Kdo je Online

Právě přítomno: 232 hostů a žádný člen

4266408
Dnes
Včera
Týden
Minulý týden
Měsíc
Minulý měsíc
Celkem
1345
1923
14300
3021392
39629
125451
4266408

Your IP: 3.235.45.196
2020-08-14 14:34

 

 

 

 

Jak přežít NWO

  

Tenhle článek nebude o shromažďování stříbrných mincí, konzerv nebo vyzbrojení se AK-47. Bude o ochraně vaši duše, nikoliv kůže. Bude o tom, jak vás pronásleduje utkvělá myšlenka na Nový světový pořádek, o následné depresi a o tom, jak se tento stav stane nesnesitelným. Situace je to depresivní. Satanský kult ovládá světové půjčky a vládne prostřednictvím myriady zastoupení. Je rozhodnut zničit civilizaci a nastolit orwellovský policejní stát. Hodiny denně strávíte čekáním na nové zprávy s tváří přilepenou na výkladní skříni světa. Jste "venku", "mimo". Snažíte se živit se potravou světa, ale většina toho,co absorbujete, je otrávená: mravní zkáza, korupce, opakování a tragedie. (Má tohle být účelem? Demoralizace a brutalizace?)


Lidský rod je v sevření ďábelských sil, které nepřetržitě usilují o vlastní legitimizaci formou neustálého opakování. Nelze nad nimi zvítězit. Ale svůj život stále ještě ovládáte vy sami. Konečně, bitva je o duši lidskosti. Proč tedy nezačít ochranou duše?


To znamená vztyčit zeď mezi vlastní duší a světem a vytvořit rovnováhu mezi tím, co je svaté, a tím, co je zneuctěno a zprofanováno. Musíte na určitou dobu odstřihnout sebe sama od světa (znesvěcení) a zaměřit se na to, co vás povznáší. To v podstatě znamená vypnout televizi, internet, média.


Tak, jako krmíte své tělo potravou, krmíte svou duši myšlenkami, obrazy a zvuky. Vaše duše se snaží o krásu, spravedlnost, pravdu a dobro. Musíte objevit to, co povznáší vašeho ducha.


Možná to budou dlouhé procházky, příroda, hudba, sport. Nebo to bude vaše rodina nebo přátelé. Nebo Bible, náboženské texty či meditace.


"Dělejte to,co máte rádi," doporučuje David Thoreau. "Znáš své kosti. Ohlodej je, zahrabej je do země, vykopej je, ohlodej je znovu, až se zklidní." (Jinými slovy, dostaň se až na dno své duše.)

Souhlasíte s mystiky, kteří tvrdí, že štěstí musíme hledat v sobě. Součástí tohoto stavu je vlastnictví vaší duše a nečekání na nic. Zaměřením pozornosti vně sebe sama vytěsníte svou duši a stanete se předmětem. Toto je zdrojem závislého chování a pocitu nešťastnosti.


Kultovní elity využívají sexu a peněz k vašemu ovládání. Období dvoření je časový úsek, kdy sexuální touhy jsou tak vysoké, že to spoutá dva lidi k sobě a vznikne rodina. Sex a romantika nebyly určeny k tomu, aby permanentně ovládly naši mysl a staly se všelékem. Elity toho využívají k odvedení pozornosti, degradaci nás všech, zatímco vytvářejí policejní stát (za použití lstí o "válce proti teroru").


Totéž platí o penězích. Burza je obrovské kasino, kterému propadly miliony hráčů. Centrální bankovní kult disponuje nekonečnými penězi. Rozhodne-li se, že se máme cítit dobře (zatímco likviduje naše občanské svobody nebo vede zbytečné války), postará se o to, aby burza prosperovala. A rozhodne-li se, že nás odře, přivede burzu ke krachu. Nebuďte loutkami.

Ďábelská moc je zde už dlouho. Objevili jste její přítomnost jen proto, že jedenáctým září signalizovala začátek konce.


Nedovolte, aby vám bránili v růstu nebo vás degradovali závislosti na jejich zlotřilosti. Obnovte rovnováhu tím, že se naladíte na to, co máte rádi. Staňte se základnou a výspou štěstí.

 

 

 

II.


Pach sveta sa často podobá zápachu verejného záchodu, v ktorom niet ventilácie. A to preto, lebo Protagorovo dictum "človek je meradlom všetkých vecí" sa stalo oficiálnym náboženstvom.

