem zásahu (implantaci čipu do míchy) se její ruce i nohy začaly pohybovat a svaly se začaly napínat. Pokračovali jsme v práci na zdokonalení mikročipů a podařilo se nám dosáhnout kontroly nad spánkem ženy.


Původně byla úplně nehybná, neboť všechny funkce jejího organismu byly narušeny. Po našem zásahu (implantaci čipu do míchy) se její ruce i nohy začaly pohybovat a svaly se začaly napínat. Pokračovali jsme v práci na zdokonalení mikročipů a podařilo se nám dosáhnout kontroly nad spánkem ženy.


Musím poznamenat, že nejsem lékařem, nýbrž inženýrem, a mojí úlohou bylo vytvoření mikročipu a nikoliv ovládat její organismus - tím se zabývali jiní. Konali jsme i pokusy na vězních. Postupně se mikročipy stávaly plochými -a vhodnými pro implantace - tj. zavedení do organismu. Museli jsme zhotovit velmi malou destičku, která by mohla projít jehlou injekční stříkačky.


Zkoušky s touto destičkou se konaly v horách Sacramenta v Los Angeles v státě Kalifornii na mnohých zvířatech. Miliony dolarů byly vynaloženy na k určení místa - nalezení vhodného bodu na těle, kam by mohl být implantován mikročip skládající se z 250 tisíc součástek. Stáli jsme před problémem vyřešit napájení (tj. dodávky elektřiny pro provoz čipu), kvůli čemuž bylo nutno změnit teplotu organismu. Bylo potřeba najít takové místo na lidském těle, kde by se rychle měnila teplota. Určena byla dvě taková místa: čelo a pravá ruka člověka.


Na projektu pracovalo mnoho lidí, kteří však nebyli zasvěceni do konečného cíle, často nevěděli, čím se zabývali jiní. Já jsem pracoval na zdroji nabíjení baterie, to jest na baterii napájející mikročip. V té době jsem byl Bohem upozorněn a začal jsem studovat. Písmo svaté. Přečetl jsem si i následující řádky:"A on učinil, aby všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, měli znamení na své pravé ruce nebo na svých čelech" (Zjevení 13,16). Nyní jsem přesvědčen, že Jan, když mu Pán toto ukázal ve vidění, viděl tu malou destičku, která se dává skrze injekční jehlu.

 
Při práci nad projektem si pracovníci nevšímali jeho cíle - označit všechny lidi žijící na planetě. Jednou za mnou přišel vládní úředník a řekl mi, aby sem si informaci o tom, že destička je hotova, nechal pro sebe. V dětských domovech na Floridě jsou už nyní děti, jimž byly implantovány tyto destičky.


Otázal jsem se jistého lékaře z lékařského střediska v Bostonu, - co se stane, když tato destička přestane z nějakých důvodů pracovat? Odpověděl, že organismus okamžitě zareaguje - objeví se hnisavé rány. Bible v knize Zjevení praví: "I šel prvý anděl a vylil svou číši na zemi: i ukázaly se ukrutné a zlé vředy na lidech, kteří přijali znamení šelmy, a na těch, kteří se klanějí jejímu obrazu" (Zjev. 16,2). Ježíš velmi dobře zná všechny technologie, které jsou na zemi vyvíjeny.


Existuje 23 družic, které mohou přečíst informaci dokonce i z tak malých předmětů, jako je např. poštovní známka. Taková družice je schopna přečíst celou informaci uloženou v naší licenci (povolení k nějaké činnosti); a toto každých 19 minut. Jsou již nové družice série LIO kontrolující vše z malé výšky. Jsou natolik citlivé, že stanovují změny teploty lidského těla s přesností 0,4 stupně Celsia. Před nimi není možné se schovat.


Nyní se snaží spojit kreditní kartu a debetní kartu do jedné. Rychle se tomu blížíme. Vicepresident USA navrhuje, aby každý občan státu byl zachycen tímto systémem a nosil s sebou smart kartu. Připravuje se zavedení implantací destičky pod kůži. Smart-karta obsahuje plnou informaci o člověku. Když vám budou navrhovat implantaci nového systému identifikace, nesouhlaste s tím! Bylo uvolněno 500 milionů dolarů za vnášení informací do systému valferů (tj. podkožní informace). Ve vládních kruzích se diskutovalo a byla nastolena přímá otázka: nemůžeme kontrolovat všechny lidi, když je nebudeme schopno identifikovat, to znamená, když bude možnost záměny. Karu můžete ztratit, někomu ji ukrást, ale znamení (destička pod kůží) bude vždycky s vámi. Ztratit to můžete jen ztrátou ruky anebo hlavy a to se dá vždy zpozorovat. Když vám někdo uřízne ruku, a půjde si do obchodu něco koupit s tím, že bude chtít platit pomočí mikročipu instalovaného v uříznuté ruce, řeknou mu: "Tady něco nesouhlasí..." Nebude totiž možno cokoliv kupovat nebo prodávat, když nebudete mít na sobě instalováno toto znamení. Už nyní máme tisíce dětí, jimž před ne"kolika lety implantovali podkožní deštičku, a zatím není pozorován žádný vedlejší účinek. Ve Švédsku má podkožní destičku implantováno sedm tisíc lidi, avšak zatím nebyly žádné problémy. Brzy to zachvátí celý svět.


Světová vláda


Svaté Písmo hovoří o jedné světové vládě, a že znamením budou označeni (téměř) všichni lidé. Tento problém se netýká jen USA. Není náhodou, že CRU má programy o pravých křesťanech, které byly připraveny, aby byli kompromitováni prostřednictvím hnutí New Age (nový věk). Nejste šokováni tím, že se ve školách vyučuje vše, co chcete, ale kdy jste slyšeli, že by se v tzv. "public schools" vyučovalo náboženství?


"Je nutno mít svědectví Ducha působícího- ve vás. Je to otázka života a smrti. Když v posledních dobách ve vás nebude svědectví Ducha, pak se neubráníte a dostanete se do moci přicházejícího antikrista..."


Jedna kartička


Zde je ještě jeden příklad. Ve zdravotním plánu presidenta Clintona se navrhuje zavést jednotnou národní zdravotní kartu potvrzující osobnost člověka (identifikace), která bude připravena podle nejnovější technologie s utajeným řídícím číselným systémem. Podle všeho to znamená, že se bude dávat číslo na čelo nebo na ruku, a možná i na jiné části těla. Nikdo nebude připuštěn k laseru bez tohoto čísla.


Dnes se uskutečňuje přechod ke společnosti bez vlády (peníze budou staženy z oběhu). Zpočátku se bude užívat kartotéka a později podkožní implantace čísla. Evropské společenství už připravilo vše pro tento účel. Svoji oficiální existenci oznámilo toto společenství v lednu 1993. Patří k němu 12 zemí Evropy. To je centrum budoucí vlády. Nalézáme se na prahu této epochy, kdy se budou lidem přidělovat čísla (znamení) šelmy. A tragédie některých křesťan bude spočívat v tom, že si nevšimnou, kdy začne vláda Antikrista. To je příčina, proč potřebujeme každodenní svědectví Svatého Ducha... Musíme nutně zdravě ohodnotit situaci, abychom nebyli zavlečeni do systému Antikrista.


Col Sanderson

 

Copyright © 2020 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.