Moderná kultúra pozostáva zväčša len z odrazov nášho zdegenerovaného vnútra - tej "divočiny zrkadiel", ako to nazýva T. S. Eliot. Dýchame to, čo sami vydychujeme. Hrabeme sa v tej hromade odpadkov, hľadajúc povestnú iskričku pravdy - mátožní baníci, čo kopú na nesprávnom mieste. Náboženstvom človeka sa stal humanizmus a iluminizmus.


Platón sa snažil uviesť Protagorov výrok na správnu mieru: " Meradlom všetkých vecí je Boh, nie človek ." Ale my sme Platóna nepočúvli. Teraz je už Boh zakázaný v celom verejnom živote. Kedyže naposledy niekto uplatnil božský štandard na hocičo? To by bolo ako závan sviežeho vetríka.


J . Edgar Hoover povedal: " Človek v úžase postojí, keď sa stretá s konšpiráciou takou monštruóznou, že ani nemôže veriť, že by skutočne existovala ." Nad svetom má kontrolu luciferiánska tajná spoločnosť Illuminati, najvyšší stupeň slobodomurárstva. Lucifer predstavuje vzburu človeka proti prirodzeným a morálnym zákonom , t.j. proti božiemu dizajnu. Luciferiáni sú veľmi bohatí. Tí musia prekaziť boží plán, aby mohli ustanoviť svoj "nový svetový poriadok". Humanizmus všeobecne velebí živočíšne inštinkty a nie morálne a to preto, lebo my máme byť dobytkom a služobníctvom.


Illuminati vytvorili nacizmus , komunizmus (a sionizmus) a rozpútali každú jednu vojnu, vrátane "vojny proti terorizmu". Americké väzenia ako Abú Ghraib a záliv Guntanámo sú priamo odvodené od nacistických koncentračných táborov a od sovietskeho gulagu. Illuminati toto signalizujú publikovaním mučenia a degradácie na týchto miestach. A naši "vodcovia" sa, či už s pochopením alebo bez porozumenia, zaprisahali napomáhať diablom Illuminati. To je cena, aká sa dnes platí za úspech. Pozrite si video "9 - 11 Loose Change" a povedzte mi, že vládnuca trieda nenapomáhala pri masovej vražde a jej zakrývaní. K útokom 11. septembra došlo presne desať rokov po tom , čo George H. W. Bush (st.) 11. septembra 1991 vyhlásil pred kongresom "nový svetový poriadok". Náhoda? O 47 - poschodovej budove WTC 7 sa priznalo, že ju 11. septembra 2001 zdemolovali. Ďalšia náhoda?


Illuminati vyhlásili vojnu proti Bohu. A my slúžime ako obsluhovači kanónov a ako ľudská obeť.

Ľudská rasa si už vytrpela dosť duplicitnosti a degradácie nato, aby sa vzbúrila. Ale okultní mágovia nás programujú tak, aby sme svoje utrpenie pokladali za neodvratné, potrebné, dokonca heroické.

 


Odstránenie nového svetového zápachu


Tu ide o duchovné prežitie vo svete, ktorý zošalel. Pred pár týždňami som spomenul, že je potrebné odtŕhať sa od sveta a hľadať cesty, ako pozdvihnúť a vyživovať svoju dušu. My máme sklony cítiť sa bezmocní, neschopní zmeniť udalosti, odohrávajúce sa ďaleko od nás. V skutočnosti sa však nachádzame v prvej línii. Nový svetový poriadok chce našu myseľ a dušu. A my môžeme proti tomu bojovať tým, že ju odovzdáme Bohu.


Najprv sa musíme vysporiadať s dvoma hlavnými kontrolnými systémami: sex a peniaze. Svoj pohlavný pud môžeme usmerniť monogamným vzťahom. Popudu hnať sa za peniazmi môžeme uniknúť tým, že sa uspokojíme s tým, čo máme a budeme disciplinovaní, takže peniaze budú potom len malou starosťou. Henry David Thoreau povedal: " Človek je bohatý v tej miere, v akej si môže dovoliť nechať niektoré veci na pokoji ."


Skutočne bohatý je ten, kto na peniaze nemyslí. Podľa tohto štandardu sú miliardári bedármi. Čím viac peňazí osoba má, tým ťažšie je myslieť na niečo iné.


A prečo by sme mali poslúchať Boha? Boh je v skutočnosti princípom nášho vlastného rozvoja a cestou ku štastiu a naplneniu. Keď slúžime Bohu, vtedy slúžime sebe. Myslíte si, že život nemá zmysel? Život má prirodzený zmysel vtedy, keď plníme boží úmysel. Musíme sa sami seba pýtať: "Čo Boh odo mňa očakáva? Na aký účel som sa narodil/a?" Boh sa nám prihovára cez nášho ducha a naše svedomie. Ale my ho nepočujeme, lebo naša myseľ je ako zrkadlo, v ktorom sa odráža svet . My to zrkadlo musíme obrátiť tak, aby sa v ňom odrážala duša vo vnútri a aby svetu ukazovalo chrbát.


Namiesto aby sme sa nechali poškvrňovať svetom, v dôsledku čoho sme potom unavení a chorí, by sme sa mali sústreďovať na tie veci, ktoré odrážajú našu vnútornú čistotu a dobrotu. Namiesto aby sme nechali svet rozhodovať o tom, čo si máme myslie ť a cítiť, musíme si vytvoriť svoj vlastný svet, založený na tom, čo cítiť chceme. Toto je podstata viery, ktorá robí duchovnú realitu zvrchovanou. " Ja nepoznám nič povzbudzujúcejšie, než je nepopierateľná schopnosť človeka vedomým úsilím mravne pozdvihnúť svoj život. To znamená veľmi veľa vytvarovať sochu... ale ešte veľkolepejšie je vytvoriť si atmosféru a prostriedok, pomocou ktorého sa dívame na to, čo morálne dokážeme dosiahnuť. Každý človek je povinný žiť svoj život aj v najmenšom detaile tak, aby v kritickej hodine bolo hodno zamýšľať sa nad tým najhodnotnejším," napísal Thoreau vo "Walden".


Keď sa budeme snažiť myslieť myšlienky zhodné s našou dušou a nie so svetom, môžeme si utvárať svoje vlastné nebo. MYSLITE RADOSTNÉ MYŠLIENKY ! Všetky náboženstvá nás učia, ako získať kontrolu nad svojím myslením. My by sme mali považovať svoju myseľ za oltár a svoje myšlienky za obetu, ktorú posielame Bohu. Zamýšľajte sa nad týmto!

Naučte sa utvárať také myšlienky, ktoré sa Bohu páčia!

 

"Bahnistú vodu - nechaj odstáť - vyčistí sa," povedal Lao Tzu. A v hinduistickej tradícii sa disciplína, týkajúca sa mysle, nazýva Radža joga. Kresťania zase môžu byť ostražití, keď sa budú sami seba pýtať: "Čo by na mojom mieste urobil Kristus? Čo by si myslel? "

 

Kresťanstvo je v kocke napodobňovaním Krista.


Modlitba je inou formou meditácie. Nech si myslíte o Timothym Learym čo chcete, ten mal pravdu, keď v High Priest napísal: " Modlitba je kompasom, gyroskopom, usmerňujúcim prostriedkom, ktorý vám poskytuje smerovanie, odvahu a dôveru ..."

 

 


Koncetračný tábor v mysli


Kedy naposledy ste sa cítili byť šťastní? Áno; to veľmi zhrýza, že svet kontrolujú patetickí ničomníci. Ale podľa človeka sa veci posudzovať nesmú. Na tom nezáleží, čo sa udeje na zemi; Boh je jedinou realitou. Dívajte sa až za človeka a sústreďujte sa na realitu duchovnú: na krásu, dobrotu, spravodlivosť a lásku.


Lenže my sa uzatvárame do koncentračných táborov ešte skôr, než ich vôbec vybudujú. Illuminati sotva rozbijú ilúziu slobody. To je najlepší spôsob ako kontrolovať ľudí. Ale i keby to urobili, aj vtedy by sme mali byť schopní tešiť sa. Boh je radosť a Boh je oveľa väčší, než ľudia. Kľúčom je ignorovať dav, zmanipulovaný Illuminati. Je dobre, keď si človek isté veci uvedomuje, ale netancujme na melódiu, ktorú nám hrajú degenerovaní.


Z času na čas sa musíme odtrhnúť od sveta, aby sme sa nepripravili o tú jedinú sféru, v ktorej stále ešte máme moc my. To nám potom umožní osožne prispievať k spoločnosti.


Ako povedal Paul Elmer: " Deň, ktorý ma urobil šťastným, ma urobil aj múdrym ." Osvojme si umenie byť šťastný!

 

 

Převzato:  http://www.prop.sk/

 

 

Copyright © 2020 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.